Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

„Katyń 1940-2010”

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2010-06-08

 26 maja w Żytomierzu odbyła się pierwsza naukowa konferencja na Ukrainie „Katyń 1940-2010”. Organizator to Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie pod honorowym patronatem Konsula Generalnego RP w Winnicy Krzysztofa Swiderka przy wsparciu Senatu RP.

Celem konferencji jest uszanowanie pamięci ofiar represji stalinowskich, z szczególnym zwróceniem uwagi na sprawę katyńską z 1940 r. przez długie lata przemilczaną w oficjalnej radzieckiej historiografii. 

     Przed konferencją w Żytomierzu w kościele katedralnym św Zofii odbyła się Msza Święta, (celebrował Kanclerz Diecezji Kijowsko – Żytomierskiej ks. Józef Lipiecki) oraz Koncert w hołdzie ofiarom katyńskim i katastrofy lotniczej Chóru Kameralnego „Orfeusz” (kierownik Aleksander Zawołgin, dyrektor Sergiusz Bondar), Zespołu Kameralnego im. I.F. Dobrzyńskiego (kierownik dr muzykologii Irena Kopoć).

  W konferencji wzięli udział: Konsul Generalny RP w Winnicy Krzysztof Świderek, Sekretarz Rady Miasta Anatol Kaleński, kierownik sektoru ds. religijnych i narodowościowych Aleksander Piwowarski, kierownik działu ds. kontaktów ze społecznością Rady Miasta Olga Biełobrowiec, Prezes Fundacji „Srebrna Wieża” Jurij Woderacki, ks. Józef Lipiecki, prałat L.Kamilewski, prezesi organizacji polskich Żytomierszczyzny.

  Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur przeczytała przemówienie przygotowywane przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na uroczystości 10 kwietnia 2010 roku.

  Odbyła się prezentacja multimedialna: materiały nadane Lubelskim Oddziałom Instytutu Pamięci Narodowej i Stowarzyszeniem Rodzina Katyńska w Lublinie – przekazane przez Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Grabczuka.

  Na konferencji połączono dwa nurty  dociekań prawdy – badania historyków z wspomnieniami bezposrednich  świadków wydarzeń. Dr nauk historycznych Eugeniusz Godowany (m. Kryżopol, obw. Winnicki) przedstawił Stalin i Polska: kilka faktów w kontekście zbrodni katyńskiej.Larysa Kopijczenko – Kierownik grupy naukowo-redakcyjnej przy obwodowym kolegium redakcyjnym książki „Zrehabilitowani przez historię”, sekretarz kolegium redakcyjnego  Eugeniusz Timiriajew przedstawili fakty Represji polityczne przeciwko ludności polskiej w latach 1937-1938. Uczestnicy podkreślali, że tragedia katyńska była już następstwem szeregu działań kierownictwa radzieckiego w kierunku zaostrzenia systemu totalitarnego, co długo przed 1940 rokiem składało się na podłoże masowej likwidacji wziętych do niewoli. Bazy danych i innych dokumentów naukowych, opracowanych na szczeblu regionalnym, ukazują represje wobec Polaków trwające w latach 30. podczas kolektywizacji i trwajacych do II wojny światowej.  Dane dotyczące  likwidacji autonomicznego rejonu Marchlewskiego mówią, że jedne polskie rodziny z dziećmi wysiedlano z gospodarstw do Kazachstanu, inne – na podstawie sfabrykowanych oskarżeń o przynależność do antyradzieckiej organizacji szpiegowskiej  rozstrzelano lub zesłano do łagrów. Sekretarz Komisji Eugeniusz Timiriajew twierdzi, że prawie 42.000 osób zaznały represji w regionie, około 22% to są Polacy, a wraz z ponad 19 tysięcami ludzi zginęło ponad jedna trzecia Polaków. Jeśli chodzi o wspomnienia, więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych Franciszek Brżeźicki powiedział, że blisko Malowanki (rejon Żytomierza), gdzie wielu Polaków mieszkało, że w latach 1937/38 nie było godzin porannych, żeby w okolicznych domach to tu to tam ktoś nie płakał za aresztowanymi krewnymi czy bliskimi. F. Brzeźicki zauważył, że wszystkie kolejne represje – kontynuacja tragedji katyńskiej. Proboszcz parafii ks. L. Kamilewski, żywy świadek represji, opowiedział o swoim życiu, cierpieniach, żalach na gorzki los oraz o wielu katolickich księżach, którzy byli represjonowani za przynależność do narodu polskiego i religii. Ich emocjonalne wypowiedzi były wywołane rozszerzonym tematem konferencji – dyskusja nie tylko o tragedii katyńskiej, ale także o represjach, od których ucierpiały narody Związku Radzieckiego. Szeroki zakres tematyczny najwyraźniej okazał się owocny.

     Po długich dyskusjach wszyscy uczestnicy doszli też do jednostajnej opinii, że był to tragiczny okres w naszej wspólnej historii, ale ludzie przetrwali, nie złamali się.

     Podsumowała konferencje dr Irena Kopoć: „Konferencja odbyła się na wysokim poziomie zawodowym, przedstawiający główne metody naukowych badań historycznych, a mianowicie: znajomość źródeł archeologicznych, demograficznych, statystycznych i analitycznych. Na konferencji przedstawiono dużo materiałów dokumentalnych, muzealnych, archiwalnych, opatrzonych datą i wskazujących imiona świadków, ich wspomnienia o represjach stalinowskich, nie tylko w Katyniu, ale także na Wołyniu i w Żytomierzu.

     Pozwólcie mi wyrazić nadzieję, że badania naukowe i historyczne będą kontynuowane, prawdę o historii ukażą przyszłym pokoleniom bez przemilczeń i fałszowania”.

      Na zakończenie Konsul Generalny RP w Winnicy K. Świderek podkreślił, że jest to pierwsza tego typu konferencja na Ukrainie, nie wiele materiałów katyńskiej tragedii, represji stalinowskich zbadano, a więc wymagają dalszej obróbki. Konsul wyraził nadzieję, że w przyszłych konferencjach weźmią udział i polscy naukowcy, serdecznie podziękował organizatorom, kapłanom podczas Mszy Świętej, artystom za koncert-rekwijem.

      W imieniu organizatorów dziękuje Lubelskiemu Marszałkowskiemu Urzędowi, Lubelskiemu Oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej i Stowarzyszeniu Rodzina Katyńska w Lublinie za nadane materiały dla naukowej konferencji „Katyń 1940-2010”. 

Wiktoria Laskowska-Szczur.

Żytomierz.

Komentarze 2 do “„Katyń 1940-2010””

  1. Niezalezny said

    Wydaje mnie sie tez ze powinni badac zbrodnie Stalina i NKWD w latach 30ych na rodowitych Rosjanach, Ukraincach, Litwinach, lotyszach, Estonczykach, Bialorusinach, itd. Pewnej narodowosci NKWD wymordowalo ponad 30 milionow ludnosci w Rosji Sowieckiej w latach 30ych. Ci sami mordowali Polakow w Katyniu w roku 1940 i pozniej do chwili tzw. Wyzwolenia w roku 1989. Zamordowali ci sami Gen. Sikorskiego. Ciekawe jak tam maczal rece nijaki Jozef Rettinger? Ci sami mordowali w Polsce przy pomocy swoich pomagierow z UB, itd. Tak samo ci sami zamordowali 96 osob, wraz z Prezydentem, bylym Prezydentem, Ministrami, Generalami, Marszalkami Sejmu, itd. Kiedy w koncu rzeczywiscie bedziemy potrafili sie upomniec o tych co zgineli za Prawde?

  2. Anna said

    Godna inicjatywa Godnych ludzi!

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: