Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Ks. Stanisław Małkowski – komentarz tygodnia: KTO PRZESZKADZA TRWAĆ W PRAWDZIE?

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2013-06-30

Wszechmogący Bóg umie wyprowadzić dobro ze zła. W tym dziele zwycięstwa dobra jesteśmy wezwani przez Boga do udziału w duchu słów św. Pawła i bł. ks. Jerzego – „nie daj się złu zwyciężyć, ale zło dobrem zwyciężaj”. Przy tym wyprowadzenie dobra ze zła jest czymś więcej niż prostą odpowiedzią dobrem na zło. Doświadczamy zła, które częstokroć przekracza nasze rozumienie i wyobraźnię. Celem postępowania złych jest niszczenie dobra i dobrych oraz odbieranie ducha i nadziei pozostałym niedobitkom. Zło krzywd i prześladowań, które dotknęły i wciąż dotykają naszą ojczyznę, przybrały i przybierają postać skazywania Polski na śmierć. XX-wieczne doświadczenie ludobójstwa wobec Polaków ze strony Niemców, Rosjan i Ukraińców, w drugim przypadku przy współudziale wielu Żydów, jest zadaniem: jak to zrozumieć i jak z tym żyć, nie poddając się wyrokowi śmierci, który w zmienionej formie trwa.

Prawda, pamięć, modlitwa i nadzieja prowadzą ku stopniowemu odkrywaniu możliwości ocalenia przez Krzyż nie tylko siebie, ale i innych, nie wyłączając katów. Ofiara wobec kata ma prawo do prawdy, do zemsty, ale i obowiązek przebaczenia jako daru, który może być przyjęty albo odrzucony. Na razie trudno mówić o skuteczności (mimo gotowości) przebaczenia wobec zakłamania kata, który z siebie robi ofiarę zamieniając role. Pozostaje więc prawda i zemsta. W jaki sposób słaby może zemścić się na silniejszych od siebie? Po prostu słaby ma sprzymierzyć się z większą mocą. Tą mocą jest wszechmoc Boga dana wtedy, gdy w Boga wierzymy i okazujemy Mu posłuszeństwo. Modlitwa i czyn idą wtedy razem. Są trzy sposoby ocalenia Polski i zemsty na jej katach: Krucjata Różańcowa, poddanie się społecznemu panowaniu Jezusa Chrystusa Króla państw i narodów oraz ofiarowanie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi przez papieża w łączności z biskupami Kościoła Powszechnego. Ofiarowanie świata (Pius XII) i narodów (bł. Jan Paweł II) okazuje się niewystarczające. Bóg ceni dobrowolność zanim pojawi się przymus uwarunkowań, konsekwencji i sądu. Grzechem jest nie tylko czynienie zła, popieranie go na wiele sposobów ale również bierne, lękliwe i małoduszne zaniechanie dobra. Cynizm i bezczelność złych często łączy się z tchórzostwem i obojętnością dobrych.

 

Czytamy w księdze Rodzaju, iż po Bożym wezwaniu „wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i idź do kraju, który ci wskażę”, Abram (wraz z kuzynem Lotem) zdążają w stronę ziemi Kanaan. Gdy powstał spór wśród pasterzy obu krewnych, rozdzielili się – Lot wybrał ziemię urodzajną i kwitnącą jak ogród niedaleko Sodomy. Wiemy, co się stało niebawem – Sodoma i Gomora uległy zagładzie wskutek grzechów ich mieszkańców a w miejscu zamożnych miast i pięknej okolicy powstało z czasem Morze Martwe. Zabrakło sprawiedliwych, uratował się tylko Lot z rodziną.

 

Spotykam się z opinią (wyrażaną nieraz w tygodniku „Najwyższy Czas”), że PiS od PO odróżniają tylko kwestie obyczajowe – tu i tam mamy socjalizm, albo chrześcijański i patriotyczny, albo libertyński. Otóż tzw. sprawy obyczajowe odnoszą się do podstaw naszego ludzkiego, rodzinnego, społecznego, narodowego, państwowego i kościelnego bytu. PO jest formacją bezbożną, obłudną i odczłowieczoną. Góra jest ze szczętem zepsuta, a niżej są „pożyteczni idioci”, karierowicze i lemingi. Ryba psuje się od głowy. Proces psucia się polskiej ryby prędko postępuje. Zahamowanie tego procesu i odrzucenie zepsucia jest warunkiem naszego ocalenia, jeśli chcemy uniknąć losu Sodomy i Gomory. Na razie sodomici się bawią, ale wiemy, co będzie później. „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej”, czytamy w Liście do Galatów (5,1). Samowola sodomitów doprowadziła do ich zniszczenia, natomiast wolność w prawdzie ocala. Prof. Roberto de Mattei mówi o przebudzeniu Europy, o wiośnie łacińskiej, na co wskazują Marsz dla Życia we Włoszech oraz manifestacje w obronie małżeństwa i rodziny we Francji (zob. „Nasz Dziennik” z dn. 25.06.br. str. 13). W obu przypadkach zło wywołało reakcję dobra, rewolucja nihilizmu – kontrrewolucję prawdy. Podobnie jest w Polsce. Obłędne działania władz wzbudzają narodowy sprzeciw w obronie życia, TV Trwam i całej zagrożonej ojczyzny. Trwać w wolności to być wiernym życiu i prawdzie.

 

Ks. Stanisław Małkowski

Komentarzy 11 to “Ks. Stanisław Małkowski – komentarz tygodnia: KTO PRZESZKADZA TRWAĆ W PRAWDZIE?”

 1. Dziadzius said

  Vdeo meliorem – consequor deteriorem . Religia Chrystusa jest najtrudniejsza do przyjęcia i zachowania.
  Jakoś w gardle staje to czekanie
  na Boskie zmiłowanie

 2. Mlody said

  Wiara bez uczynkow martwa jest.PAN BOG oczekuje od swoich stworzen .Konkretow i swiadomego dzialania z naszej strony.A on sam zatroszczy sie o Cuda ktore tak czlowiek od niego oczekuje.

 3. Z Gloria.TV said

  Tajemnica Mszy Świętej wg Św. Ojca Pio

  http://gloria.tv/?media=467020

 4. zenobiusz said

  Nijak nie mogę znaleźć tego tekstu ,za wskazanymi źródłami,może ktoś będzie w stanie wskazać linka.?
  Nie ma numeru na który powołują się różne strony a w dniu 1 lipca Ks.Małkowski pisze jak niżej.
  ———————————————————————–
  1 lipca 2013, 10:16
  Ks. Stanisław Małkowski
  piątek, 28 czerwca 2013 09:45
  Dolegliwości (i to liczne) dopadły Polskę; różni samozwańczy lekarze i znachorzy wewnętrzni i zagraniczni raczej szkodzą, niż pomagają. Dlatego pilnie trzeba odwołać się do tych lekarzy, którzy pragną naszego dobra, zdrowia i życia; zdrowe siły wewnętrzne należy poddać mocy z wysoka, prosząc o uzdrowienie tego, co chore. Jezus Chrystus Król oczekuje posłuszeństwa i poddania się Jego terapii. Skutek jest gwarantowany, ale spełnienie warunków – konieczne.
  Dopadły mnie dolegliwości, z którymi chciałem poradzić sobie sam. Ale w czasie modlitwy we wspólnocie upomniała mnie Matka Boża:, „módlcie się o zdrowie dla ks. Stanisława; niech nie lekceważy choroby, bo to nie podoba się Mojemu Synowi. Lekarze są też darem Bożym dla ludu. Bóg chce go uzdrowić przez lekarzy i chce go mieć sprawnego do działania, zgodnie z Jego wolą. Ma się leczyć, by nie było gorzej. Łaska jest złożona w rękach lekarzy, których mu dam”. Wziąłem do serca te słowa Matki i poddałem się działaniom medycznym, doświadczając życzliwości i kompetencji lekarzy, których dała mi Maryja. Podobnie dolegliwości (i to liczne) dopadły Polskę; różni samozwańczy lekarze i znachorzy wewnętrzni i zagraniczni raczej szkodzą, niż pomagają. Dlatego pilnie trzeba odwołać się do tych lekarzy, którzy pragną naszego dobra, zdrowia i życia; zdrowe siły wewnętrzne należy poddać mocy z wysoka, prosząc o uzdrowienie tego, co chore. Jezus Chrystus Król oczekuje posłuszeństwa i poddania się Jego terapii. Skutek jest gwarantowany ale spełnienie warunków – konieczne.
  „Światłem ciała jest oko; jeżeli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało jest w świetle” – mówi Jezus (Mt. 6,22). Światłe oko oznacza rozumienie i rozeznanie, poczynając od odróżnienia światła od ciemności. Uderzyć w oko, zaciemnić oko, to odebrać rozum i orientację. Wszelkie doraźnie korzyści tracą wtedy na znaczeniu, bo „cóż za korzyść ma człowiek, jeżeli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?” (Łk 9,25). Człowiek w oczach Bożych ma większą wartość niż cały świat pozaludzki, z czym nie zgadzają się dzisiaj ideologowie greenpeace, pseudo-ekologowie działający na szkodę ludzi. Świadomość własnej wartości i osobistej, i wspólnotowej, prywatnej, społecznej i narodowej, prowadzi do obrony tego, co ważne i cenne. Taka świadomość w Polsce się budzi wbrew skłonnościom i dążeniom samobójczym. Jezus żyje, a więc i my, Jego uczniowie, żyć będziemy.
  http://www.warszawskagazeta.pl/wydarzenia/41-wydarzenia/1556-jezus-yje-i-daje-ycie-

 5. aga said

  Natura chrześcijańskiej mistyki:

 6. Analityk said

  @Zenobiusz

  O czym pan pisze(?) pisząc – „Nijak nie mogę znaleźć tego tekstu ,za wskazanymi źródłami,może ktoś będzie w stanie wskazać linka.?”
  Przeciez zamieszczony przez pana tekst jest po linkiem podanym przez pana na samym dole.

 7. Analityk said

  Japończycy bronią swojej tradycji. Wygląda na to, że Żydzi nie wprowadzą tam swojego multi-kulti.
  http://www.bibula.com/?p=67814

  Kiedy w Polsce będzie takie prawo?

 8. Tekst jest autentykiem.
  Zawsze przepisuje go p. Maciej lub Ela którzy nam i wam nadsyłają a potem ukazuje się to w Gazecie Warszawskiej.
  To, że ktoś nie może czegoś znaleźć to jego problem. albo „zasługa” jego charakteru Nie wszyscy mają kontakt z ks. Stanisławem a on wyczuwa kogo nie chce mieć wśród znajomych 🙂

 9. Maria1 said

  Ad7) „w Gazecie Warszawskiej.” – czyżby?
  http://www.warszawskagazeta.pl/ to nie http://gazetawarszawska.com/ !!!

  Ad) Ks. S. Małkowski: ” Sodoma i Gomora uległy zagładzie wskutek grzechów ich mieszkańców a w miejscu zamożnych miast i pięknej okolicy powstało z czasem Morze Martwe.” – nie.M.Martwe istniało i istnieje nadal „nieopodal” terenów spopielonych przez deszcz palącej się siarki, którą dziś w postaci kulek czystej siarki (która nie występuje w przyrodzie) można zbierać na tych miejscach vide film:
  https://www.youtube.com/watch?v=B1Hz1bWW_eg – cz.1
  https://www.youtube.com/watch?v=3bOoprAs9UY cz. 2
  https://www.youtube.com/watch?v=MfsMMW62gMw cz. 3 – ta wersja filmu z polskimi napisami.
  Jest też wersja z polskim z lektorem: https://www.youtube.com/watch?v=jskrZkHUdDU – cz. 3

 10. zenobiusz said

  Ponieważ zniszczono moje blogi,podaję linka dokładnie tłumaczącego o co chodzi w tej prowokacji,z nieistniejącym tekstem Księdza Małkowskiego.,na nowym blogu,gdzie udało się to udokumentować.Niektórzy pewni,że mnie „unieszkodliwili pozwalają sobie na rozmaite „występy” na mój temat na różnych blogach.Ciekawych prawdy zapraszam.
  http://zenobiuszjuz.wordpress.com/2013/07/04/kolejni-uczestnicy-prowokacji-przeciw-ksiedzu-malkowskiemu-wowit/

 11. Niema wszyscy filozofowie w przeciagu 2 tysiecy lat wypowiadali sie na temat prawdy i rozne sposoby na osiagniecie jej doradzali. Widocznie czlowiek nalogowo unika prawdy albo jej sie boi.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: