Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Saakaszwili też słyszał, mówił mu o tym… Tusk!

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-10-25

Sikorski dokonał tak gwałtownego zwrotu ws. swej wypowiedzi o złożonej Tuskowi przez Putina propozycji rozbioru Ukrainy, że zupełnie poplątał się w tłumaczeniach. Coś o tym wie… Saakaszwili. Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | Leave a Comment »

ARTur Żukow

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-10-24

ARTur Żukow-Kazirostwo
Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 10 Comments »

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Poroszenko otrzymał list od rodzin ofiar UPA

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-10-24

AntyUPA Krakow

Foto: Kazimierz Bartel

W czwar­tek 23 paź­dzier­ni­ka br. o godz. 17.00 pod kon­su­la­tem Ukra­iny przy ul. Be­li­ny-Praż­mow­skie­go w Kra­ko­wie zgro­ma­dzi­ło się ok. 100 osób, głów­nie, co bar­dzo cie­szy, ludzi mło­dych. Wśród nich było wielu stu­den­tów kra­kow­skich uczel­ni, zwią­za­nych z or­ga­ni­za­cja­mi pa­trio­tycz­ny­mi i na­ro­do­wy­mi. Przy­szli też Kre­so­wia­nie i ich po­tom­ko­wie, a także dr Lu­cy­na Ku­liń­ska z AGH, au­tor­ka do­sko­na­łej mo­no­gra­fii o ter­ro­ry­zmie ukra­iń­skim. Pro­te­stu­ją­cy przy­nie­śli wiele trans­pa­ren­tów i pol­skich flag. Po­sło­wie tak z ko­ali­cji rzą­dzą­cej się, jak i z opo­zy­cji w ogóle się nie po­ja­wi­li.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 3 Comments »

Diabeł i H.G.W.

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-10-24

Pani prezydent miasta Warszawy Hanna G.W. uśmiecha się do nas z nieodpartym wdziękiem z billboardu, kandydując na kolejną kadencję pod pięknym hasłem: „Wszyscy tworzymy Warszawę”.

W związku z tym nasuwa się kilka pytań. Czy na pewno wszyscy? Kim są ci „wszyscy”? Czy nie ma takich, co tworzą bardziej? Za ile to robią? Ile mogą na tym zarobić? Kto za tym stoi…?! Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 2 Comments »

Burmistrz Działdowa Bronisław Mazurkiewicz, były pracownik MO, uczcił esesmanów.

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-10-24

zdjecieDrzewkiem pamięci i pamiątkową tablicą burmistrz Działdowa uhonorował dwóch esesmanów

Skandal z uczczeniem przez burmistrza Działdowa Bronisława Mazurkiewicza dwóch funkcjonariuszy ludobójczej formacji wydostał się na światło dzienne podczas ostatniej rady miasta. Sprawę ujawnił członek Klubu Radnych Działdowskiej Prawicy i nauczyciel historii Grzegorz Mrowiński. – Uhonorowany przez burmistrza drzewem pamięci Herbert Koschowitz to członek SS. Był on strażnikiem obozu koncentracyjnego w Działdowie, m.in. brał udział w aresztowaniach Polaków i ich egzekucjach. Natomiast drugi uhonorowany napisem na tablicy – Jan Gerlach – to również członek SS, który brał udział w niemieckich łapankach na Polaków Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 3 Comments »

Wilno i Lwów to polskie miasta – taki transparent wywiesili w Kijowie kibice Legii

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-10-24

Polsce kibice na stadionie w Kijowie wywiesili baner z przesłaniem, że Wilno i Lwów to polskie miasta

Lwow Wilno
Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 12 Comments »

Ks. Stanisław Małkowski: NIE MA MIŁOŚCI ANI WOLNOŚCI BEZ PRAWDY

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-10-24

Największym i pierwszym przykazaniem jest miłować Boga całym sobą, a drugim – podobnym – jest miłować bliźniego – mówi Jezus w Ewangelii czytanej w niedzielę 26 października. Wieloznaczność słowa „miłość” w pojęciu i języku ludzkim aż po grzech i samowolę pokonuje Bóg na drodze objawienia swojej woli oraz natury. Boża miłość objawia się i darowuje w akcie stworzenia. Człowiek stworzony na obraz Boży jest zdolny do miłości jako uczestnictwa w Bożej pełni miłości i życia. Próba wolności i posłuszeństwa oznacza możliwość przyjęcia miłości i jej odwzajemnienia albo odrzucenia. Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | Leave a Comment »

Pikiety przeciw honorowaniu UPA – relacje na gorąco

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-10-24

Wrocław:

Warszawa: Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 2 Comments »

Syjoniści ozłocili się na rewolucji 1917 roku

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-10-24

Na zorganizowanie w Rosji państwowego przewrotu w 1917 roku przez międzynarodowy syjonizm wydano gigantyczne pieniądze. Ale grabież pokonanej Rosji, która była następstwem przewrotu, wielokrotnie zrekompensowała wszystkie wydatki syjonistów.

Oni, po prostu, ozłocili się…

„Cziornoje dno krasnogo płamieni” (Czarne dno czerwonego płomienia) – Olieg Sliepynin

O tym, że rewolucja w Rosji była „nieunikniona” napisano sporo. Wielu jest o tym przekonanych bez żadnych wątpliwości. Rzeczywiście, zniszczenie historycznej Rosji przygotowywano długo, nie mniej niż pół wieku, jeżeli liczyć od Karakozowa, który wyszedł ze stowarzyszenia „Ad” (Piekło) i wystrzelił w 1866 roku kulę w kierunku imperatora Aleksandra II. Ale rewolucja była przygotowywana w całej Europie – przygotowywana była światowa rewolucja, którą także uważano za nieuniknioną.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 12 Comments »

Polacy już czas!

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-10-24

Juz czas
Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 11 Comments »

Kiedy islamskie zamachy w Europie?

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-10-23

socjal-wiecej-socjalaTo już nie jest bowiem pytanie czy, ale tylko kiedy i w jakiej formie zamachy dosięgną wkrótce Europę. Islamski radykalizm wyhodowany w cieplarnianych warunkach „nowoczesnej, postępowej i multi-kulturowej” Europy święci dziś triumfy w Kalifacie na terenach Syrii i Iraku. Skład radykalnych islamistów, okrutnych, sadystycznych, średniowiecznych barbarzyńców to w sporej części wyhodowane przez polityczną poprawność „równości kultur”  hordy dzikusów, opetanych ideologią radykalnego  islamu, chcących tylko mordować, gwałcić i torturować „niewiernych psów”. To ludzie  mówiących tylko po angielsku, francusku, norwesku, holendersku czy niemiecku. Obywatele państw europejskich drugiego czy nawet trzeciego pokolenia przybyszów z krajów zacofanego islamu, tuczonych na europejskich benefitach, którym zwyczajnie  znudziło się życie tłustego nieroba… Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 1 Comment »

Kamil Bazelak: Poznałem mordercę Grzegorza Piotrowskiego vel Grzegorza Pietrzaka! Jest niereformowalny i nawet więzienie go nie zmieniło!

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-10-23

Piotrowski-Pietrzak19 października obchodziliśmy kolejną rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, który został zamordowany przez ubeków z IV Departamentu MSW, czyli Grzegorza Piotrowskiego, Waldemara Chmielewskiego i Leszka Pękalę.Za sprawstwo kierownicze tej zbrodni odpowiedzialny był pułkownik Adam Pietruszka. Zbrodniarze otrzymali wyroki zmniejszone później przez generała Czesława Kiszczaka, który moim zdaniem wraz z Wojciechem Jaruzelskim byli również współodpowiedzialni tej zbrodni. Jaruzelski w sprawie Ewangelizującego społeczeństwo Księdza Jerzego, powiedział do Kiszczaka bowiem „Zrób coś, żeby on przestał szczekać”. Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 15 Comments »

Papież na zakończenie Synodu: Basta! Macie rok na opamiętanie się!

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-10-23

Papież na zakończenie Synodu: Basta! Macie rok na opamiętanie się! Pięciominutowe brawa dla Franciszka!.

Franciszek podsumował zakończony synod dla rodziny. – Jak w każdej wędrówce, były chwile, kiedy szybko podążano do przodu i chciano jak najszybciej dotrzeć do celu, ale były też momenty znużenia, kiedy przychodziła ochota, by powiedzieć: „dosyć”. Obok chwil, które były źródłem pocieszenia i otuchy, były też momenty strapienia i napięć – przyznał Ojciec Święty.  Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 34 Comments »

Żydzi znaleźli nową Ziemię Obiecaną – Im nächsten Jahr in Berlin!

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-10-23

Czyżby Berlin miał się stać nową Jerozolimą? W Izraelu są tacy, którzy uważają, że lepiej się przenieść do Niemiec wobec rosnących cen i ciągłej groźby konfliktu zbrojnego.

Izraelczycy ramię w ramię z Żydami aszkenazyjskimi, czyli pochodzącymi z Europy Wschodniej, stoją w kolejkach przed konsulatami w Niemczech, Węgrzech i Polsce, by ubiegać się o europejskie paszporty, co kiedyś było uważane za krok haniebny

Obchody żydowskiego święta Sukkot w Berlinie
Foto: Lukas Schulze / AFP Obchody żydowskiego święta Sukkot w Berlinie

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 26 Comments »

Marysia Pyż-Pakosz zaktualizowała swoje zdjęcie w tle na facebooku

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-10-22

marysia aktualizacja

Powodzenia Marysiu!
Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 14 Comments »

Smarzowski o „Wołyniu”: „Jestem Polakiem i robię film z polskiej perspektywy”

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-10-22

 .

Lobby ukraińskie w Polsce próbuje dezawuować powstający film Wojciecha Smarzowskiego o rzezi wołyńskiej. Mimo iż padają najcięższe oskarżenia, reżyser nie ugina się pod presją.

Posted in Wiadomości | 11 Comments »

Prawy Sektor świętował rocznicę powstania UPA w Przemyślu

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-10-22

UPA w Przemyslu
.

W Przemyślu, ukraińscy studenci Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej świętowali rocznice powstania UPA. Z tej okazji robili sobie w mieście liczne fonografie na tle czerwono-czarnej flagi. Wielu z nich na swoich kontach internetowych posiada liczne odwołania do faszyzmu i zdjęcia Adolfa Hitlera.  

To pod okiem kadry tej szkoły szerzy się faszyzm

Znamy część nazwisk banderowców i ich dane.
Są to w większości członkowie Prawego Sektora z Gródka Jagiellońskiego.To tylko mały ułamek zdjęć które udało mi się uzyskać.
Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 12 Comments »

Miłośnicy Ukrainy w bezpardonowym ataku

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-10-22

Ujawniło się w Polsce silne lobby pro-ukraińskie. Ludzie ci bezceremonialnie, bezczelnie i wyjątkową arogancją atakują tych Polaków, którzy maja odwagę mieć inne od nich zdanie na temat wydarzeń ukraińskich. Są wśród tego szalonego lobby zarówno Ukraińcy żyjący od czasów „Akcji Wisła” w Polsce, wciąż tęskniący za powrotem do macierzy i do „rezania Lachów”. Są wśród tego silnego lobby mitomani o Polsce od morza do morza. Są wśród nich naiwni marzyciele i wyznawcy uczuć w polityce międzynarodowej i święcie wierzący w miłość jako podstawę stosunków między suwerennymi państwami. Ci ludzie naprawdę uważają, że gdy my będziemy swoją cherlawą pierś nastawiać za Ukrainę, to oni się nam odwdzięczą , gdy będą silni i potężni. Ot, chore sny politycznych ignorantów i zwykłych wariatów… Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 7 Comments »

Stanisław Michalkiewicz: Reset zresetowanego resetu

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-10-22

Nasz nieszczęśliwy kraj, któremu prezydent Obama znowu zaproponował podjecie się roli amerykańskiego dywersanta, nie tylko znowu podjął się jej za darmo, ale nie mogąc nic złemu Putinowi zrobić, wymyśla mu na całego, rozpętując przy okazji histerię wojenną, w której biorą udział zarówno niewierzący, jak i wierzący – zwłaszcza „poświęcony” portal „Fronda” w którym rozmaici gorliwi Zasrancen zostali rzuceni na odcinek tropienia ruskich agentów. Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 2 Comments »

Ksiądz Jerzy – apostoł Różańca

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-10-22

Rozmowa z ks. Stanisławem Małkowskim
Ksiądz Jerzy – apostoł Różańca

Marek Musial/FORUM

Świadectwo życia księdza Jerzego naznaczone jest miłością do Matki Najświętszej, wyrażającą się zwłaszcza poprzez modlitwę różańcową. Był wiernym apostołem Różańca, jego ostatnią posługą było właśnie nabożeństwo różańcowe, grób księdza Jerzego obok kościoła św. Stanisława Kostki ma formę różańca – mówi w rozmowie z PCh24.pl ksiądz Stanisław Małkowski, przyjaciel Błogosławionego.
Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 3 Comments »

 
Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

Dołącz do 192 obserwujących.