Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Rocznica rozpoczęcia eksterminacji Polaków

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-08-11

Dziś obchodzimy 77. rocznicę rozpoczęcia masowej eksterminacji Polaków w Związku Sowieckim. 11 sierpnia 1937 r. szef NKWD Nikołaj Jeżow wydał rozkaz w tej sprawie. To zainaugurowało tzw. Operację Polską, w której zginęło nawet do 111 tys. osób.

Zaplanowana początkowo na trzy miesiące akcja, będąca efektem antypolskiej fobii Stalina, trwała aż do listopada 1938 roku.

– Stalin postanowił w latach 30. te „Polrajony”, jak je określali, zlikwidować. Najpierw likwidowano Marchlewszczyznę w 1935 roku, potem Dzierżyńszczyznę w 1938 roku. Łączyło się to już z prześladowaniami, z masowym wywożeniem tych Polaków do Kazachstanu i na Syberię. Prawdziwa jednak akcja na ogromną skalę, akcja mordowania polskiej ludności na tych terenach nastąpiła w wyniku rozkazu Jeżowa. Aresztowano wówczas blisko 144 tys. Polaków, z których ponad 111 tys. zostało rozstrzelanych – mówi prof. Wojciech Polak, historyk.

Wskutek całej akcji czystki etnicznej w Związku Sowieckim zginęło nawet 18 mln osób.

Źródło: Radio Maryja

Komentarze 2 do “Rocznica rozpoczęcia eksterminacji Polaków”

  1. Odys syn Laertesa said

    „W Związku Sowieckim pod koniec lat 30. XX wieku miało miejsce ludobójstwo na Polakach. Ofiary wyselekcjonowano na podstawie kryteriów narodowościowych i politycznych, w obu wypadkach podkreślając ich etniczność jako funkcję determinującą ich rzekomą winę. Decyzja o przeprowadzeniu ludobójstwa zapadła na szczycie sowieckiej władzy.

    11 sierpnia 1937 roku Nikołaj Jeżow, po otrzymaniu zatwierdzenia przez Biuro Polityczne KC WKP(b), którego sekretarzem był Józef Stalin, wydał rozkaz operacyjny nr 00485, który przewidywał aresztowanie określonych grup Polaków zamieszkujących ówczesny ZSRS i ukaranie ich „w dwóch kategoriach”. Pierwsza z tych kategorii, obejmująca zdecydowaną większość, tj. niemal 80 proc. objętych akcją, została zamordowana; druga została wysłana do więzień i łagrów. W sumie, wg najbardziej rozpowszechnionego szacunku, represjonowano 143.810 osób, 139.835 z nich skazano, a 111.091 rozstrzelano. Nieznana część represjonowanych, których skazano, ale nie rozstrzelano, tylko wysłano do łagrów, zmarła wkrótce w wyniku przepracowania, głodu, chorób, tortur, złego traktowania. Ciąg zdarzeń, jaki miał miejsce w latach 1937-1938, polegał na mordowaniu, zamykaniu w łagrach oraz przesiedlaniu – zgodnie ze specjalną procedurą wynikającą z rozkazów operacyjnych szefa NKWD Jeżowa – przedstawicieli polskiej mniejszości z uwagi na jej charakter narodowościowo-polityczny. Narodowościowy – bo w samym rozkazie 00485 w kilku miejscach jako wyróżnik ofiar podaje się ich polskość. Polityczny – bo z polskością tą, w ocenie autorów rozkazu, wiązała się szczególna skłonność do działania w charakterze szpiegów, powstańców, terrorystów i dywersantów działających na rzecz Polski. Hasłowo opisując ten ciąg zdarzeń, nie można więc określić go – biorąc pod uwagę, że wg różnych ocen dotknął od co najmniej 25 do 50 proc. ludności polskiej mieszkającej w ówczesnym Związku Sowieckim, z czego ponad połowa zginęła – inaczej niż ludobójstwo popełnione z przyczyn etnicznych.

    Z różnych przyczyn to określenie w odniesieniu do „operacji polskiej” jak dotąd nie padło z ust polskich historyków. Co ciekawe, jako pierwszy użył go w formie „ludobójstwo w lokalnej skali” historyk brytyjski Simon Sebag Montefiore. Ludobójstwo na Polakach z lat 1937-1938 było eskalacją rzezi Polaków zamieszkujących ZSRS oraz likwidowania polskości, które to procesy, z różnym nasileniem, trwały od zarania bolszewickiej władzy. Tak naprawdę wiadomo o nich jeszcze bardzo niewiele, po za tym, że – jak wyliczył amerykański historyk Terry Martin – to właśnie Polacy byli grupą narodowościową, którą dotknęły największe straty ludnościowe. Z kolei grupą narodowościową, która straciła w tym wymiarze najmniej, byli Żydzi…” (Tomasz Sommer)
    http://odyssynlaertesa.wordpress.com/2013/08/07/tomasz-sommer-operacja-polska-czyli-rozstrzelac-polakow/

  2. Pokłosiem była ZBRODNIA KATYŃ,której PRZEMILCZENIE opisał Allen Paul.Finansowany ŻYDOBOLSZEWIZM w swoim działaniu przyswoił zasady rosyjskiego rasizmu,a prezydent Roosvelt w handlowaniu wojną i pokojem stawiał na Rosję bolszewicką w nadziei na wpływanie na politykę globalną.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: