Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Tusk: Odpowiedzialnie przed wysoką izbą mówię, że to są wydatki, na które nas stać

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-08-27

Deszcz pieniędzy dla gospodarki.
„Rząd wrzuca na rynek miliardy złotych”
… i 36 zł dla każdego!
… co jest pomocą „większą niż plan Marshalla”.
Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 6 Comments »

ARTur Żukow

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-08-27

sprawdzona metoda
Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 1 Comment »

„W razie konfliktu globalnego Polska stanie się pobojowiskiem”

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-08-27

Nie możemy pomagać Ukrainie za wszelką cenę

„Po­strze­ga­nie Rosji wy­łącz­nie jako pań­stwa wro­gie­go i agre­syw­ne­go przez pry­zmat kon­flik­tu ukra­iń­skie­go jest naj­więk­szym błę­dem per­cep­cyj­nym po­li­ty­ki za­gra­nicz­nej Pol­ski” – pisze dla Onetu prof. Sta­ni­sław Bie­leń z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Po­li­to­log prze­ko­nu­je też, że ule­głość na­sze­go kraju wzglę­dem USA „w razie kon­flik­tu glo­bal­ne­go uczy­ni z Pol­ski po­bo­jo­wi­sko, jakim była w dwu woj­nach świa­to­wych”.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 18 Comments »

Ks. Stanisław Małkowski pobity i okradziony. „Jak dasz znać policji, to cię zabiję i spalę”

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-08-26

TYLKO U NAS! Ks. Stanisław Małkowski pobity i okradziony. „Jak dasz znać policji, to cię zabiję i spalę” - niezalezna.pl

.

W sobotę, między godziną 21:00 a 22:00, został pobity i okradziony we własnym w domu ks. Stanisław Małkowski. Napadł go były więzień, któremu duchowny wcześniej pomagał…

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 8 Comments »

Jan Filip Libicki senator PO: „pora zrobić porządek z księdzem Małkowskim”

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-08-26

Senator Platformy Obywatelskiej: "pora zrobić porządek z księdzem Małkowskim" - niezalezna.pl

.

.
„Pora już zrobić porządek z księdzem Małkowskim. Choćby przez nałożenie nań zakazu głoszenia kazań i odebranie mu misji kanonicznej” – napisał na swoim blogu Jan Filip Libicki, senator Platformy Obywatelskiej.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Uncategorized, Wiadomości | 11 Comments »

„Zniszczyć Księdza Małkowskiego!”

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-08-26

Material z Wirtualnej Polonii 09. 06. 2014r.

TYLKO U NAS! Ks. Stanisław Małkowski pobity i okradziony. „Jak dasz znać policji, to cię zabiję i spalę” - niezalezna.pl

Apel do jego przełożonych o godne traktowanie tego niezwykłego kapłana

„K… pier…, jeśli wygłosisz ten pier… wykład, to gorzko tego pożałujesz” – takimi słowami miał zwrócić się do księdza Stanisława Małkowskiego jego przełożony, ksiądz proboszcz z parafii pod wezwaniem Świętego Ignacego Loyoli na Wólce Węglowej w Warszawie. Za co wyzwiska? – Bo ksiądz Stanisław Małkowski znalazł się w gronie prelegentów Kongresu „Dla społecznego panowania Chrystusa Króla”.  Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 5 Comments »

Ekwilibrystyka manipulacji z najjaśniejszym imperatorem i dziadkiem rezunem w tle

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-08-26

Przypominamy materiał archiwalny z 15. 08. 2010r.

 

Chrabia Bronislaw

Dziadek„hrabiego” Bronisława Komorowskiego, niejaki Osip Szczynukowicz – to rezun oddelegowany przez Sowiecki Rewolucyjny Komintern do dywersji na terenach pozaborowych, odebranych Rosji Traktatem Wersalskim.

Według  polskiej Wikipedii – (hasło rezun) – w języku staropolskim w znaczeniu morderca, zabójca, siepacz, zapożyczenie zjęzyka ukraińskiego od wyrazu rizun, ukr. Різун, oznaczającego rzeźnika. W okresie po tzw. rzezi wołyńskiej, w Polsce stereotypowe [1], potoczne określenie członków UPA, OUN, Samoobronnych Kuszczowych Widdiłów i innych ukraińskich formacji uczestniczących w rzeziach ludności cywilnej.

W czasie wojny polsko-bolszewickiej, dziadek Bronisława Komorowskiego był czekistą w armii Tuchaczewskiego i po sromotnym laniu w bitwie nad Niemnem w 1920 roku dostał się do polskiej niewoli. Zachowała się jego kartoteka jeńca wojennego. W październiku 1920 r. dziadkowi Bronisława Komorowskiego udało się zbiec i schronił się na Litwie w Kowaliszkach u polskiej szlachty o nazwisku Komorowscy. Właściciele majątku zginęli z rąk Rosjan, a Szczynukowicz przywłaszczył sobie ich nazwisko. Tam w roku 1925 narodził się Zygmunt Leon Komorowski, ojciec Bronisława Marii.
Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 25 Comments »

KatolemJestem.pl

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-08-25

JestemKatolem. Cejrowski

 

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 12 Comments »

Mirosław Kokoszkiewicz: Zdrajcy! Zdrajcy! Po trzykroć zdrajcy!

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-08-25

Czy zwykły śmiertelnik tylko na podstawie ogólnodostępnych informacji i odrzucając propagandowy chłam może sam wyrobić sobie zdanie na temat tego, czy zagraża nam prawdziwe niebezpieczeństwo?  Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 14 Comments »

20 mitów, którymi władza ogłupia społeczeństwo

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-08-25

nie daj sobie wmowic20 mitów, którymi władza ogłupia społeczeństwo – nowa książka Bartosza Marczuka

Nakładem wydawnictwa S3 media, wydawcy tygodnika „Najwyższy Czas”, ukazała się praca Bartosza Marczuka „Nie daj sobie wmówić. 20 mitów, którymi władza ogłupia społeczeństwo” opisująca jak socjalistyczne władze wyniszczają Polskę.

Ojcem polskiej biedy jest państwo, które pobiera olbrzymie podatki, uzyskane środki często transferuje do prywatnych kieszeni, uniemożliwia prowadzenie działalności gospodarczej, czyni pracę nieopłacalną, blokuje rozwój Polski, nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, dezorganizuje życie społeczne.

Nie jest to jednak problem nie do przezwyciężenia. Ustrój gospodarczy i społeczny Polski łatwo dało by się zmienić. Niestety politycy w Polsce nie są tym zainteresowani. Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 15 Comments »

Chcesz wojny z Rosją? Najpierw zobacz jak ona wygląda bez cenzury

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-08-25

wojna-ukrainskie-bombardowanie-ługańska-ofiary-150x150.
.
Napięcie w stosunkach polsko-rosyjskich wywołane wojną domową na Ukrainie spowodowało, iż coraz więcej ludzi chce wojny z Rosją. Ludzie ci jednak zapominają czym w rzeczywistości jest konflikt zbrojny i jakie niesie za sobą skutki.

.
Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 43 Comments »

Cum tacent, clamant

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-08-25

„Milcząc, wołają” – ZOBACZ FILMpromujący wystawę zdjęć Piotra Życieńskiego z „Łączki”

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | Leave a Comment »

Ukraina: powstała pierwsza „świątynia” satanistyczna

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-08-24

Ukraina: powstała pierwsza "świątynia" satanistyczna

 +

Choć na wschodzie trwają krwawe walki, a kraj zanurza się w coraz głębszym kryzysie, we wsi Pastyrskije w Obwodzie Czerkaskim otwarto pierwszą na Ukrainie świątynię satanistyczną. Oficjalnie zarejestrowano tam wspólnotę ludzi oddających cześć diabłu. Jest kierowana przez Siergieja, który przybrał imię „Nebog”.
Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 5 Comments »

Armia USA gromadzi „ogromne” ilości sprzętu w jaskiniach w Norwegii

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-08-24

Ame­ry­kań­ska armia prze­rzu­ca do Nor­we­gii po­kaź­ne ilo­ści cięż­kie­go sprzę­tu, który jest gro­ma­dzo­ny w spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nych w tym celu ja­ski­niach. Ten „klu­czo­wy re­gion” w Eu­ro­pie ze wzglę­du na kon­flikt na Ukra­inie na­bie­ra obec­nie coraz więk­sze­go zna­cze­nia stra­te­gicz­ne­go. Prof. James Pe­tras oce­nia, że wzmac­nia­nie ame­ry­kań­skie­go ar­se­na­łu w Nor­we­gii wpi­su­je się w „stra­te­gię glo­bal­ne­go okrą­ża­nia Rosji”. Ten mi­li­tar­ny ruch Wa­szyng­to­nu ma duża wagę dla sied­miu państw, w tym Pol­ski, znaj­du­ją­cych się na wschod­niej flan­ce NATO.  Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 8 Comments »

Ks. Stanisław Małkowski: WIARA CZYNI CUDA

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-08-24

W piątek 22 sierpnia obchodzilismy drugą rocznicę odejścia do Boga wskutek wypadku samochodowego śp. ks. Tadeusza Kiersztyna, niezłomnego rzecznika intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski zgodnie z przesłaniem sługi Bożej Rozalii Celakówny, objawieniem biblijnym i nauką społeczną Kościoła. W tym dniu wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Królową. Jest Maryja Królową Świata z woli Trójcy Świętej, a zapragnęła być intronizowana jako Królowa Polski i to się spełniło 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, gdy wola Maryi połączyła się z wolą przedstawicieli obu polskich władz – kościelnej i państwowej. Podobnie Jezus Chrystus pragnie być intronizowany jako Król Polski dla naszego ocalenia, do czego konieczna jest wiara i dobra wola obu władz w ojczyźnie. Tego pragnął i pragnie, o to się modlił i modli śp. ks. Tadeusz Kiersztyn wraz ze współpracownikami. W sytuacji zagrożenia naszego bytu narodowego i państwowego ze strony wrogów jawnych i ukrytych, zagranicznych i miejscowych wrogów, czas nagli, aby wreszcie spełnić żądanie Chrystusa Króla.  Czytaj resztę wpisu »

Posted in Uncategorized | 33 Comments »

EWANGELIA

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-08-23

24 sierpnia 2014 (niedziela)
– XXI Tydzień Okresu Zwykłego

Słowa Ewangelii wg św. Mateusz

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 1 Comment »

Stanisław Michalkiewicz: Czy ktoś bada generałów?

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-08-23

Już od czasów komunistycznych nie istnieje jednolity naród polski, bo musi on dzielić terytorium państwowe z polskojęzyczną wspólnotą rozbójniczą, która co najmniej raz, w roku 1981, wystąpiła zbrojnie przeciwko niepodległościowym aspiracjom polskiego narodu. Niedawny pogrzeb przywódcy tej rozbójniczej wspólnoty, generała Wojciecha Jaruzelskiego, potwierdził to w całej rozciągłości.  Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 9 Comments »

Andrzej Kumor: Różnimy się, i co z tego?

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-08-23

 „Rasizm” w dzisiejszych czasach jest słowem szybkiego reagowania podobnym do „antysemityzmu”; jest to pojęcie używane w walce ideologicznej przez polit-poprawne hordy kulturowej neobolszewii. Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 15 Comments »

ARTur Żukow

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-08-23

strzal.w.stope
Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 1 Comment »

Z pamiętnika Donalda Cudotwórcy

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-08-23

Środa, 13.08.2014

Radek ciągle liczy na to, że zostanie unijnym komisarzem ds. polityki zagranicznej. Humor mu dopisuje, tym bardziej że ostatnio odniósł kolejny sukces. Tym razem w walce z antysemityzmem… „Donek, zauważyłeś? Upały minęły, a prokuratura ciągle jest tak rozgrzana, że czasem nawet nie musimy pilnować swoich spraw” – cieszył się szef naszej dyplomacji. Okazało się, że wobec pani prokurator, która umorzyła śledztwo w sprawie obrażających go internetowych wpisów, ruszyło postępowanie dyscyplinarne.

Czwartek, 14.08.2014

Bartek z MSW już na dobre otrząsnął się po aferze z „taśmami prawdy”. Przed kolejnymi rozmowami z dziennikarzami Igorek przygotował dla niego nową, fajną narrację. „Afera taśmowa? Jaka afera? Po 25 latach demokracji wyborów nie można rozstrzygnąć grepsem, spiskiem, służbami, mroczną stroną rzeczywistości. Otóż nie. Wybory w Polsce wygrywa się dlatego, że dana partia przekona do siebie większą liczbę Polaków. W Polsce mamy normalny mechanizm demokratyczny”. Dobre! Ciekawe, czy ludzie uwierzą, że nigdy nie używamy służb… Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 4 Comments »

 
Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

Join 183 other followers