Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Nie lękajcie się wierzyć, żywić nadzieję, miłować

Posted by redakcjawp w dniu 2009-03-20

Ojciec Święty w Kamerunie: Z Jezusem Chrystusem, który stąpał po afrykańskiej ziemi, Afryka może stać się kontynentem nadziei!
– Dziś jest najwyższy czas, by z całą mocą podkreślić, że każde ludzkie istnienie, że każda najmniejsza bezbronna osoba, nawet słaba, jest stworzona na obraz i podobieństwo Boga. Każda osoba musi żyć! Śmierć nie może triumfować nad życiem! Śmierć nigdy nie ma ostatniego słowa! – mówił Ojciec Święty Benedykt XVI podczas Eucharystii na stadionie Amadou Ahidjo w Jaunde w Kamerunie. W trzecim dniu swej pielgrzymki na kontynent afrykański Papież podkreślił bardzo mocno wartość małżeństwa i rodziny, zwracając uwagę na konieczność akceptacji życia ludzkiego jako daru Bożego. Na zakończenie celebracji Ojciec Święty uroczyście przekazał biskupom Czarnego Lądu „Instrumentum laboris” pt. „Kościół w Afryce w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju”, dokument roboczy na II Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów dla Afryki, które odbędzie się w październiku w Watykanie.

Na spotkanie z Ojcem Świętym przybyły ogromne rzesze wiernych. Na samym tylko stadionie zmieściło się 50 tys. osób. Ci, którym nie udało się wejść na miejsce celebracji, wypełnili okolice stadionu i trasę przejazdu papieskiego samochodu. Na Eucharystię przybyli przedstawiciele konferencji Episkopatów Afryki, władze państwowe na czele z prezydentem Paulem Biya z małżonką. Metropolita Jaunde ks. abp Tonyé Bakot, przewodniczący Episkopatu Kamerunu, witając Ojca Świętego na Eucharystii, wyraził radość, że Kamerun jest pierwszym miejscem, gdzie Papież powitał Afrykę. – Afryka Cię kocha – mówił metropolita, na co obecni zareagowali entuzjastycznymi brawami.
W homilii skierowanej w szczególny sposób do rodzin Ojciec Święty nawiązał do postaci św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Ukazał go jako wzór człowieka, który „uwierzył nadziei wbrew nadziei” (Rz 4, 18). Podkreślił, że wspaniałą cechą chrześcijanina jest właśnie „wierzyć nadziei wbrew nadziei”. – Afryka jest wezwana do nadziei poprzez was i w was! – mówił Papież. Podkreślił, że każdy z nas jest chciany i kochany przez Boga. Co więcej, każdy z nas ma do spełnienia swoje zadanie wyznaczone w planie Boga. Jeżeli zaś w kimś zwycięża zwątpienie, to – jak zachęcał Papież – niech myśli o wierze Józefa, jeżeli kogoś wypełnia trwoga, niech myśli o nadziei Józefa, a jeżeli kogoś wypełnia gniew i nienawiść, niech myśli o miłości Józefa, który był pierwszym człowiekiem, jaki skierował swoje oczy na ludzką twarz Boga w osobie Dzieciątka Jezus, i który dał nam przykład miłości do samego Boga. – Synowie i córki Afryki, nie lękajcie się wierzyć, nie lękajcie się mieć nadzieję, nie lękajcie się miłować. Nie bójcie się mówić, że Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem i że tylko w Nim możemy być zbawieni – apelował Benedykt XVI.
Jak zwrócił uwagę ks. prof. Waldemar Chrostowski, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa wielcy nauczyciele wiary zwracali się do wierzących w Chrystusa: poznaj swoją godność, chrześcijaninie. – Aby tę godność poznać, trzeba się zwrócić szczerze i prawdziwie do Boga. Nie można dać się zastraszyć, nawet jeśli to zastraszanie przybiera wyrafinowane formy, które tak często obserwujemy właśnie w środkach masowego przekazu – podkreśla w rozmowie z „Naszym Dziennikiem”.
Niezwykle znacząco zabrzmiało papieskie wezwanie skierowane do mieszkańców Afryki o poszanowanie życia ludzkiego. – W Afryce szacunek wobec życia aż do naszych czasów był czymś oczywistym. Dopiero zetknięcie z Europą spowodowało, że także tam nastąpiły pęknięcia w tej dziedzinie – zauważa ks. prof. Chrostowski.
Benedykt XVI apelował także do rodzin, by swoim dzieciom przekazywały wartości, które przygotują je do życia w miłości i poszanowaniu Boga. Jednocześnie przestrzegł, że w czasach, kiedy tylu ludzi nie ma skrupułów, by narzucać innym tyranię materializmu, zapominając o trosce o najuboższych, trzeba być ostrożnym. – Cała Afryka, a zwłaszcza Kamerun, naraża się na niebezpieczeństwo, jeśli nie rozpozna prawdziwego Dawcy życia! – podkreślił Benedykt XVI. – Bracia i siostry w Kamerunie i w całej Afryce, którzy otrzymaliście od Boga tak wiele ludzkich cnót, zatroszczcie się o swe dusze! Nie pozwólcie się zniewolić egoistycznym iluzjom i fałszywym ideałom! Wierzcie – tak, nadal wierzcie w Boga – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tylko On was prawdziwie miłuje, tak jak pragniecie być kochani, jedynie On może dać wam zadowolenie, wnieść stabilność w wasze życie. Tylko Chrystus jest Drogą życia – mówił Ojciec Święty.
Zwracając się do młodych, Papież podkreślił, że kieruje do nich słowa przyjaźni i zachęty, by w obliczu trudności byli odważni, gdyż ich życie jest cenne w oczach Boga. – Pozwólcie się ogarnąć Chrystusowi – apelował, dodając, by odważnie szli na najpiękniejszą służbę, jaką jest życie zakonne i kapłańskie. – Dzieciom, które nie mają już ojca czy żyją porzucone w biedzie ulicy, tym, które przemocą oddzielone są od swych rodziców, które są maltretowane i wykorzystywane, wcielone na siłę do grup paramilitarnych terroryzujących kilka krajów, pragnę powiedzieć: Bóg was kocha, nie zapomina o was, a św. Józef was strzeże! Z ufnością go przyzywajcie! – dodał Benedykt XVI.
Na zakończenie uroczystej Eucharystii Papież przekazał „Instrumentum laboris” biskupom Afryki i wysp Oceanu Indyjskiego. W krótkim słowie wyjaśnił, że jest on nie tylko podstawą do rozważań dla Synodu, który odbędzie się w Rzymie, ale jest także owocem refleksji i pracy biskupów Czarnego Lądu. – Gorąco pragnę, aby prace zgromadzenia synodalnego przyczyniły się do wzrostu nadziei dla waszych narodów i całego kontynentu. Pragnę również, aby przyczyniły się do tchnienia w każdy z waszych Kościołów lokalnych nowej gorliwości ewangelicznej i misyjnej w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju – powiedział Ojciec Święty. – Radość Afryki, którą będzie przeżywać ten Synod, jest także radością Kościoła powszechnego – podkreślił na zakończenie Benedykt XVI.
W nuncjaturze apostolskiej Papież rano spotkał się z przedstawicielami wspólnoty muzułmańskiej. Jak poinformowała KAI, swoje krótkie przemówienie Ojciec Święty poświęcił znaczeniu religii w rozumieniu kultury i świata oraz w budowaniu pokojowego współistnienia wszystkich ludzi. Zwrócił także uwagę, że zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie pokazują światu te same wartości, jakimi są wiara w Boga, rodzina, odpowiedzialność społeczna, przestrzeganie prawa Bożego i troska o chorych i cierpiących.
Wieczorem Ojciec Święty spotkał się z członkami Rady Specjalnej Synodu Biskupów dla Afryki. Dziś Papież pożegna Kamerun i rozpocznie drugi etap swej afrykańskiej podróży – wizytę w Angoli.
Maria Popielewicz

www.naszdziennik.pl

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: