Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Stanisław Michalkiewicz: Świadkowie i świadectwa

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-03-31

Testis unus – testis nullus – powiadali starożytni Rzymianie, co to każde spostrzeżenie zaraz ubierali w postać pełnej mądrości sentencji. Ta akurat się wykłada, że jeden świadek – żaden świadek – co ma szczególne znaczenie w jurydycznej atmosferze, jaka lawinowo narasta w naszym nieszczęśliwym kraju za sprawą gwałtownego sporu o różnicę łajdactwa, jaki rozgorzał między sztabami wyborczymi pana prezydenta Bronisława Komorowskiego i pana europosła Andrzeja Dudy. Ta atmosfera przenosi się również pod strzechy, a nawet do sal szkolnych i – oczywiście tam, gdzie nauczyciele nie zaklejają uczniom ust samoprzylepną taśmą Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 1 Comment »

Kto podyktował Gibsonowi „Pasję”?

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-03-31

Historycy nie pozostawiają złudzeń – Męka Pana Jezusa mogła wyglądać tak, jak w filmie „Pasja” przedstawił ją Mel Gibson. Dwa tysiące lat temu stosowano bowiem dokładnie takie metody i narzędzia tortur, jak te zobrazowane w filmie. Nie opisuje ich jednak szczegółowo Pismo Święte. Hollywoodzki gwiazdor oparł scenariusz swego filmu na objawieniach dziewiętnastowiecznej mistyczki. Kim była niezwykła kobieta, której Pan Jezus pokazał ostatnie dni swojego życia?

Kto podyktował Gibsonowi „Pasję”?

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 5 Comments »

Wiktor Węgrzyn: Apel do mediów o rzetelne relacjonowanie kampanii prezydenckiej

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-03-31

Do: redakcji, dziennikarzy, wydawców

Za nami pierwszy etap kampanii. Dzięki zaangażowaniu tysięcy polskich patriotów udało się zebrać wymaganą liczbę podpisów, by móc zarejestrować Grzegorza Brauna jako oficjalnego Kandydata na urząd Prezydenta RP.

Do tej pory kandydatura Grzegorza Brauna była skrzętnie przemilczana w mediach. Podobnie dzieje się w sondażach wyborczych, które wielokrotnie okazywały się być niewiarygodne. Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 11 Comments »

Polski prezent dla Stanów Zjednoczonych

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-03-31

 .
Czy ktoś w USA jeszcze pamięta, że jeden z najbardziej opłacalnych zakupów w historii świata został dokonany przez Polaków, i że bez zbrojnej walki naszego narodu prawdopodobnie nigdy by do niego nie doszło?  Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 5 Comments »

Andrzej Kumor: Kto rządzi i po co

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-03-31

Mówi się, że wojna przeczyszcza. I w tym powiedzeniu zawiera się cała pogarda kierowników naszego systemu do zwykłych ludzi.

Od kiedy świat odrzucił Boży monarchiczny porządek i oddał się „oświeconej” demokratycznej demagogii, różne grupy biją się pod płaszczem poprawiania ludzkiej doli w imię „wyrażania woli większości”. Podlana pychą władza nigdy się nie nudzi. Dzisiaj wedle obrazów, jakimi karmią nas środki przekazu, zachodni świat wydaje się być „przyjazny obywatelowi” i poprawnie ułożony, zaś jego instytucje strzegą wolności „osoby ludzkiej”. Tak przynajmniej wygląda „wersja oficjalna”. Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 13 Comments »

Dlaczego niszczy się Polaków na Litwie?

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-03-31

Elastyczna postawa Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i jej lidera Waldemara Tomaszewskiego wyłamuje się z wielu schematów rządzących nadwiślańską polityką. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują bowiem na to, że polska partia w Republice Litewskiej znacznie lepiej rozumie, na czym właściwie polega polityka, po co właściwie w polityce się uczestniczy i komu ostatecznie polityka ma służyć. Nie jest to zresztą jedyny paradoks, który ujawniony został przez aktywność Polaków na Litwie.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 7 Comments »

Mirosław Kokoszkiewicz: Ojciec i matka czy burdel mama i alfons?

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-03-31

W III RP, jeżeli już ktoś podejmie się trudu kształtowania postaw patriotycznych młodych ludzi to niestety musi to robić wbrew państwu i jego łże-elitom…  Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 4 Comments »

Bernadetta Bigoraj: „Kolumbijska” hasbara

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-03-30

Dzisiaj w jednym z kolumbijskich(!!!) dzienników ukazał się artykuł dotyczący Polski. Otóż według autora Polska za 10-20 lat będzie europejską potęgą.
Ale to nic, najciekawsze są komentarze. Muszę przyznać, ze dawno nie widziałam tyle nienawiści w stosunku do Polaków. Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 6 Comments »

Stan Tymiński: Wyborcza Intuicja

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-03-30

Aby zmienić ten przeklęty ciąg nieszczęść, trzeba tym razem dać szansę kandydatowi spoza układu aby stał on na straży naszych narodowych interesów i  co najważniejsze przypilnował uczciwości wyborów do Sejmu i Senatu na jesieni…

lista antystemowych

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 10 Comments »

Z Kijowa Eugeniusz Lubański: Ta moja wiara katolicka zbliża mnie stale do Polski.

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-03-30

Jestem wdzięczny Bogu, iż dziś rano się obudziłem w Niedzielę Palmową 29 marca 2015 roku. Jak zawsze w niedzielę wybieramy się rodzinnie do kościoła św. Aleksandra w Kijowie. Ta moja wiara katolicka zbliża mnie stale do Polski. Nie wiem kim by się stał bez tej wiary. Jeżeli błądziłem w tym życiu na obczyźnie, to błądziłem po polsku. Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 7 Comments »

Sędzia Iwona Konopka, oto jej dokonania! Ostatnio skazała kandydata na prezydenta, p. Grzegorza Brauna.

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-03-30

Teraz wypuściła podpalacza, a kiedyś zbulwersowała Polaków…

Sę­dzia Iwona Ko­nop­ka nie tylko wy­pu­ści­ła z aresz­tu 23-lat­ka po­dej­rza­ne­go o pod­pa­le­nia sa­mo­cho­dów w War­sza­wie, ale na do­miar złego… po­da­ła mu na­zwi­sko świad­ka, który go wska­zał! To nie je­dy­ne „osią­gnię­cie” tej sędzi. To wła­śnie ona ska­za­ła de­mon­stran­ta ska­to­wa­ne­go 11 li­sto­pa­da 2011 roku przez po­li­cjan­ta. De­mon­strant usły­szał wyrok trzech mie­się­cy wię­zie­nia bez za­wie­sze­nia!

Posted in Wiadomości | 32 Comments »

Fabryka kłamstwa.

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-03-29

Grzegorz Braun kandydat na prezydenta RP dzieli się słowami Prawdy z dziennikarzami PR. Z pewnością to dopiero przedsmak tego, co zobaczymy w kampanii. Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 27 Comments »

Litwa Kowieńska: tam była Polska.

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-03-29

marian kałuski.
Dykcjonarzyk geograficzno-historyczny (2)

. Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 2 Comments »

Ewangelia

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-03-28


29 marca 2015 r.
Szósta Niedziela Wielkiego Postu Rok B, I
Niedziela Palmowa

Mk 11, 1-10 Wjazd Jezusa do Jerozolimy

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 1 Comment »

Grzegorz Braun – Mowa końcowa przed ogłoszeniem wyroku 27 marca 2015

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-03-28

Grzegorz Braun – Mowa końcowa przed ogłoszeniem haniebnego wyroku przez sąd tubylczy

Proces o zakłócanie miru domowego PKW, Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście, 27 marca 2015 Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 28 Comments »

Hanna Dobrowolska uniewinniona, Grzegorz Braun skazany.

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-03-28

Grzegorz Braun. foto: facebookDziś odbył się proces przeciwko dziennikarce Hannie Dobrowolskiej, oraz kandydatowi na prezydenta RP – Grzegorzowi Braunowi. Oboje odpowiadają za rzekome naruszenie miru domowego w czasie pamiętnego protestu w PKW.

W listopadzie ubiegłego roku, zaraz po skandalicznych nadużyciach przy liczeniu głosów w wyborach samorządowych odbył się protest, w wyniku którego uczestnicy weszli do siedziby PKW. Późną nocą, interweniowała policja która siłą wyprowadziła demonstrantów. Dziś odbyła się kolejna rozprawa przeciwko uczestnikom protestu. Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 26 Comments »

Ks. dr Mariusz Sztaba: Antropologia młodości św. Jana Pawła II

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-03-28

Antropologia młodości św. Jana Pawła II
(Na Niedziela Palmową, gdy jest sprawowany w diecezjach Światowy Dzień Młodzieży)

Św. Jan Paweł II poświęcił wiele wnikliwej refleksji i analiz okresowi młodości, wydobywając i ukazując strukturalne oraz osobowe czynniki bycia młodym. Papież „urobił” sobie obraz młodzieży i młodości w czasach duszpasterskich w Polsce. Ten obraz stale weryfikowany i pogłębiany towarzyszył mu podczas całego pontyfikatu Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | Leave a Comment »

Jurij Szuchewycz: na czym, jeśli nie na UPA, mamy budować nasz patriotyzm?

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-03-28

Na czym, jeśli nie na UPA, mamy bu­do­wać nasz pa­trio­tyzm? Na epo­sach ry­cer­skich Rusi Ki­jow­skiej? Na ży­cio­ry­sach ta­kich Ukra­iń­ców jak Chrusz­czow i Breż­niew? A może na bol­sze­wic­kiej le­gen­dzie Sta­cha­no­wa? – pyta w roz­mo­wie z „Ga­ze­tą Wy­bor­czą” Jurij Szu­che­wycz, poseł do Rady Naj­wyż­szej Ukra­iny i syn ko­men­dan­ta UPA od­po­wie­dzial­ne­go za czyst­kę et­nicz­ną Po­la­ków na Wo­ły­niu i w Ma­ło­pol­sce Za­chod­niej. Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 16 Comments »

Ukraińcy to następcy judejskiego kaganatu.

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-03-28

Godło Ukrainy to godło chazarskie –  tamga.

Spory co do znaczeniowego sensu „tryzuba” Władimira prowadzone są od dawna. Ale dzisiaj zainteresowanie tym znakiem wzrosło ponieważ jest on używany jako godło suwerennego państwa, Republiki Ukrainy, a ukraińscy nacjonaliści oddają mu cześć większą niż naukom Chrystusa.

Oto jakiś ty Ukrainiec.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 3 Comments »

Mówi Stanisław Michalkiewicz: Do ostatniego Polaka

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-03-28

Felieton    Radio Maryja    26 marca 2015

Szanowni Państwo!

Si vis pacem para bellum – mówili starożytni Rzymianie, którzy każde spostrzeżenie zaraz ubierali w formę pełnej mądrości sentencji. Ta akurat oznacza, że jeśli chcesz pokoju – szykuj wojnę. Wiadomo bowiem od dawna, że każda wojna prowadzi do pokoju, a ściślej – każda wojna jest wojną o pokój. W takiej sytuacji, im więcej wojen, tym szybciej przybliża się pokój. I rzeczywiście – wojna na Ukrainie najwyraźniej nie wystarcza do szybkiego nastania pokoju, więc okazuje się, że musimy wygrać jeszcze jedną wojnę – nie tylko tę, na Ukrainie, ale również Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 10 Comments »

 
Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

Dołącz do 219 obserwujących.