Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-04-27

swietyjp2

Reklamy

Komentarzy 21 to “ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II”

 1. Niezalezny said

  Ja nie swietuje.
  ———————————-
  Rozumie, ze nie swietujesz. Twoja sprawa. Tylko co robisz na moich stronach, w moim domu, w ktorym trwa swieto i sie weselimy?
  Prosze bys nam wiecej nie przeszkadzal.
  Włodek Kuliński

 2. Ja nie swietuje.
  ———————————-
  Rozumie, ze nie swietujesz. Twoja sprawa. Tylko co robisz na moich stronach, w moim domu, w ktorym trwa swieto i sie weselimy?
  Prosze bys nam wiecej nie przeszkadzal.
  Włodek Kuliński

 3. basia said

  Cały Swiat świętuje, ja też. Kocham Cię Święty, Ojcze Święty.

 4. Lubomir said

  Dzięki takim ignorantom jak ‚Niezależny’, wspaniałe słowo ‚niezależny’ zaczyna kojarzyć się Polakom z bezmózgowiem, profanacją, zorganizowaną grupą przestępczą i wszelką dziczą. Cóż, zbydlęcenie co niektórzy uważają za formę niezależności. Ba, zbydlęcenie uważają nawet jak legitymację do władzy.

 5. rafal said

  No to zydki sie ciesza

 6. Roman said

  Prof. Szewach Weiss dla WP.PL o Janie Pawle II: Żydzi wołali: to jest nasz papież

 7. Jacek said

  wsrod wszystkich nieszczesc, ktore „nie wiadomo skad” Polakow uderzaja, tak, ze nie tylko fizycznie ale i intelektualnie i duchowo narod jest „na ostatnich nogach”, Polacy sa „szczesliwi” bo maja to co im do „kochania” zostalo podstawione. Jak to opowiedzial ks. Malkowski o tym „usypiaczu” co to swe ofiary najpierw traktowal „jezykiem milosci”?

 8. Prometeusz said

  rozumiem – dobrze
  rozumie – źle

  Często popełniany błąd koniugacyjny, nawet przez uczonych z habilitacją.

 9. Roman said

  Margareth vel Alicja, podejrzewam, ze pani jest opentana. Prosimy o modlitwe za Pania.
  Redakcja

 10. aga said

  Ok.55.min. kłamstwo KGB powielane w ksiązkach H. Pająka

 11. aga said

  ad.9

  „mógł być” to równie dobrze mógł nie być.

  Artykuł na poziomie merytorycznym jak większość odszczepieńczych :ploty, ploty, ploty.

  Co łączy komuchów i wiernych/ a nawet księży słabej/ żadnej wiary?
  Patrzą na instytucję Kościoła jak na instytucje ludzką….Wtenczas do plotkarstwa ju,z tylko krok.

  A i jeszcze jedno wspólne : mają gęby pełne masonów. ;)Chociaż sami jak to PZPR wyższego „zaszegerowania” nimi byli. Co do księży czy tzw. katolików to perfidia diabelska wyższej wody: masoni udający antymasonów.
  A po czym ich poznać? = pytanie na poziomie gimnazjum.

 12. aga said

  ad.7 Jeśli pamiętamy,że dla ks. Małkowskiego dobrem dla Polski jest drogi Jarosław K. to pasuje jak ulał na usypiacza” pewnej grupy Polaków- patriotów nawet…

 13. Prometeusz said

  opentana – źle
  opętana – dobrze

 14. aga said

 15. aga said

  ad.Prometeusz

  problemy widzę z teologią; proponuję matematykę i Myśli Pascala.Piękno i Prawda Katolicyzmu to nie aut- aut ale e-/ et.

  „Wiara obejmuje wiele prawd, które zdają się przeczyć sobie.(…)Istnieje tedy wielka liczba prawd i wiary i moralności, które zdają się wzajem odpychać a które trwają w cudownym porządku”.
  „Żródłem wszystkich herezyj jest niezrozumienie dwóch prawd przeciwnych i mniemanie,że nie da sie ich pogodzić.Żródłem wszystkich herezyj jest wyłączenie niektórych prawd.”
  By naprawdę być chrześcijaninem, co więcej katolikiem,potrzeba jednocześnie wierzyć w prawdy, które wydaj sobie przeczyć a tymczasem muszą one występować razem w syntezie Credo.

  Mają mieć świadomość synów św. Ignacego Loyoli, najbardziej nieustępliwych w zwalczaniu reformacji.Byli oni świadomi,że bycie naśladowcami Chrystusa,przybyłego nie po to by” znieść ale wypełnić” oznacza nie chcieć zrezygnować z niczego.Oznacza zgodnie z Pascalowym zaproszeniem – zadać sobie trud,żeby jednocześnie głosić rzeczywistości pozornie sprzeczne.
  Lustrzanym odbiciem wykluczającego fanatyzmu aut-aut ,właściwego kalwiniście lub janseniście, jestmoże być elsatyczność posunięta do laksyzmu jezuity et-et.

  za „Dlaczego wierzę” Vittorio Messori

 16. Lach said

  Tylko supełman.
  Życiorys ci przenicowali?

 17. kazik said

  Podczas Soboru Trydenckiego orzeczono, że Msza Święta powinna być odprawiana po łacinie w
  niezmienionej formie, po wsze czasy (tzw. ryt trydencki). Papież Pius V wydaje 12 lipca 1570
  roku konstytucję apostolską „Quo Primum”, w której pisze: „Przez niniejszy nasz dekret, który
  ma być ważny nieskończenie, określamy i rozkazujemy, że nic nie może być dodane, ominięte
  lub zmienione w tym Mszale. Szczególnie ostrzegamy wszelkie osoby będące u władzy w
  Kościele, jakiejkolwiek godności czy rangi, nie wyłączając Kardynałów, im polecając jako sprawę
  ścisłego posłuszeństwa, nigdy nie używać lub też zezwalać, na jakiekolwiek ceremonie lub
  modlitwy mszalne inne niż te zawarte w tym Mszale ustanowionym przez Sobór Trydencki i
  zawierającym wszystko, co jest potrzebne dla zachowania czystego i powszechnie jednolitego
  sposobu oddawania czci Panu Bogu. W żadnym czasie w przyszłości nie może ksiądz, czy to
  świecki czy zakonny, być zmuszony do innego odprawiania Mszy. I żeby wykluczyć raz na
  zawsze wszelkie skrupuły i obawy kościelnych kar czy cenzur, niniejszym stwierdzamy, że na
  mocy naszej apostolskiej władzy zarządzamy i określamy, że ten nasz obecny rozkaz i
  dekret jest nieodwołalny i wydany raz na zawsze i nie może być prawnie odwołany
  lub poprawiony w przyszłości. Jeżeli ktokolwiek mimo to ośmieliłby się spróbować działania
  sprzecznego z naszym powyższym rozkazem wydanym raz na zawsze, niech będzie mu
  wiadomo, że narazi się na gniew Wszechmogącego Boga i świętych Apostołów Piotra i Pawła”.
  Od tego zakazu odszedł Paweł VI w konstytucji apostolskiej „Missale Romanum” z 1969 roku
  zezwalając na odprawianie mszy w językach narodowych, gdzie kapłan jest zwrócony przodem
  do wiernych (tzw. ryt rzymski). Papież Benedykt XVI pozostawia kapłanowi wybór, co do wyboru
  rytu.

 18. kazik said

  1864 – Potępienie rozdziału państwa od Kościoła i doktryn modernistycznych
  Ogłoszone przez Piusa IX w encyklice „Quanta cura”, dnia 8 grudnia 1864. Pisze w niej m.in.:
  „ów zbawienny wpływ […] Kościół katolicki z postanowienia i nakazu swego Boskiego
  Założyciela winien, bez żadnych przeszkód, wywierać aż do skończenia świata, tak na
  poszczególnych ludzi, jak też na narody, ludy i ich władców”. Dalej mówi: „szalonym pomysłem
  [jest], że wolność sumienia i kultu jest własnym prawem każdego człowieka, które powinno być
  ogłoszone i sformułowane w ustawie w każdym właściwie ukonstytuowanym społeczeństwie. A
  nadto że obywatele mają prawo do wolności w każdej dziedzinie życia, które nie może być
  ograniczane przez jakąkolwiek władzę, czy to świecką czy to kościelną. Dzięki temu prawu
  mogą oni swoje poglądy jawnie i publicznie głosić, zarówno poprzez ustne wypowiedzi jak też
  za pośrednictwem publikacji, czy w jakikolwiek inny sposób. […] A przeto wszystkie i każda z
  osobna przewrotną opinię i naukę oddzielnie wymieniając w tym Piśmie, Naszą powagą
  Apostolską je odrzucamy, piętnujemy i potępiamy, a chcemy oraz polecamy, by one przez
  wszystkich katolickiego Kościoła synów uznane były za odrzucone, napiętnowane i potępione.
  […] Nie przestawajcie też nigdy głosić wiernym, że wszelkie prawdziwe szczęście, jakie staje
  się udziałem ludzi, pochodzi z naszej wspaniałej religii i wywodzącej się od niej nauki oraz z
  3praktykowania jej zasad. […] Nie omieszkajcie też nauczać, że władza królewska udzielona
  została nie tylko po to, aby władać nad światem, ale szczególnie po to, aby bronić Kościoła”.
  Papież Pius IX załącza do encykliki dodatek „Syllabus Errorum”, w którym potępia 80
  modernistycznych doktryn, m.in. panteizm (1); deizm (2); pogląd, że filozofia nie powinna
  opierać się o autorytety (10) i że powinna być oderwana od nadnaturalnego Objawienia (14, 57
  ); swoboda w wyborze religii (15); pogląd, że inne religie także mogą być prawdziwe i
  prowadzić do zbawienia (16-18, 21); pogląg, że osoby duchowne mogą być sądzone przez
  władze świeckie (31); że szkoły publiczne powinny być kierowane wyłącznie przez władze
  świeckie (45); że królowie i książęta są wyłączeni spod jurysdykcji Kościoła (54); rozdział
  państwa od Kościoła (55); socjalizm, komunizm, tajne stowarzyszenia i towarzystwa biblijne (IV
  ); możliwość buntu wobec legalnej władzy (63); świeckie zaręczyny i świecki ślub (74).

 19. kazik said

  1870 – O nieomylności papieża
  Ogłoszony na Soborze Watykańskim I w 18701
  , zapisany w Konstytucji Dogmatycznej „Pastor
  aeternus” (Konstytucja o Kościele Chrystusowym). Dogmat należy rozumieć jako bezbłędność w
  sprawach wiary i obyczajów, nie zaś w sprawach codziennych: „(…) Za zgodą świętego Soboru
  nauczamy i definiujemy jako dogmat objawiony przez Boga, że Biskup Rzymski, gdy mówi ex
  cathedra – tzn. gdy sprawując urząd pasterza i nauczyciela wszystkich wiernych, swą najwyższą
  apostolską władzą określa zobowiązującą cały Kościół naukę w sprawach wiary i moralności –
  dzięki opiece Bożej przyrzeczonej mu w osobie św. Piotra Apostoła posiada tę nieomylność,
  jaką Boski Zbawiciel chciał wyposażyć swój Kościół w definiowaniu nauki wiary i moralności.
  Toteż takie definicje są niezmienne same z siebie, a nie na mocy zgody Kościoła. Jeśli zaś ktoś,
  co nie daj Boże, odważy się tej naszej definicji przeciwstawić, niech będzie wyłączony ze
  społeczności wiernych”. Część biskupów nie przyjęła tego dogmatu, co doprowadziło dnia 17
  kwietnia 1871 roku do ekskomuniki przywódcy opozycji tj. Johanna Döllingera i do powstania
  Kościoła starokatolickiego.

 20. kazik said

  1302 – Poza Kościołem nie ma zbawienia
  Bonifacy VIII ogłosił dnia 18 listopada 1302 bullę „Unam Sanctam”, w które zawarte jest
  twierdzenie, że poza Kościołem nie ma zbawienia: „(…) Wiara nas składnia do utrzymywania i
  wyznawania, że jest jeden Kościół, święty, katolicki i apostolski. My w niego wierzymy mocno i
  tę wiarę bez zastrzeżenia wyznajemy. Poza nim nie ma zbawienia ani odpuszczenia grzechów
  (…) Toteż oznajmiamy, twierdzimy, określamy i ogłaszamy, że posłuszeństwo Biskupowi
  Rzymskiemu jest konieczne dla osiągnięcia zbawienia”.

 21. sławek said

  wiec wszyscy ci,ktorzy nie naleza do kosciola ida do piekla…

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: