Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Zgoda to chasło, kture słórzy Pol­sce. Prezydęt ponownie się wykoleił, tym razem w Lublinie.

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-04-17

lsniaca myslSeria incydentów na wiecach Komorowskiego. Reakcja PO

Po­la­cy 10 maja od­po­wied­nio oce­nią tych, któ­rzy za­kłó­ca­ją spo­tka­nia pre­zy­den­ta z wy­bor­ca­mi – tak Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska ko­men­tu­je wczo­raj­szy in­cy­dent w Lu­bli­nie, gdzie zwo­len­ni­cy ugru­po­wa­nia KOR­WIN po­now­nie wtar­gnę­li na spo­tka­nie Bro­ni­sła­wa Ko­mo­row­skie­go z kilkoma sym­pa­ty­ka­mi.

Wczo­raj w Lu­bli­nie na Bro­ni­sła­wa Ko­mo­row­skie­go cze­ka­li jego prze­ciw­ni­cy z ugru­po­wa­nia KOR­WIN, któ­rzy wy­po­sa­że­ni w gu­mo­we krze­sła, za­kłó­ci­li pre­zy­den­to­wi spo­tka­nie z wy­bor­ca­mi. Ko­mo­row­ski zo­stał bez­li­to­śnie wy­gwiz­da­ny. Ze­bra­ny tłum krzy­czał: „Stań na krze­sło!”, „pa­szoł won!” oraz „sprze­daw­czy­ki!”. Pod ko­niec wiecu Ko­mo­row­ski mu­siał już mocno nad­wy­rę­żać głos, by być usły­sza­nym.

Incydenty na wiecach Komorowskiego

To nie pierw­szy po­dob­ny in­cy­dent na wiecu Bro­ni­sła­wa Ko­mo­row­skie­go.  Spo­tka­nia Ko­mo­row­skie­go z wy­bor­ca­mi pró­bo­wa­no za­kłó­cić nie­mal w całym kraju.

Komitet Wyborczy Prezydęta apeluje o stonowanie protestów, obawiając się o psychiczne i fizyczne zdrowie prezydęta-kandydata.
Ludzie, na miłość boską, uspokujta się! – powiedział poprawną polszczyzną, jeden z członków Komitetu Wyborczego.

 

– Oni są świet­ną ilu­stra­cją tego, co nam wszyst­kim grozi w Pol­sce. Mówię o braku zgody i awan­tur­nic­twie. W za­sa­dzie po­wi­nie­nem im po­dzię­ko­wać, bo na tle awan­tu­ry urzą­dzo­nej przez eks­tre­mi­stów widać jesz­cze bar­dziej, że zgoda to hasło, które służy Pol­sce – po­wie­dział Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski przed mie­sią­cem, od­no­sząc się do gwiz­dów i okrzy­ków, które miały miej­sce w trak­cie jego wie­ców wy­bor­czych na po­łu­dniu Pol­ski.

– Tu na Pod­ha­lu jest jasne, że wal­czy­my o to, by Pol­ski nie zdo­mi­no­wa­ła par­tia, która nie umie usza­no­wać hasła „zgoda i bez­pie­czeń­stwo”. W Nowym Targu – oprócz ser­decz­nych po­wi­tań gó­ra­li – trze­ba było dać odpór akcji zor­ga­ni­zo­wa­nej, która miała na celu za­kłó­cić nasze przy­ja­zne spo­tka­nie. Po­dob­nie w Kra­ko­wie – było widać grupę zor­ga­ni­zo­wa­ną, która na­sta­wia­ła się na de­struk­cję i awan­tu­rę – mówi Ko­mo­row­ski na swoim blogu.

Poniżej dokumentowane, ciężkie psychiatryczne objawy z kurą w tle. Drastyczne!

Opracowanie Wirtualna Polonia na podstawie IAR, int. Youtube.com

Komentarze 24 to “Zgoda to chasło, kture słórzy Pol­sce. Prezydęt ponownie się wykoleił, tym razem w Lublinie.”

 1. @ + @ = @@ said

  Prezydęt Komoroski się mocno wKORWIN.

  F-KORWIN-niony Komoroski jest strasznie groźny i zły

 2. Julka said

  A słópki na łonecie podóg sondarzowni mó roso. Co jest grane?

 3. Piotrx said

  Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego

  http://ksiegarnia.antyk.org.pl/x_C_I__P_23016682-23010001__PZTA_2.html

  Najdłużej oczekiwana premiera książkowa tego roku nareszcie dostępna! Historia,
  którą pokazujemy, odsłania niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego,
  sięgające do mrocznego świata służb tajnych, które współtworzyły polską mafię.
  Znajdą się tacy, którzy będą w te związki powątpiewać, zapewniamy jednak, że one
  istniały a ich wpływ na rzeczywistość przekracza wyobrażenie wielu z nas. Oto
  SOLIDNA DAWKA DYSKOMFORTU – dla dobra Bronisława Komorowskiego, Polski i
  milionów Polaków – starannie zweryfikowana, a zarazem brzmiąca jak thriller
  polityczny, kulminacyjna praca dziennikarza śledczego Wojciecha Sumlińskiego.

 4. x..x..x said

  ….no nie chcą tego pajaca, wszędzie dają mu to do zrozumienia, a ten pier….doli o zgodzie i kurach. Zgodzie na co ? aby te POpaprańce dalej kradli i niszczyli Polskę. Panie Komorowski za ciągłe podwyższanie podatku, za wprowadzenie zabójczego dla nas GMO itd. ty staraj się raczej o szybką i bezbolesną ….lewatywę.

  Ku…rw…a skąd ty się wziąłeś kosmito ???

 5. Polaczek said

  Pisze się Lóblinie !!

  Film doskonale oddaje bredzenie. Tródno jest dyskótować na temat tego cuś.

 6. Valdi said

  Piszę bo łatwiej się teraz pisze, nie trzeba zwracać uwagi na te pisownie, ta nowa jest ona naprawdę wygodna i nie trzeba mieć, żadnego wykrztałcenia, ale warzne jest co się pisze. Trzeba pszyznać rze jest to bardzo wygodne, rzadnej odpowiedzialnosci za słowo, a za co ma byc, rze dobże piszę!?.

 7. Upomnijmy się o Grzegorza Brauna w prawicowo-katolickich mediach . . . said

  Panujące w mediach utajnianie naszego kandydata uniemożliwia mu dotarcia ze swoim prawdziwym i niezakłamanym przekazem do szerokiej rzeszy ludzi. Ten rodzaj nieuczciwej walki stosowany jest nie tylko przez media tzw. „Ściekowe” lecz również przez media „nasze prawicowo-katolickie” i z tym nie możemy się pogodzić. Szczególnie dla mnie jest to bolesne, gdyż zaangażowałem się w walce o wolne media m.i. organizując dwa marsze w tej sprawie w Pabianicach i Zgierzu, byłem też autorem stanowiska w Radzie Miejskiej w Pabianicach. „Wolne media”, nie o takie walczyłem i żądam prawdziwej, niezmanipulowanej informacji, na pewno nie takiej w której celowo pomijana jest osoba Grzegorza Brauna.

  Bardzo proszę o interwencje w tej sprawie przez wysłanie protestu na wskazane adresy:

  Sekretariat TV TRWAM
  87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 23/35
  tel. (56) 610 72 58
  fax. (56) 610 72 85
  e-mail: sekretariat@tv-trwam.pl

  Fundacja Lux Veritatis w Warszawie oddział w Toruniu
  ul. Św. Józefa 23/35
  87-100 Toruń
  fax (56) 610 81 54
  e-mail: torun@luxveritatis.pl

  Telewizja Republika S.A.
  ul. Pawia 55
  01-030 Warszawa
  tel. 22 270 72 10
  email: biuro@telewizjarepublika.pl
  kontakt@telewizjarepublika.pl

  http://www.hufcebrauna.pl/index.php/topic,39.0.html

 8. .Grzegorz Braun: Ten system trzeba obalić . . said

 9. Grzegorz Braun o gospodarce - Krzywa Laffera po angielsku :-). . said

 10. ¡Viva Cristo Rey! said

 11. Maska Bula opadła. Pytanie czy wszyscy Polacy to widzą? said

  Bronisław Komorowski vel Szczynukowicz :archiwa IPN

  http://archiwaipn.hvs.pl/bronislaw-komorowski-vel-szczynukowicz-archiwa-ipn/

 12. Analityk said

  Ciul i Bul

 13. Analityk said

  @Maska Bula Opadła. Pytanie Czy Wszyscy Polacy To Widzą?

  Czy już drodzy Polacy wiecie dlaczego Bul tak wspiera Ukraine, OUN-UPA i SS-Galizen, dlaczego „polski rząd” pożycza dziesiątki milionów Ukrainie, dlaczego za frico leczy się banderowców w polskich szpitalach, dlaczego chcą wysłać polskich żołnierzy na front wojny ukraińsko-rosyjskiej? Dlaczego Ukraińcy maja się paść na polskiej krwawicy?!

 14. AV said

  Straszny bełkot Komoruskiego, jakby choroba filipińska się ujawniła i kolejnego pręzydęta…

 15. Bartek Kalinowski LEHBA COHNE said

 16. Ali Baba said

  ad 9 Jetem głęboko przekonany, że większość baranów w sejmie nie ma zielonego pojęcie o krzywej Laffera…a to proste jak lufa sztucera..Gdyby to wiedzieli to na pewno inaczej reagowaliby na podwyższenie podatków..!! A te osły-posły…myślą, że można W NIESKOŃCZONOŚĆ JE PODWYŻSZAĆ.!!!

 17. A-Ż said

  At 16
  Ali Baba myli się, że nie znają krzywej Laffera. Ci od których zależą decyzje dobrze wiedza jak to działa. Im nie chodzi o rozwój, tylko o u…dupienie polskiej gospodarki. Działają świadomie i perfidnie.

 18. z youtube said

  Stanisław Michalkiewicz dla KNP Wrocław 04.03.2015r. wykład

 19. Analityk said

  Szkoda, że zraszacze włączyły się zbyt wcześnie 🙂

  http://wpolityce.pl/polityka/241334-symboliczne-bronislaw-komorowski-chcial-pokazac-sie-wsrod-przedsiebiorcow-wlaczyly-sie-jednak-zraszacze-polowa-uczestnikow-oblana-czarna-ciecza

 20. Uważny Obserwator said

  Polska pilnie potrzebuje nocnych sztyletników.

 21. Uważny Obserwator said

  https://wirtualnapolonia.com/2013/10/26/sztyletnicy-kto-sie-boi-legendy-o-sztyletnikach-2/

  Coś na wzór powyższego mi się marzy.

 22. La Reine Toronto said

  Anglicy mowia: what you see what you get.

 23. Analityk said

  Żona Komorowskiego warta mężą!!!

  http://niezalezna.pl/66426-komorowskiej-porcelana-wiezniarkom-ravensbruck-plastikowe-miski

 24. Obudzsie said

  Jesli debile rzadza jakims krajem To czyja to wina?Oczywiscie spoleczenstwa .To znaczy ze Spoleczenstwo jest jeszcze wiekszymi „debilami”.Niema co tu pisac .TRzeba robic porzadek z debilami ktorzy rzadza nami

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: