Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Talmud: studnia żydowskiego przemysłu porno

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-29

Biblia mówi, że seks małżeński jest jednym z najwspanialszych darów Boga. Jest tak zdrowy, że Pisma wielokrotnie charakteryzują duchowe relacje z Jego kościołem jako tej ziemskiej oblubienicy z niebiańskim mężem.

Starożytny Izrael był pierwszą oblubienicą Boga. Chrystus uratował ją od zapomnienia by stała się jego wyjątkową duchową małżonką. Ale Izrael wyszedł z partnerstwa ze swoim boskim małżonkiem. Stał się ladacznicą, bluźniąc przeciwko Jego imieniu wśród narodów (Rz 2:24).

Dzisiaj Izrael jest nadal duchową ladacznicą. Korumpuje cały świat poprzez należące do niego media. Ale z czego niewielu zdaje sobie sprawę jest to, że żydzi dominują światowy porno przemysł, zarówno jako producenci jak i wykonawcy.

Źródło zła

Dlaczego żydzi, stanowiąc jedynie 2,5% amerykańskiej populacji, dominują porno? Dlatego, że antychrześcijańscy, liberalni żydzi przede wszystkim pochodzą z XIX-wiecznych europejskich, ortodoksyjnych żydowskich kultur zgromadzonych wokół Talmudu babilońskiego. Odwrotnie do chrześcijańskich Amerykanów, których europejscy przodkowie szanowali zdrowe nauki Biblii, większość amerykańskich żydów pochodzi z talmudycznej kultury, która wynosi nauki tych, którzy ukrzyżowali Chrystusa, faryzeuszy.

Faryzeuszy i ich zwolenników Jezus nazwał “plemię przewrotne i wiarołomne” (Mt 12:39). Św. Paweł oskarżył faryzejskich liderów o to, że nauczają przeciwko cudzołóstwu a jeszcze je praktykują (Rz 9:22).

Po wypędzeniu do Babilonu w 597 roku przed Chrystusem, żydzi stopniowo przyjmowali amoralność babilońskiej kultury. Talmud, napisany podczas ich 1.600 lat pobytu w Babilonie, obejmował pozwolenie faryzeuszom na angażowanie się w wielu babilońskich perwersjach seksualnych, łącznie z bestialstwem: seksem ze zwierzętami.

Przemyślmy perwersję daru Boga – małżeńskiego seksu.

Zezwalanie na cudzołóstwo

Talmud ujawnia jak faryzeusze stosowali wykręty by pominąć prawo Boże dane Mojżeszowi. Wypaczyli prawo żeby pozwolić na cudzołóstwo i najbardziej karygodne formy złego zachowania seksualnego. Z bezczelnością powołując się na Mojżesza, Talmud odwraca przykazanie przeciwko cudzołóstwu:

GEMARA: Nasi rabini uczyli (A mężczyzna który popełnił cudzołóstwo z małżonką innego, nawet ten który popełnił cudzołóstwo. . . powinien być skazany na śmierć.) Określenie ‘mężczyzna’ wyklucza nieletniego; ‘który popełnił cudzołóstwo z małżonką innego’ wyklucza małżonkę nieletniego; ‘nawet jeśli popełnił cudzołóstwo z małżonką sąsiada’ wyklucza małżonkę poganina;. . .[1]

Do czasu, kiedy spisano to prawo, kilkaset lat przed Chrystusem, żydzi już nie stosowali kara śmierci za cudzołóstwo. W tym fragmencie faryzeusze wprowadzają moralne wyjątki do potępienia przez Boga grzechu seksualnego. Talmud naucza, że seks z osobą nieletnią, tzn. chłopcem w wieku poniżej 9 lat i dziewczynką poniżej 3 lat nie liczy się jako cudzołóstwo, gdyż osoba nieletnia jest za młoda by “rzucić winę”. (Zob. Pedofilia: brudny sekret Talmudu) Podobnie wykluczona jest małżonka poganina; Prawo Boże w kwestii cudzołóstwa skierowane było przeciwko tym, którzy są “ludźmi”, czyli żydom. Goje są “barbarzyńcami” [2].

Talmud pozwala na cudzołóstwo między dorosłymi żydami jeśli organ seksualny jest na ‘spocznij’; “. . . stosunek z zamężną kobietą wyklucza stosunek z membrum na ‘spocznij’.” (Yebamoth 55b) Faryzeusze uważali, że ponieważ to nie jest “prawdziwym” stosunkiem, nie stanowi cudzołóstwa, ani też kazirodztwa. “. . . jeśli ktoś współżyje z zakazanymi krewnymi ze zrelaksowanym membrum, jest niewinny. . .”  (Yebamoth 55b)

Ale faryzeusze zezwalali na penetrację, tak długo jak zakończyła się ona przed orgazmem. W Yebamoth 56a i 56b jest porywający spór między pewnymi najbardziej szanowanymi mędrcami Talmudu na temat anatomii męskich genitaliów, i do jakiego stopnia można ich użyć zanim popełni się cudzołóstwo. Opinia większości mówi: “Pierwszy etap składa się z włożenia penisa; a końcowy z faktycznego skonsumowania. Poza tym [penetracja], akt jest niczym więcej niż kontaktem powierzchownym i jest się niewinnym”.

Gwałty dokonywane na niewolnicach

W Kerithoth 11a i 11b faryzeusze dają specjalne pozwolenie na gwałt  na “posiadanych służących”, gojowskich neofitkach, niewolnikach w domu faryzeuszy [3]. Jest to opcja, która niewątpliwie powodowała to, że wielu faryzeuszy podnosiło wzrok znad studiowania Tory. Chociaż Miszna (oryginalne prawo werbalne) jasno twierdzi, że każdy człowiek, który wymusza stosunek seksualny na kimś spoza małżeństwa podlega karze, to Gemara (późniejszy komentarz) zdecydowanie się z tym nie zgadza. Naucza, że kiedy niewolnica śpi, jest moralnie niewinna. Taka jest przeważająca opinia Talmudu, mówiąca, że jeśli faryzeusz naruszy ją kiedy śpi, jej niewinność staje się także jego.

Powyższy fragment mówi dalej: “. . . w naszym przypadku nawet wyklucza się tego kto śpi, bo oni zależą od siebie”. Jeśli służąca nie śpi a faryzeusz ją zgwałci, zgodnie z prawem jest winien. Ale jeśli penetruje ją bez orgazmu w jej ciele, Talmud nazywa to “tylko  kontaktem seksualnym” bez konsekwencji moralnych. Faryzeusz mógł uciec także przed winą gwałcąc służącą w akcie oralnym lub analnym. W tym przypadku jest on “niewinny, tak jakby spała. . . bo w przypadku służącej jest się winnym jedynie jeśli jest to naturalny stosunek, ale nie w przypadku stosunku perwersyjnego, bo napisane jest ‘cieleśnie’.”

Ale “pójście na całość” z ich niewolnicami było tym co większość faryzeuszy naprawdę chciała. Talmud im to dał: “Zaczekaj” – radzi – “do czasu kiesy zaśnie snem ‘niewinnego’. Wtedy też będziesz niewinny!”

Promowanie cudzołóstwa między Gojami

Natomiast faryzeusze nie chcieli by bracia żydzi spali z ich żonami, które, odwrotnie do gojowskich niewolnic, były “żydowskimi królowymi”. I dlatego Talmud nie sankcjonuje cudzołóstwa między żydami.

Ale ponieważ gojowscy “barbarzyńcy” są zbliżeni do zwierząt, oraz pod względem rasowym i duchowym gorsi od żydów, faryzeusze powiedzieli, że Goje popełniający cudzołóstwo w sposób nienaturalny nie podlegają karze.

Sanhedrin 58b mówi: “Poganin który narusza żonę sąsiada w sposób nienaturalny nie podlega karze”.

Ponieważ Talmud pozwala faryzeuszom na gwałcenie swoich niewolnic, nie jest trudno wyobrazić sobie w jaki sposób hollywoodzcy potentaci medialni, wychowani na etyce talmudycznej, mogą domagać się seksu z aspirującymi gwiazdkami przed podpisaniem kontraktu. W końcu takie gojowskie “sikse” są praktycznie niewolnicami szefów studio mającymi nadzieję na gwiazdorstwo. Także, choć je sankcjonują cudzołóstwa z braćmi żydami, hollywoodzcy żydzi mogą, zgodnie z Talmudem, mieć czyste sumienie odnośnie promowania cudzołóstwa między “Gojami”.

Pozwolenie na seks ze zwierzętami

W czasach starożytnych eunuchy szkolili w pogańskich świątyniach psy do celów seksualnych. Określenie “zapłata dla psa”, do którego odnosił się Mojżesz w Pwt 23:18 dotyczyła opłaty za wynajem uzyskanej z bestialstwa. W czasach faryzeuszy takie praktyki były tak rozpowszechnione w pogańskim świecie, zwłaszcza w Babilonie (gdzie czas rozkwitu przeżywali najwięksi talmudyczni rabini); seks ze zwierzętami był przynajmniej skrycie przez nich aprobowany.

Chociaż Talmud ogólnie potępia bestialstwo, są wyjątki. To faryzeusze zracjonalizowali, kiedy Biblia potępia tych, którzy odbywają stosunki “cielesne” ze zwierzęciem, to odnosi się do tych, którzy to robią w sposób “normalny” czy “cielesny”, a nie perwersyjny, który jest wykluczony. Stosunek kobiety z psem, twierdzą faryzeusze, był na tyle normalny by uczynić go perwersyjnym, i dlatego podlegał karze. I odwrotnie, akt seksualny mężczyzny ze zwierzęciem był na tyle perwersyjny, że był wolny od kary.

Odnośnie bestialstwa. Jeśli kobieta pozwala sobie na to, naturalnie czy nie, jest winna. Ale jeśli mężczyzna popełnia bestialstwo, odbywa tylko kontakt w sposób naturalny, ale nie odwrotnie [4].

Wypaczanie (perwersja) kapłaństwa

Chociaż Mojżesz nakazał, że kapłani “nie wezmą za żonę nierządnicy lub kobiety pohańbionej” (Kpł 21:7), to rabini uznali, że “kobieta która miała stosunek ze zwierzęciem nadaje się na żonę kapłana” (Yeb. 59b). Talmudyczny przypis do tego fragmentu mówi: “Nawet arcykapłan, skutek takiego współżycia uważa za zwykłą ranę. . .” Talmud daje tego przykład w tym samym fragmencie:

Kiedyś wydarzyło się w Haitalu, że kiedy młoda kobieta zamiatała podłogę, pies pokrył ją od tyłu (przypadek nienaturalnego stosunku) i rabin [Judah Hanasi] pozwolił jej poślubić kapłana (Yeb. 59b).

Na ten sam temat przypadek kobiety i jej syna:

Nasi rabini nauczali: ‘Jeśli kobieta zachowuje się lubieżnie z małym synem [nieletni], i on przeszedł przez pierwszy etap współżycia z nią, Beth Shammaimówi, że dlatego on uznaje ją za nieodpowiednią dla kapłaństwa. Beth Hillel uznaje ją za odpowiednią’ (Sanh. 69b) [5].

W Sota 26b jest pytanie:

 Jak brzmi oświadczenie rabinów, że nie ma cudzołóstwa w stosunku ze zwierzęciem – bo jest napisane: ‘Nie zaniesiesz do domu Pana, Boga twego, zarobku nierządnicy, jak i “zapłaty dla psa” itd. (Pwt 23:19) i nauczano, że zezwala się na wynajem psa i na zapłatę nierządnicy. . .

Yeb. 59b potwierdza, że:

Nierząd nie ma zastosowania w stosunku bestialstwa. . . dowiedzieliśmy się, że zezwala się na wynajem psa i zapłatę nierządnicy. . .

(Przypis do tego fragmentu mówi, że zapłata otrzymana przez nierządnicę za stosunek z psem, być może akt za oglądanie którego zapłacili widzowie, może być legalnie “poświęcony do ołtarza” [ang. consecrated to the altar – OG).

Tak długo jak opłaty z niemoralności gromadziły się w skrzyniach świątyni, faryzeuszom nie przeszkadzał sposób w jaki zarabiali. Ale żeby uniknąć możliwych sporów, Talmud wyjaśnia jeden fakt w kwestii zarobków z cudzołóstwa: „Jeśli on jej zapłacił i potem odbył z nią stosunek, albo miał stosunek z nią a później jej zapłacił, wynajem jest dozwolony” (Abodah Zarah 62b). W każdym razie zarobki z prostytucji akceptowano, wypełniając skrzynie Sanhedrynu.

Przyniesienie Babilonu do Ameryki

Mając takie dziedzictwo religijne i kulturowe, w większości zdobyte przez 1.600 lat moralnego szamba starożytnego świata, Babilonu, nie dziwi to, że potomkowie ortodoksyjnych żydów z Niemiec i Europy wschodniej zostali pornografami.

a

Jerusalem Post z 9.03.2000 pisze: „Bardzo wielu wydawców i handlarzy tego co wcześniej nazywano literaturą nikczemną, pornograficzną lub erotyczną było żydami, i większość z nich stanowili niemieccy żydzi, którzy nauczyli się zawodu drukarza w starym kraju”.

Tutaj niemożliwe jest udokumentowanie ogromnego zaangażowania żydów w porno, nie tylko w USA, ale i w Europie, Ameryce Południowej i Izraelu.

Zamiast tego zacytuję obszerny fragment artykułu Nathana Abramsa, wykładowcy nowoczesnej historii amerykańskiej na Uniwersytecie w Aberdeen. Artykułu zatytułowanego Potrójna etniczność, Nathan Abrams o żydach w amerykańskim przemyśle porno [Triple-Exthnics, Nathan Abrams on Jews in the American Porn Industry], opublikowanego w The Jewish Quarterly (W Bryt.) [2005, s. 27-30], który daje przegląd historii i motywację żydowskich pornografów. Nikt nie może uważać tej opinii za antysemicką:

“. . . Nie da się uciec od faktu, że świeccy żydzi odegrali (I nadal odgrywają) nieproporcjonalną rolę w całym przemyśle filmów dla dorosłych w Ameryce.

Żydowska działalność w przemyśle porno dzieli się na dwie (czasem nachodzące na siebie) grupy: pornografów i wykonawców. Chociaż żydzi stanowią tylko 2% amerykańskiej populacji, byli prominentni w porno. Wielu handlarzy erotica w handlu książkami w latach 1890-1940 było żydowskimi emigrantami pochodzenia niemieckiego. . .

W czasach powojennych, najbardziej notorycznym pornusem w Ameryce był Reuben Sturman, ‘Walt Disney porno’. Jak mówi amerykański Departament Sprawiedliwości, w latach 1970 Sturman kontrolował większość porno w krajowym obiegu. . . w latach 1970 miał ponad 200 księgarni dla dorosłych. . . Mówiono,, że Sturman nie tylko kontrolował przemysł rozrywkowy dla dorosłych, ale on był tym przemysłem.

W końcu został skazany za przestępstwa podatkowe i inne i zmarł, zhańbiony w roku 1997 w więzieniu. Jego syn David kontynuował zarządzanie rodzinnym biznesem.

Współczesnym wcieleniem Sturmana jest 43-letni żyd z Cleveland, Steven Hirsch, którego nazwano ‘Donaldem Trumpem porno’. Ogniwem między obu jest ojciec Steve’a, Fred, który był akcjonariuszem i asystentem Sturmana. Obecnie Hirsch zarządza Vivid Entertainment Group, nazywanej Microsoftem świata porno, głównego producenta filmów dla ‘dorosłych’ w Ameryce. Jego specjalnością był import technik marketingowych głównego nurtu do porno-biznesu, faktycznie, Vivid dorównuje hollywoodzkiemu systemowi studyjnemu z lat 1930-40, szczególnie w ekskluzywnych kontraktach porno-gwiazd wynajmowanych i kształtowanych przez Hirscha. . .

Żydzi byli właścicielami większości głównych męskich ‘aktorów’, jak również znaczącej liczby gwiazd kobiecych w filmach porno w latach 1970-80. . .

Biznes rozrywkowy dla dorosłych wymagał czegoś co żydzie posiadali w nadmiarze: chutzpah. . .

Sturman. . . identyfikowany jako żyd – był hojnym sponsorem żydowskich organizacji charytatywnych – a wykonawca Richard Pacheco kiedyś w wywiadzie powiedział, że miał być studentem rabinicznym. . .

Czy może być większy powód poza jedynie finansowym, dlaczego żydzi w szczególności zaangażowali się w porno?. . .

Według anonimowego insajdera z tego przemysłu, na którego powołał się E Michael Jones w czasopiśmie Culture Wars (maj 2003), ‘główni męscy wykonawcy w latach 1980 pochodzili ze świeckich żydowskich rodzin, a kobiecy ze szkół katolickich’. Standardowy scenariusz porno ograniczał się do żydowskiej fantazji ‘schtupping’ katolickie shiksa [seks z katolickimi dziewczynami]. . .

Rozszerzając te wywrotowe tezy, żydowskie zaangażowanie w przemyśle porno można postrzegać jako przysłowiowe dwa palce w całym WASP-owskim establishmencie w Ameryce. Niektóre porno gwiazdy postrzegały się jako czołowi bojownicy w duchowej walce między chrześcijańską Ameryką i świeckim humanizmem. Jak mówi [Luke] Ford, żydowscy aktorzy często przechwalają się ‘radością że są anarchicznymi, seksualnymi bąkami dla purytańskiej bestii’. Zgodnie z tym, żydowskie zaangażowanie w porno jest wynikiem atawistycznej nienawiści do władzy chrześcijańskiej: moralną subwersją próbują osłabić dominującą kulturę w Ameryce. . . Al Goldstein, wydawca czasopisma “Screw”, powiedział (na lukeford.com): ‘Jedynym powodem tego, że żydzi zajmują się pornografią jest to, że uważamy że Chrystus jest do bani. Katolicyzm jest do bani. Nie wierzymy w autorytarianizm’. Dlatego porno staje się sposobem plugawienia kultury chrześcijańskiej, a ponieważ sięga w głąb amerykańskiego głównego nurtu (i niewątpliwie konsumują ją WASP-y), jej wywrotowy charakter staje się bardziej obciążający. . .

Jest to sprawa tradycyjnego rewolucyjnego / radykalnego pędu żydowskich imigrantów w Ameryce do zainteresowania się seksem a nie lewicową polityką. Podobnie jak żydzi byli nieproporcjonalnie reprezentowani w radykalnych ruchach na przestrzeni lat, tak są nieproporcjonalnie reprezentowani w branży porno. Żydzi w Ameryce byli rewolucjonistami seksualnymi. Dużą ilość materiału na temat wyzwolenia seksualnego napisali żydzi. Ci na czele ruchu, który zmusił Amerykę do przyjęcia bardziej liberalnego postrzegania seksu byli żydami. . .”

Psucie / korumpowanie narodów

Pan Bóg wybrał starożytnych Hebrajczyków by stali się oczyszczającym światłem dla narodów. Ale po odrzuceniu swojego duchowego małżonka, Jezusa, Izrael stał się przeciwieństwem: obecnie arcydostawcą plugawienia seksualnego i ciemności na świecie.

W odpowiedzi na teką degenerację, wielu szuka rasowego wyjaśnienia: żydzi genetycznie są wywrotowi i zdegenerowani. Antysemici nawet zaproponowali, że takich pasożytów społecznych i niszczycieli powinno się zniszczyć.

a

Ale to zło w Talmudzie, a także w żydowskim narodzie, nie występuje z powodu dziedziczenia. Występuje z powodu moralnych decyzji przeciwko prawdzie, tych samych decyzji, z którymi sami musimy się zmierzyć. Tysiące lat temu faryzeusze i lud żydowski odrzucili prawdziwe Światło od Boga, Jezusa Chrystusa. Ich nagroda? Bezdenna ciemność.

Tak, niewierzący żydzi pracują pod wyłącznym przekleństwem duchowej ślepoty i pustki (Pwt 27, Mt 23:38). Ale żyd może tak samo wołać o, i otrzymać, miłosierdzie Chrystusa, tak jak Goj.

Bez Chrystusa, każdy z nas, od żydowskich pornografów do “nowonarodzonych” hipokrytów, będzie w piekle pokutował obok siebie na wieki. Tylko Chrystus może dać żydowskiemu pornografowi i antysemicie to czego rozpaczliwie potrzebują: czyste serce pełne miłości.

TALMUD: WELLSPRING OF JEWISH PORNOGRAPHY INDUSTRY

Źródło: http://www.truthtellers.org/alerts/jewishpornography.html

Pastor Ted Pike, tłumaczenie Ola Gordon

P.S. Mały porno-żyd:

Endnotes:

1 Sanhedrin 52b.

2 The Jewish Encyclopedia in its article on “Gentiles,” p.619, says of the Talmudic rabbis, “…They held that only Israelites are men, quoting the prophet, ‘Ye are my flock, the flock of my pasture, are men’ (Ezekiel XXXIV.31). Gentiles they classed not as men but as barbarians.”

3 Kerithoth 11a specifies that types of immoral conduct are permitted toward a “designated handmaid,” i.e., a slave-girl for whom the master has picked a future husband. Such immoral conduct, however, is not permitted if the girl has not been so betrothed. The motive for making such a distinction may lie in the powers of coercion that a Pharisee held over his personal handmaid, who was indebted to her master for prospects of a husband and had little recourse to law against him if he sexually abused her. The Pharisee would have been in jeopardy had he abused a girl who was not obligated to him and might report his actions to others.

4 Footnote 1 to Sanh. 55a.

5 Shammai and Hillel were leaders of rivaling schools of Pharisaic opinion in Palestine in the late, pre-Christian era. The Jewish Encyclopedia says the school of Hillel usually had the upper hand. The modern Hillel Theological Seminary is named after one of Judaism’s most respected sages.

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/talmud-studnia-zydowskiego-przemyslu-porno-2014-11

Komentarzy 35 do “Talmud: studnia żydowskiego przemysłu porno”

 1. aga said

  Antykatolicka i kryptoprawosławna wolna-polska wraz z antysemitka Ola Gordon o bardzo semickim nazwisku. sa tak wiarygodni w ogóle w temacie religii jak były aparatczyk PZPR Pająk czy tez były prlowski jubiler Bubel. Bardziej interesująca byłaby tutaj wyopoiedź jakiegoś znawcy talmudu z kręgów katolickich, watykańskcih
  .Chociaz nie ulega watpliwości ,że zydzi to bardzo „zmysłowe” plemię;mające duże nieuporządkowanie w sprawach seksu, w szczególności ci wywodzący się z azjatyckich czcicieli fallusa czyli chazarów.

  Nawet mischlingi mają w sobie te cechy, które „rozsławiła”wcale nie holywoodzka polsko-żydowska agentka MI6 i wielka „miłosnica” Krystyna Skarbek 😉

 2. aga said

  Bajki o trzy letnich dziewczynkach jako zonach kapłanów, to tylko na Bibule, Polonica itp. Tam łykają takie debilizmy bez oporów. :mrgreen:
  Chodzi o to, ze kapłani, specjalna kasta, ci którzy mają posługować w Świątyni powinni szczycić nieskazitelnymi pod żadnym wzgledem żonami. Żonę trzeba sobie odpowiednio wcześniej wybrać. Po to sa zaręczyny. A więc trzy latka moze byc zaręczona w wieku trzech lat. ZARECZONA ALE NIE POŚLUBIONA.
  Skad więc te trzy lata?
  Ano wg uczonych w Pismie, w tym wieku w przypadku dziewczynki, można definitywnie rozstrzygnąć, ze dane dziecko z pewnością będzie kobietą a nie hermafrodytą czy lesbijką.
  Proste jak świński ogonek.
  Pamiętajcie drodzy eksperci from Bibuła oraz reszta amatorów, ze to prawo powstało bez mała 2 tys lat temu, więc wiek 12, 5 r niech zbytnio was nie przeraża. W tamtych czasach było to normalne małzeństwo. Tomasz z Akwinu, tez przyjmuje granice 12 lat. Ale rozważanie casusu : miesiączkuje czy nie, było ponad jego możliwości. Za bardzo sie chłopina gorszył takimi sprawami.
  Czy Talmud mowi o pedofili.
  Jasne że mówi, i jest o w tamtych czasach jedyny kodeks, który za seks z dzieckiem, czyli poniżej 12, 5 roku przewiduje ks.
  Czy oprócz takich przypadków, określa pedofilami inne osoby?
  Oczywiście że tak. diaspora babilońska w tym „przodowała”.
  „Pedofilami” nazywani również są, lub czynione są takie aluzje wobec tych rabbi, którzy :
  a) sami mają powyżej 40-stki
  b) żonę odprawili – zazwyczaj pierwszą,
  c) a potem slubuja z takimi młodkami pomiędzy 12, 5 rokiem życia a 20.
  I jest tam kilkanaście takich przypadków.
  Ale o tym akurat żaden Ted Pike nie napisze, bo i po co.

  http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=4836

  p..s U Cyganów też podobne praktyki slubne.

  Nie chcę być złosliwa ale paru pedofiłów -starców żeniącymi się się z młódkami to i wsród nasssich pseudkoatolickich antysemtów by się znalazło, nieprawdaż?
  No oczywiście wicie ,rozumicie , panna dorosła a,że różnica wieku niesmaczna…

 3. Precz z antysemitami. said

  Aga jak zwykle ma racje. Paskudnym antysemitom jest pastor Ted Pike ,ktory ten artykul napisal, paskudnom antysemitkom jest Ola Gordon ,ktora to przetlumaczyla ,paskudnymi antysemitami som wszyscy ci co to czytajom i do tego jeszcze antysemicko sie smiejom.

 4. Otruto Kazimierza Świtonia?! - Monitorpolski said

  Kazimierz Switoń – „Żydzi opanowali centralne władze Solidarności”

  „NAJWIĘKSZYM publicznym PRZYZNANIEM się ŻYDÓW, że RZĄDZĄ NASZĄ OJCZYZNĄ i KIERUJĄ niektórymi POLSKIMI BISKUPAMI, było ŻĄDANIE ŻYDÓW usunięcia KRZYŻA PAPIESKIEGO z terenu KL AUSCHWITZ w OŚWIĘCIMIU” !!!

  *****

  13.06.2006 […] Podam tylko niektóre wydarzenia z mojego życia. Pragnę zaznaczyć, że kierowana przez żydów Służba Bezpieczeństwa PRL od maja roku 1977 (kiedy to uczestniczyłem w głodówce protestacyjnej w kościele św. Marcina w Warszawie, w obronie aresztowanych robotników z Radomia i Ursusa) do roku 1989 sporządziła 20.000 (dwadzieścia tysięcy!!!) stron raportów operacyjnych na temat mojej otwartej walki z żydokomuną, którą to walkę rozpocząłem właśnie ową głodówką w maju 1977 roku.

  Dzisiaj nadal fałszuje się najnowszą historię Polski. Żydzi opanowali centralne władze „Solidarności” i nie dopuszczają do ujawnienia kto pierwszy i gdzie powoływał pierwsze w obozie komunistycznym Wolne Związki Zawodowe i pokazał drogę do wolności. Powstanie „Solidarności” przypisuje się Lechowi Wałęsie, a prawdą jest, że pierwsze Wolne Związki Zawodowe powstały z mojej inicjatywy 23 lutego 1978 roku w Katowicach..

  Żydzi z Komitetu Obrony Robotników nie chcieli dopuścić do ich powołania.

  Chcieli za wszelką cenę nasz WZZ zdominować i nami kierować. Ponieważ nie daliśmy się opanować, to w późniejszym okresie pomagali Służbie Bezpieczeństwa nas niszczyć. Niszczyć dlatego, ponieważ nasze związki miały charakter chrześcijański, a do tego KORowcy dopuścić nie chcieli. Usiłowali oni zorganizować w Polsce lewackie Komisje Robotnicze – myśmy im w tym przeszkodzili.

  Dlatego próbowali nas wyeliminować organizując WZZ w Gdańsku, gdzie wstawili Wałęsę, którego nazwisko jako agenta Służby Bezpieczeństwa zamieszczone było na drugiej „liście Macierewicza”, którą Antoni Macierewicz utajnił. Wyznanie pana Kieresa, iż Lech Wałęsa nie był agentem SB jest jawnym żydowskim oszustwem.

  Największym publicznym przyznaniem się żydów, że rządzą naszą Ojczyzną i kierują niektórymi polskimi biskupami, było żądanie żydów usunięcia Krzyża papieskiego z terenu KL Auschwitz w Oświęcimiu. Usunięcie Krzyża z największego cmentarza naszego Narodu, gdzie Polacy mordowani byli przez Niemców za to tylko, że byli Polakami. My katolicy mamy prawo mieć na swoich mogiłach Krzyż, a żydzi którzy rządzą obozem zagłady w Oświęcimiu tym zamordowanym Polakom tego prawa odmawiają.

  Mógłbym podać jeszcze wiele przykładów rządów żydów nad Polską, ale zostawiam je do moich wspomnień o fałszowaniu najnowszej historii Polski, które mam nadzieję wydać jeszcze w tym roku […]Kazimierz Switoń – „Żydzi opanowali centralne władze Solidarności”

  http://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2014/01/17/kazimierz-switon-zydzi-opanowali-centralne-wladze-solidarnosci/

  /http://25lat.blox.pl/2006/06/Kazimierz-Switon-Zydzi-opanowali-centralne-wladze.html/ – zablokowane!

 5. Goj(awiczyński) said

  Tak samo niedawno otruto Bohdana Porębę gdy zapowiedział, że zrobi film o Jedwabnem.
  Talmudyści w Polsce wytruja wkrótce wszystkich wielkich Polaków.

 6. Goj(awiczyński) said

  Otruto Kazimierza Świtonia?!
  http://www.monitor-polski.pl/otruto-kazimierza-switonia/#comments

 7. Zenek said

  Aga, a ty może jaki rabin jezdeś??????? heeeee???? bo któż, jak nie rabiny wiedzom o katolicyźmie najwięcej i najlepiej, no to szalom Aga!

 8. CYTATY said

  Żyd, to jest serce żydowskie, jest drewniano – kamienno – diabelsko – stalowo twarde, niczym niewzruszalne…

  CYTAT:
  Helmuth von Moltke „żydzi zawsze i wszędzie tworzą państwo w państwie, a w Polsce stali się głęboką, jątrzącą raną na ciele tego pięknego kraju.”

  Jezus Chrystus ( 0-33 n.e.), Biblia Święta; wydawca: Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1959: „Wyście z ojca diabła i pożądliwości ojca waszego czynić chcecie; on ci był mężobójcą od początku i w prawdzie nie został, bo w nim prawdy nie masz: gdy mówi kłamstwo, z swego własnego mówi, iż jest kłamcą i ojcem kłamstwa” (patrz Moj. 3,4; 1 Jan 3,.

  Marcin Luter (1483-1546), z 32 tomu jego dzieł: „Nigdy nie było pod słońcem narodu krwi rządniejszego i mściwszego niż ci, którym się zdaje, że są narodem przez Boga wybranym, aby obowiązani byli i musieli mordować pogan. Największą rzeczą, jaką spodziewają się od swego mesjasza, jest to, że powinien swym mieczem wymordować i zatracić cały świat. Żyd, to jest serce żydowskie, jest drewniano – kamienno – diabelsko – stalowo twarde, niczym niewzruszalne… Gdy przyjdzie mesjasz, to on ma zabrać całemu światu złoto i srebro i pomiędzy siebie rozdzielić (…)

  Bogacą się naszym potem i naszą krwawicą, my stajemy się coraz biedniejsi wskutek wyzysku. Wysysają nas jak pijawki, jak zmora leżą nam na piersiach te próżniacze szelmy i leniwce. Te brzuchacze chlają i żrą i dobre czasy spędzają w naszym domu, za to wszystko bluźnią jeszcze Panu Jezusowi, Kościołom, książętom i nam wszystkim grożą i życzą śmierci i wszelkiego nieszczęścia (…) A wy, moi kochani panowie, przyjaciele pastorzy i kaznodzieje, przypominam wam wierność obowiązkom, abyście bronili parafian, jak to czynić umiecie, od zguby wiecznej – aby strzegli się żydów i unikali ich, o ile mogą.
  KONIEC CYTATU

  CAŁOŚĆ ŻYCIA SPOŁECZNEGO W POLSCE – JEST OBJĘTA NIEWYOBRAŻALNĄ PATOLOGIĄ, KTÓRĄ UZDROWIĆ MOŻE JEDYNIE WYNIESIENIE CHRYSTUSA NA TRON NAJWYŻSZEJ WŁADZY W POLSCE I RADYKALNE ODSUNIĘCIE OD WPŁYWU NA TO NISZCZONE DOTĄD ŻYCIE SPOŁECZNE – WSZYSTKICH CHAZAR -ŻYDÓW(razem ze wszystkimi szabes-gojami i innymi Chazar-żydowskimi przydupasami).
  Albo to zostanie wykonane – albo nastąpi niewyobrażalny terror PIENIĄDZA i tych gadów nad nami wszystkimi.
  Ten terror zakończy istnienie nie tylko cywilizacji ludzkiej, ale może nawet – zakończy życie na ziemi.
  Zakłamane chazarskie media (tak katolickie, jak i świeckie!)
  NIE MÓWIĄ O FAKTACH NIEWYGODNYCH DLA SITWY CHAZAR-ŻYDOWSKIEJ.
  Pozwalamy im MANIPULOWAĆ PRAWDĄ!!!
  Wskutek naszego braku reagowania na przejawy zła
  – oni mogą PRAWDĘ ZATAIĆ (to robią najczęściej!), albo ją UWOLNIĆ(!!!). Więcej wiemy o tym, co się dzieje np. w Ameryce
  – niż w sąsiedniej wiosce!!!
  Dlatego – nie wiemy, dlaczego w Polsce jest ponad 20’000 samobójstw rocznie?
  Dlaczego nawet księża diecezjalni w diecezji lubelskiej pod rządami chazar-żyda Życińskiego
  – tam nawet księża popełniali samobójstwa!!!

  CYTAT:
  Nigdy zaden nie-Zyd nie zostal rabinem w judaizmie. Jest to oczywisty rasizm. Katolicy maja nawet biskupow pochodzenia zydowskiego (np. Lustiger, Pieronek).
  Judaizm jest oparty na Talmudzie i praktycznie rzecz biorac nie zajmuje sie relacjami Bog – czlowiek, tylko ma na celu zdobycie dla Zydow absolutnej wladzy nad swiatem. Zydzi beda panami, a cala reszta gojow bedzie im sluzyc jako niewolnicy. To nie sa wymysly antysemitow – Talmud jest pelen takich stwierdzen, co latwo jest stwierdzic u samego zrodla.
  W judaizmie Bog jest Bogiem tylko dla Zydow, a przed podjeciem decyzji zasiega rady rabinow (sic!). Wszystko, co istnieje na Ziemi, nalezy do Zydow, a w reku gojow jest tylko przejsciowo. Obowiazkiem Zyda jest odbieranie gojom swej wlasnosci przy uzyciu dowolnych sposobow, wlacznie z zabojstwem. Goja mozna rowniez oklamac, oszukac, wykorzystac i nie jest to zadnym grzechem, gdyz goje to tylko odrazajace zwierzeta z ludzka twarza.

  Talmud pelen jest obelzywych slow przeciwko Panu Jezusowi i Jego Matce. Chrzescijanstwo to wedlug Talmudu jakas sekta, ktora nalezy zniszczyc wszelkimi sposobami.
  KONIEC CYTATU

  http://solowiecki.boom.ru/jak_rozpoznac_zyda.html

  CYTAT:
  HISTORIA MĄDROŚCIĄ NARODÓW:
  czyli co wielcy, sławni i znani tego świata mówili, pisali i postanawiali o żydach

  KU PRZESTRODZE!!

  Ku przestrodze dedykujemy kpiarzom, ignorantom i głupcom…
  zachecamy do przeczytania, bardzo pouczajaca lektura,
  … czyzby przez wszystkie te wieki i wszyscy ci ludzie klamali? A moze przesadzali? …albo, pewnie byli „antysemitami” …

  Kwestia żydowska nie od dziś budzi wielkie emocje. Nie jest to jedynie spuścizna ostatnich 100 czy 200 lat, w ciągu których żydowska plaga z wegetującej na społecznym marginesie bandy cwanych złodziei i krętaczy przepoczwarzyła się w zagrażającą całemu światu i cywilizacji globalną bestię. Problem ten jest o wiele starszy. Już w zamierzchłej przeszłości przed żydami ostrzegały najświatlejsze, najznakomitsze umysły każdej epoki. Niestety, spotykając się z ogólną ignorancją tego problemu: z niedocenianiem sprytu wrednych żydowskich lichwiarzy, podżegaczy wojennych i morderców niewinnych dzieci, którzy w obliczu zagrożenia od zawsze udawali przed naiwnymi gojami niewinne baranki, biorąc ich na litość, naiwność i prostoduszność – niemożliwym było podjąć skuteczne działania dla zabezpieczenia lepszego jutra, co też czujny i bystry wróg bezlitośnie wykorzystywał dla swoich celów, a w wyniku czego mamy dziś to, co mamy.
  Obecne panowanie żydów nad pieniędzmi, kredytami i bankami, prasą, filmem, telewizją i życiem kulturalnym społeczeństw, przy częściowym wykorzystaniu w przeszłości różnych form terroru dla wyniszczenia inteligencji i uformowania nowej pod swoje dyktando – spowodowało ogólne odwrócenie tej sytuacji: dziś to żydzi kreują się na naród wzorcowy, a wszelka ich krytyka uchodzi za przejaw ciemnoty i wstecznictwa.
  Żeby jednak zbytnio nie przedłużać, przejdźmy już do sedna tematu – czytając, proszę tylko pamiętać, że ci ludzie – ludzie powszechnie szanowani, wielcy, mądrzy i poważni, wyrażali swe myśli otwarcie i bez obaw, że jakiś pseudo-inteligent Adam Michnik vel Aaron Szechter czy inne obrzezane ścierwo przylepi im dyskredytującą ponoć etykietkę ksenofoba, jak ma to miejsce dzisiaj, a jego bracia z wymiaru niesprawiedliwości nadadzą temu charakter kryminogenny.

  Wtedy mówienie prawdy było naturalne i nie wymagało odwagi jak dziś.
  (…)

  1. Cyceron / właśc. Marcus Tullius Cicero / (106-43 p.J.Ch. – p.n.e.), rzymski mąż stanu, wybitny mówca, pisarz i filozof: „Żydzi to siła ciemna i odpychająca. Wiadomo jacy są liczni, jak solidarni i jaką w swej spójności rozporządzają siłą. To naród łotrów i oszustów.”

  2. Diodor (30 p.n.e.-20 n.e.): „Już doradcy i przyjaciele króla Antiocha (242-187 przed Chryst.) radzili królowi, by wytępił naród żydowski do szczętu, gdyż żydzi, jako jedyny naród na świecie, opierali się wszelkiemu zmieszaniu się z innymi narodami. Uważali wszelkie inne narody za wrogów swoich i przenosili nienawiść tą, jako dziedzictwo na dalsze pokolenia. Księgi ich święte, zawierają wrogie dla całej ludzkości i niesprawiedliwe przepisy.”

  3. Jezus Chrystus ( 0-33 n.e.), Biblia Święta; wydawca: Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1959: „Wyście z ojca diabła i pożądliwości ojca waszego czynić chcecie; on ci był mężobójcą od początku i w prawdzie nie został, bo w nim prawdy nie masz: gdy mówi kłamstwo, z swego własnego mówi, iż jest kłamcą i ojcem kłamstwa” (patrz Moj. 3,4; 1 Jan 3,.

  4. Tacyt (ok.55-120 n.e.): „Prawa żydowskie stoją w sprzeczności do praw wszystkich innych narodów. Pogardzanym jest u nich wszystko, co dla nas jest święte i odwrotnie: miłe jest wszystko, co w nas obrzydzenie wzbudza. Żyją ściśle zespoleni, wspierając się nawzajem, nienawidząc natomiast obcych i rozkładając ich.”

  6. Tertulian (ok.160-220 n.e.), religioznawca: „Synagogi żydowskie są źródłem, skąd się rozchodzą prześladowania.”

  7. Mahomet (571-632 n.e.), według Koranu, l. Sura, str. 178: „Nie przestawaj w odkrywaniu oszustw dzieci Izraela. Oszustami bowiem są oni z małymi wyjątkami.”

  8. św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), filozof, teolog: „Żydom nie powinno się pozwolić, aby zatrzymali to, co uzyskują z lichwy; najlepiej byłoby, aby skłonić ich do pracy tak, że mogliby zarabiać na życie zamiast nie robić nic oprócz pielęgnowania swego skąpstwa.”

  9. Jan Długosz (1415-80): „Żydzi mieszkający w Krakowie, zamordowali chrześcijańskie dziecię i w jego krwi spełniali obrzydliwe praktyki. Na kapłana, wiozącego wiatyk do chorego, rzucali kamieniami.”

  10. Marcin Luter (1483-1546), z 32 tomu jego dzieł: „Nigdy nie było pod słońcem narodu krwi rządniejszego i mściwszego niż ci, którym się zdaje, że są narodem przez Boga wybranym, aby obowiązani byli i musieli mordować pogan. Największą rzeczą, jaką spodziewają się od swego mesjasza, jest to, że powinien swym mieczem wymordować i zatracić cały świat. Żyd, to jest serce żydowskie, jest drewniano – kamienno – diabelsko – stalowo twarde, niczym niewzruszalne… Gdy przyjdzie mesjasz, to on ma zabrać całemu światu złoto i srebro i pomiędzy siebie rozdzielić (…)
  Pod ich bożnice i szkoły należy podkładać ogień, a kto może, niech dorzuca do niego smoły i siarki. Kto dorzuciłby do tego piekielnego ognia, uczyniłby dobrze. A czego nie chwyci się ogień, potrzeba posypać grubo ziemią, żeby żaden człowiek nigdy nie zobaczył kamyka lub żużla z tego. Tak samo trzeba połamać i zniszczyć ich domy, a ich samych jak cyganów pozamykać pod dachem lub w chlewie, aby wiedzieli, że nie są panami świata. Potrzeba żydom odebrać urzędową opiekę i zamknąć przed nimi drogi, bo nic na wsi nie mają do szukania. Potrzeba zakazać wszelkiej lichwy i odebrać im wszelki majątek, klejnoty, złoto i srebro, bo wszystko, co posiadają, ukradli swoim rozbojem lichwiarskim, bo w inny sposób żyć nie umieją (…)
  Bogacą się naszym potem i naszą krwawicą, my stajemy się coraz biedniejsi wskutek wyzysku. Wysysają nas jak pijawki, jak zmora leżą nam na piersiach te próżniacze szelmy i leniwce. Te brzuchacze chlają i żrą i dobre czasy spędzają w naszym domu, za to wszystko bluźnią jeszcze Panu Jezusowi, Kościołom, książętom i nam wszystkim grożą i życzą śmierci i wszelkiego nieszczęścia (…) A wy, moi kochani panowie, przyjaciele pastorzy i kaznodzieje, przypominam wam wierność obowiązkom, abyście bronili parafian, jak to czynić umiecie, od zguby wiecznej – aby strzegli się żydów i unikali ich, o ile mogą.

  11. Jan Dantyszek (1485-1548), Błędy talmudowe – 1520 :
  „Naród żydów jest gruby, bez wszelkiej ludzkości,Pełen wszelkiej rozpusty, także i wściekłości.Trwa w nim upór niezmierny, naród to zdradliwy,Usty pochlebiający, czołem niewstydliwy.Wszędzie stroi zasadzki, jednak nierozumny,Omylny i zwodzący, obmierzły i dumny.”

  13. Giordano Bruno (1548-1600), włoski astronom i matematyk: „Żydzi stanowią taki zadżumiony, trędowaty i niebezpieczny dla wszystkiego ród, że na nic innego nie zasługują, jak na wytępienie jeszcze przed urodzeniem. Żydzi są wyrzutkiem ludzkości, najbardziej zepsutym i niegodziwym narodem na świecie, o mentalności i skłonnościach najpodlejszych i najbrudniejszych.”
  „To zawsze czolgajace sie i zamkniete w sobie plemie nieznosne dla innych narodów, zwierzeco je nienawidzi i jest slusznie przez nich nienawidzone”. „Speccio della bestia triomfante”

  14. Voltaire (1694-1778), francuski publicysta, filozof, dramaturg, poeta, historyk i prozaik, zaciekły postępowiec, mason, wróg katolicyzmu, …i żydostwa: „Dlaczego Żydzi są znienawidzeni? Jest to nieuchronny skutek ich praw: albo muszą pokonać każdego, albo być znienawidzonymi przez całą ludzkość (…)
  Naród żydowski ośmiela się ujawniać nieprzejednaną nienawiść do wszystkich narodów i buntuje się przeciwko wszystkim prawom; zawsze zabobonny, zawsze zawistny za wszelkie dobro należące do innych, zawsze barbarzyński – pozorny w nieszczęściu i zuchwały w powodzeniu” (…) ( „Essai sur les moeurs”).
  „Znajdziecie w Żydach jedynie niedouczony i barbarzyński naród, który przez długi czas łączył skąpstwo z najbardziej obrzydłymi zabobonami i nieprzezwyciężoną nienawiścią do ludów, które ich tolerują i na których Żydzi się bogacą” („Juif” Dictionnaire Philosophique)
  Żydzi nie są niczym więcej, jak nieuświadomionym i barbarzyńskim ludem, który od długich czasów łączy w sobie najbrudniejszy egoizm z obrzydliwym zabobonem i nieugaszoną nienawiścią do wszystkich narodów, które ich znoszą i na których się wzbogacają (…)
  Wszyscy oni mają wrodzony fanatyzm, tak jak Bretończycy czy Niemcy rodzący się z jasnymi włosami. Nie byłbym ani trochę zdziwiony, gdyby ten naród stał się śmiertelnym zagrożeniem dla ludzkości. („Letters de Memmiusa Ciceron” 1771)

  15. Denis Diderot (1713-1784), pisarz i filozof, mason i libertyn francuski, autor m.in. Wielkiej Encyklopedii Francuskiej. Zydowscy pisarze narzekali, ze jego „Encyklopedia”, biblia przedrewolucyjnego oswiecenia francuskiego, jest „antysemicka”. Inne pisma Diderota sa podobnie nieprzyjazne Zydom: „Ty, zły i brutalny narodzie, podły i wulgarny ludzie, niewolnicy godni jarzma, które dźwigacie… Idźcie, weźzcie swoje księgi i odejdźcie. Talmud nauczył żydów kraść własność chrześcijan, uważać ich za dzikie bestie, popychać ich w przepaść… zabijać ich bezkarnie i co rano rzucać w nich bluźnierstwem.”

  16. Maria Teresa (1717-1780), cesarzowa Austrii: „Nie znam gorszej dżumy dla państwa od narodu, który przez oszustwa, lichwę i umowy pieniężne przyprowadza lud do stanu żebraczego oraz wykonuje wszystkie czyny, którymi uczciwy człowiek się brzydzi. Wobec tego, należy ich jak najmożliwiej od nas (odtąd) wstrzymywać i liczbę ich zmniejszać. Jesteśmy zdziwieni z istnienia nienawiści i pogardy, którymi wszystkie narody żydów traktowały. Jest to nieuchronne następstwo ich, żydów, zachowania się. Huroni, Kanadyjczycy, Irokezi byli filozofami humanitaryzmu w porównaniu z Izraelitami.”

  18. STANISŁAW STASZIC (1755-1826), najwybitniejszy polski myśliciel oświecenia, wybitny działacz społeczno-polityczny, czołowy przedstawiciel obozu reform społecznych w okresie Sejmu Czteroletniego; „Przestroga dla Polski – 1770: „Żydostwo to letnia i zimowa szarańcza naszego kraju, która zaraża powietrze zgnilizną, roznosi próżniaczego ducha swych ojców, wśród pracowitego ludu utrzymać się nie może i tam tylko się gnieździ i mnoży, gdzie próżniactwo ma ochronę.”
  Tenże: „O przyczynach szkodliwości żydów, 1816r.: „Żydzi byli zarazą wewnątrz, zarazą ciągle polityczne ciało słabiącą i nędzniącą. Chociażby nawet to ciało nie było podzielone (mowa o rozbiorze Polski – uw. autora), chociażby po podziale zjednoczone zostało, przecież z tą wewnętrzną skazą nigdy nie nabierze właściwych sobie sił ani czerstwości – musi być zawsze tylko słabe, wynędzniałe i nikczemne.”

  19. Napoleon I (1769-1821), Cesarz Francuzów, generał; Reflexions z dn. 7.V.1806r: „Zydzi dostarczyli ludzi do mojej armii w czasie kampanii w Polsce, ale powinni zwrócic mi koszty: szybko przekonalem sie, ze nie nadaja sie do niczego oprócz sprzedawania starych lachów (…)
  Nalezy wszedzie oglosic, ze ogólny dobry stan jest zagrozony. Rzad nie moze patrzec obojetnie, jak jeden zaslugujacy na pogarde naród obejmuje w posiadanie wszystkie prowincje Francji. Zydzi maja byc traktowani szczególnie. Tworza oni panstwo w panstwie. Nie moze naród francuski skonczyc pod rzadami najlichszego z narodów. Zydzi to glówni rabusie doby wspólczesnej; to sepy ludzkosci…
  Nalezy ich traktowac z polityczna sprawiedliwoscia, nie sprawiedliwoscia obywatelska. Nie sa to prawdziwi obywatele (…)
  Zydzi praktykuja lichwe od czasów Mojzesza i uciskali inne ludy.

  21. Helmuth von Moltke (st., 1800-1891), Wewnętrzne stosunki w Polsce, Berlin 1832 r.: „Pomimo swego rozproszenia, żydzi są silnie związani miedzy sobą. Nieznani władcy kierują nimi konsekwentnie do swych ogólnych celów. Odrzucając wszelkie usiłowania przez rząd ich zasymilowania, żydzi zawsze i wszędzie tworzą państwo w państwie, a w Polsce stali się głęboką, jątrzącą raną na ciele tego pięknego kraju.”

  26. Karol Marks (1818-1883), ideolog komunizmu, ukrywający fakt bycia żydem, żydowski twórca komunizmu a jednocześnie ekonomiczny „antysemita”: „Bogiem żydów jest weksel. Twardą naturę żydowskiego charakteru nie należy tłumaczyć ich religią, ale tym, co służy za podstawę religii żydowskiej, mianowicie ich egoizmem (…) Co jest podstawą żydostwa? Korzyść własna. Co jest świeckim obyczajem żydów? – szachrajstwo. Co jest istotnym bogiem żydów? Pieniądz.”
  „Co otoczone jest kultem u Żyda? Oszustwa (Schaher)! Kto jest jego doczesnym bogiem? Pieniądz (Geld)! Glob ziemski jest dla nich jedną wielką giełdą. Właściwym bogiem Żydów jest weksel. Jehowa jest tylko iluzorycznym wekslem” („W kwestii żydowskiej”)

  38. Adrian Arcand, kanadyjski lider polityczny: „Poprzez swoje (żydowskie) agencje informacyjne zatruwają wasze umysły i sprawiają, że widzicie świat nie takim, jakim jest, ale takim, jakim oni chcą, abyście go widzieli. Przez kino są wychowankami młodzieży – w ciągu dwóch godzin filmu potrafią wymazać z dziecięcego umysłu, to czego nauczyło się przez 6 miesięcy w domu czy w szkole (…)
  W komunizmie nie chodzi o nic innego, jak o zamysł żydowski, aby położyć łapę na całym świecie. Żaden inteligentny człowiek nie znajdzie nikogo prócz Żydów, kto nazwałby ten stan rzeczy rajem na ziemi’. Żydzi chcą wprowadzić komunizm, bo wiedzą czym on jest i co oznacza. To dlatego, że komunizm nie jest tym, o co walczono – jest żydowskim planem wymyślonym przez Żydów, propagowanym przez Żydów, finansowanym przez Żydów, starowanym przez Żydów, przynoszącym zyski tylko Żydom. Walczyliśmy z zasłoną dymną stworzoną przez żydowskich dialektyków i publicystów, odmawiając walki z twórcą ciągnącym zyski i manipulującym sznurkami.”

  41. Fantone: „Kiedy żyd panuje, jest zawsze okrutny. Jako wielkorządca – jest despotą, jako kapłan – tyranem. Kazanie żyda jest przepełnione przekleństwami. Jako wojownik, jest podły i bez litości.”

  42. J . Nordman: „Żydzi należą tak do państwa, którego są obywatelami, jak tasiemiec jest obywatelem pacjenta.”

  KONIEC CYTATU

 9. Analityk said

  @Aga

  Cytat
  (…)
  Bardziej interesująca byłaby tutaj wyopoiedź jakiegoś znawcy talmudu z kręgów katolickich, watykańskcih.
  (…)

  Najlepszymi znawcami talmudu byli sami Zydzi, którzy jako neofici zajmowali bardzo wysokie stanowiska w Kościele Katolickim i wskazywali na te fragmenty Talmudu które były najbardziej w sprzeczności z chrześcijaństwem, bluźniące Chrystusowi i uczące zbrodniczego postępowania z chrześcijanami – ogólnie z nie-Żydami.
  Ci Żydzi przyczynili sie do najokrótniejszych prześladowań swoich rodaków i innych ludzi.

  Tak to opisywał między innymi żydowski historyk Graetz i inni jego rodacy.
  Cytat
  (…)
  …niezbyt mądre -z punktu widzenia Żydów – okazało się opublikowanie przez nich w Rzymie (1480) za rządów „bardzo liberalnego papieża Sykstusa IV” Miszne Tory Mojżesza Majmonidesa, pełnej napastliwych ataków przeciw chrześcijaństwu i samemu Jezusowi; zostało to później wykorzystane do gwałtownej kampanii przeciw judaizmowi i Żydom; decyzja królowej hiszpańskiej Izabeli w sprawie powołania trybunału inkwizycyjnego (1480) przeciw Żydom została sprowokowana przez opublikowany na krótko przedtem zajadły atak jakiegoś Żyda na katolicyzm: „Izabella wybrała zrazu drogę łagodności (…) Gdy więc na domiar złego pewien Żyd czy też nowochrześcijanin obraził parę królewską przez ogłoszenie pisemka, w którym napiętnował katolicyzm z jego bałwochwalskim kultem, a zarazem despotyczny charakter rządów państwa, królowa przechyliła się bardziej ku urzeczywistnieniu wniosku ustanowienia krwawego trybunału ” (Graetz).

  Żydzi w średniowieczu ciężko zapłacili za fanatyczne antychrześcijańskie zapisy Talmudu; nie przewidzieli bowiem możliwości ich ujawnienia chrześcijanom, co nastąpiło na skutek wystąpień kolejnych odstępców od wiary mojżeszowej; ich działania doprowadziły do publicznego wyjawienia zarówno pełnych pogardy i nienawiści zapisów Talmudu na temat nie-Żydów, jak i zapisów uwłaczających Jezusowi i Matce Boskiej: wywołało to powszechne oburzenie, potępienie i palenie ksiąg Talmudu: z tej perspektywy Graetz przyznaje. że Żydzi popełnili wielką nieostrożność „uwieczniając” w Talmudzie niektóre tego typu sformułowania, „sądząc, że są między sobą i że świat nie dowie się o tym (…) za takie nierozważne wyrażenia powleczono Talmud na lawę oskarżonych, a z nim całe żydostwo, które według niego normowało swe życie.” Nader niebezpieczne dla Żydów okazało się wystąpienie byłego talmudysty Donina z La Rochelle we Francji demaskujące antychrześcijańskie treści Talmudu: Donin przedstawił papieżowi Grzegorzowi IX wyciągi z Talmudu. zawierające bluźnierstwa przeciw Bogu, lżenie Chrystusa i Kościoła oraz zachęty do nierzetelności i oszukaństw w stosunkach z chrześcijanami: argumenty Donina skłoniły papieża do wydania nakazu konfiskaty Talmudu: Donin zachęcił również króla Francji Ludwika IX do zainicjowania swojej publicznej debaty wokół Talmudu z 4 rabinami; świetnie znający Talmud Dunin bez trudu odtworzył wszystkie jego najbardziej kompromitujące fragmenty, bluźniące Bogu Ojcu i zniesławiające Jezusa; przesądziło to o podjęciu (1242) decyzji publicznego spalenia ksiąg Talmudu we Francji i sprowokowało prześladowania Żydów w Andegawii i Piktawji. Z kolejnymi oskarżeniami przeciwko Talmudowi wystąpił w Hiszpanii Żyd-neofita Paolo Christiani; dowodząc, że zawiera on wrogie Jezusowi i Matce Boskiej fragmenty, doprowadził do ogłoszenia przez papieża Klemensa IV bulli nakazującej konfiskowanie egzemplarzy Talmudu i palenie ich na stosach w przypadku, gdyby znalazły się tam bluźnierstwa: Talmud został potępiony jeszcze wielokrotnie przez różnych papieży, m.in. Juliusza III, Pawła IV. Piusa V, Grzegorza XIII, Klemensa VIII. Benedykta XIV.

  Żydzi-neofici odegrali bardzo dużą rolę nie tylko w ujawnieniu kompromitujących judaizm fanatycznych antychrześcijańskich treści Talmudu, ale nierzadko bardzo gorliwie przyłączali się do prześladowań swoich rodaków, motywowani neofickim fanatyzmem religijnym; zdaniem Graetza „Cierniem w ciele Żydów hiszpańskich byli neofici (…) Obeznani ze słabymi stronami żydostwa i judaizmu, mogli zadawać im ciosy dotkliwe”: wg Graetza właśnie neofita Abner z Burgos (1 poł. XIV w.) był „fanatycznym prześladowcą swego plemienia”, który „poniekąd zapoczątkował hańbę i wygnanie Żydów hiszpańskich”; inny neofita, poważany niegdyś rabin Salomon Levi z Burgos, po przejściu na chrześcijaństwo jako Pablo de Santa Maria stał się najzacieklejszym przeciwnikiem judaizmu; mając ogromne wpływy jako bp Cartageny i kanclerz Kastylii, a później egzekutor testamentu króla Henryka III i wychowawca infanta (następcy tronu). doprowadził do wprowadzenia licznych antyżydowskich ustaw w Kastylii, w tym zakazu piastowania urzędów przez Żydów; zdaniem Graetza działania Pablo de Santa Maria zmierzały do takiego upokorzenia Żydów, aby przygnieceni nędzą, nawrócili się na wiarę chrzęścijańską, inspirowane przez niego paragrafy edyktu antyżydowskiego nakazywały zamknięcie Żydów w odrębnych dzielnicach, noszenie przez nich specjalnej odzieży, zakazywały przenoszenia się z miasta do miasta. Graetz wylicza innych, podobnie gorliwych w zwalczaniu judaizmu. Żydów-neofitów, m.in.: Jozue Lorqui (Geronim de Santa Fe). który publicznie wystąpił w roli oskarżyciela Talmudu jako „steku bezeceństw i bluźnierstw”, Juana de Espana, który zaatakował judaizm w specjalnym memoriale; Fernando Diaza de Toledo, który doprowadził do skazania na śmierć wpływowego orędownika Żydów kastylskich, kanclerza Alvaro de Luna; autorem podżegającej przeciw Żydom książki Gromy Chrystusa na Żydów jest neofita Pedro de Caballeria, pochodzący ze znakomitej rodziny żydowskiej; w Niemczech z kolei najgorliwszym inicjatorem prześladowań Talmudu w XVI w. był Żyd-neofita Józef Pfefferkorn: Johnson pisze, że jednym z najgorszych donosicieli w procesach przeciw Żydom był neofita Fernan Falcon, który był świadkiem oskarżenia nawet na pośmiertnym procesie własnego ojca, przypuszczalnie głowy lokalnej kryptożydowskiej gminy, a także we wszystkich procesach przeciw Żydom w Ciudad Real 1483-85; jego ulubione wyrażenie opisujące oskarżonego brzmiało: ..Żyd pod każdym względem”; neofita Juan de la Sierra na żądanie sądu udał się do Portugalii, dokąd uciekła jego matka i nakłonił ją do powrotu; następnie osądzono ją na śmierć i spalono. Motywem działania neofitów nie była domniemana nienawiść do rasy, z której sami się wywodzili, lecz głównie uprzedzenia religijne, a czasem urazy osobiste: Żydzi-neofici zajmowali poczesne miejsce nawet wśród tych inkwizytorów, którzy odznaczyli się szczególną bezwzględnością w walce o „czystość wiary”:

  Żydami byli m.in. najbezwzględniejszy z inkwizytorów Tomas de Torquemada oraz jego następca – Diego; polski intelektualista pochodzenia żydowskiego, Mieczysław Grydzewski. przed wojną redaktor naczelny „Wiadomości Literackich”, a później londyńskich „Wiadomości”, pisał w Silva rerum: „W szkicu »Hiszpania i Żydzi« (…) pisze Salvadore de Madariaga, że inkwizycja zawdzięcza swoje powstanie niezmożonej antyżydowskiej kampanii, prowadzonej w królestwach Aragonii i Kastylii przez kaznodziejów i pisarzy, z których prawie wszyscy byli pochodzenia żydowskiego. Na listę antyżydowskich traktatów, napisanych w XV w. przez chrześcijan pochodzenia żydowskiego, składa się bardzo wiele pozycji. Przywódcami ruchu byli w Kastylii Pablo de Santa Maria i Alonso de Espina; w Aragonii Jeronimo de Santa Fe i Pedro de la Caballeria. Wszyscy czterej Żydzi. Pierwszy inkwizytor Torquemada był pochodzenia żydowskiego: podobnie drugi. Deza [Diego-J.R.N.], przynajmniej po kądzieli, (…) trudno znaleźć bardziej ponurą postać niż O. Espina, spowiednik Henryka IV kastylijskiego i rektor uniwersytetu w Salamance. Podczas gdy Santa Maria występował tylko przeciw »niewiernym« Żydom. Espina piorunował przeciw własnym braciom-neofitom (…). Najokrutniejsze triumfy święciła inkwizycja za czasów Torquemady i Dezy. Torquemada był sztywnym dogmatykiem. Dezę rozpierały ambicje światowe, tolerował on straszliwe nadużycia niejakiego Lucera, którego głównym pomocnikiem był neofita Enriquo Nunez.” Shahak przypomniał, że fanatycznym wyznawcom judaizmu należy się swoiste prekursorstwo w dziedzinie inkwizycji: to Żydzi powołali do życia pierwszą inkwizycję religijną i to ponad 100 lat przed ustanowieniem katolickiej Świętej Inkwizycji; powstała ona w XIV w. i działała na terenie całej Kastylii za rządów protegującego Żydów Piotra I Okrutnego. Przyznanie rabinom w Hiszpanii władzy sądowniczej, łącznie z prawem skazywania na śmierć zaowocowało licznymi okrutnymi wyrokami; jak pisał Shahak: „Począwszy od XI wieku wychłostanie na śmierć karaity (członka heretyckiej sekty żydowskiej) nie było w Kastylii niczym wyjątkowym. Żydówkom, które ośmieliły się współżyć z gojami obcinano nosy; rabini tłumaczyli, że w ten sposób kobieta straci urodę, co zniechęci do niej jej nieżydowskiego kochanka. Osobnikom. którzy mieli czelność krytykować sądy rabinackie. obcinano ręce. Niewierni małżonkowie skazani byli na więzienie, otrzymując przedtem dotkliwą chłostę. Jeśli podczas żydowskich dysput religijnych uznano kogoś za heretyka, tracił język”; Graetz opisuje konkretne wyroki sędziów żydowskich w Toledo za rabinatu Aszera (XIII w.); Żyda kordowańskiego, który w gniewie użył bluźnierstwa w języku arabskim, skazano na obcięcie języka, zaś piękną Żydówkę oskarżoną o stosunek z chrześcijaninem skazano na oszpecenie twarzy przez obcięcie nosa.

  Niejednokrotnie we wzajemnych sporach religijnych, w kręgach żydowskich dochodziło do aktów niebywałego wręcz fanatyzmu i zacietrzewienia; rabin Salomon z Montpellier doprowadził do obrzucenia przez grupę duchownych żydowskich klątwą pism Mojżesza Majmonidesa; broniąc tradycyjnej wizji Talmudu przed jego naukami, złożył donos do inkwizycji i doprowadził do publicznego spalenia jego pism; to z kolei oburzyło większość Żydów, którzy wystąpili przeciw rabinowi Salomonowi; ponad 10 poplecznikom rabina, których oskarżono o oszczerstwo, obcięto języki; po śmierci Mojżesza Majmonidesa sprofanowano jego grób w Tyberiadzie, zacierając pochwalny napis na pomniku i zastępując go słowami: „Mojżesz Majmuni kacerz i banita.” Jedną z ofiar skrajnego żydowskiego fanatyzmu padł słynny XVI-wieczny myśliciel żydowski Uriel Acosta (właśc. da Costa); kilkakrotnie wyklinamy przez gminę żydowską w Amsterdamie, 15 lat pozostawał pod klątwą; gdy wreszcie podjął próbę pojednania, został ukarany w kącie synagogi karą 39 batów: nast. musiał położyć się na progu synagogi i wszyscy obecni przestępowali przez niego; nie mogąc znieść upokorzenia, popełnił samobójstwo; na stole w swoim mieszkaniu zostawił autobiografię Wizerunek-wlasny żywota, ukazującą opis jego cierpień i piętnującą Żydów i judaizm (wyd. pol. 1933 i 1960 – ze wstępem L. Kołakowskiego).

  Niektórzy autorzy żydowscy głoszą absurdalne teorie o rzekomej chrzęścijańskiej inspiracji nazistowskiej eksterminacji Żydów; w myśl ich twierdzeń chrześcijaństwo było wręcz prekursorskie w stosunku do zbrodniczego nazistowskiego rasowego antysemityzmu; rzecznicy takich twierdzeń przeczą faktom historycznym dowodzącym, że chrześcijaństwo już od samego początku było absolutnym przeciwnikiem rasizmu; pierwsi apostołowie zaczęli głosić słowo Boże wszystkim ludom; symboliczne pod tym względem były słowa św. Pawła: „Ani mężczyzna, ani kobieta, ani poganin, ani Greczyn, ani Żyd, nic nie znaczy, tylko nowe stworzenie”; innym swoistym symbolem otwartości chrześcijaństwa na nawrócenia niezależnie od rasy był fakt, ze Żydem z pochodzenia był Jakub Leynez pierwszy po Ignacym Loyoli generał zakonu jezuitów, przez kilkaset lat stanowiącego walczącą awangardę Kościoła katolickiego: o żydowskim pochodzeniu Layneza pisał m.in. brytyjski jezuita James Broderick w książce “Powstanie i rozwój Towarzystwa Jezusowego”. Autorzy twierdzeń o rzekomymi chrzęścijańskim rodowodzie nazistowskiego rasowego antysemityzmu chętnie upowszechniają fałszywe uogólnienia, przedstawiające papieży jako rzekomych prześladowców Żydów: pozostaje to w jaskrawej sprzeczności z faktami historycznymi; przeważająca część papieży stanowczo broni ta Żydów przed skutkami uprzedzeń: do wyjątków należeli papieże wrogo nastawienie do Żydów: obiektywni historycy żydowscy. (m.in. Graetz oraz żyd. historycy z Polski: H.Nussbaum. M. Bałaban i in.). a także niektórzy wybitni historycy współcześni (m.in. rabin Rappaport. rabin M. Saperstein) zdecydowanie sprzeciwiali się uogólnieniom o rzekomej szczególnej wrogości wyższego duchowieństwa i samych papieży wobec Żydów: H. Nussbaum pisał w Historii Żydów od Mojżesza do epoki obecnej, iż „położenie włoskich Żydów było znośne, gdyż głowy katolickiego Kościoła papieże wolni byli od dokuczliwej nietolerancji. Grzegorz l, zwany Wielkim i Świętym, który położył kamień węgielny panowaniu katolicyzmu, obwieścił zasadę, że Żydzi tylko namową i łagodnością, a nie przemocą nawracani być mają (590-604). Sumiennie przestrzegał praw obywatelskich nadanych Żydom, jako Rzymianom. przez rzymskich cesarzy”; w ocenie Bałabana „Przez długie wieki było położenie Żydów pod berłem papieskim znośne, a nawet -jak na stosunki średniowieczne – dobre. Papieże odnosili się do nich łagodnie (…). Papieże XV wieku, to z małymi wyjątkami przyjaciele Żydów (…). Papieże epoki renesansu:
  Pius II. Sykstus IV. Aleksander VI biorą swoich Żydów w obronę przed zakusami szlachty i mieszczaństwa i starają się nawet złagodzić straszne skutki inkwizycji w Hiszpanii (M. Bałaban, Historia i literatura żydowska): podobne uwagi zamieścił Rappaport w wyd. 1980 książce Jew and Gentiie: The Philo-semitic aspect: zdecydowanie wystąpił on przeciwko przyczernianiu obrazu stosunku chrześcijaństwa do Żydów, m.in. eksponując zasługi licznych papieży dla obrony Żydów; pisał: „Fakt. że żydowskie wspólnoty zawsze istniały pod rządami papieży dowodzi istnienia przychylnych dla nich aspektów w papieskiej polityce wobec Żydów. W papieskim mieście Rzym zasada tolerancji oznaczała ciągle przetrwanie tamtejszej społeczności żydowskiej bez jednej przerwy spowodowanej przez wygnanie czy masakrę. Żydzi byli tolerowani z „miłości chrześcijańskiej” czy jako „żyjący świadkowie prawdy chrześcijaństwa”; Rappaport przytoczył liczne przykłady papieży, którzy bronili Żydów, począwszy od wspomnianego już Grzegorza Wielkiego, poprzez Kaliksta I, który wydal pierwszą z licznych bulli papieskich grożących ekskomuniką i in. karami tym. którzy próbowaliby nawracać Żydów silą, po Innocentego IV. który wydał bullę piętnującą wszelkie próby oskarżania Żydów o mordy rytualne.

  Wzburzenie katolików wywołała nieskrywana radość środowisk żyd. okazywana z powodu wystąpień M. Lutra i postępów reformacji; jak pisze Graetz: „Niejeden gorący Żyd upatrywał w rokoszu luteranów przeciw papiestwu ruinę chrześcijaństwa w ogólności i triumf judaizmu. (…) Marzycielskie umysły pośród Żydów wiązały nawet (…) Z ciosami, jakie poniosło papiestwo oraz adoracja relikwii i obrazów, najśmielsze nadzieje rychłego upadku Rzymu i zbliżania się mesjanicznej doby zbawienia”; Żydzi mieli nadzieję, że reformacja osłabi i podzieli ich wrogów; początkowo spotkali się zresztą z bardzo przychylnym przyjęciem Lutra, który oczekiwał masowych, spontanicznych nawróceń Żydów na zreformowaną przezeń religię: szybko przekonał się jednak, że twardo obstają oni przy swej wierze i oczekują, aby to on raczej nawrócił się na judaizm: oburzony na Żydów, którzy tak mocno zawiedli jego nadzieje, Luter stal się jednym z ich najzacieklejszych wrogów: 1543 opublikował pamflet Von Juden und ihren Liigen (O Żydach i ich kłamstwach). (…) szczególnie ostro Luter napiętnował Żydów za lichwiarstwo, głosząc, że posiadane przez Żydów bogactwo nie jest ich własnością, lecz zostało „wydarte nam lichwiarsko”: wg Lutra lichwiarz „jest farbowanym lisem: złodziejem i mordercą (…) Każdy, kto pożera, niszczy czy kradnie pożywienie drugiego, dopuszcza się równie wielkiego morderstwa … jak ten, kto głodzi człowieka, i mimo tego siedzi na stołku bezpieczny, chociaż powinien wisieć na szubienicy i powinno go zjeść tyle kruków, ile ukradł guldenów”. Nie masz zatem prócz Diabła, większego wroga człowieka na ziemi od natrętnego wierzyciela czy lichwiarza. ponieważ chce on być Bogiem ponad wszystkimi ludźmi (…) Lichwa jest mocarnym, olbrzymim potworem, niczym wilkołak (…) A skoro łamiemy kołem i ścinamy rozbójników, morderców i złodziei, o ileż bardziej powinniśmy łamać kołem, zabijać (…) tropić. przeklinać i ścinać wszystkich lichwiarzy”; Luter głosił w swym pamflecie. iż najpierw „powinny zostać podpalone ich synagogi, a cokolwiek się ostoi, powinno być zakopane w ziemi, tak aby nikt nigdy nie zobaczył ocalałego kamienia czy popiołu”; zalecił również zniszczenie wszystkich modlitewników żyd. i zakazanie nauczania rabinom; nast. chrześcijanie powinni „zburzyć i zniszczyć” żydowskie domy. a mieszkańców „umieścić pod jednym dachem, albo w stajniach jak Cyganów, pokazać im, że nie są panami na naszej ziemi”; planował również skonfiskowanie Żydom ich majątków i utworzenie z nich funduszy na zapomogi dla tych Żydów, którzy by się nawrócili na chrześcijaństwo; wg postulatów Lutra władze powinny zabronić Żydom wszelkiej podróży i zagrodzić im drogi: niechaj siedzą w domu”: jako „jadowite, trujące robactwo” powinni być odesłani do przymusowej pracy i zarabiać na swój chleb „aż im pot będzie kapał z nosa”;

  Luter pisał także: „Krzepkich Żydów i Żydówki ma zwierzchność przynaglać do odrabiania pańszczyzny, dać mężczyznom do rąk cepy. siekierę i rydel, a kobiety zasadzić do kądzieli i wrzeciona”. Antyżydowskim tyradom Lutra towarzyszyły jego czynne działania przeciwko Żydom: 1537 doprowadził do wypędzenia Żydów z Saksonii, nast. zainicjował ich wypędzenie z licznych miast niemieckich: sprawiło to, że niemieccy Żydzi szybko przestali popierać reformację: jeden z najbardziej wpływowych Żydów owych czasów, stary rabin z Alzacji Josel z Rosheim. publicznie potępił Lutra jako „zbója”, zaś broniącego Kościoła katolickiego cesarza Karola V nazwał „aniołem pokoju”; doszło do tego, że Żydzi modlili się w synagogach o zwycięstwo wojsk cesarskich nad protestantami, wspomagali je pieniędzmi i zaopatrywali w żywność; z kolei cesarz Karol V uznał Żydów za cennych sprzymierzeńców i nawet stał się ich protektorem; dzięki jego wstawiennictwu na kolejnych sejmach: w Augsburgu (1530). Speyer (1544) i Regensburgu (1546) uniemożliwiono przeforsowanie decyzji o wypędzeniu Żydów z całych Niemiec. Niejednokrotnie podstawą do antyżydowskich uprzedzeń stawały się konkretne przejawy wrogich działań ze strony Żydów: wymownym przykładem tego były działania Juana Miquesa (Józefa Nassi). byłego marrana z Portugalii: Nassi. zaufany doradca kolejnych sułtanów: Sulejmana i Selima II, zachęcał ich do działań przeciw krajom chrześijańskich : Hiszpanii, Francji i Wenecji, doprowadził też do napaści muzułmanów na Cypr: Graetz pisze z satysfakcją: „Józef Nassi (…) zatruł spokój niejednemu władcy i dyplomacie chrześcijańskiemu (…) Jego zawzięte nieprzyjaciółki. Francja i Wenecja doświadczyły potęgi księcia żydowskiego.”

  Szukanie chrześcijanskich źródeł wszelkich przejawów antyżydowskości w Europie Zach. w przeszłości jest sprzeczne z prawdą historyczną zarówno ze względu na liczne przykłady występowania czołowych postaci Kościoła w obronie Żydów (choćby przeważającej części papieży), jak na i liczne przykłady fanatycznej niechęci wobec Żydów okazywanej przez ludzi nie mających nie wspólnego z chrześcijaństwem, czy wręcz wrogich mu ateistów lub sceptyków; niechętny Żydom był wróg Kościoła katolickiego, XVIII-wieczny intelektualista oświeceniowy Wolter, nieraz szumnie nazywany „ojcem tolerancji”; nie mogąc przeboleć faktu, że został wyprowadzony w pole przy jakimś nieczystym interesie przez sprytniejszego od niego żydowskiego wspólnika, tym chętniej uogólniał swe antyżydowskie fobie; nazywał Żydów „najbardziej wstrętnym narodem, pełnym ignorancji i barbarzyństwa, najbardziej ohydnego skąpstwa”; łaskawie dodawał jednak: „Nie należy ich palić”; przeciwnikiem Żydów był również in. XVIII-wieczny oświeceniowy wróg Kościoła i religii – filozof P.H. Holbach; nazywał on Żydów „wrogami rodzaju ludzkiego”; w swoich książkach, m.in. w L’Esprit de Judaisme (1770) głosił, że „Żydzi zawsze okazywali pogardę dla najczystszych nakazów moralnych i prawa narodów… Nakazano im być okrutnymi, nieludzkimi, złodziejami, zdrajcami i niedowiarkami. Wszystko to uważają za miłe Bogu uczynki” (Johnson. Historia Żydów),…
  (…)

 10. Basia said

  http://www.novusordowatch.org/wire/bergoglio-honors-rabbi.htm

  Na tle powyższego materiału łatwiej jest zrozumieć dlaczego wygłoszona niedawno mowa papieża Franciszka w Strasburgu skrzętnie pominęła problem dewiacji seksualnych.

  Według talmudysty Skórki wszyscy czekamy na Mesjasza, bo ten uzurpator Jezus Chrystus to zwykły hochsztapler.
  Prawdziwy Mesjasz to ten, na którego czekają wyznawcy Talmudu i spolegliwi goje.

  Rabinie Skórka!, ty syjonistyczno talmudzki bluźnierco!, ja nie czekam na waszego mesjasza.

 11. Basia said

  Tak się czasem zastanawiam, czego oczekują skołowani od znawców Talmudu, czy może naukowego dowodu na uprawianie prostytucji przez Maryję, a może na przedstawienie niezbitych dowodów zoofilii Jej bękarta Jezusa z osłami?.

  Oj!,oj! daliśmy się zapędzić w gówniany kąt i chyba sobie nie zdajemy z tego sprawę.

 12. Siem bardzo martwiom nasie o Kościół w Polsce said

  Mariaż Dziwisza z Rydzykiem, czyli upadek Kościoła.

  Autor: krzyszton

  Data 30 listopada 2014 10:39

  W Polsce NIE istnieje praktycznie żaden Kościół stricte Katolicki czy Chrystusowy, ale jedynie Kościół polski, w którym postać Jezusa jest wykorzystywana jako logo firmujące „wiarę w Boga” wszelkiej maści cyników w koloratkach zaślepionych mamoną oraz kultem Złotego Cielca. Obecny Kościół w Polsce już dawno nie ma nic wspólnego z Bogiem i prawdziwą wiarą, krzewieniem Ewangelii, obecnie ambony stały się politycznymi mównicami, z których księża politycznie agitują, sakrament stał się towarem handlowym „co łaska”, gdzie ten fakt papież Franciszek tak określił : „ w Kościele nie ma miejsca na interesy. Dodał, że cenniki za sakramenty, które wiszą w przedsionkach niektórych świątyń to skandal. Zdaniem papieża, który powołał się na swoje doświadczenia, ludzie nie wybaczają księżom przywiązania do pieniędzy „.

  Dość ciekawe stwierdzenie : „… ludzie nie wybaczają księżom przywiązania do pieniędzy ” i w tym przypadku można także powiedzieć ” Nie szata zdobi człowieka „, niestety ale w Polsce przywiązanie księży do kasy jest silniejsze od wiary, czego dosadnym przykładem jest T.Rydzyk, który swoje stadko wiernych goli z kasy bez najmniejszych sentymentów, bo dla T.Rydzyka kasa wiernego stanowi większą wartość niż sam wierny. Czy T.Rydzyka noszącego sutannę można uważać za księdza ?, otóż NIE. Jednak sutanna to dla T.Rydzyka jest jak swego rodzaju immunitet chroniący przed odpowiedzialnością karną, ale kard. Dziwisz stwierdził : „Dziękujemy Bogu za radio, Telewizję Trwam, ojca dyrektora Tadeusza i jego współpracowników” oraz nazwał stację wielkim dziełem „. Ciekawe kard. Dziwisz byłby na tyle odważny i mówiąc te słowa, patrzyłby stoczniowcom z Gdańska prosto w oczy.

  Obecnie kard Dziwisz wychwala T.Rydzyka pod niebiosa, ale w 2007 domagał się usunięcia T.Rydzyka z funkcji szefa RM : „wydaje się bezwzględnie koniecznym ustanowienie nowego zarządu Radia Maryja i Telewizji Trwam, które będą służyły Kościołowi w Polsce”, ale obecnie świętuje z T.Rydzykiem. Dość ciekawa jest opinia : ” nieżyjący już ks. kard. Józef Glemp jako prymas wielokrotnie powtarzał i to zdecydowanie, że o. Rydzyk powinien odejść z Radia Maryja „. Jednak opinia bp Pieronka oddaje sedno całej sprawy : „Przez pewien czas, przynajmniej parę lat, miałem bardzo bliski kontakt i z o. Tadeuszem Rydzykiem, i z innymi osobami z jego rozgłośni. Szybko się jednak przekonałem, że to jest ściana, do której można mówić, ale ona nie słucha „.

  Już dawno T.Rydzyk zerwał z prawdziwym Bogiem oraz z prawdziwą wiarą. Obecnie T.Rydzyk jest swego rodzaju Bogiem na prawicy, od którego zależy polityczne istnienie tych co zabiegają o jego względy, tak więc nie jest zaskoczeniem obecność Kaczyńskiego, Ziobry, czy Marka Jurka na 23 leciu Radia Maryja jako tych co chcą całować rękę T.Rydzyka w zamia za przychylność. Kard Dziwisz stwierdził : „ Nie ma Kościoła łagiewnickiego i Kościoła toruńskiego, jest jeden Kościół Chrystuso(dzyko)wy!. Obecnie w Polsce Kościół katolicki przestał formalnie istnieć, na rzecz kościoła T.Rydzyka pod wezwaniem Złotego Cielca, który z Bogiem nie ma nic wspólnego.

  http://blogi.newsweek.pl/Tekst/polityka-polska/693477,mariaz-dziwisza-z-rydzykiem-czyli-upadek-kosciola.html

 13. Basia said

  A w powyższym filmie nic o Putinie, co za „niedoróbka”, jak bardzo muszą być zawiedzeni bełkoczący antyputinowcy, a zarazem żydofilscy pajace.
  Biedne koszerne gównozjadztwo może będzie próbowało zawodząco coś jednak piramidalnie głupiego sklecić, należy docenić możliwości bezdennej, godnej oślej upartości głupoty.

 14. Grisza said

  Za duzo jest w nas poblazliwosci wstosunku do zydow.Proste z nimi trzeba pojechac I to rowno.POLACY zatrznijmy sie bronic TO oni sa u nas A nie my u nich.
  POLACY NIE BAC SIE ALLELUJA I DO PRZODU KROLUJ NAM JEZU CHRYSTE.

 15. Analityk said

  @Basia #10

  Po czynach poznacie!

  Jeśli „kardynał” Bergoglio (obecnie „papież” Franciszek) honorował zwolennika homoseksualizmu żydowskiego rabina, który drwi z Chrystusa i atakuje kościół katolicki oraz ściska się z nim z całej siły – to kim on jest?!

  Aga oczywiście jak lwica rzuci się bronić tych… ględząc o tolerancji i miłości do… oczywiście do Zła.

  Cytat
  (…)
  Rabin Abraham Skórka, który faworyzuje państwowe ujmuje „związki cywilne” dla homoseksualistów, otrzymał honorowy doktorat z Novus Ordo „Papieskiego Katolickiego Uniwersytetu Argentyny” w roku 2012. W swoim wystąpieniu podczas konferencji Skórka głosil, co następuje:
  -pochwalał Syjonizm
  -fałszywe twierdził, że ideologia nazistowska jest zakorzeniony w teologii katolickiej,
  -twierdził, że chrześcijaństwo nie może być znane bez judaizmu [dla Skórki „judaizm”, oczywiście, nie jest judaizmem Starego Testamentu, ale odstępców „judaizmu”, założonego przez Annasza i Kajfasza i odrzucających Chrystusa]
  -odnosił sie do naszego błogosławionego Pana Jezusa Chrystusa jako „podejrzanego faceta”
  -twierdził, że nauki naszego Pana o miłości są zawarte w Talmudzie.

  Zakończył rozmowę mówiąc: „My [!] Czekamy na Mesjasza. Przyjdzie, kiedy Bóg zarządzi.”

  Wszystko to odbyło się w rzekomo katolickim „Papieskim” Uniwersytecie w Buenos Aires, w obecności „kardynała Jorge Mario Bergoglio”, rektora Victor’a Fernandez, „nuncjusza apostolskiego”, z których wszyscy pozostały oczywiście milczeli z oburzenia. Nazwijmy to milczenie mydleniem oczu.
  (…)

  Jak oni myślą, że my chrześcijanie będziemy ich słuchać i obrażać Boga Wszechmogącego to się mylą. My ich będziemy napiętnowac za ich nieprawości każdego dnia – będziemy to Zło zwalczać.
  To My prawi Chrześcijanie jesteśmy Kościołem Chrystusa a nie jakiś Bergoglio z kolesiami/modernistamiNWO obrażający Boga i prowadzący tłumy maluczkich w ogień piekielny!

  „A ktokolwiek zgorszyłby jednego z tych maluczkich, wierzących we Mnie, lepiej by mu było, aby mu uwiązano kamień młyński u szyi jego i wrzucono go w morze” (Mk 9, 41)

  Pewnego dnia ci bezbożnicy staną przed Bogiem i jesli sie nie nawrócą i nie naprawią szkód to będą przez Niego wtrąceni do jeziora ognistego, a my wybierzemy prawego kapłana Kościoła Chrystusowego by zasiadł na Tronie Piotrowym. Do tego czasu musimy znosić dopust Boży za nasze zaniechania i ignorancję wobec Zła, któremu pozwoliliśmy się rozrosnąć.

 16. Armia żydowskich ukraińskich oligarchów zabija niewinnych ludzi said

  Obóz Uchodzców

 17. Basia said

  Oto fragment z przemówienia papieża Franciszka w Strasburgu cyt. „Zachowanie żywotności demokracji jest wyzwaniem tego momentu dziejowego, unikając, aby ich realna siła – ekspresywna siła polityczna narodów – była osłabiana w obliczu presji interesów wielonarodowych nieuniwersalnych, które je osłabiają i przekształcają w uniformujące systemy władzy finansowej, służące nieznanym imperiom. Jest to wyzwanie, przed którym stawia was dziś historia.”

  Jakie to obłudne, by mówiąc do lewactwa, postępaków i masonów wskazywać winowajcę wśród wielu narodów, które na domiar złego służą jakimś bliżej nieokreślonym nieznanym imperiom.
  W ogóle cały ten fragment jest jednym wielkim retorycznym bohomazem, przekłamaniem.

  Przecież bezpośredni odbiorcy tego przemówienia to nie kto inny jak ci, którzy nie tylko służą obcemu kulturze europejskiej reżimowi ale ten reżim tworzą, umacniają, są wprost tego syjonistyczno – lewacko – postępackiego reźimu emanacją.

 18. aga said

  ad.3
  Precz z komuchami – to byłoby bardziej adekwatne. Pojecie szersze , bo w komunie zarówno semici jak i antysemici …
  No i co z zydami ,którzy są antysemitami?
  Tak juz jakis czas temu zaobsrewoałam,że ich i tutaj zatrzęsienie. A co ich zdradza? Agresywny i knajacki język z jednej strony a fałszywa troska o chrześcijaśtwo, „tradycję ” z drugiej….

  Jakoś tak się dziwnie składa,że te same osoby , portale – nie tylko wolna-polska-,które wciąż jatrzą przeciwko żydom z jednej strony, z drugiej atakuja , pod przykrywką tzw. konstruktywnej krytyki ala’ ZMPowcy Kościól Katolicki. I bardziej lub mniej subtelnie subtelnie lansuja schizmę .

  Polecam ponownie artykuł jak esbecy list do Lefebvre’a napisali 😉

 19. aga said

  ad.Zenek ,Analityk, Basia i reszta.

  Rabinów w takim ujęciu sprzed wieków to poszukaj Zenuś, et. cons. w gronie tych „chrześcijan? odszczepieńców „co papieży nie słuchają czyli chyba w swoim?
  Nie wszyscy żydzi to pedofile czy homosie
  Nie wszyscy żydzi to antykatolicy
  Nie wszyscy żydzi to bolszewicy.

  Trzy filary manipulacji i dezinformacji.A czyjej to juz sobie państwo sami dopowiedzcie.

  Tutaj anglojęzyczna ale nieokrojona wersja aktualnego talmudu.Może Analityk zamiast tracić czas na wklejanie po raz kolejny rzeczy nieaktualnych, znajdzie w talmudzie te gónoprawdy propagowane w powyższym artykule?

  Talmud Babilonski w jezyku angielskim

  http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Talmud/talmudtoc.html

 20. aga said

  W Katolicyzmie jest papież i jest tradycja i posłuszeństwo w judaizmie każdy rabin jest jak papież a o posłuszeństwie to zapomni dlatego zagrożenie odpłynięciem w odmęty jest o wiele większe …

  Rację mają bp. Ryś i bp. Kiernikowski,że w Polsce jest tak naprawdę tylko 30% prawdziwych katolików a większość ochrzczonych wymaga reewangelizacji ; podobnie jak prawosławni, tez jadowicie antysemiccy, ale to do nich dzisiaj najbardziej stosują się słowa Chrystusa: ten lud czci mnie wargami ale sercem daleki jest ode mnie.

  Misją katolików jest kochać, przebaczać i modlić się o nawrócenie zagubionych i głosić Jezusa – Pana Boga i Mesjasza, Zbawiciela.

  Tylko tyle i aż tyle, dla niektórych poziom nie do przeskoczenia, więc czemu się dziwić ówczesnym Pana Jezusa,że też nie przyjęli…

  A nie rozwodzenie się nad błędami żydów czy innych.

  Proponowalabym oczywiście tylko autentycznym, ewentualnie jedynie zmanipulowanym katolikom, potraktowac powaznie slowa naszych papiezy – ( bo to obowiązuje nas dzisiaj żyjących a nie nauczanie sprzed wieków ,które było skierowane do tamtych ówczesnych ludzi ) – co najmniej trzech ostatnich pontyfikatow, którzy jasno precyzuja czym dla nas, chrzescijan jest judaizm i kim sa wyznawcy tej religii. Nie nalezy rowniez lekcewazyc dokumentow SVII, w ktorych jest jasno powiedziane, iz wyznawcy trzech wielkich religii monoteistycznych sa dziecmi tego samego ojca, Abrahama.

  Dla zainteresowanych żydzi, którzy nie s,a wrogo nastawieni do chrześcijan a takich jest wbrew temu co twierdzi PROPAGANDA większość:

 21. aga said

  ad.20

  http://www.the614thcs.com/21.1962.0.0.1.0.phtml

 22. aga said

  Dla mnie autorytetem jest papiez, glowa widzialnego Kosciola, a nie jakis tam ksiadz, nie do końca wierny swoim ślubom,czy tym bardziej profesor .

  A przede wszystkim – jak juz wielokrotnie mówiłam – dla katolika obligatoryjne jest oficjalne nauczanie Kosciola wyrazone w dokumentach:
  – encykliki papieskie,
  – adhortacje,
  – innych formy papieskiego, oficjalnego nauczania.

  Ponieważ tutaj tylu podobno tradsów (a może raczej tradycjopatów 😉 jest , którzy utyskują na abdykację BXVI,odwolam sie wiec do tresci „Verbum Domini” – Posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świętego Benedyktaa XVI do biskupów i duchowieństwa do osób konsekrowanych i wiernych świeckich.

  4. (…) Ponadto po raz pierwszy Synod Biskupów zaprosił również rabina, aby dał nam cenne świadectwo o świętych Pismach żydowskich, które są przecież częścią także naszych świętych

  Przede wszystkim jest oczywiste, że sam Nowy Testament uznaje Stary Testament za słowo Boże i dlatego przyjmuje autorytet świętych Pism narodu żydowskiego.

  43. Gdy rozważamy ścisłe powiązania Nowego Testamentu ze Starym, w sposób naturalny uwaga kieruje się teraz na szczególną więź między chrześcijanami i żydami, jaka z tego się rodzi, więź, o której nigdy nie powinno się zapominać. Jan Paweł II powiedział do żydów: jesteście „naszymi „umiłowanymi braćmi” w wierze Abrahama, naszego patriarchy”. Oczywiście stwierdzenia te nie oznaczają lekceważenia zerwania, potwierdzonego w Nowym Testamencie, z instytucjami Starego Testamentu, a tym bardziej wypełnienia się Pism w misterium Jezusa Chrystusa, uznanego za Mesjasza i Syna Bożego. Jednak ta głęboka i radykalna różnica bynajmniej nie musi powodować wzajemnej wrogości. Przykład św. Pawła (por. Rz 9-11) pokazuje, że – przeciwnie – «postawa respektu, szacunku i miłości do narodu żydowskiego jest jedyną postawą naprawdę chrześcijańską w tej sytuacji, która w sposób tajemniczy stanowi część całkowicie pozytywnego planu Bożego». Św. Paweł bowiem stwierdza, że żydzi „gdy (…) chodzi o wybranie, są (…) – ze względu na praojców – umiłowani. Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne” (Rz 11, 28-29).
  Ponadto św. Paweł opisuje bardzo ścisłe relacje między chrześcijanami i żydami, posługując się pięknym obrazem drzewa oliwnego: porównuje Kościół pogan do dziczki oliwnej wszczepionej w szlachetne drzewo oliwne, którym jest lud Przymierza (por. Rz 11, 17-24). Czerpiemy więc pokarm z tych samych korzeni duchowych.

  Pragnę jeszcze raz potwierdzić, że bardzo cenny dla Kościoła jest dialog z żydami. Byłoby dobrze, by tam, gdzie dostrzega się tego sposobność, stwarzać możliwości, również publiczne, spotkania i konfrontacji, które sprzyjałyby pogłębieniu wzajemnego poznania, obopólnego szacunku oraz współpracy, także w studium Pism świętych.

 23. aga said

  Analityk , skoro tak lubi czytać, i czepnął się Ojca Swiętego Franciszka to niech sobie sięgnie do „Jezus z Nazaretu”
  Benedykta XVI, który w sposób piękny , głęboki i logiczny dowodzi tam,że żydzi nie są winni ukrzyżowania Jezusa .

  Więc jeszcze raz slowa Benedykta XVI, ,którego tradycjopaci kiedyś atakowali , dzisiaj udają,że za nim „tęsknią” które odnosza sie do WSPÓŁCZESNYCH wyznawcow religii Mojzeszowej:

  „Pragnę usilnie zachęcić do szczerego i opartego na zaufaniu dialogu między chrześcijanami i Żydami. Tylko dzięki niemu można wypracować akceptowaną przez obydwie strony interpretację wciąż dyskusyjnych kwestii historycznych, a przede wszystkim uczynić postępy w teologicznej ocenie relacji między judaizmem a chrześcijaństwem. Uczciwość wymaga, aby w tym dialogu nie pomijać milczeniem ani nie pomniejszać dzielących nas różnic. Musimy się wzajemnie szanować i kochać także w tym, i zwłaszcza w tym, co nas od siebie odróżnia ze względu na nasze najgłębsze przekonania religijne. Na koniec, powinniśmy patrzyć nie tylko wstecz, na przeszłość, ale także przed siebie, na zadania, które czekają nas dzisiaj i jutro. Nasze bogate wspólne dziedzictwo i nasze braterskie stosunki, nacechowane rosnącym zaufaniem, zobowiązują nas do dawania razem coraz bardziej zgodnego świadectwa oraz do konkretnej współpracy w dziele obrony i umacniania praw człowieka i świętości ludzkiego życia, wartości rodziny, sprawiedliwości społecznej i pokoju na świecie. Dekalog (por. Wj 20; Pwt 5) jest naszym wspólnym dziedzictwem i wspólną powinnością”.

  „W szczególności Dekalog – «Dziesięć Słów» lub Dziesięć Przykazań (por. Wj 20, 1-17; Pwt 5, 1-21) – zawarty w Mojżeszowej Torze, światło etyki, nadziei i dialogu, gwiazda polarna wiary i moralności ludu Bożego, oświeca także chrześcijan i przewodzi im w drodze. Stanowi on źródło światła i normę życia w sprawiedliwości i miłości, «wielki kodeks» etyczny dla całej ludzkości. «Dziesięć Słów» rzuca światło na dobro i zło, na prawdę i fałsz, na sprawiedliwość i niesprawiedliwość, również w zgodzie z kryterium prawego sumienia każdego człowieka. Sam Jezus powtórzył to wielokrotnie, podkreślając, że konieczne jest rzeczywiste stosowanie się do Przykazań: «Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania» (Mt 19, 17). W tej perspektywie pola współpracy i świadectwa są liczne”.

 24. aga said

  W ramach reewangelizacji w/w ochrzczonych ? co to czczą Pana Jezusaale jedynie jedynie zewnętrznie a serca mają z kamienia jak te groby pobielane sprzed 2000 lat:

  Dlaczego Dzień Judaizmu w Kościele katolickim?
  Dlatego, że więź z judaizmem należy do istoty Kościoła. Odkrywamy ją wgłębiając się we własną tajemnicę. Religia żydowska nie jest dla nas „zewnętrzna” lecz w pewien sposób „wewnętrzna”, mamy z nią relacje, jakich nie mamy z żadną inną religią. Jan Paweł II wielokrotnie powracał do tego tematu nazywając Żydów „naszymi starszymi braćmi w wierze”. Dzień Judaizmu obchodzony corocznie w Kościele nie jest więc, przede wszystkim, elementem dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, lecz jest związany z odkrywaniem przez nas, chrześcijan, korzeni naszej wiary, żydowskich korzeni Kościoła.

  Jezus jest Żydem.
  W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, urodzony jako Żyd z córki Izraela w Betlejem (…) jest odwiecznym Synem Bożym, który stał się człowiekiem. (…) W tym celu Bóg odwiecznie wybrał na Matkę swego Syna córkę Izraela, młodą Żydówkę z Nazaretu w Galilei”, Maryję, Dziewicę zaślubioną z Józefem z rodu Dawida. Jezus rodzi się pośród ludu Izraela, wzrasta w Jego kulturze i religii, myśli i mówi po aramejsku, zachowuje zwyczaje swego środowiska, jest dziedzicem Przymierza i temu dziedzictwu dochowuje wierności. Ogłoszenie prawdy o swoim mesjaństwie Jezus chce włączyć w kontekst kultu synagogi. Przede wszystkim jednak, chce zrealizować najwyższy akt złożenia w darze samego siebie w ramach obchodu żydowskich świąt paschalnych. Pozbawienie Jezusa więzi z judaizmem, a co za tym idzie ze Świętymi Pismami Żydów (Starym Testamentem), było by oderwaniem Go od korzeni i ogołoceniem Jego tajemnicy z wszelkiego sensu. „Chrystus jawiłby się niczym meteor, który przypadkiem trafił na ziemię, pozbawiony wszelkich więzi z ludzką historią”. Było by to błędne rozumienie sensu historii zbawienia i podważenie istoty prawdy o wcieleniu. „Jezus jest Żydem i na zawsze nim pozostanie”.

  Czy Izrael został odrzucony?
  Kościół katolicki jednoznacznie naucza, że zarówno chrześcijanie, jak i Żydzi są synami Abrahama, zakorzenieni w tym samym Przymierzu. Bóg bowiem, wierny swym obietnicom, nie odwołał Pierwszego Przymierza. Żydzi są nadal umiłowani przez Boga, który powołał ich nieodwołalnym powołaniem (czyż katolicy nie modlą się w Wielki Piątek za Żydów, „lud, który Bóg wybrał na własność jako pierwszy”, prosząc, by „pomógł im wzrastać w wierności Jego przymierzu”?). Izrael pozostaje nadal narodem wybranym, „dobrą oliwką”, „w którą wszczepione zostały gałązki dziczki oliwnej narodów”. W żadnym więc razie nie można przedstawiać Żydów jako odrzuconych, ukaranych, czy przeklętych przez Boga, co rzekomo wynika z Pisma Świętego. Ponadto trwanie Izraela (tam, gdzie tyle starożytnych narodów zniknęło bez śladu) nie jest zwykłym faktem naturalnym, czy kulturowym. Jest faktem nadprzyrodzonym. „Ten lud trwa na przekór i wbrew wszystkiemu, dlatego, że jest ludem Przymierza”.

  Kto ponosi winę za śmierć Jezusa Chrystusa?
  Na Soborze Watykańskim II Kościół oświadczył: „Tym, co wydarzyło się w czasie męki Chrystusa, nie można obciążać ani wszystkich bez różnicy Żydów, którzy wówczas żyli, ani Żydów dzisiejszych”. Natomiast Katechizm Soboru Trydenckiego precyzuje: „Chrześcijanie grzesznicy są bardziej winni śmierci Chrystusa w porównaniu z niektórymi Żydami, którzy w niej mieli udział: ci ostatni istotnie nie wiedzieli, co czynią, podczas gdy my wiemy to aż nadto dobrze”. A więc „to nasze przestępstwa” sprowadziły na Pana „mękę krzyża”, to ci, „którzy pogrążają się w nieładzie moralnym i złu, krzyżują w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko.” My przecież „wyznajemy, że Go znamy, gdy więc zapieramy się Go przez nasze uczynki, podnosimy na Niego w jakiś sposób nasze zbrodnicze ręce”. Tradycyjna nauka katolicka głosi, że Chrystus swoją mękę i śmierć podjął dobrowolnie z miłości, za grzechy wszystkich ludzi. Żydom więc jako narodowi nie można przypisywać żadnej dziedzicznej ani zbiorowej winy za to, co popełniono w czasie męki Jezusa.

  Co nas łączy?

  Jesteśmy dziećmi jednego Boga
  Nie bez powodu mówimy o Żydach i chrześcijanach, że są dziećmi jednego Boga. Dla nich bowiem Pan, Ten który Jest, nie jest jakąś abstrakcją, ideą, wartością czy prawdą, lecz Osobą, Bogiem potężnym i miłosiernym, który działa w historii objawiając się w konkretnych wydarzeniach. Tak doświadczają Go Żydzi, tak również doświadczają Go chrześcijanie, jeśli idą drogą wiary. Jedni i drudzy doświadczają wówczas tego samego rodzaju relacji z Bogiem – indywidualnie i jako wspólnota. Żyją bowiem obietnicą, jaką Bóg złożył człowiekowi już w chwili grzechu pierworodnego. A mianowicie, że będzie go prowadził do odnowienia tego, co zostało zniszczone przez grzech, do życia szczęśliwego nie tylko w niebie, po życiu doczesnym pełnym cierpienia, ale już tu, na ziemi. Żydzi i chrześcijanie nie tylko spodziewają się realizacji tej obietnicy, ale doświadczają w wydarzeniach, w faktach swojej historii osobistej i zbiorowej, że Bóg działa właśnie w tym kierunku; że wszystkie wydarzenia są składnikiem drogi zbawienia, historii Boga ze swym ludem, że prowadzą stopniowo ku pełni. Wiedzą też w sposób konkretny, życiowy, że sposób i czas realizacji obietnicy przez Pana należą do Niego. Przekonują się o tym wszystkim stopniowo, nie od razu, poprzez powolne obcowanie z Bogiem i Jego pedagogią. Jest to droga wiary biblijnej.

  Słowo Boże
  „Słowo Boże jest lampą i światłem na naszej ścieżce; zachowuje nas przy życiu i daje nam nowe życie. Słowo to zostało dane naszym żydowskim braciom i siostrom szczególnie w księgach Tory. Dla chrześcijan Słowo Boże wypełnia się w osobie Jezusa Chrystusa. Choć różnie pojmujemy i interpretujemy to duchowe dziedzictwo, to jednak czujemy się zobowiązani do składania wspólnego świadectwa o ojcostwie Boga i Jego miłości do stworzeń”. W świecie dotkniętym agnostycyzmem, cierpiącym z powodu egoizmu i przemocy, Żydzi i chrześcijanie mają być stróżami i świadkami życia i etyki określonej przez Dekalog, w przestrzeganiu którego człowiek odnajduje prawdę o sobie samym i wolność.

  Liturgia
  „Tak jak Jezus, którego Łukasz przedstawia nam, gdy w nazaretańskiej synagodze otwiera zwój proroka Izajasza, podobnie i Kościół korzysta z liturgicznego bogactwa narodu żydowskiego. Kościół układa Liturgię Godzin, liturgię Słowa, a nawet strukturę modlitw eucharystycznych zgodnie z wzorami tradycji żydowskiej. Niektóre wielkie święta, jak Pascha i Pięćdziesiątnica nawiązują wprost do żydowskiego roku liturgicznego”. Głoszenie w liturgii Słowa Bożego, odpowiedź na to słowo, modlitwa uwielbienia i wstawiennictwa za żywych i umarłych, uciekanie się do miłosierdzia Bożego, wiele formuł modlitewnych (np. „Ojcze nasz”) – to wszystko odnaleźć możemy poznając życie religijne narodu żydowskiego, nie tylko w starożytności, ale także tak, jak wygląda ono współcześnie. Szczególną „pamiątką” przekazaną nam przez tradycję żydowską jest Pascha: „Pascha historyczna, skierowana w przyszłość, dla Żydów; Pascha urzeczywistniona w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, dla chrześcijan, nawet jeśli oczekują oni jeszcze ostatecznego spełnienia”. Ten „paschalny dynamizm” nadaje sens przeżywanej przez chrześcijan uroczystości eucharystycznej, aktualizując zbawcze wydarzenia przeszłości, przeżywane w oczekiwaniu „aż Pan przyjdzie”.

  Nadzieja mesjańska
  „Gdy lud Boży Starego i Nowego Przymierza rozważa przyszłość, zmierza on – nawet jeśli wychodzi z dwu różnych punktów widzenia – ku analogicznym celom: przybyciu lub powrotowi Mesjasza”. Uświadamiamy sobie coraz wyraźniej, „że osoba Mesjasza, co do której lud Boży jest podzielony, stanowi dla tego ludu punkt zbieżny”. Można powiedzieć, że Żydzi i chrześcijanie spotykają się tu w podobnym doświadczeniu, opierającym się na tej samej obietnicy danej Abrahamowi. Żydzi i chrześcijanie mają więc wziąć na siebie odpowiedzialność za przygotowanie świata na przyjście Mesjasza. Z nadzieją, że „różnymi, ale w końcu zbieżnymi drogami dojdziemy – z pomocą Boga, który nigdy nie przestał miłować swego ludu – do prawdziwego braterstwa w pojednaniu, poszanowaniu i w pełnej realizacji planu Bożego w historii”. Nawiązując do wspólnej nadziei eschatologicznej Jan Paweł II powiedział kiedyś: „Przymierze Nowe odnajduje w Starym swoje korzenie. O ile zaś Stare może odnaleźć w Nowym swe spełnienie, to jest oczywiście sprawą Ducha Świętego. My, ludzie, staramy się temu tylko nie przeszkadzać…”

 25. aga said

  ad.24

  Na zakończenie tej reewangelizacji zanim Admin zwolni z moderacji,ad.24 jeśli ktoś nadal niewolony nienawiścią i nie moze przestac jątrzyć, to proponuję modlitwę św. Jana Pawła Wielkiego w intencji narodu żydowskiego:

  MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
  W INTENCJI ŻYDOWSKIEGO NARODU

  Boże Abrahama,
  Boże Proroków,
  Boże Jezusa Chrystusa

  W Tobie zawarte jest wszystko,
  Do Ciebie zmierza wszystko,
  Ty jesteś kresem wszystkiego.

  Wysłuchaj naszych modlitw, jakie zanosimy za naród żydowski,
  który – ze względu na swoich przodków – jest Tobie nadal bardzo drogi.

  Wzbudzaj w nim nieustanne coraz żywsze pragnienie
  zgłębienia Twojej prawdy i Twojej miłości.

  Wspomagaj go, by zabiegając o pokój i sprawiedliwość
  mógł objawiać światu moc Twego błogosławieństwa.

  Wspieraj go, aby doznawał szacunku i miłości ze strony tych,
  którzy jeszcze nie rozumieją wielkości doznanych przez niego cierpień,
  oraz tych, którzy solidarnie, w poczuciu wzajemnej troski,
  wspólnie odczuwają ból zadanych mu ran.

  Pamiętaj o nowych pokoleniach, o młodzieży i dzieciach,
  aby niezmiennie wierne Tobie trwały w tym,
  co stanowi szczególną tajemnicę ich powołania.

  Umocnij wszystkie pokolenia, aby dzięki ich świadectwu ludzkość pojęła,

  że Twój zbawczy zamiar rozciąga się na całą ludzkość
  i że Ty, Boże, jesteś dla wszystkich narodów początkiem, i ostatecznym celem.

  Amen

 26. Basia said

  http://www.pch24.pl/dlaczego-mamy-byc-posluszni-tym–ktorzy-doprowadzili-benedykta-xvi-do-abdykacji-,32383,i.html#ixzz3KGV5JQJT

 27. Basia said

  http://www.bibula.com/?p=78131

 28. Basia said

  http://www.pch24.pl/niemieccy-biskupi-chca-zatrudniac-homoseksualistow-i-rozwodnikow,32330,i.html

  To ci sami, którzy nie byli posłuszni papieżowi BenedyktowiXVI

 29. Basia said

  Komu zatem niemieccy hierarchowie są posłuszni?

 30. Basia said

  http://www.pch24.pl/niemcy–bogaty–skorumpowany-kosciol,31911,i.html

 31. Basia said

  http://jacquesblutoir.blogspot.com/2013/05/niebo-dla-ateistow-i-pezajaca.html

 32. agent KGB said

  re: 25

  „jeśli ktoś nadal niewolony nienawiścią i nie moze przestac jątrzyć, to proponuję modlitwę św. Jana Pawła Wielkiego w intencji narodu żydowskiego”

  Ty Aga poproś najsampierw Boga o łaskę i sama wyzwól się z zawziętej nienawiści do ruskich a potem dopiero pouczaj innych..

 33. Analityk said

  @Basia #27

  Jeśli papież Franciszek mówi, że wszyscy idziemy di nieba to on nie jest chrześcijaninem.
  Oznacza to, że nie wierzy w Piekło, nauki Chrystusa ani w objawienia Matki Bożej.

  Aga – za te słowa nazwij mnie heretykiem! 🙂

 34. aga said

  Znieważając Papieża – policzkujesz Jezusa.
  Każdy kto znieważ Namistenika Jezusa – Papieża jest wspólczesnym Sanhedrynem, wspólczesną synagoga Szatana.

  Św. Małgorzata Maria – mówi Pan Jezus :
  Skoro wszyscy tu obecni jesteście Moimi serdecznymi przyjaciółmi, pozwólcie, bym otworzył przed wami moje Serce uciśnione, które cierpi od rany tak głębokiej, że sięga aż do rozdarcia duszy…
  Izrael, lud mego Serca… Ten Izrael żądał mego skazania… domagał się mojej śmierci… on Mi zgotował krzyż na Kalwarii…..Izrael, za którego Ja ubiczowałem Egipt, w zamian za to Mnie ubiczował… Skruszyłem jego okowy, a Izrael skrępował ręce swego Zbawcy…
  Ja mu dałem mannę na pustyni… a on splótł dla Mnie koronę z cierni… Ja sprawiłem, że wytrysło ze skały cudowne źródło, by ugasić jego pragnienie… a Izrael zbezcześcił palące pragnienie mojej agonii…
  Zstąpiłem z Nieba i chciałem mieszkać z nim wśród pustyni, w tajemniczej arce… Ileż razy chroniłem go pod Moimi skrzydłami i oto jestem, zraniony na śmierć przez Izraela…
  Czemuż lud mój zawziął się, by Mnie pozbawić królewskiej godności?… Dlaczego w dalszym ciągu rzuca losy o moje szaty i naigrawa się szyderczo z mojej Ewangelii, z której płynie sama miłość i pocieszenie?…
  Patrzcie, jak ludy burzą się zniecierpliwione przeciw memu Prawu… patrzcie, jak całe narody, uwiedzione pychą, zerwały świętą jedność mojej nauki i rozdarły tę szatę bez szwu mego Kościoła!
  Serce Mi pęka, gdy słyszę dziś, jak niegdyś w przedsionku Piłata, wołania tylu narodów, tylu ras i społeczeństw, wydających Mnie na tym ubogim ołtarzu, na gniew i wzgardę tłumów, wśród okrzyków: „Nie chcemy, by ten Nazarejczyk panował nad naszym narodem”.

  Mój Namiestnik jest ciągle ofiarą szyderczych docinków tego nierozumnego tłumu… On jest Moim przedstawicielem, Moim obliczem widzialnym na ziemi, a jednak jestem w jego osobie ciągle policzkowany przez bluźnierców mego Kościoła…
  Ten policzek świętokradzkich Malchusów, jest dla Mnie szczególnie dotkliwy… Biada temu, kto podnosi rękę na Papieża, świętego Pomazańca mego Ojca!… Powstrzymujcie ramię zemsty Boga… wstawiajcie się za nimi, podczas tej Godziny Świętej, w zjednoczeniu z moim znieważonym Sercem… Chcę podczas tej godziny łaski udzielać miłosierdzia…
  O tak! Za odstępstwa tylu narodów, za tyle społeczeństw przyznających się publicznie do swej niewiary, za bezwstydne zniewagi mego Zastępcy, za wyrafinowaną i uprawnioną przez świat nienawiść skierowaną przeciw moim kapłanom, za niesprawiedliwą wyrozumiałość i względy okazywane wszystkim nowoczesnym członkom Sanhedrynu, za te niezliczone grzechy… za ten motłoch i jego orszak biczujący Mnie, błagajmy jednogłośnie o przebaczenie, o miłosierdzie…

  GODZINA ŚWIĘTA WYNAGRADZAJĄCA ZA PUBLICZNE ZNIEWAGI WYRZĄDZONE JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RZĄDZĄCYCH I NARODY
  O. Mateo Crawley-Boevey

 35. agent KGB said

  re:34

  Niech Aga się chwilę zastanowi to zrozumie, że naszym prawdziwym papieżem jest nadal papież Benedykt XVI. Mimo tego, że pod wpływem gróźb i z braku wsparcia musiał ustapić. To papieża Benedykta XVI mamy słuchać i kochać jako prawdziwego papieża.
  Za oficjalnego papieża Franciszka powinniśmy się gorąco modlić by przestał błądzić i kochać go jako kapłana.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: