Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Polecam dobrą książkę – „Arkadiusz Gacparski. Twórczość niedokończona”

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-19

Arek Gacparski-Tworczosc niedokonczona„Arkadiusz Gacparski. Twórczość  niedokończona”. To wydanie albumowe, książka biograficzna. Jej autorką jest Iwona Gacparska, wdowa po Artyście, szczecińska aktorka. Doskonałym opracowaniem graficznym całości albumu, składem i projektem okładki  zajął się Marcin Ozga, grafik współpracujący z autorką przy wystawach i wydawnictwach.

To książka opowiadająca o pracy szczecińskiego rysownika, karykaturzysty, ilustratora, plakacisty Arkadiusza Gacparskiego, który zmarł po ciężkiej chorobie 14 kwietnia 2013 roku. Autorka przypomina nam Jego pasje i poglądy na świat. Przekazuje także krótki zapis Jego zmagań z chorobą i samym momentem Odejścia. Dzieli się z czytelnikiem swoimi wspomnieniami na temat tego, jak powstawały niektóre rysunki, co było kluczem do rysowania znakomitych karykatur i portretów, opowiada jakim był człowiekiem, o czym marzył, kim chciał zostać w czasach dzieciństwa. Opowiada też o ludziach, których Artysta spotkał na drodze swojego zawodowego życia i dzieli się własnymi przemyśleniami po śmierci Męża.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 2 Comments »

Robert Winnicki o proteście w PKW

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-21

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 8 Comments »

To oni donieśli na Legię. To oni w roku 2011 ściągnęli „antifę” z Niemiec. Oni szkolą policję!

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-21

Donosiciele z plemienia rozbojniczego

Jacek Purski (z lewej) i Rafał Pankowski (z prawej) ze stowarzyszenia „Nigdy Więcej” – fot. YouTube/Facebook

Za donosem na Legię do UEFA – za transparent „Wilno-Lwów”, który kibice Legii wywiesili w Kijowie na meczu Legii z Metalistem Charków – stoi organizacja FARE. To informacja oficjalna. Ale za tym donosem stoją konkretne osoby związane ze skrajnie lewackimi środowiskami, które od lat pod hasłem walki z rasizmem i faszyzmem, dokonują ideologicznej indoktrynacji.  Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 11 Comments »

Włodek Kuliński: komentarz demokratyczny

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-21

w.k. komentarz demokracja
Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 3 Comments »

Stanisław Michalkiewicz: Chaos kontrolowany

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-21

No i jakże tu lekceważyć spiżowe słowa klasyka demokracji Józefa Stalina, że ważniejsze od tego, kto głosuje, jest to, kto liczy głosy? Trafność tego spostrzeżenia sprawdza się właśnie na naszych oczach, kiedy to Państwowa Komisja Wyborcza wprost wyłazi ze skóry, żeby i wilk był syty, i owca cała, krótko mówiąc – żeby było dobrze. Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | Leave a Comment »

Ks. Stanisław Małkowski: PRAGNĘ ŻYĆ – E VIVA CRISTO REY!

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-21

Władza królewska Boga jest sprawowana nad ludźmi przez królowanie Chrystusa jako Króla królów i Pana panów. Chrystus Król głosi Ewangelię, wzywa do nawrócenia, gromadzi uczniów i w ten sposób zakłada Królestwo Boże, które nie jest z tego świata, ale jest na tym świecie. Prawomocność ziemskiej władzy, która pochodzi od Boga, nie jest przez to podważona ani zastąpiona, ale poddana ocenie, czy pełniona jest zgodnie z prawem Bożym, czy szanuje Królestwo Boże albo czy je prześladuje i władzy najwyższej Boga się sprzeciwia. Ludzka władza bezbożna i prześladowcza prowadzi do detronizacji Chrystusa Króla i do poddania się władzy Księcia tego świata, czyli szatana, który jest kłamcą i mordercą. Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 1 Comment »

Oku­pu­ją­cym PKW zo­sta­nie po­sta­wio­ny za­rzut na­ru­sze­nia miru do­mo­we­go z § 193 kk.

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-21

Dziennikarze wśród zatrzymanych po okupacji siedziby PKW
Już dziś do sądu może tra­fić wnio­sek w spra­wie osóbm, które wczo­raj wtar­gnę­ły do sie­dzi­by Pań­stwo­wej Ko­mi­sji Wy­bor­czej. Po­li­cja za­trzy­ma­ła 12 osób. Wśród nich zna­leź­li się dzien­ni­ka­rze – Ewa Stan­kie­wicz oraz Jan Paw­lic­ki (Te­le­wi­zja Re­pu­bli­ka) oraz fo­to­re­por­ter PAP. – Praw­do­po­dob­nie zo­sta­nie wy­ko­rzy­sta­ny tryb przy­śpie­szo­ny – po­wie­dział rzecz­nik sto­łecz­nej po­li­cji Ma­riusz Mro­zek. Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | Leave a Comment »

Artur Zawisza o Ukrze z Gazety Polskiej

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-21

Redaktor naczelny „Gazety Polskiej” nazywa red. Ewę Stankiewicz ze smoleńskich „Solidarnych 2010″ i red. Grzegorza Brauna znanego m. in. z filmu o Jaruzelskim – „prorosyjskimi opozycjonistami”.

Skoro tak, to Tomasz Sakiewicz jest wieloletnim agentem KGB, od zawsze funkcjonariuszem GRU i sowieckim ścierwem przysłanym z Moskwy, żeby zatruwać polską prawicę. Płacą mu w rublach (transferowych) za judzenie, bredzenie i plwocinę. Sowieci do domu!

sak kgb

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 10 Comments »

Wolni od skazy lewactwa

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-21

„Panie Robercie, razem zmienimy tę Polskę, prawda?” ~ Janusz Korwin-Mikke do Roberta Winnickiego na manifestacji „STOP manipulacjom wyborczym”

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 3 Comments »

Okupacja budynku PKW. Transmisja na żywo

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-20

wtargniecie do PKWPo proteście przeciwko manipulacjom wyborczym, który odbywał się przed siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej, kilkadziesiąt osób weszło do środka i zajęło budynek.

Oglądaj tutaj http://new.livestream.com/premiummediapl/events/3600732


 

00:18 Policja usuwa z siedziby Państwowej Komisji Wyborczej osoby, które tam wieczorem wtargnęły i okupowały pomieszczenia PKW. Funkcjonariusze działają na wniosek administratora budynku, czyli Kancelarii Prezydenta.

00:18 Większość pikietujących posłuchała wezwania funkcjonariuszy do opuszczenia sali konferencyjnej PKW. Te osoby, które mimo wszystko postanowiły tam pozostać, usunięto siłą. Na miejscu było kilkunastu policjantów.

Posted in Wiadomości | 23 Comments »

Marysia Pyż ze Lwowi: Stawiam na Tolka Banana

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-20

Stawiam-Na-Tolka-Banana-Klondike-1-7

Wybory, wybory i już po wyborach. Z krzykiem, płaczem i skandalem, ale już po. W tym państwie ilość głosów nie ma znaczenia. Jak ma być przegrana to będzie. Rząd załatwi i dołoży wszelkich starań. I zupełnie bez znaczenia jest fakt oddałeś swój głos czy nie. PKW załatwi w dobrą stronę. Nie masz się o co martwić! Jeśli już minister sprawiedliwości mówi, że gdyby na czele PO stał Donald Tusk, to wynik wyborów byłby na pewno gorszy, to o czymś świadczy. A może nie? W tym kraju jak jest? Świadczy lub nie. Pokazuje czy nie. Jest albo nie jest. Isnieje, a jeśli rząd każe – to nie istnieje. Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 1 Comment »

Waaaadza drży w posadach. Oskarżyciele medialni rozkładają ręce, pękają.

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-20

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 13 Comments »

Merkel: my, Niemcy, jesteśmy świadomi obaw Polaków

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-20

Merkel-Putin- Tylko wspól­nie z Rosją mo­że­my na dłuż­szą metę za­bez­pie­czyć bez­pie­czeń­stwo Eu­ro­py; dla­te­go mu­si­my pro­wa­dzić dia­log z Mo­skwą. Pra­gnę pod­kre­ślić w tym miej­scu, że my, Niem­cy, w tym kon­tek­ście je­ste­śmy świa­do­mi szcze­gól­nych obaw Po­la­ków, pol­ski na tle trud­nej hi­sto­rii Pol­ski – po­wie­dzia­ła An­ge­la Mer­kel pod­czas otwar­cia wy­sta­wy „Od­wa­ga i po­jed­na­nie” w Krzy­żo­wej w 25. rocz­ni­cę po­jed­na­nia pol­sko-nie­miec­kie­go.

 

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 5 Comments »

ARTur Żukow

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-20

ARTur Żukow-nie pomyliam sie

Posted in Wiadomości | 3 Comments »

Jan Pospieszalski o wyborach samorządowych

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-20

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 7 Comments »

Polacy wychodzą na ulice! Protesty przeciwko fałszerstwom wyborczym

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-20

Protest ponad podziałami przeciw kpinie włądzy i PKW z obywateliProtesty przeciwko ACTA odniosły sukces – powtórzmy to – piszą w swoim apelu organizatorzy organizowanych protestów. Polacy ponad podziałami partyjnymi postanowili się skrzyknąć i wyjść na ulice. Będą w czwartek – 20 listopada 2014 roku – protestować przeciwko fałszerstwom wyborczym i nieudolności Państwowej Komisji Wyborczej. Czas powiedzieć ludziom władzy, że naród ma dość „państwa teoretycznego”. Żądamy unieważnienia wyborów i rozpisania nowych oraz dymisji rządu Ewy Kopacz.

W Warszawie przy ul. Wiejskiej 10, spotykamy się o godz. 17:00 przed siedzibę PKW.
W Krakowie pod Wieżą Ratuszową na Rynku Głównym, o godz. 19:00.
W Poznaniu o godz. 19:00 przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim na ul. Tadeusza Kościuszki 93.  Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 7 Comments »

17 grudnia Komorowski wita z honorami zbrodniarza wojennego Poroszenkę-Walcmana

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-20

strzal-w-glowe

strzal-w-glowe

Zbrodniarz wojenny Poroszenko-Walcman 17 grudnia przyjeżdża do Polski na … zaproszenie Prezydenta RP. Komorowskiemu widać nie przeszkadza, że Poroszenko-Walcman (choć powinno być odwrotnie, gdyż Walcman jest nazwiskiem ojca prezydenta Ukrainy) ma na swoich rękach krew mieszkańców Donbasu i nie tylko. Nie przeszkadza też, że jest z pokolenia na pokolenie złodziejem – widać dla polskich „elit” jest to przywara, nie wada. Zresztą doskonale wiemy, że duża część tychże „elit” to są złodzieje i to nie kieszonkowi, choć w tym fachu niektórzy znani polscy politycy za młodu zdobywali szlify…

.

.

Powtórka z Katynia –  egzekucja mieszkańców Donbasu przez ukraińską juntę.
(nie dla ludzi o słabych nerwach): Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 4 Comments »

Waldemar Głodek – widziane z Kalifornii: Nadwiślańscy komediańci

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-20

cyrk

W ostatnią niedzielę Nadwiślańskie Towarzystwo Rozrywkowe wyborami rozpoczęło jesienny sezon cyrkowy. Premiera zapewniła godziwą rozrywkę bez mała połowie dorosłych Polaków, a już na pewno wszystkim tym co cieszą się od 1989 roku odzyskaniem wolności i hucznie czcili niedawno jej 25-lecie. Czy po tym spektaklu zmiękną twardziele przekonani że do władz oddanych Polsce i Polakom solidnych obywateli  można wybrać w głosowaniu wg systemu ustalonego przy okrągłym stole? Przedwcześnie aby wyciągać jakiekolwiek wnioski zanim na ekranie zobaczymy THE END tej przerastającej hollywood’zkie komedi. Póki co trwają emocje z liczeniem głosów a występy najwyższej klasy błaznów politycznych przed kamerami nadal nie ustają. Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 2 Comments »

Bernadetta Bigoraj: „Generał Franco. Biografia niepoprawna politycznie”

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-20

20  listopada 2014 r.  przypada 39 rocznica śmierci jednej z najbardziej znanych postaci w historii XX-wiecznej Hiszpanii –  Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco y Bahamonde Salgado Pardo bardziej znanego jako Francisco Franco. Po latach zapomnienia, do którego doprowadzily rządy socjalistów, ta kontrowersyjna postać powoli odzyskuje swoje  miejsce w najnowszych dziejach tego kraju. Na początku tego roku ukazała się pierwsza napisana po polsku biografia „El Caudillo”  pod tytułem „Generał Franco. Biografia niepoprawna politycznie” pióra znakomitego pisarza, tłumacza i eseisty  Tadeusza Zubiñskiego.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 4 Comments »

Kim są członki, mordy kochane z Państwowej Komisji Wyborczej?

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-20

Zgod­nie z Ko­dek­sem wy­bor­czym w skład PKW wcho­dzi trzech sę­dziów Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, wska­za­nych przez jego pre­ze­sa, trzech sę­dziów Sądu Naj­wyż­sze­go, wska­za­nych przez pierw­sze­go pre­ze­sa tego sądu, oraz trzech sę­dziów Na­czel­ne­go Sądu Ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go, wska­za­nych przez szefa NSA. Po­wo­łu­je ich pre­zy­dent i tylko on może ich od­wo­łać.

W obec­nym skła­dzie są za­rów­no osoby od­zna­czo­ne Krzy­żem Ko­man­dor­skim Or­de­ru Od­ro­dze­nia Pol­ski, jak i sę­dzio­wie, któ­rym za­rzu­ca się wy­da­wa­nie wy­ro­ków na opo­zy­cjo­ni­stów w la­tach 80. Zo­bacz, kim są:  Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 20 Comments »

Marysia Pyż ze Lwowi: Panie Komorowski. Panie Komorowski. Gdzie k..wa wyniki tych nieszczęsnych wyborów? (wideo)

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-19

„Kwestionowanie uczciwości wyborów to odmęty szaleństwa”
Powiedział dzisiaj prezydent Komorowski
Odmęty szaleństwa? A system który zawodzi w XXI w. i w najwazniejszych sprawach krajowych to nie odmęty szaleństwa? Jeśli to szaleństwo to gdzie k..wa wyniki tych nieszczęsnych wyborów? Komisja haruje i to ciężko! nad przeliczeniem w potrzebną stronę? A może ludzie zawiedli? Może źle zagłosowaliśmy? Nie na tego kogo trzeba? W wolnej Polsce to się zdarza. Tak, Panie Komorowski. Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 18 Comments »

 
Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

Dołącz do 197 obserwujących.