Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

EWANGELIA

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-06-14

.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Św.

.

Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego”.

J 3,16-18

Jedna odpowiedź do “EWANGELIA”

  1. Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia said

    Najświętsza Trójca

    Bóg daje się człowiekowi jako „trójdzielna” Jedność. To najważniejsza, a zarazem najtrudniejsza tajemnica naszej wiary. Niełatwo ludzkim rozumem pojąć, jak wyglądają wewnętrzne relacje łączące Ojca, Syna i Ducha Świętego. Teologia podpowiada, że w Bogu trwa nieustanny dialog miłości. Stanowi jedność Osób, różnych w posłannictwie i działaniu, zjednoczonych wspólnym celem. Owa szczególna więź powstaje przez dzielenie się sobą, które stanowi istotę właściwie rozumianej miłości. My w ten niezwykły obieg życia włączeni jesteśmy poprzez łaskę chrztu świętego. Przez długi czas prawda o sposobie istnienia Boga była niejako „uśpiona”, ukryta przed ludźmi. Objawiła się w pełni w momencie, gdy Bóg, „Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Ojciec pozwolił, aby Jezus uratował tych, którzy od Boga odeszli przez grzech – dzięki temu zostaliśmy Bogu na nowo „przywróceni”. Została wskazana droga uleczenia z toksyn, które pojawiły się w momencie, gdy prarodzice odwrócili się od Stwórcy i zwrócili w stronę stworzenia, zatracili właściwe relacje, zburzyli pierwotną harmonię. Trwając w zjednoczeniu z Ojcem, wierząc w Syna Bożego, wreszcie dając się ogarnąć uświęcającemu działaniu Ducha Świętego, uczymy się czegoś bardzo ważnego: że życie nie może być życiem „dla siebie”, że człowiek staje się w pełni sobą tylko wtedy, gdy jest w stanie nawiązać zdrowe relacje, chce dzielić się sobą, składać siebie w darze drugiemu.

    ks. Paweł Siedlanowski

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: