Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Oświadczenie w sprawie działań politycznych Mniejszości Niemieckiej i Ruchu Autonomii Śląska

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2011-05-10

Od kilkunastu miesięcy z niepokojem obserwujemy zdumiewającą nieporadność instytucji państwa polskiego wobec środowisk owładniętych ideą kontestowania nadrzędnych i ostatecznych praw Rzeczypospolitej Polskiej do jej polityczno-cywilizacyjnej obecności na Śląsku. Rażącym przykładem realizacji tej antypolskiej idei jest niewątpliwie spór o treść uchwały dotyczącej 90. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego, którą na wspólnej sesji przyjęły sejmiki województw śląskiego i opolskiego. Członkowie Mniejszości Niemieckiej oraz Ruchu Autonomii Śląska oprotestowali złożenie hołdu powstańcom walczącym o polskość Górnego Śląska, widząc w nim wyłącznie „hałaśliwą propagandę, która krzykiem przykrywa intelektualną miałkość”. Jednocześnie wyrazili przekonanie, że „w przyszłości jednostronne hołdy zastąpione zostaną przez dojrzałe, dopuszczające różne punkty widzenia upamiętnienie”.
 
Cytowane oświadczenie Ruchu Autonomii Śląska jest swoistym manifestem o charakterze politycznym, domagającym się prawa do publicznych celebracji aksjologii i interesów innych niż polskie. Ewentualna realizacja tego manifestu nie tylko zaostrzyłaby istniejące już konflikty wokół miejsc upamiętniających żołnierzy niemieckich (również hitlerowskich), ale i otworzyłaby nowe płaszczyzny konfrontacyjne związane z dziejami dramatycznego sąsiedztwa Polski i Niemiec. Wszystko to potwierdza zasadność złożonego przez Stowarzyszenia Unum Principium, a oczekującego na sądowe rozstrzygnięcie, wniosku o delegalizację Ruchu Autonomii Śląska.
 
Z kolei stanowisko radnych Mniejszości Niemieckiej przekreśla założenia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie, który literalnie uznaje mniejszości „za naturalny pomost” między obydwoma narodami. Wpisuje się ono w butną politykę Berlina wobec mniejszości polskiej w Niemczech i przekonuje, że mamy do czynienia nie z pomostem, a mostem zwodzonym obsługiwanym wyłącznie przez stronę niemiecką.
 
Postawa radnych Ruchu Autonomii Śląska oraz Mniejszości Niemieckiej jest zaprzeczeniem roty złożonego przez nich ślubowania: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny”. Przypominając, że samorządy terytorialne ustawowo są zobowiązane do „pielęgnowania polskości oraz rozwoju i kształtowania świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, oczekujemy, iż wojewodowie śląski i opolski – nadzorujący działalność sejmików wojewódzkich – podejmą stosowne kroki wobec radnych Ruchu Autonomii Śląska oraz Mniejszości Niemieckiej.
 
Stowarzyszenie Unum Principium wraz z Komitetem „Błękitna Polska” jeszcze w tym miesiącu zaprezentują polskiej opinii publicznej kompleksowy autorski program polityczno-społeczny obejmujący m.in. regulację kwestii mniejszości niemieckiej w Polsce w oparciu o zasadę wzajemności oraz szczegółowy projekt „ŚLĄSK – PERŁA W KORONIE POLSKI”.
 
 
Warszawa, 7 maja 2011 r.
 
 
Elżbieta Bączkowska
– Prezes Stowarzyszenia Unum Principium
 
Krzysztof Zagozda – Przewodniczący Komitetu „Błękitna Polska”

Komentarze 3 to “Oświadczenie w sprawie działań politycznych Mniejszości Niemieckiej i Ruchu Autonomii Śląska”

 1. Zb. Ziemiański said

  To nie jest nieporadność instytucji państwowych w sytuacji, kiedy rządzi naszą Ojczyzną klika zaprzańców.
  To jest normalna kolej rzeczy, niestety

 2. Lubomir said

  Jurgieltnicy opłacani przez Berlin rozwalają Polskę. Propagują ideę ‚Freiestaat Schlesien’ i m.in. ‚Freiestaat Kaschubei’. Nawet minister sabotażu, przepraszam – obrony, działa w Instytucie Strategicznym będącym na utrzymaniu Bundesregierung. Nic dziwnego, że po szkodach wyrządzonych Polskim Siłom Zbrojnym, m.in. polskiemu lotnictwu wojskowemu i polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu, przyszedł czas na likwidację najważniejszych – z wojskowego i polskiego punktu widzenia bastionów obronnych Polski, Śląskiego Okręgu Wojskowego i Pomorskiego Okręgu Wojskowego. I pomyśleć, że zrujnowano tak wiele bez jednego startu maszyn floty bojowej Luftwaffe. Czyż inwestowanie w agentów i sabotażystów nie jest najlepszą inwestycją?. Rzecz jasna z antypolskiego punktu widzenia.

 3. Wuj said

  A w oficjalnych mediach jak zwykle cisza i bajki dla doroslych

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: