Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

„Katolickie suki!” – Żydzi wulgarnie obrażają siostry Radwańskie

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2013-02-12

Jak informuje portal Niezalezna.pl, polski debel sióstr Radwańskich był wyzywany przez izraelskich kibiców podczas meczu w grupy C w I strefie euroafrykańskiej. Pod adresem tenisistek krzyczano m.in.: „Katolickie suki!”.

Prawicowy portal zauważa, że media nie zauważają problemu i zwracają jedynie uwagę na „dziwne zachowanie” sióstr Radwańskich.

Agnieszka i Urszula Radwańskie, pewnie pokonały gospodynie turnieju Julię Glushko i Shahar Peer 4:6, 6:3, 6:4, ale cały czas musiały znosić obelżywe opinie kibiców. Krzyczano do niech m.in. „Katolickie s…i!”.

Tymczasem media tylko zastanawiają się, dlaczego na trwającej zaledwie 50 sekund konferencji prasowej polskie tenisistki wraz z opiekunem siedziały z „kwaśnymi minami” i udzielały jedynie „kilku zdawkowych odpowiedzi”.

Niezalezna.pl ustaliła, że oburzeni zachowaniem izraelskich kibiców katolicy i fani tenisa w Polsce zapowiadają wystosowanie pisma do rządu. Oczekują zajęcia oficjalnego stanowiska w tej sprawie przez władze.

AM/Niezalezna.pl

Komentarzy 39 do “„Katolickie suki!” – Żydzi wulgarnie obrażają siostry Radwańskie”

 1. Kronikarz said

  Gzie można obejrzeć ten mecz i gęby tych Unych ?

 2. zbzukowski said

  Gdyby to byl rzeczywiscie rzad polski,to bylby sens wysylac jakies protesty,ale od 1 wrzesnia,1939 roku nie istnieje rzad polski,a obecnie wiekszosc to pejsaci,lub ich zwolennicy,wiec jaki sens,aby protestowac?! Lech Kaczynski podczas oficjalnej wizyty we wrzesniu,2006 roku,zapewnial Kneset,ze niezaleznie od tego,kto bedzie rzadzil w Polsce,to bedzie to zawsze rzad bardzo ceniacy sobie sojusz z Izraelem…Jesli ktos jeszcze tego nie rozumie,niech uda sie do jakiegos dobrego psychiatry,aby wyleczyc sie z ciezkiej przypadlosci,jaka jest chroniczna niezdolnosc do rozpoznania otaczajacej rzeczywistosci…

 3. Adam said

  Jeżeli my Polacy w naszym polskim kraju doprowadziliśmy do tego, że mamy Pana Prezydenta z żoną 100 % żydówką,
  oraz Pana ministra Spraw Zagranicznych z żoną 100 % żydówką to kto w sprawie sióstr Radwańskich (kochających Boga
  i Jezusa Chrystusa) będzie do żydów składał zażalenia.

 4. Joanna d'Arc said

  Adam – brawo !

 5. darek z oławy said

  Adolf zmartwychwstawaj i zrób powtórkę z rozrywki tylko nie 1 września.

 6. Kronikarz said

  Adam

  To nie tylko żydówki ale Żydówy jedna wazy ze 250 kg a druga ważna na trzy czwarte Waszyngtonu no i płodne jak szczurzyce !

 7. “Katolickie suki!” – Żydzi wulgarnie obrażają siostry Radwańskie

 8. Infonurt2 : No i gdy Szef Sakiewicz z PiSem usunęli ze stanowiska Metropolity Warszawskiego – AD 2007- abp Wielgusa robiąc miejsce dla Żyda Nycza .. to nie ma sie co dziwić że Żydzi olewają Katoliczki i Katolików ! Gratulacje i ukłony dla urodziwych sióstr Radwanskich! Nie przejmujcie się hołotą żydowska!! Polski Kościół powinien wystąpić z obroną swych wiernych Polek!!!

 9. z sieci said

  Agnieszka Radwańska zbulwersowana zachowaniem izraelskich kibiców YOUTUBE

  http://gwizdek24.se.pl/tenis/agnieszka-radwanska-zbulwersowana-zachowaniem-izraelskich-kibicow-wideo_306271.html

 10. Osika said

  Mowa nienawisci moze bo to Goiki.SZczury zydowskie gryzonie z piekla rodem

 11. Polka said

  My Polacy powinnismy wysylac do tego nierzadu protesty ,dlaczego siostry Radwanskie sa przesladowane.Gdyby tak Zydow wyzywac zaraz bylby antysemityzm ,ale to sa Polki to mozna ich wyzywac .Nie mamy polskiego rzadu ,ktory by zrobil note dyplomatyczna .Dosc Zydow w Polsce ,wynocha z Polski ,My Narod Polski nie potrzebyjemy ,zeby pomiatali Polakami we wlanej Ojczyznie .

 12. Makumba said

  Re:5.
  darek z oławy powiedział/a
  2013-02-12 @ 21:16

  „Adolf zmartwychwstawaj i zrób powtórkę z rozrywki tylko nie 1 września.”

  Nie wiem, pewno na żarty to powiedziłeś Darku, ale ja, stary człowiek, po przeczytaniu – i przeanalizowaniu – książki p. Piotra Zychowicza pt. PAKT RIBENTROP – BECK, niestety, ale na poważnie biorę możliwość że z tej „ostatniej” (choć na pewno nie ostatecznej) II Wojny Światowej, moglibyśmy – (gdybyśmy???) – wyjść z niej o wiele silniejsi, mądzrzejsi a poza tym bez tego „naszego ukochanego Wielkiego Brata” – „przyjaciela” i sąsiada ze wschodniej strony. A nasi „odwieczczni przyjaciele” – starsi bracia – , dzisiaj, zamiast jak obecnie „podkładać nam świnię” – całowali by nam stopy!!!
  I NIE BYŁO BY NIE TYLKO OSTASZKOWA, MIEDNOJE, KATYNIA, ALE NAWET NIE DO WYOBRAŻENIA Go SOBIE – NIE BYŁO BY SMOLEŃSKA – nie mówiąc już o tawariszczi Płutinu, i całej tej jego zbrodniczej bandzie!!!!!!! Aaa???

 13. Infonurt2 ( na domenie http://www.infonurt3.com) wyobraźcie sobie że to Polacy wyzwali tak Żydówki. Rabini zrobiliby raban na cały świat. Ponieważ Radwańskie wyzwano jako „Katolickie suki” a nie Polskie suki” więc reakcja adekwatna byłaby w postaci protestu naszych „książąt” , Żyda kardynała Nycza lub znanego w świecie kardynała Dziwisza z ostrą reprymendą do Rabina Izraela aby ukarał swoją żydowską hołotę ( ostatnio w Egipcie kibice w ilości ponad 20 osób otrzymali wyroki śmierci!!) Tenis jest grą Dżentelmenów i Dam więc zarówno zawodniczki jak i żydowska hołota nie powinni być dopuszczani do tych zawodów. Dziś na http://www.infonurt3.com umieściłem tłumaczenie artykułu dysydenta Roi Tova o tym jak SN Izraela korzystając z abdykacji
  Benedykta XVI już zaatakował chrześcijaństwo . RADWAŃSKIE NIE SĄ PRZYPADKIEM – TO JEST CIĄG DALSZY I SKUTEK JUDEIZACJI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO! A protesty powinniśmy wysyłać właśnie do Nycza i Dziwisza i to masowo aby okazali się iż mianowano ich słusznie kardynałami!!!

 14. Prometeusz said

  oto konferencja prasowa:

 15. No i po tych komentarzach widac,ze zrobilo sie goraco miedzy stronami.Moze kiedys ktos zmadrzeje.To tylko sport i to nawijanie glupot nic dobrego nie wnosi.Jezeli chodzi o tych z piekla rodem,to potomkowie naszych polskich Zydow.A pieklo to im kto inny zafundowal.

 16. Wuj said

  Apropos15:Nie ma czegos takiego jak polscy zydzi, to jest oksymoron

 17. z blogów said

  Hohoho, nawet na onet.pl napisali o tym jak izraelscy kibice zwyzywali siostry Radwanskie. A jakby nie bylo niezaleznych stron to pies z kulawa noga by sie nie dowiedzial. Bylyby tylko uwagi w Wyborczej, ze siostry niegrzecznie potraktowaly izraelskich dziennikarzy w wywiadach 🙂

  ——————————————–

  Izraelscy kibice zwyzywali siostry Radwańskie

  W trak­cie meczu z Izra­elem w gru­pie I Stre­fy Eu­ro­afry­kań­skiej pol­ski debel sióstr Ra­dwań­skich zo­stał zwy­zwa­ny przez izra­el­skich ki­bi­ców. Por­tal niezalezna.​pl usta­lił, że pod ad­re­sem te­ni­si­stek pa­da­ły nie­cen­zu­ral­ne słowa, mię­dzy in­ny­mi: „ka­to­lic­kie s…”.

  Za­gra­nicz­ne media mil­czą na ten temat, jed­nak wyżej wy­mie­nio­ny por­tal in­for­ma­cje o za­cho­wa­niu ki­bi­ców otrzy­mał od jed­ne­go z człon­ków pol­skiej ekipy.

  Agniesz­ka i Ur­szu­la Ra­dwań­skie po­ko­na­ły w meczu grupy C Julię Glu­sh­ko i Sha­har Peer 2:1. Dobry mecz Polek roz­wście­czył tam­tej­szych ki­bi­ców, in­ter­nau­ci oglą­da­ją­cy mecz twier­dzą, że fani te­ni­sa na try­bu­nach wy­krzy­ki­wa­li wy­zwi­ska pod kie­run­kiem na­szych te­ni­si­stek.

  Te in­for­ma­cje wy­ja­śnia­ją nam za­cho­wa­nie sióstr Ra­dwań­skich pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej po meczu. Teraz wia­do­mo, dla­cze­go tak zdaw­ko­wo od­po­wia­da­ły na py­ta­nia… Czuły się ob­ra­żo­ne i miały powód.

  Por­tal niezalezna.​pl do­wie­dział się także tego, że ka­to­lic­cy mi­ło­śni­cy te­ni­sa w Pol­sce do­ma­ga­ją się wy­ja­śnie­nia tej sy­tu­acji i za­mie­rza­ją wy­sto­so­wać ofi­cjal­ne pismo w tej spra­wie.

  Wielu pol­skich ki­bi­ców za­uwa­ży­ło cham­skie za­cho­wa­nie Izra­el­czy­ków. Na por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym po­ja­wi­ło się wiele gło­sów wspie­ra­ją­cych kra­ko­wian­ki.

  – „Ki­bi­ce” z Izra­ela za­cho­wa­li się skan­da­licz­nie. Przy po­dwój­nych błę­dach ser­wi­so­wa­ny krzy­cze­li : „One more time”. Nie obyło się także bez wy­zwisk typu : „Ka­to­lic­ka k…”. Takie in­cy­den­ty po­win­ny zo­stać na­gło­śnio­ne – tj. po­praw­ność polityczna…​Aga, bravo! Oby tak dalej trzy­mam kciu­ki! Je­ste­śmy dumni – na­pi­sa­ła na pro­fi­lu Agniesz­ki Ra­dwań­skiej jedna z fanek.

  – Agniesz­ko, nie przej­muj się izra­el­ski­mi ki­bi­ca­mi, im sza­cu­nek jest obcy. Nie wsty­dzi­my się na­szej wiary, a urą­ga­nia zno­si­my z po­ko­rą. Bóg był z Tobą kiedy Tobą gar­dzi­li! Dzię­ku­je­my za wy­gra­ną – pisze ko­lej­na fanka.

  – Aga miej tych izra­el­skich ki­bo­li w głę­bo­kim de­po­zy­cie. Praw­dzi­wi ki­bi­ce są z Tobą. Po­wo­dze­nia w Dau­sze – brzmiał ko­lej­ny z 243 wpi­sów.

  Za: niezalezna.​pl

  Izraelscy kibice zwyzywali siostry Radwańskie

  http://ofsajd.onet.pl/newsy/izraelscy-kibice-zwyzywali-siostry-radwanskie/hljsb

 18. Art said

  Należy stanowczo domagać się aby TVP? pokazała ten mecz w całości.Bez cenzury.
  Ale to pewnie to samo co domagać się reakcji tego rządu?

 19. prosto z Israela said

  😉 🙂

  Israel Tennis Results – All in one place!

  Fed Cup Group I 2013 Europe/ Africa
  http://www.israeltennisresults.com/apps/videos/channels/show/3963758-fed-cup-group-i-2013-europe-africa

  The Israeli crowd loves Agnieszka Radwanska
  http://www.israeltennisresults.com/apps/videos/videos/show/17640227-the-israeli-crowd-loves-agnieszka-radwanska-

 20. prosto z Israela said

  Agnieszka Radwanska’s Shortest press conference ever – FedCup 2013 in Israel

  Komentarz:

  Greg Ormian il y a 1 jour

  flluvver49. Last Anti Polish act was eariler few months ago, when Melikson make decision to play for PL National Team. Then few morons from Izrael make riot about Poland, screams loudly than Poland with Germany kills 6 milion jews. Do your research about anti Polish behaviours in Izareal first and check your knowlegle then write about Polish antisemitism 🙂 And then watch highlights from the match including Radwanska sisters vs Izreal croud, and then write about some kids wanting autograph 🙂

 21. Polonus said

  Daję pod rozwagę.
  Jeżeli ktoś zachowuje się podle, czy to znaczy, że trzeba odpłacać mu też podłością.
  Jaka będzie wtedy między nimi różnica?
  Poza tym, jak sądzicie, czy Chrystus umarł tylko za pogan czy również za Żydów?
  Zło dobrem należy zwyciężać, nie inaczej.

 22. baca said

  Bo przecież one NIE przegrały meczu!
  Przecież to czysty antysemityzm!!!

 23. bogdan dziuma said

  Aktyw z deptaka w Hajfie.Warszawka i muchy wojewódzkie ,warszawskie ,poznańskie,oczywiście „WODZIREJ niemiec ” dba o obroty

 24. @ + @ = @@ said

  A czegożby można się spodziewać po tych izraelickich gudłajach mentalnie odwzorowujących uwarunkowania Magdaleny Środy, Joanny Senyszyn oraz tej całej sfory potomków litwackiej tłuszczy osadzanej w Polsce z woli cara na konfiskowanych majątkach Polaków wywożonych kibitkami na Sybir?

  Wystarczy popatrzeć tylko na wycieczki z Izraela przebywające w Polsce: hotentockie tyłki przybyszów, kolczyki w ich uszach, nosach, językach i wargach, podobizny Che Guevary na koszulkach, a przede wszystkim grubiańskie zachowania, o których więcej mogą powiedzieć hotelarze…

 25. Han said

  Jakiś czas temu powstał w Stanach serial Good Christian Bitches. Po ostrym proteście środowisk chrześcijańskich (i presji na sponsorów) nie doszło do dalszej produkcji
  tego serialu. W Australii wyemitowano ten serial podając tylko sam skrót: GCB.
  A teraz proszę sobie przypomnieć zwrot w stosunku do kobiet: SIKSA.
  Jest to żydowskie określenie w stosunku do nieżydówek a oznacza, ku.wa!

 26. @ + @ = @@ said

  # 25
  Dziękuję za cenną informację. Do tej pory o tym szczególe lingwistycznym nie wiedziałem. Tak więc od dzisiaj o Magdalenie Środzie i Joannie Senyszyn będę mówił „SIKSY”.

 27. @ + @ = @@ said

  # 26
  #W uzupełnieniu: nie siksy, ale stare siksy

 28. Lubomir said

  Widać polakożercy, antypolacy i antypolonizm to nie jedynie Otto von Bismarcki i Adolf Hitler oraz ich zausznicy. Współcześnie też można spotkać przypadki wojującego antypolonizmu i najwyraźniej nie tylko na terenach zajmowanych przez ekstremistów lietuviskich.

 29. Infonurt2 : jeszcze raz: atak by na katolików i na naszą wiarę. Zażydzili kościół i nawet naszych dyskutantów. Piszcie do Kurii Krakowskiej i warszawskiej Niech się upomną o naszą wiarę! Jak dotąd nie słyszałem najmniejszego głosu protestu ze strony naszych bogobojnych księży , biskupów i kardynałów ! Ani jeden głos się nie odezwał To samo dotyczy wpisów tutaj : To były „katolickie suki” a nie „polskie suki” Jeszcze raz serdeczne pozdrowienia dla sióstr Radwańskich .. i gratulacje z uwagi na ich odwagę głoszenia bycia katoliczka! Na pewno na wasz tenis przyjdzie więcej kibiców .. i pamiętajcie : jesteście Pierwszymi Damami Polski, … Wasz trener i opiekun ekipy powinien złóżyć protest. Nawet się nie odezwali w czasie wywiadu .

 30. Jacek said

  Przeciez w Polsce nas codziennie zniewazaja, znacznie gorzej i slowem i czynem. I co?

 31. Tak się żydzi odwdzięczają Polakom i Polsce za to że w średniowieczu przyjęliśmy ich do naszego kraju, w ten sposób ratując im życie – w innych krajach europejskich byli mordowani. I tak poprzez wieki zaproszeni goście (żydzi) zaczęli poprzez ekonomię wyniszczać gospodarzy – rodowitych mieszkańców Rzeczypospolitej.

 32. Piotr said

  @+@+@@ Dodam do tego tylko informację, że jedna z wycieczek młodzieżowych z Izraela do obozu Auschwitz, mieszkająca w hotelu w Krakowie – nie pamiętam roku i nazwy hotelu – zdewastowała hotel przy opuszczaniu, zachowała się jak bydło, ubrudziła ściany pokoi …odchodami!!! Pewnie ich w Izraelu w szkole uczyli o polskich obozach koncentracyjnych… A ilu funkcjonariuszy NKWD i UB wyjechało po śmierci Stalina z okupowanej Polski, gdzie mordowali polskich patriotów. Teraz może jeszcze oni, albo ich dzieci (wnuki) uczą w szkołach. Efekty są – vide mecz Radwańskich. Podobnie dzieje się zresztą w Polsce!!

 33. z onetu said

  ~Deus Ex Pax [2013-02-09 17:52]

  Pragnę teraz skupić uwagę wyłącznie na niektórych wydarzeniach, z „niedalekiej” przeszłości, których inicjatorami byli Żydzi. Prawda ta jest stale zwalczana i zagłuszana, zaś ten, kto podejmuje te tematy staje się zazwyczaj wrogiem okrzykniętym mianem „€žantysemity”€.

  1 – Pierwsze ludobójstwo XX wieku €“ dokonane przez turecką masonerię na ludności ormiańskiej, czyli katolickiej, w trakcie pierwszej wojny światowej. Liczba Ormian, zamieszkujących tereny imperium tureckiego w 1914 r. wynosiła 2 026 700.
  Do 1917 wynosiła już tylko 592 000.

  2 -€“ Rewolucja bolszewicka w 1917 r. Bezprawnie zagarnięto Imperium Rosyjskie, dokonano mordu na rodzinie cara oraz ludobójstwa ludności rosyjskiej. Szacowana liczba zamordowanych nawet do 22 000 000, wg niektórych źródeł dochodzi do 50 000 000.
  Ludność wyznania prawosławnego. Niektóre źródła podają jako ogólną liczbę ofiar socjalizmu na przestrzeni lat, około 100 000 000 ofiar.

  3 – Wywołanie klęski wielkiego, sztucznego głodu na Ukrainie w latach 1932 – 1933, w którym zginęło 6 000 000 ludności.

  4 -€“ Rozwój faszyzmu oraz nazizmu. Ideologami drugiego nurtu była ludność stricte żydowska, bezbożna, kierująca się swymi własnymi, diabelskimi wyobrażeniami. Dokonane ludobójstwa i eksterminacja głównie ludności słowiańskiej, katolickiej – „€ždrang nach Osten”€ – €žparcie na Wschód€. Wprowadzenie eugeniki w życie, próba stworzenia „€žnadczłowieka”€ („€žwybraństwo”…).

  Wobec powyższych faktów i liczb postawię pytania: – czy uzasadnione jest manifestowanie krzywd przez Żydów, którzy polegli w czasie „holokaustu”?
  Bo prawda jest właśnie taka: holokaust nie dotyczył wyłącznie ich, ale także innych nacji i wyznań (głównym wrogiem Rzeszy był Kościół Katolicki i Słowianie, a później dopiero Żydzi).
  – A także czym jest liczba zamordowanych Żydów, choćby w całym XX wieku w stosunku do zamordowanych przez nich chrześcijan, o których nieustannie milczy się w mediach publicznych i stosunkach politycznych oraz w edukacji dzieci i młodzieży!? Proszę nie zrozumieć mnie źle – ani jeden Żyd nie powinien był zostać zamordowany. Ale skala mówi sama za siebie! Dodatkowo nie istnieje jakiekolwiek moralne, etyczne usprawiedliwienie wobec jakiegokolwiek żydowskiego terrorysty, który choćby 25 II 1994 r. wszedł z bronią maszynową do meczetu Ibrahima i zamordował 61modlących się muzułmanów, a 200 ranił. Czy bombardowanie szkół, gwałty na dziewczynkach, mordy na dzieciach i ciężarnych kobietach!

 34. Ziutek said

  Wiadomo”jake polske”mamy!Zaczęło się już od podskakiwania elektromontera z Gdanska,pijaka i rozrabiaki,który stał się użytecznym durniem w łapskach światowej żydo-masonerii!!!Żal mi sióstr Radwańskich!!!

 35. krakus said

  Co to za określenie polscy żydzi? Czy p.a. mogą być np.polscy Niemcy? Nie sadzę.
  Dlaczego nie używać określenia żyd z Polski czy żydzi z Rosji?

 36. @ + @ = @@ said

  Co by nie mówić, ale to wszystko jest obżydliwe! Bierze mnie obżydzenie, bo to jest bżydkie! Bżydzę się takich zachowań bżydków.

 37. @ + @ = @@ said

  Z Onetu:

  http://eurosport.onet.pl/tenis/szef-msz-zbada-sprawe-wyzwisk-siostr-radwanskich-w,1,5421586,wiadomosc.html

  = Szef MSZ zbada sprawę wyzwisk sióstr Radwańskich w Izraelu =

  Szef MSZ Radosław Sikorski poinformował w piątek (tzn. 15.02.2013 r.), że zlecił weryfikację doniesień o rzekomym obrażeniu przez kibiców izraelskich polskich tenisistek – sióstr Radwańskich. – Gdyby to była prawda, to byłoby to oczywiście oburzające – dodał.

  Według serwisu niezależna.pl, izraelscy kibice w czasie meczu ich deblistek w Grupie I Strefy Euroafrykańskiej z siostrami Radwańskimi, robili wszystko, by zdekoncentrować polskie zawodniczki, posypać się miały m.in. wyzwiska.

  – Gdyby to była prawda, to byłoby to oczywiście oburzające, tak jak oburzające jest zachowanie niektórych polskich kibiców na polskich stadionach. Natychmiast zleciłem placówce (dyplomatycznej) zweryfikowanie, czy rzeczywiście, to miało miejsce – powiedział Sikorski w piątek (tzn. 15.02.2013 r.) w Radiu Zet.

  = = =
  Na marginesie:
  Tak więc wszystko jest już jasne!

  Informacja o znieważaniu sióstr Radwańskich jest nieprawdą. Ot, była to taka typowa kaczka dziennikarska obliczona na podniesienie sprzedaży tej wiadomości. A my forumowicze daliśmy się nabrać i tak tu psioczymy pod adresem żydowskich kiboli tenisa kobiecego za to, że tak naubliżali siostrom Radwańskim, gdy faktycznie to nie byli kibole, tylko dżentelmeńscy fani kobiecego tenisa kochający piękno tego sportu. Wstydźmy się zatem za oszczerstwa i pomówienia kierowane pod ich adresem.

  Jak wyznał Radek Sikorski, cała awantura wynikła jedynie z prasowych doniesień o rzekomym obrażaniu polskich tenisistek przez kibiców izraelskich. Gdyby to była prawda, to byłoby to oczywiście oburzające. A Radek wie, że to nieprawda. Teraz placówka (dyplomatyczna) na jego polecenie będzie weryfikować, czy rzeczywiście tak było.

  A zatem z utęsknieniem czekam na końcowy rezultat tych weryfikacji. Mam nadzieję, że nie będzie to tylko rzekoma weryfikacja, bo byłoby to oburząjące – parafrazując słowa naszego Wielkiego (Inter)Dyplomatoła.

 38. Jack Kopczynski said

  Filmu z meczu nie ma bo organizatorzy z Izraela go zataily. So tylko starannie wyciete krotkie fragmenty meczu. Jesli chcemy zrobic cos konstruktywnego proponowal bym skoncentrowanie sie na zgromadzeniu dowodow. Czy ktos ma film z calego meczu? Czy sa naoczni swiadkowie z tego spotkania?

 39. Jack Kopczynski said

  http://www.tennisforum.com/showthread.php?t=493330&page=12
  Mecz Sierapowej z 2008. Podobno atmosfera w tym roku byla jeszcze gorsza.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: