Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Ewangelia

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2010-12-11

 Słowa Ewangelii wg św. MateuszaGdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi”. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: «Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę». Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”.

(Mt 11,2-11)

Jedna odpowiedź to “Ewangelia”

 1. max said

  Rozpocznij już dziś tą nowennę….

  Jak odprawiać Nowennę Pompejańską;

  ●Dzień, w którym rozpoczynamy nowennę pompejańską, zaznaczamy w kalendarzu.
  ● Nowenna pompejańska trwa 54 dni, przez wszystkie te dni odmawiamy trzy części Różańca św., można odmawiać cztery części z Tajemnicami Światła.
  ● Przed rozpoczęciem trzech części Różańca św. mówimy:
  „Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć Królowo Różańca Świętego”

  Matko Boża! Królowo Polski, Królowo Różańca Świętego; Matko Kościoła Chrystusowego! W swoim Pompejańskim wizerunku słynąca tak licznymi cudami! Pragnę, prosić Ciebie poprzez Nowennę Pompejańską, o wstawiennictwo w obronie naszej umiłowanej Ojczyzny. Pragnę do tej modlitwy przywołać Opiekunów Duchowych, błogosławionego ks.Jerzego Popiełuszkę, męczennika za Ojczyznę, od którego przejęłem formę tej modlitwy. Przyzywam też Św. Andrzeja Bobolę, męczennika za wiarę, bardzo aktywnego Patrona Polski. Przyzywam Św. Ojca Pio, którego czczę w codziennej modlitwie, o wszelką pomoc proszę i tej pomocy doznaję. Przyzywam Św.Michała Archanioła, o ochronę przed siłami zła. Mając zapewnioną protekcję, pragnę prosić Ciebie Matko Przenajświętsza o Twoją interwencję, wymieniając wszystko co dotyczy naszej Ojczyzny, co boli, przeraża i niepokoi. Ochroń Matko Boża naszą Ojczystą Ziemię przesiąkniętą krwią naszych przodków, na przestrzeni wieków, walczących tak często w obronie granic, jak i w obronie naszej wiary, najczęściej przed prusko-niemieckimi i rosyjskimi zaborcami, Ojczyzny, tak bardzo teraz niszczonej moralnie i rozkradanej z dorobku tak wielu pokoleń naszych przodków. Zniszczoną przez komunizm, a teraz po jego pozornym upadku, zdominowanej przez tych samych oprawców, i ich potomków, już nie nazywają się Towarzyszami a kapitalistami, przemysłowcami, bankierami, Panami i Władcami tego Świata. Pierwszy milion już dawno ukradli, umacniając się na pozycjach, tam gdzie jest pieniądz i władza. W ich rękach jest prawo i bezprawie. Mają swoich ludzi we wszystkich szczeblach władzy Sądy i w wyższych instancjach organy ścigania. W Trybunale Konstytucyjnym, zasiadają ludzie wywodzący się z pokolenia Utrwalaczy Władzy. Dlatego wszyscy tak bardzo byli przeciwni lustracji, szczególnie tej po nieudaczniku Kieresie. Przykładem były powiązania Fejgina i Safjana. Sajfan teraz w Euro parlamencie, czyich on broni interesów? Trybunał Konstytucyjny to absolutna władza. Sejm może sobie głosować, Oni zadecydują tak aby to było korzystne dla Możnych tego Świata. Wojna pochłonęła miliony ofiar najwspanialszych synów naszej Ojczyzny. Mordowali ich hitlerowcy i stalinowcy. Po wojnie Żydzi z NKWD i UB byli utrwalaczami władzy, a i teraz ich rodowi następcy są kontynuatorami. To oni wykreowali Wałęsę, niby to nasz(?) bohater narodowy. Polską rządzą Żydzi z plemienia żmijowego, i żydostwo wywodzące się z plemienia Chazarów o których zakłamywacze historii nic nie chcą mówić, ale w Piśmie Świętym, Ap. Jana 2.9 sam Chrystus Zmartwychwstały nam to wyjaśnia (w słowach listu do kościoła w Smyrnie), czytamy m.innymi, o obelgach, ucisku naszym, i ubóstwie; od tych co siebie zowią Żydami a nie są nimi, lecz synagogą szatana. W Ap.3.9,(…) -. nie są nimi lecz kłamią. Mamy w Bogu nadzieję, że te obelgi, ubóstwo i ucisk, umocnią nas i ubogacą w mądrość. Że ta część naszego Narodu, zagubionego, zakłamanego, leniwego, nie interesującego się Polską, pasywnego, często oddalonego od Boga, (…) poprzez naszą błagalną modlitwę do Ciebie Matko Przenajświętsza; w cudowny sposób zostanie uzdrowiona. Bo tylko w tym uzdrowieniu, jest nadzieja do ogólno-narodowego sprzeciwu i walki o wolną, niepodległą Polskę. Tą walką, jest prawo wyborcze i masowe manifestowanie niezadowolenia. Błagam, o naszą polską młodzież, o mądrych dla nich nauczycieli uczących prawdziwej historii, i patriotyzmu. Nie takich co po ostatnich powodziach, głoszą propagandę, jak to ludzie niepodtopieni na Lubelszczyźnie zazdroszczą tym podtopionym, bo rzekomo podostawali nowe domy. Młode pokolenie jest demoralizowane, ateizowane, narkotyzowane, ogłupiane hasłami Owsiaka i jemu podobnym „Róbta co chceta!” Coroczne spędy na tzw. przystanku Woostok, to Platformiany i SLD pokaz zezwierzęcenia. PO, to partia żydowskich, niemieckich i sowieckich agentów, którzy agresją i zakłamaniem, graniczącym z bezczelnością, i poprzez coraz częstsze morderstwa polityczne, umocniła swoją władzę. Opanowali całkowicie jej monopol, z przekupnym PSL-elem i przyjaznym ideologicznie i etnicznie SLD. Władzę zdobytą poprzez wspieranych potęgą pieniądza twórców Globalizmu i Masonów, oraz przy udziale będących na ich usługach, zakłamanych polsko-językowych ale wrogich Polsce mass-mediach, w których agenturalną działalność UB, SB, i WSI, umocnił obecny Prezydent, który to ostatnio upomniał publicznie a następnie zdymisjonował ks.kapelana pułk. Sławomira Żarskiego, za słowa prawdy wygłoszone w homilii w czasie Mszy św. za Ojczyznę 11.11.2010. Matko Boża! Ulecz serca, daj zrozumienie naszemu Narodowi, pobudź sumienia, aby wszyscy popierający tą obecną tak bardzo skorumpowaną, władzę; umocnioną krwią pomordowanych pod Smoleńskiem, (…)poczuli się odpowiedzialni przed Bogiem, Narodem , własną rodziną, oraz otoczeniem. By zrozumieli, że współuczestniczą w rozbiorze Polski, i stają się zdrajcami. Ojczyzna nasza jest dobrem wspólnym wszystkich polaków, danym nam przez Boga, a nie tylko dla Żydów. Oddając głos w wyborach na ludzi zwalczających Kościół Chrystusowy, prześladujących kapłanów, jest grzechem Dekalogu. Głosowanie na ludzi z synagogi szatana, jest też przyczynianiem się do demoralizacji młodego pokolenia, do legalizacji aborcji, eutanazji, produkowania dzieci metodą In-vitro, legalizacji małżeństw homoseksualnych, przyzwoleniem do propagowania zboczeń i dewiacji. Matko Przenajświętsza! Pobudź nasz Naród do zdrowego myślenia! Grabieżcy sprzedali za bezcen, swoim pobratyńcom, już prawie wszystko. Zostały do sprzedania jeszcze tylko lasy,( ¼ obszaru naszej Ojczyzny) i część wnętrza ziemi, a po 2012 roku będą już mogli sprzedawać ziemię uprawną . Nie mamy już przemysłu ciężkiego, hut, walcowni; nie mamy przemysłu stoczniowego, Zakładów Cegielskiego,produkującego silniki okrętowe. Likwiduje się transport morski i kolejowy, pozalewano wodą kopalnie, likwiduje się przedsiębiorstwa rybacko-połowowe, statki, kutry. Zniszczono bardzo nowoczesną fabrykę kabli, która miała wielkie znaczenie dla Polski z uwagi na nasze bogate złoża miedzi. Zniszczono przemysł włókienniczy, tekstylny i farmaceutyczny. Polikwidowano fabryki żelatyny, cukrownie a tym samym plantatorów buraków cukrowych, plantacje chmielu, i tytoniu. Zniszczono po to, by nie były konkurencyjne dla Niemców i Francuzów. Blokuje się najtańsze źródła energetyczne, geotermię. Przemilcza się nasze gigantyczne złoża gazu łupkowego, robi się wszystko aby to nie było polskie. Podpisuje się kilku dziesięcioletnie umowy z Rosją na dostawy gazu, po cenach wyższych niż płacą np. Niemcy (…).Nie mamy już polskich banków, niszczy się nasze Polskie zdrowe rolnictwo, poprzez roślinność genetycznie modyfikowaną. Przybywa nam za to w naszym krajobrazie wiatraków, których Niemcy się pozbywają, gdyż są głośne a ich wibracja wpływa na rozstrój nerwowy okolicznych mieszkańców. Ileż obłudy jest w nakazach i zakazach unijnych. Unia, i tzw. obrońcy z Green Peace, zabronili budowy autostrady przez dolinę Rospudy, ze względu na ochronę jakiegoś tam gatunku owadów, nie uwzględniając tego, że na obecnej drodze ginie setki ludzi w tym najwięcej dzieci. Owady się chroni, ludzie już nie podlegają ochronie.Unijne wiatraki zabijają tysiące jeśli nie setki tysięcy ptaków. Ostatnio Unia wniosła ustawę zabraniającą zajmowania się zielarstwem, prywatyzuje się szpitale, nie mamy już naszych zakładów farmaceutycznych. Po co to wszystko!? Z pewnością po to (…) aby totalnie unicestwić nasz Naród. Katolicka Polska jest niewygodna dla nadludzi z synagogi szatana.(…) Bardzo pragnę aby bliskie mi osoby , przyjaciele, znajomi i cały Naród, mogli poznać, i zrozumieć zamysły szatańskich władców tego świata.

  Matko Przenajświętsza! Miej w swojej opiece Radio Maryja i jego założyciela ojca Tadeusza Rydzyka. Pobłogosław misji posła Antoniego Macierewicza, aby morderstwo pod Smoleńskiem zostało udowodnione jego sprawcom, i aby okłamywany nasz Polski Naród, mógł zrozumieć tą tragedię.

  Matko Boża! za Twoim pośrednictwem pragnę słowami biblijnego Abrahama prosić Boga Wszechmocnego, podobnie jak on, odnośnie ocalenia Sodomy i Gomory. Ojcze Niebieski! ze względu na tych kilka milionów wiernych Tobie ludzi, związanych z Radiem Maryja; ze względu na krew Polskich męczenników, w obronie Kościoła i naszej Ojczyzny, jak również ze względu na ofiary mordu pod Smoleńskiem. Ocal Polskę! Uwolnij od zła, moralnej zgnilizny i biedy. Panie Boże! Ty znasz wszystkich naszych wrogów z imienia i nazwiska, chociaż prawie wszyscy swoje życiorysy pozmieniali, aby ukryć swoje korzenie i prawdziwą osobowość. Uczyń Panie Boże, przemianę duchową naszego Narodu, aby słowa Chrystusa wypowiedziane do siostry Faustyny;„Polskę szczególnie umiłowałem, a jeśli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości, Z niej wyjdzie iskra która przygotuje Świat, na ostateczne przyjście Moje. (Dz.s.Faustyny str.1732). Oby, te słowa Chrystusa, dotarły do świadomości Narodu, i mogły jak najszybciej się wypełnić. Amen!

  Przez 27 dni odmawiamy część błagalną nowenny pompejańskiej i codziennie, po ukończeniu trzech części Różańca św. odmawiamy;

  „Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompei, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój Różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twej świątyni w Pompei, wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen”.
  ● Przez pozostałe 27 dni odmawiamy część dziękczynną nowenny pompejańskiej, po ukończeniu trzech części Różańca św., odmawiamy;

  Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje cale życie poświęcam Tobie, ile mi sił starczy, będę rozszerzał cześć Twoją, o Dziewico Różańca św. w Pompei, bo gdy Twej pomocy wzywałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadał o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś, będę rozszerzał nabożeństwo do Różańca św., wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział, jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen”.
  ● Każdą z trzech części Różańca św. kończymy trzykrotnym westchnieniem do Matki Bożej;„Królowo Różańca Świętego módl się za nami i za wszystkimi co się do Ciebie nie uciekają a zwłaszcza za Masonami przeciwnikami Kościoła Chrystusowego i poleconymi Tobie”.

  Ps. Modlitwą tą, sercem dyktowaną, w zatroskaniu o losy naszej Ojczyzny, pragnę spłacić dług ofiarom tak zwanej katastrofy z pod Smoleńska, jak też ich rodzinom. Popełniłem grzech zaniedbania. Kilkanaście dni przed planowanym lotem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, miałem sen o tej tragedii. Sam w niej uczestniczyłem, cieszyłem się swoim i innych ocaleniem. Nie trwało to jednak długo. Mundurowi o charakterystycznych czapach z dużym rondem, dobijali nas strzałem z pistoletu w klatkę piersiową, z małej około 2 metrowej odległości. Gdy wykonawca wyroku śmierci stanął przy mnie, ( przypiętym w oderwanym luźno siedzeniu) z pistoletem wycelowanym w moją pierś, obudziłem się spocony ze strachu. Nosiłem się z zamiarem powiadomienia biura Prezydenta, ale nie uczyniłem tego. Były w tym czasie jeszcze inne wydarzenia, (…) a potem mojego komputera już nie dało się naprawić. Sen o dobijaniu żywych uleciał z pamięci, do chwili wypełnienia się w realiach.

  Pragnę wspomnieć inne wydarzenie z czasu białego tygodnia. W czasie Mszy Św. rezurekcyjnej modliłem się na różańcu. Pozostawiłem ten różaniec w tzw. świątecznej marynarce, która wisiała w szafie. Po tygodniu różaniec ten, znalazłem porwany nie ludzką ręką na cztery części, w tym krzyżyk był oddzielnie. Jest to jakiś znak dla nas wszystkich. Znaki czasu się wypełniają. Starajmy się być zawsze blisko Maryi, naszej Niebieskiej Matki i Chrystusa-Zbawiciela. Oni nas obronią od lwa ryczącego którym jest Szatan. Szczęść nam Boże! z Maryją zwyciężymy!

  T.G.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: