Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Dr Jerzy Jaśkowski: Fałszywi bohaterowie

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2011-01-05

Tekst oparty na wydanej w Gdańsku Książce o fałszywych bohaterach, robionych po wojnie
Sztuczni bohaterowie narodowi [jakiego narodu?]

Na stronie  HYPERLINK „http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=788&Itemid=80http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=788&Itemid=80 znajduje sie przedruk z Gościa Niedzielnego  HYPERLINK „http://www.goscniedzielny.pl/www.goscniedzielny.pl  autorstwa –  Przemysława Kucharczaka/ 06.11.2008 na temat kobiety  o nazwisku “Elżbieta Zawacka 1909 -2009 -kurierka AK”.

Generalnie PT Autor gloryfikuje  w/w panią tworząc  z jej życiorysu zalążki tzw.  bohatera narodowego. Dlaczego to robi przed zapoznaniem się ze źródłami historycznymi -nie wiem?.

Przed ok. rokiem opublikowałem artykuł o masowym tworzeniu fałszywych bohaterów  HYPERLINK „http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=1653&Itemid=100-” http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=1653&Itemid=100
  także przez ministerstwa Kultury i Oświaty,  a skazywaniu na zapomnienie prawdziwych obrońców Ojczyzny.
Wiadomo doba ma 24 godziny, a zarabiać trzeba,  tak więc na czytanie i  samodzielne szukanie prawdy,  przeciętnemu człowiekowi czasu pozostaje niewiele.  Jak “wiarygodna” gazeta  nagłaśnia określoną postać to przyjmuje się to za prawdę i mit powstaje.

O p.Elżbiecie Zawackiej informacje zawarte w materiałach dokmentalnych są zupełnie inne  aniżeli w omawianym wyżej artykule.

P. Zawadzka urodziła się w Toruniu  w 1908 roku, ale jej rodzina pochodziła z Chełmna nad Wisłą.
Zawaccy byli spokrewnieni ze Skwierawskimi z Pruszcza Gdańskiego   [ Skwierawski wujek Elżbiety  był zawiadowcą stacji w Pruszczu Gdańskim.   Po 01.09 1939 okazało się, że cała trójka braci Skwierawskich była szpiegami niemieckimi bardzo groźnymi dla Polski.[ str 47,  Zbrodnie…]

Pani Zawacka w 1935 roku pracowała w prywatnej szkole niemieckiej  – prowadzonej przez Niemca – Kaszubego w Sompolnie [ pogranicze Kujaw i poznańskiego] gdzie uczyła niemieckiego i matematyki. Szkoła ta jawnie faszystowska , popierająca Hitlera, została zamknięta przez polskie władze w rok później. Pani Zawacka z powodu swoich faszystowskim przekonań, po tym zdarzeniu,  nie mogła znaleźć  pracy w szkołach polskich.

Przez rok pracowała w zakładzie opiekuńczym pod Poznaniem co podaje w swoim własnoręcznie napisanym życiorysie. [kserokopia w książce pt. Zbrodnie polskojęzycznej grupy Gestapo przemianowanej po 1945 roku na UB – Stefan Dargacz  Wydanie Gdynia 2010r. str. 44].
Więcej o UB  HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Bezpiecze%C5%84stwa_Publicznegohttp://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Bezpiecze%C5%84stwa_Publicznego
 HYPERLINK „http://naszawitryna.pl/ksiazki_71.htmlhttp://naszawitryna.pl/ksiazki_71.html
 HYPERLINK „http://naszawitryna.pl/ksiazki_71.html
 HYPERLINK „http://naszawitryna.pl/ksiazki_71.htmlhttp://www.youtube.com/watch?v=vPXmfGY37Do
Zawacka była znana na Pomorzu jako szpieg niemiecki i dlatego pracowała w Warszawie. W czasie pobytu w Warszawie  współpracowała  z grupą polskojęzyczną gestapo tj Aleksandrem Arendtem, Janem Kaszubowskim vel hansem Kessnerem, Ludwikiem Miotk, Janem Szalewskim, Bernardem Szczęsnym, Janem Biangą oraz braćmi Skwierawskimi.

Jak podaje naoczny świadek Franciszek Okuń, który w czasie okupacji utrzymywał służbowe kontakty z AK w Warszawie, dowiedział się od akowców, że Zawacka utrzymywała ścisłe kontakty z gestapo przy ul. Szucha. Wyklucza więc ten świadek aby Zawacka pracowała w AK.

Już po wojnie Zawacka  działała  aktywnie w  zacieraniu śladów   zbrodni niemieckich.

Przykładowo  26 maja w Zielone Świątki w 1947 roku, w Kościerzynie,  organizuje uroczystości na którą przyjeżdza  płk NKWD i agent gestapo w jednej osobie Bolesław Bierut. [od 1935 roku współpracujący z gestapo]  oraz inny agent gestapo Michał Rola Żymierski wraz z pierwszym premierem komunistycznego Rządu w Polsce –  Edwardem Osóbką Morawskim.  Uroczysty zjazd był poświęcony nadaniu honorowego obywatelstwa Kościerzyny– B.Bierutowi i M.Roli Żymierskiemu [Kalendarz gdański z 1985r. str 115] W zamian “Honorowi Obywatele” odznaczyli Jana Szalewskiego i Aleksandra Arendta,  Medalem Zwycięstwa i Wolności [gazeta  27 maja 1947 Gryf Kościerski]
Uroczystość została uświęcona mszą polową. W ten sposób wzajemnie się popierając sugerowali,  że są Polakami i Katolikami.

W tym okresie Arend i jego grupa zakładają Zrzeszenie Kaszubskie w Wejherowie 12-13 stycznia 1946r.. Po rozwiązaniu UB , w 1957roku. A.Arend mianuje E.Zawacką prezesem nowo przekształconej organizacji Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego , oddziału w Toruniu przy ul. Wielkie Garbary 2. [ po połączeniu z Zrzeszeniem Kociewskim  w 1964r.] HYPERLINK „http://www.pl.wikipedia.org/wiki/Zrzeszenie_Kaszubskiewww.pl.wikipedia.org/wiki/Zrzeszenie_Kaszubskie

Zawacka sprytnie  przekształciła Zrzeszenie  oddział w Toruniu na Fundację Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek Toruń, ul Wielkie Garbary 2 .

 Tak więc Elżbieta Zawacka manipulując pojęciami zaczynając od :

1-Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego , Oddział w Toruniu adres ul.Wielkie Garbary 2,

2 -poprzez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, archiwum Armii Krajowej w Toruniu ul. Wielkie Garbary 2  i dalej 
3 -od 1990 r. Fundacja Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej w Toruniu ul Wielkie Garbary 2 ,następnie
4-  Fundacja Archiwum i Muzeum pomorskie Armii Krajowej i Wojskowej Służby Polek Toruń ul.Wielkie Garbary 2.a kończąć na
5-   Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu  HYPERLINK „http://www.um.torun.pl/AK/www.um.torun.pl/AK/  
 z   agentki gestapo przekształciła się w bohaterską postać z AK.

Aleksander Arend był odznaczony także innymi odznaczeniami  np. w 1955 roku  Medalem X lecia Polski Ludowej. 1957 Krzyżem  Kawalerskim  Orderu Odrodzenia Polski itd.

Więcej można znaleźć w publikacji pt.: ”Zbrodnie Polskojęzycznej Grupy gestapo przemianowanej  p 1945 roku na UB  w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej w Polsce”.  Gdynia 2010r.

Wypada podkreślenia fakt, że filia Fundacji mieści się w Gdańsku przy ul Chlebnickiej.
dr Jerzy Jaśkowski
 HYPERLINK „http://www.deportacje.euwww.deportacje.eu  Muzeum Sybir pro Mememnto

Gdańsk ul Starowiślna 2

PS, HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Arendt” Aleksander Arendt
Postać Aleksandra Arendta wywołuje dużo sporów i emocji. Część badaczy i byłych członków TOW „Gryf Pomorski” oskarża go o współpracę z  HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/NKWD” NKWD i polskimi komunistycznymi służbami specjalnymi. Istnieją kontrowersje dotyczące jego aresztowania przez Niemców. W oficjalnej biografii występuje 12 maja 1944 r., natomiast odkryte w archiwach jego życiorysy z 1945 i 1946 r. podają inne daty: 18 października lub listopad 1943 r. W związku z tym nie wiadomo, czy rzeczywiście mógł on do maja 1944 r. pełnić funkcję komendanta naczelnego TOW „Gryf Pomorski”. Nie wiadomo także, jaką postawę zajął po aresztowaniu przez Niemców, czy nie poszedł na współpracę i dlatego został zwolniony. Z dostępnych relacji wynika, że prawdopodobnie przebywał na wolności do maja 1944 r., a więc w dotychczasowych opracowaniach występuje wyraźna sprzeczność. Pewna natomiast jest jego współpraca z  HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Bezpiecze%C5%84stwa_Publicznego” UB w charakterze tajnego informatora, co odkryli historycy  HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Pami%C4%99ci_Narodowej” Instytutu Pamięci Narodowej. Nie można jednak w sposób jednoznaczny określić, kiedy to się stało. Z zachowanych dokumentów wynika, że od  HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/1953” 1953 r. był tajnym współpracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku i do  HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/1956” 1956 r. wywiązywał się ze swoich agenturalnych zadań. Prawdopodobnie do jego współpracy z organami bezpieczeństwa NKWD i UB mogło dojść już w 1945 r., jednak brak na ten temat pewnych informacji w dostępnych źródłach.
Zobacz także  HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Kategorie” Kategorie:  HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Polscy_kolaboranci_III_Rzeszy” Polscy kolaboranci III Rzeszy •  HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Funkcjonariusze_niemieckich_s%C5%82u%C5%BCb_specjalnych” Funkcjonariusze niemieckich służb specjalnych •  HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Funkcjonariusze_rosyjskich_i_radzieckich_s%C5%82u%C5%BCb_specjalnych” Funkcjonariusze rosyjskich i radzieckich służb specjalnych •

Politycy będący członkami Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego [ HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zrzeszenie_Kaszubsko-Pomorskie&action=edit&section=7” edytuj]
 • HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Dorota_Arciszewska-Mielewczyk” Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 • HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Budnik” Jerzy Budnik
 • HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Gerard_Czaja” Gerard Czaja
 • HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Kleina” Kazimierz Kleina
 • HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Plocke” Kazimierz Plocke
 • HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Jaros%C5%82aw_Sellin” Jarosław Sellin
 • HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Donald_Tusk” Donald Tusk
 • HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Edmund_Wittbrodt” Edmund Wittbrodt
 • HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Wyrowi%C5%84ski” Jan Wyrowiński
 • HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kulas” Jan Kulas

Komentarzy 10 do “Dr Jerzy Jaśkowski: Fałszywi bohaterowie”

 1. WP. said

  Trochę prawdy o Ozjaszu Goldbergu czyli J.K.M – J.Korwin-Mikke wykonuje robotę sowieckiego agenta wpływu. W ostatnich wyborach jego zadaniem było zabrać J.Kaczyńskiemu te „4%”-zadanie agenturalne wykonał: PO zamachu smoleńskim agentura w mediach i POlityce sama się ujawniła! i ujawnia się nadal. Janusz Korwin Mikke nadal i z uPOrem atakuje Jarosława Kaczyńskiego i PIS w studiu Super Stacji -komunistycznej TV o prawie zerowej oglądalności cyt.”zażywał prochy” za również POdejrzaną prof.Jadwigą Staniszkis.Stosunek do zamachu smoleńskiego jest jakby papierkiem lakmusowym potwierdzającym agenturalność polityków ,publicystów,ludzi mediów i samych mediów np.internetowych PO 10.04 2010 np:słynny” gajowy Marucha” ,niby prawicowy i wycierający sobie tyłek Romanem Dmowskim w każdym wydaniu redaktorek i redakcja „myśli polskiej”,portalu „prawica .pl.”,wręcz wyją o rusofobi J.K. PISu i Polaków! ,dla nich rusofobia to wręcz tragedia narodowa.Janusz .J.KM. z uPOrem maniaka twierdzi ,że w stanie wojennym Jaruzelski nie zamordował ponad 100 osób ,broniąc morderców- W.Jaruzelskiego,Kiszczaka i SBków. JKM bronił wyprzedaży -niszczenia majątku narodowego ,bronił wyprzedaży cukrowni (ataki JKM na posła Janowskiego),POpierał inwazję zach.supermarketów głównie niemieckich atakując niewybrednie premiera Jana Olszewskiego na łamach Najwyższego czasu, POierał agenturalną LPR i jej szefa i agenta-PO Romana Giertycha – Giertych przyjaźni się z Radkiem Sikorskim, Anne Aplebaum min. wspólnie posyłają swoje dzieci do tej samej szkoły Opus dei. , odwiedzają się często . Korwin Mikke ,(już drugie małżeństwo) ,ożenił się z Małgorzatą Szmit (wiadome POchodzenie) córką aktywnego komunisty z lat 50 tych.J.K.Mikke jest bardzo aktywnym działaczem wraz córka Zuzanną i synem Kacprem w masonerii z czym się nie kryje. Jego zadaniem w Polsce od 21 lat jest rozbijanie i niszczenie prawicy i konserwatyzmu ,zawłaszczenie miejsca na prawicy,zawłaszczenie konserwatyzmu dla agentury,dlatego wyrzucili go z UPR .Korwin usilnie wręcz chorobliwie POpiera wraz z Michnikiem Jaruzelskiego i innych zbrodniarzy komunistycznych..Kto wyczyścił kartotekę i akta SB J.KM.? PO katastrofie smoleńskiej ostro i w niewybrednych słowach atakuje J.K. i PIS.W ostatnich wyborach jego zadaniem było zabrać J.Kaczyńskiemu te „4%”.Dwoje z dzieci Korwina to aktywni działaczami PO ,wcześniej działali w UW, córka Korwin-Piotrowska pracuje w TVN-redaktorka Ma ma swój program autorski,syn w komunistycznej TV Super stacji razem z synkiem T.Mazowieckiego ,który jest głównym redaktorem -szefem tej niszowej ,skrajnie prokomunistycznej :dziwnej” stacji,Korwina można niemal codziennie spotkać w tej stacji-udziela jąkających wywiadów z samym Mazowieckim. J.K.M.-jego zadaniem było zabrać J.Kaczyńskiemu te „4%”-zadanie agenturalne wykonał:: 4 000 tysięcy sowieckich ,ruskich szpiegów w Polsce ,których później przejęła NKWD,KGB nowa rosyjska FSB Korwin Mikke oszalał? wcale nie oszalał ,był agentem od zawsze.W 1980 roku POznali się na nim robotnicy ze stoczni szczecińskiej i wypieprzyli ,nie chcieli Korwina jako doradcę,ci z Gdańska niestety nabrali się na na Agenta Bolka Wałęsę,towarzysza stalinowskiego T.Mazowieckiego,hunwejbinów Kuronia,Gieremka ,Michnika-Szechtera.Wystarczy POczytać archiwum Najwyższego czasu -tygodnika ,który ufundowała J.K.M.agentura.Brał udział we wszystkich wyborach PO 89 pamiętacie go na słoniu!,kto te jego destrukcyjne kampanie wyborcze finansował? Bracia Kaczyńscy jako nieliczni etniczni Polacy brali udział w obradach (do tych tajnych ich nie dopuszczono, po prostu ich wyrzucono od stolika z kantami!!!!) Okrągłego stołu. Kaczyńscy wiedzieli o zdradzie Narodu POprzez O.S.dlatego POkłócili się z Agentem Bolkiem ,założyli nową partię PC.Pamiętam jak za krótkich czasów jedynego rządu „polskiego”Jana Olszewskiego razwiedka PObiła dotkliwie braci Kaczyńskich. Dlatego Kaczyńscy byli tak bardzo niewygodni za dużo wiedzieli o zdradzie Okrągłego Stołu i V kolumna POstanowiła wspólnie i w interesie Rosji Putina ich zlikwidować rękoma przy POmocy polskojęzycznych agentów. J.K miał też lecieć do Smoleńska! .W TV TRWAM -rozmowy niedokończone vice minister obrony narodowej Romuald Szeremietiew POwiedział, że na początku lat 90 tych ujawniono, znaleziono listę 14 000 tysięcy sowieckich , ruskich szpiegów w Polsce ,których później przejęła PO: NKWD,KGB nowa rosyjska FSB , POdobno zweryfikowano ich wszystkich POzytywnie przez nie polskie rządy PO 89 r.Są ulokowani na szczytach władzy ,w mediach są to właśnie dyplomaci ,ministrowie ,urzędnicy różnych szczebli, można ich POznać PO bardzo dobrej znajomości języka rosyjskiego jakby wychowywani byli przez ruskie matki tu w Polsce, oni to właśnie – takie Bahry , Arabskie, Gruppenfuhrery KAT. KACI, pracują dla Rosji już w drugim trzecim ,czwartym POkoleniu. Opisuje ich w książce pt.”Ojczyźnie skradziona tożsamość” historyk Eugeniusz Kościesza , http://skradziona_tozsamosc_edycjaii.republika.pl/, czy komunista polski Albin Siwak w książce pt.”Albin Siwak – nie mogłem dłużej milczeć! „http://www.bibula.com/?p=19583,piszarz , Henryk Pająk, Henryk Picuch i wielu innych polskich autorów na nasza witryna.pl, kopia zaatakowanego portalu polonica.net atak nastąpił zaraz na dzień , dwa PO zamachu smoleńskim KOPIA POLONICA NET http://web.archive.org/web/20080618203429/http://www.polonica.net/ księgarnie internetowe tu można kupić:http://www.antyk.org http://www.ostoja.pl/ http://www.nortom.pl i wiele innych.

 2. Jerzy Tatol said

  Po przeczytaniu tych tekstow nasuwa sie jeden wniosek:
  potrzebna jest REPOLONIZACJA I DEBOLSZEWIZACJA. Tzw. sluzby specjalne PRL nalezy uznac jako ORGANIZACJE PRZESTĘPCZE O CHARAKTERZE ZBROJNYM WINNE ZBRODNI PRZECIW NARODOWI I PANSTWU POLSKIEMU oraz osądzic ich i rozliczyc w oparciu o system prawny II-ej RP.
  ale do tego potrzebne jest pelne uswiadomienie Narodu i ruch społeczny o charakterzwe „pospolitego ruszenia” Amen!

 3. WP. said

  Panie Jerzy mamy te same zdanie, pozdrawiam.

 4. WP. said

  Ujawniamy – premier Donald Tusk do rodzin smoleńskich: „To ja decyduję, co jest polską racją stanu” – Dlaczego szef rządu nie chce przychylić się do prośby mec. Rafała Rogalskiego i ujawnić stenogramów z grudniowego spotkania w KPRM z rodzinami ofiar katastrofy? Paweł Graś zasłaniał się tym, że część rodzin sobie tego nie życzy. Ale z naszych informacji wynika, że to premierowi powinno bardziej zależeć na ukrywaniu przebiegu tego i poprzedniego spotkania. 11 grudnia doszło do nieprzyjemnego zachowania szefa rządu wobec Ewy Kochanowskiej, wdowy po Rzeczniku Praw Obywatelskich. Donald Tusk miał stwierdzić, że jej pytania są bezczelne. Ale jeszcze bardziej kłopotliwe mogą być dla Tuska stenogramy ze spotkania z 10 listopada. Jak się dowiedzieliśmy, premier pytany był m.in. o brak działań polskich fachowców na miejscu katastrofy – prokuratorów, lekarzy, których podpisów brakuje na rosyjskich protokołach – i w ogóle o chaos panujący po polskiej stronie. Szef rządu miał wyznać szczerze, że 10 kwietnia on i jego podwładni byli tak zaskoczeni i zszokowani tym, co się wydarzyło, że nie wiedzieli co robić. I gdyby taka katastrofa wydarzyła się po raz drugi, już wiedzieliby, jakie działania podejmować. To nie koniec. Po długich naciskach rodzin premier przyznał, że nie występował do Federacji Rosyjskiej z wnioskiem o wspólne śledztwo. Nie miał nawet takiego pomysłu. Na stwierdzenie z sali, że tego wymagała polska racja stanu, miał odpowiedzieć: „To ja decyduję, co jest polską racją stanu”. Jeśli w Kancelarii Premiera znajdują się dowody tej bezradności, niekompetencji i dezynwoltury Donalda Tuska, możemy zapomnieć, że zostaną kiedykolwiek ujawnione. Nawet jeśli miałby o to wnosić sąd, do którego odwołał się pełnomocnik części rodzin mec. Rafał Rogalski.

 5. Stefan said

  Panie Doktorze. wiedza to skarb. Dzięki za te wiadomości ja zawsze jestem ciekaw Pańskich spostrzen.
  Stefan

 6. Gmad said

  A więc kilka spraw:
  1] kolejny dowód na to, że Wikipedia jest portalem dezinformacyjnym. Każdy, kto zajmował się choć trochę historią niemieckiej okupacji Pomorza, doskonale wie, że Aleksander Arendt był gestapowcem. Jest to świetnie udokumentowane. Wikipedia bezczelnie łże na temat tego niemieckiego nazisty. Nie był on też żadnym Kaszubą, tylko Niemcem. Kaszubi w przedwojennym województwie pomorskim byli polskimi ultranacjonalistami. To było jedno z najbardziej nacjonalistycznych polskich województw w okresie II RP. Powstała po niemieckim najeździe największa polska, podziemna organizacja zbrojna na Pomorzu – Gryf Kaszubski (przemianowana później na Gryf Pomorski), była całkowicie złożona z narodowców, bo taki trend panował wśród Kaszubów – polski nacjonalizm. Ta organizacja przez dłuższy czas wahała się, czy się podporządkować ZWZ/AK, bo uważała ZWZ/AK za organizację lewicową(!).
  Skoro Arendt zakładał Zrzeszenie Kaszubskie (którego Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie jest kontynuatorem), to jest to czysty dowód na to, że jest to organizacja założona przez wywiad RFN. Oczywiście wcale to nie musi znaczyć, że dzisiejsi działacze ZKP zachowują proniemiecki charakter tak jak RAŚ (za mało wiem o dzisiejszej działalności ZKP, żeby to stwierdzić i osobiście wykluczam, aby np. D. Arciszewska-Mielewczyk była agentką BND), ale co do inicjatorów powstania tej organizacji nie można mieć wątpliwości.
  2] o wspomnianej wyżej książce Dargacza w internecie ani widu, ani słychu, a wygląda na bardzo interesującą. Jest to niesłychane, że po wpisaniu jej autora i tytułu w wyszukiwarkę, nic nie można znaleźć, oprócz odnośnika tu, gdzie teraz piszę. Co do tego, że BND prowadzi od 1989 r. działalność na rzecz blokady informacyjnej o niemieckich zbrodniach oraz o polskich organizacjach niepodległościowych (zwłaszcza na Ziemiach Odzyskanych i Górnym Śląsku), to nie mam wątpliwości. Ale czyżby dogadali się w tej sprawie z Google, że wyszukiwarka nie wyświetla nic o tej książce? No bo nie wierzę, żeby nikt nic o tej książce dotąd nie napisał w internecie.

 7. Gmad said

  @1(WP)
  JKM atakuje J. Kaczyńskiego i PiS, tak jak przystało na polskiego patriotę. PiS przegłosował traktat lizboński (sam J. Kaczyński osobiście też głosował za), L. Kaczyński jako prezydent ten traktat podpisał i w ten sposób zlikwidowali polska państwowość (tak- III RP od 1.XII.2009 nie jest państwem, tylko prowincją autonomiczną nowego wcielenia Związku Sowieckiego, czyli Unii Europejskiej). Robienie po tym wszystkim patriotycznego bohatera z J. Kaczyńskiego to kpina z prawdy i dezinformacja. Przeciwstawianie „patriotyzmu” J. Kaczyńskiego Korwinowi, który od 20 lat przeciwstawiał się jak mógł wprowadzaniu Polski do UE (co można łatwo sprawdzić, czytając jego starą publicystykę w bibliotece), to zwykła obłuda.
  PS. Korwin nie odebrał też J. Kaczyńskiemu żadnych 4 procent głosów, bo poparł go w II rundzie wyborów prezydenckich jako zło mniejsze, niż Komorowski (za co zresztą J. Kaczyński mu podziękował podczas konferencji prasowej).
  Już w ogóle idiotycznym tokiem myślenia jest, że nikt na prawicy nie może samodzielnie głosować, tylko musi się podporządkowywać pod Jarosława Kaczyńskiego. A jak nie, to agent.

 8. Gmad said

  Nazywanie nie wiadomo na jakiej podstawie Korwina Żydem Ozjaszem Goldbergiem nijak ma się do jego niemieckich korzeni. Za to zazwyczaj świetnie poinformowany Henryk Pająk nie ma wątpliwości co do żydowskich korzeni rodziny Kaczyńskich, o czym mówi tu:
  http://www.obnie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1299:pajak-kielce&catid=60:ksiazki&Itemid=27
  To nie Korwin pchał Polskę do żydomasońskiej Unii Europejskiej. Autora wpisu nr 1 uważam za przedstawiciela hasbary.

 9. Rafa said

  Wydaje sie, ze J.M.K. przodkowie byli rodem z Kurlandi.
  Ale to powinien potwierdzic sam Mikke.
  Insynuacje WP swiadome czy zaslyszane mijaja sie z prawda.

 10. Mariusz said

  Przestań doktorku Jaśkowski powielać te bzdury o polskojęzycznej grupie gestapo! IPN i Sąd Okręgowy w Słupsku nie znalazły ŻADNYCH dowodów na jej istnienie.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: