Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Donald Tusk: możliwe jest osiągnięcie porozumienia w sprawie Grecji.

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-06-23

Rosyjski niedźwiedź
Int. 


Zakończył się szczyt w sprawie Grecji. Grybauskaite: wciąż daleko od porozumienia

Szefowie państw i rządów krajów strefy euro nie wypracowali porozumienia w sprawie warunków pomocy zagrożonej bankructwem Grecji – poinformowała wychodząc późnym wieczorem ze szczytu prezydent Litwy Dalia Grybauskaite.

– Porozumienie jest konieczne dla nas wszystkich, dla Greków, strefy euro i Europy, ale wciąż jesteśmy od niego daleko – powiedziała dziennikarzom w Brukseli Grybauskaite.

Litewska premier przypominała wyrzeczenia, jakie musiał ponieść jej kraj, aby przezwyciężyć kryzys, tymczasem – jak relacjonowała – ze strony władz Grecji „jest cały czas oczekiwanie, że strefa euro przekaże nowe środki”.

– Spotkanie było dobre jeśli chodzi o proces (rozmów – red.), ale nie jeśli chodzi o jego wynik. Następne 48 jest bardzo ważne – podkreśliła.

Tuż po zakończeniu posiedzenia przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podkreślili, że w tym tygodniu możliwe jest osiągnięcie porozumienia w sprawie Grecji.

– Jestem przekonany, że eurogrupa w najbliższą środę przyniesie rezultaty, które będą mogły zostać przedstawione Radzie Europejskiej w czwartek. Jestem przekonany – i to nie jest tylko nasza intencja – że sfinalizujemy ten proces w tym tygodniu – oświadczył po zakończeniu szczytu szef KE.

Juncker dodał, że Komisja Europejska jest gotowa przeznaczyć do 2020 r. 35 mld euro na wsparcie greckiej gospodarki. Poinformował, że byłyby to środki na wsparcie greckiego wzrostu gospodarczego. – Potrzebujemy wzrostu, potrzebujemy miejsc pracy – powiedział szef KE.

– To nie byłyby pieniądze dla budżetu, tylko dla realnej gospodarki” – tłumaczył.

Tusk: wszystkie karty na stół ws. Grecji

Wcześniej na temat szczytu wypowiedział się też Donald Tusk. – Wszystkie strony negocjacji w sprawie pomocy dla Grecji powinny odkryć karty – powiedział przed rozpoczęciem posiedzenia szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Chwalił greckie propozycje, wskazując, że to pierwsze konkrety od tygodni.

Przewodniczący Rady Europejskiej dodał, że odkąd zwołał szczyt, wydarzyły się „obiecujące rzeczy”, w tym poniedziałkowe rozmowy. – Ostatnie greckie propozycje to pierwsze prawdziwe propozycje od wielu tygodni – powiedział, dodając, że muszą one być poddane ocenie przez instytucje reprezentujące wierzycieli.

Zdaniem Tuska najważniejsze jest to, że liderzy biorą pełną odpowiedzialność za proces polityczny, aby uniknąć najgorszego scenariusza, niekontrolowanego chaotycznego wypadku, który określił mianem „Grexitend” (gra słów; accident – ang. wypadek).

– Zwołałem ten nieformalny szczyt, ponieważ kończy się czas, nie tylko Grecji, ale nam wszystkim. Mamy jeszcze tydzień, zanim obecny program pomocowy wygaśnie. To oznacza, że strategia „zaczekajmy, zobaczymy” musi się zakończyć – oświadczył Donald Tusk.

Jak podkreślił, jego odpowiedzialnością jest zapewnienie, że wszystko co możliwe, by rozwiązać problem Grecji, zostało zrobione. Wskazał, że musi też dbać o pieniądze podatników, które zostały w ramach pomocy pożyczone Atenom.

Tusk zaznaczył, że konieczne jest, by wszystkie strony negocjacji szanowały się wzajemnie. – Jestem absolutnie przekonany, że gra oskarżeń nie prowadzi nigdzie – powiedział.

Na spotkaniu poprzedzającym szczyt przywódców strefy euro ministrowie finansów nie byli w stanie dokonać oceny greckich propozycji, ponieważ zostały one przesłane dopiero w poniedziałek rano. Wcześniej, w nocy Grecy przesłali – jak twierdzą omyłkowo – błędny plik z niewłaściwymi propozycjami.

Eurogrupa zakończyła posiedzenie informując, że prace nad porozumieniem mają kontynuować instytucje, czyli Komisja Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Europejski Bank Centralny.

Od końca lutego grecki rząd prowadzi z nimi negocjacje w sprawie reform, które są warunkiem odblokowania pomocy finansowej.

Obecny program ratunkowy dla Grecji wygasa z końcem czerwca. Jeśli do tego czasu nie będzie porozumienia w sprawie przekazania Atenom ostatniej transzy tego programu – ok. 7,2 mld euro – to Grecji grozi niewypłacalność. Do 30 czerwca Grecja ma zwrócić MFW 1,6 mld euro, ale nie ma na to środków.
Źródło: PAP

Ilustracje podpieła podpis

Komentarzy 7 to “Donald Tusk: możliwe jest osiągnięcie porozumienia w sprawie Grecji.”

 1. Alina said

  http://gadowskiwitold.pl/komentarz-tygodnia-22062015

 2. INBOX said

  Orzeł jest z czekolady, czy to gęś

 3. Anzelm said

  Ad. 1 – obejrzałem i mam mieszane uczucia.

  Wiem dlaczego nasi wrogowie noszą zarost trzydniowy,

  tak się rozpoznają między sobą, obok gestów, uścisków rąk,

  aż po „Słowa Klucze” i symbole w tle.

  Ale Polak?! – chce być modny, czy daje sygnały?!

  Bo gadać słodko do Polaka potrafi wielu, tylko co z tego?!

 4. Prawda nas wyzwoli said

  Przepraszam, że nie na temat ale bardzo ważne:

  Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945

  Posted by Marucha w dniu 2015-06-23 (wtorek)

  1. PRZEDMOWA

  I. Monumentalna praca Władysława i Ewy Siemaszków (ojca i córki) o ludobójstwie ukraińskim na Wołyniu w okresie II wojny światowej jest jakby woluminem w nieistniejącym wielotomowym dziele o całokształcie ludobójstwa na Polakach w tamtych latach.

  Polacy byli wówczas obiektem ludobójstwa – w różnych postaciach i rozmiarach – niemieckiego, sowieckiego oraz ukraińskiego. Dwa pierwsze są nieźle znane i udokumentowane. Natomiast ludobójstwo ukraińskie, jak dotąd – znacznie gorzej. To ostatnie, terytorialnie, nie ograniczało się zresztą, jak wiadomo, do obszaru Wołynia (i części południowego Polesia), lecz objęto również całą Małopolskę Wschodnią, a nawet część powiatów południowowschodniej Polski w jej obecnych pojałtańskich granicach.

  Ale trzeba pamiętać, iż teren byłego województwa wołyńskiego był pierwszym obszarem ukraińskiego ludobójstwa na Polakach, z ilością zamordowanych znacznie wyższą niż na terenach poszczególnych byłych województw Małopolski Wschodniej (województwa: tarnopolskie, stanisławowskie i wschodnia część lwowskiego) (1). Zatem słusznie Autorzy wzięli to właśnie województwo w pierwszym rzędzie na warsztat.

  Pojęcie i sam termin „ludobójstwo” (angielskie genocide) stworzone zostały we wczesnych latach czterdziestych przez Rafała Lemkina. Lemkin (1901-1959) był w latach trzydziestych podprokuratorem Sądu Okręgowego w Brzeżanach (woj. tarnopolskie), później delegowanym na równorzędne stanowisko w Warszawie, wreszcie adwokatem i wykładowcą Wolnej Wszechnicy Polskiej tamże. Nad problematyką ludobójstwa (określaną przez niego wówczas jako „akty barbarzyństwa”) pracował już przed wojną. Do Stanów Zjednoczonych przedostał się w 1941 r. i tam w 1944 r. wydał swoje przełomowe dzieło (2). Był również głównym twórcą podstawowego w tej dziedzinie traktatu międzynarodowego: Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 9 grudnia 1948 r. W związku z tym w latach pięćdziesiątych dwukrotnie proponowano go do Pokojowej Nagrody Nobla (3).

  Zapisy cytowanej K o n w e n c j i , która jest ratyfikowana przez olbrzymią większość państw świata, muszą być dziś traktowane jako ius cogens, innymi słowy takie, od których „nie może być odwrotu” (przeciwieństwem jest ius dispositiuum) (4). Jednocześnie zbrodnia ludobójstwa wpisana jest do większości kodeksów karnych państw współczesnego świata (5).

  W rozumieniu art. II tej K o n w e n c j i „ludobójstwem jest którykolwiek z następujących czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych jako takich”, dokonanych w różnych postaciach: na pierwszym miejscu (art. II, pkt a/) figuruje, rzecz jasna, „zabójstwo członków grupy”, dalej jednak (punkty b/-e/) ujęte są również: „b/ spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy; c/ rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego; d/ stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy; e/ przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy”.

  Trzeba tu wyraźnie powiedzieć, że ludobójstwo ukraińskie na Polakach ma w stosunku do ludobójstwa niemieckiego i sowieckiego szereg fatalnych wyróżników (okoliczności obciążających):

  Po pierwsze, w swoim założeniu obejmowało ono jak najszybszą eksterminację fizyczną (wymordowanie) – „tam i wtedy” – wszystkich Polaków, których udało się dosięgnąć (6), od niemowląt po starców, bez jakiejkolwiek różnicy płci lub wieku. Pod tym względem porównywalne jest ono jedynie do niemieckiego totalnego ludobójstwa na Żydach – lecz nie na Polakach (7). Zresztą, dodajmy, jeśli chodzi o eksterminację Żydów – obywateli polskich – na Kresach południowowschodnich RP, Ukraińcy mieli nie tylko olbrzymi udział we wszystkich masowych aktach ludobójstwa wspólnie z Niemcami lub samodzielnie pod niemieckim nadzorem (8), ale dokonywali również podobnych aktów na własną rękę, już latem 1941 r. w momencie wkraczania wojsk niemieckich (9). Później, już po wspólnej z Niemcami likwidacji gett, a więc głównie od drugiej połowy 1942 r., Ukraińcy wyłapywali i mordowali jeszcze pojedynczych ukrywających się Żydów (10). Wszystkie te „akcje” połączone były, przypomnijmy, z olbrzymim rabunkiem mienia (11).

  Po drugie, ludobójstwo ukraińskie połączone było z reguły ze stosowaniem najbardziej barbarzyńskich tortur. Chodzi tu o sięgające XVII i XVIII w. tradycje hajdamackie (powstania Chmielnickiego (12) i „koliszczyzny” (13)), stosowane już wtedy rąbanie ofiar siekierami, wrzucanie rannych do studzien, przerzynanie piłą, wleczenie koniem, wydłubywanie oczu, wyrywanie języków itp. (14). Takich barbarzyńskich czynów Niemcy, a nawet Sowieci (z reguły) nie dokonywali. Oczywiście było bicie i często bestialskie znęcanie się w czasie śledztw (15) oraz w obozach koncentracyjnych (gdzie dochodziło jeszcze wielkie głodowanie i praca ponad siły, zbrodnicze eksperymenty medyczne u Niemców etc.), ale nie miało miejsca mordowanie połączone z obcinaniem czy wyrywaniem części ciała, przepiłowywaniem, rozpruwaniem brzuchów i wywlekaniem wnętrzności itp. (16).

  W ogóle, dodajmy, w skali europejskiej – ……..

  dalszy ciag tu:

  https://marucha.wordpress.com/2015/06/23/ludobojstwo-dokonane-przez-nacjonalistow-ukrainskich-na-ludnosci-polskiej-wolynia-1939-1945/

 5. @+@=@@ said

  Cóś takiego! Donald Tusk szczytuje…

  Nieźle się bawią za unijne pieniądze wygadując farmazony.
  Może von con Donek powie nam coś o syfie jaki pozostawił w Polsce? Niechcący nadmienię, że już wkrótce jego misja skończy się i wróci na ziemię, a może trafi do celi? Któż to wie!

 6. z monitorapolskiego said

  Augustyn P. napisal:

  …..GORACO ZACHECAM DO
  NATYCHMIASTOWEGO JEDNOCZENIA SIE LUDZI DOBREJ WOLI I WSPOLNEGO DZIALANIA DLA
  RATOWANIA LUDZI PRZED ZAPLANOWANYM LUDOBOJSTWEM!

  CZYNIC TO NALEZY W KAZDYM SKUPISKU LUDZKIM !

  Pierwszy krok to:
  REFERENDA OGOLNONARODOWE .

  Drugi:
  OGOLNONARODOWY SPRZECIW PRZECIWKO ISTNIEJACYM WLADZOM POPIERAJACYM DEPOPULACJE !

  Trzeci – ODZYSKANIE SUWERENNOSCI i WOLNOSCI NARODOWEJ !!!

  Czwarty:
  – przejecie władzy – POLAKAMI WINNI RZADZIC TYLKO POLACY Z POLSKIEJ KRWI i KOSCI !

  Piaty:
  – bardzo delikatny – ZACHOWAC SPOKOJ i STANOWCZOSC ORAZ NIE DAC SIE SPROWOKOWAC DO ROZLEWU KRWI.

  Szosty:
  – ODTWORZENIE POLSKIEJ OBRONNOSCI i WOJSKA POLSKIEGO !

  Siodmy:
  – Podziekowanie za goscine obcym bankom w Polsce .

  Osmy:
  – STWORZENIE POLSKIEGO HANDLU !

  Dziewiaty:
  – ODBUDOWA POLSKIEGO PRZEMYSLU i CALOKSZTALTU POLSKIEJ GOSPODARKI !

  Dziesiaty:
  – ODBUDOWA POLSKIEGO ROLNICTWA I PRODUKCJA POLSKIEJ ZYWNOSCI NA KAZDYM SKRAWKU ZIEMI POLSKIEJ
  – POLAK dla POLAKA z dowolnym handlem nawet na podworku u POLSKIEGO ROLNIKA !
  Nadwyzki zywnosci u rolnika/ogrodnika za prace i inne usługi bez rozliczen gotówkowych – ZADNA ZYWNOSC POLSKA NIE MOZE SIE ZMARNOWAC !!!

  DO DZIELA POLKI I POLACY – JESZCZE POLSKA NIE ZGINELA !!!!!!!!!!!!!!!!!!

  POMAGAJMY SOBIE WZAJEMNIE ,CZYNMY DOBRO i POKOJ !
  SADZIC LOTROW i WYMIERZAC SPRAWIEDLIWOSC TO KOLEJNA POWINNOSC ,
  kto z winnych nie ucieknie BEDZIE OSADZONY !!!

 7. Oszustwo polskiej transformacji said

  Czy oszustwo polskiej transformacji nie powinno być przestrogą dla Grecji?
  —————
  „Imperium Dobra” w działaniu – Oszustwo Transformacji. Wykład Lecha Jęczmyka – 11.06.2015, Warszawa

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: