Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

★☭ Straszliwa cena za przywleczone nad Wisłę stalinowsko/kominternowskie szumowiny

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-07-19

Gwoli przypomnienia jeszcze żyjącym oraz ich bolszewickim, czyli nie tylko żydo/komunistycznym potomkom: dzieciom wnukom, prawnukom przywleczonym przez Sowieta jako tzw Polskę Lubelską, na przypomnienie komu się wysługiwali i jakie koszty ich zainstalowania Polska poniosła.

Jakże wysoką cenę zapłaciła Polska po wojnie za tę kominternowską, antypolską zbrodniczą szarańczę pokroju rodziców Adama Michnika, teścia M. Święcickiego (Szyra), dziadka/wujka M. Borowskiego (Bermana), dziadka Węglarczyka (Światło a właściwie Fleischfarb) tudzież innego, mnogiego podobnego im antypolskiego tałatajstwa jak Jaruzelski oraz im podobnych odrażających, służalczych szumowin. 

Dziś, co rusz ci i owi czyli głównie …jeno ci/owi!!!
domagają się od nas Polaków, od Polski odszkodowań za mienie!

A gdzie nasze mienie?

Część zagrabiona już od wrzesnia 39r. przez najeżdzcę niemieckiego oraz sowieckiego.
Następnie wyeksploatowane w trakcie wojny przez Niemca i wywieziona przez nich przed nadchodzącymi ruskimi.

I to wszystko co się działo po wkroczeniu Sowieta na tereny Polski przedwojennej oraz terenów tzw odzyskanych mających nam przypaść.

Grabież, grabież, grabież!

Zjawisko to można chyba tylko porównać do tego, jakie zaznali mieszkańcy średniowiecznej Europy z najazdów mongolskich czy tatarskich. Nawet Huno/Wandalowie nie dokonywali takich zniszczeń wkraczając, zdobywając tereny wspóczesnej im Europy IV/V w.

To co wyczyniali Sowieci na terenach czysto polskich oraz tych przyznanych czyli tzw Odzyskanych po prostu nie mieści się nawet w kategorii … grabieży, gdyż miało to przebieg, charakter czegoś, na co aż trudno znależć właściwe określenie. Totalne wyszarpywanie wszystkiego, co miało jakakolwiek wartość, ładowanie na wagony i na wschód. Wszystkiego w dosłownym tego słowa rozumieniu.

W ten sposób rozgrabiono, rozkradziono resztkę tego co jeszcze pozostało po sześcioletniej dewastacji, wojennej eksploatacji za Niemca czyli nie tylko resztówki po COP.
Generalnie dość trudno jest wycenić wielkość szkód, strat poniesionych przez Polskę, gdyż prl’wskie szumowiny do 89 roku skrzętnie zamazywały te dane.

A potem tzw III RP nie kwapiła się do poczynienia tych rachunków.

Tak więc metoda wyliczenia jest trudna, ale możliwy jest szacunek wielkości tych strat, szkód grabiezy sowieckiej po 45r. To na dziś daje wielkość ok. 60 mld $,( bez odsetek!!!) nie wliczając w to majątku zagrabionego z terenów tzw odzyskanych oraz tego rozkradzionego po 17 września 1939 na Kresach wshodnich.

Dziś dzieci, wnuki i prawnuki tej jakże dla Polski kosztownej kominterowsko/służalczej agentury nad Wisłą nadal są w głownym rozdaniu.

Ba!
Usiłują nas pouczać, rugać, zawstydzać.
Uczą nas nawet … tolerancji i poprawnego pojmowania historii, ekonomii!
I o zgrozo … patriotyzmu!

Jeden z nich, prawnuk Jakuba Bermana mordercy, zbrodniarza z okresu po wkroczeniu Sowieta tako rzecze na łamach czesrkiej gadzinówki, odmichnikowego GWna ” „Nierówności społeczne i wysokość płac to nie są centralne problemy polskiej gospodarki” polemizując z dość odważną jak na M.Belkę oceną aktualnych polskich problemów!

Tekst ten chciałbym też polecić czołowej funkcjonariuszce PO, prezydent Warszawy, gdy będzie w najbliższych dniach znów fetować „dzieło” Stalina w sercu polskiej stolicy: symbolu zniewolenia i upodlenia. Zanim wypowie kolejne durnowate pochwalne zdanie n/t tego architektonicznego potworka/koszmarka niechaj pomyśli ile on nas Polaków kosztował plus oczywiście w wymiarze szkód niematerialnych, na psychice nie tylko warszawiaków.

antysalon • niepoprawni.pl
fot. historya.pl
Za: wzzw.wordpress.com

Reklamy

Komentarzy 20 to “★☭ Straszliwa cena za przywleczone nad Wisłę stalinowsko/kominternowskie szumowiny”

 1. Jerzy Tatol said

  No! Wreszcie admin. wrzucił na forum tekst spełniający wymogi podstawowego prawa logiki: NIE DA SIE USUNĄĆ SKUTKÓW JEŚLI SIĘ NIE USUNIE PRZYCZYN obecnego stanu rzeczy. A jak usunąć te przyczyny? To proste:

  Ożywić Polskę „sanacyjnym” sposobem! – cz. 3

  Przez REPOLONIZACJĘ do UZDROWIENIA!

  Wokół zbliżających się jesienią 2015 roku wyborów parlamentarnych coraz bardziej gęstnieje atmosfera polityczno – propagandowa. Jedni, beneficjenci obecnych „układów” są zdolni obiecać wszystko aby jeszcze raz zastosować chwyt; wybierzcie nas a my wam pokażemy a drudzy „oburzeni”, „niepokonani”, „zmieleni” i im podobni obiecują obalenie istniejącego „systemu” i daleko idące zmiany. Słusznie, zmiany są potrzebne ale w jakim idące kierunku? W dobrym czy w złym kierunku? To po pierwsze, a po drugie ile czasu trzeba aby te zmiany ująć w przepisy prawa zrozumiałe dla „przeciętnego zjadacza chleba” tak aby znał swoje prawa i obowiązki i mógł je egzekwować zarówno w stosunku do polityków jak i zwykłych urzędników. A sprawa nie jest taka prosta aby dzisiejsze „legalne bezprawie” doprowadzić do stanu zrozumiałego dla przeciętnego obywatela tym bardziej, że jest celowo zagmatwane we wszystkich obszarach życia społeczno – gospodarczego. Warto tu przypomnieć, że „międzywojenna” Polska potrzebowała aż 15 lat aby uporządkować polskie prawodawstwo i je ujednolicić po rozbiorach. Ale jest jedna zasadnicza różnica między ówczesną a obecną sytuacją. Wówczas o sprawach polskich decydowała „grupa trzymająca władzę” mająca na względzie dobro Polski a dzisiaj istnieje „gtw” mająca brutalny, destrukcyjny charakter i która świadomie, konsekwentnie i z premedytacją niszczy podstawy bytu Narodu i Państwa Polskiego!
  Co zdecydowanie przemawia za REPOLONIZACJĄ? Przede wszystkim nie trzeba się męczyć nad naprawianiem obecnego systemu „legalnego bezprawia” lecz jedną decyzją sejmu wyrzucić go na „śmietnik historii bolszewizmu” w Polsce. Nie grozi to żadną anarchią bo od następnego dnia obowiązywać będzie z powrotem POLSKIE PRAWODAWSTWO wymagające tylko uzupełnienia o te dziedziny prawa, które były nieprzewidywalne w latach 30-tych jak np.: kodeks drogowy, Internet, rynek reklam itp. Do natychmiastowego wykorzystania są natomiast: rola narodowego Banku Polskiego w finansowaniu inwestycji strategicznych, system finansowo – podatkowy dotyczący budżetu Państwa, przywrócenie roli Kas Chorych, Prawo Spółdzielcze itd. Itp. Trzeba również wziąć pod uwagę takie elementy jak: otwarta możliwość rozliczenia wszelkich zbrodni dokonanych przeciw Narodowi i Państwu Polskiemu od 1945 roku, renegocjacje z UE czy negocjacje z organizacjami międzynarodowymi uczestniczącymi w rozkradaniu Polski.
  Równie ważna jest możliwość szybkiego powołania nowego Rządu Polskiego. Art. 12 Konstytucji głosi: „Prezydent Rzeczypospolitej: a) mianuje według swego uznania Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek mianuje Ministrów,” A więc klucz do sprawy leży w wyborze właściwego Prezydenta RP! Zgodnie z treścią Art. 16 Konstytucji kwietniowej:
  ”(1) Wybór Prezydenta Rzeczypospolitej odbywa się w sposób następujący:
  (2) Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej wybiera Zgromadzenie Elektorów.
  (3) Ustępującemu Prezydentowi RP służy prawo wskazania innego kandydata.
  (4) Jeśli ustępujący Prezydent RP z tego uprawnienia skorzysta wyboru Prezydenta RP dokonają obywatele w głosowaniu powszechnym z pomiędzy dwóch kandydatów: zgromadzenia Elektorów i ustępującego Prezydenta RP.
  (5) Jeśli ustępujący Prezydent RP oświadczy, że nie zamierza skorzystać z prawa wskazania kandydata (…..), kandydat Zgromadzenia Elektorów uznany będzie za obranego na Prezydenta Rzeczypospolitej.”
  Aby więc dokonać wyboru Prezydenta RP należy zwołać Zgromadzenie Elektorów a tu Art. 17 głosi: „(1) Zgromadzenie Elektorów składa się z Marszałka Senatu, jako przewodniczącego, Marszałka Sejmu jako zastępcy, z Prezesa Rady Ministrów, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych oraz 75 elektorów, wybranych z pośród obywateli najgodniejszych w 2/3 przez Sejm i w 1/3 przez Senat.”
  Co prawda Art.18 głosi: „(1) Zgromadzenie Elektorów zwołuje Prezydent RP najpóźniej na piętnasty dzień przed upływem swego urzędowania.” co jest niemożliwe w obecnej sytuacji ale problem ten rozwiązuje Art. 23, który głosi: „W czasie gdy urząd Prezydenta RP jest opróżniony, funkcje Prezydenta sprawuje zastępczo Marszalek Senatu, a gdyby Senat był rozwiązany – Marszałek rozwiązanego Senatu, korzysta on wówczas ze wszystkich uprawnień z urzędem Prezydenta Rzeczypospolitej związanych.”
  Do czego zmierzają powyższe informacje i rozważania? Do zwrócenia uwagi Polaków na najbardziej newralgiczny element obecnej akcji przedwyborczej – konieczność wyboru nowego pro polskiego Rządu, który przełamie proces destrukcji Państwa i niszczenia podstaw bytu Narodu Polskiego! Obecna sytuacja polityczno – parlamentarna w dużym stopniu jest podobna do sytuacji z początku lat 30-tych ub.w. Nasi Patriotyczni Ojcowie i Dziadowie znaleźli jednak sposób na jej przełamanie. Nam nie pozostaje nic innego jak skorzystanie z gotowych, sprawdzonych wzorów! Nawet 15-to letni plan rozwoju gospodarczego na lata 1939 – 1954 po niewielkich korektach jest żywcem do wykorzystania.
  Warto też zwrócić uwagę na charakterystyczny ton propagandy przedwyborczej. Wszystkie ugrupowania partyjne i „antysystemowe” ograniczają się wyłącznie do obiecywania „gruszek na wierzbie” i ustalania list kandydatów a propaganda na temat JOW-ów wyraźnie zmierza do wywołania totalnej anarchii, przy której niemożliwy będzie wybór jakiegokolwiek rządu!
  Czy jest możliwość skutecznego przejścia spod rządów obecnego, „legalnego bezprawia” do rządów polskiego „państwa prawa” bez „kryteriów ulicznych”, manifestacji i protestów?
  Taką możliwość daje obecna ordynacja wyborcza pod postacią rejestracji Komitetu Wyborczego Wyborców ale tym razem musi to być ruch społeczny nastawiony nie na „naprawianie błędów i wypaczeń” lecz na REPOLONIZACJĘ czyli przywrócenie polskiej państwowości i ODZYSKANIE POLSKI! Ale ten ruch społeczny musi osiągnąć wynik wyborczy rzędu 70 – 80% aby bez problemów po ukonstytuowaniu się Sejmu i Senatu (dokonaniu wyborów Marszałków) podjąć uchwały o przywróceniu funkcjonowania polskiego prawa obowiązującego do 1945 roku!
  Co stoi na przeszkodzie przeciwko dokonaniu takiego aktu. Przede wszystkim antypolska propaganda na temat tzw. Polski Sanacyjnej oraz gęsta zasłona milczenia i fałszu na ten temat. Potrzebna jest więc intensywna akcja informacyjna przeciwdziałająca antypolskiej propagandzie. Potrzebne jest organizowanie Jawnych Kompletów Repolonizacyjnych (na wzór TKN w okresie okupacji wojennej), na których Polacy posiadający rzetelną wiedzę o Prawdziwej Polsce uświadomią Polaków o ich sile i możliwości złamania obecnego systemu oraz wyjścia na prostą drogę do „uzdrowienia” Polski czyli Nowej Sanacji!
  Oczywiście, ten ruch społeczny nie powinien ograniczać swojej perspektywy działania tylko do najbliższych wyborów lecz przyjąć rolę organizacji stale monitorującej poczynania różnych władz i służb państwowych na podobieństwo OZON-u (Obóz Zjednoczenia Narodowego), dzięki któremu w wyborach parlamentarnych w 1938 r. wzięło udział ponad 70% uprawnionych

  Jerzy Tatol
  Lipiec 2015 rok

  Więcej argumentów na fb w grupie „Spadkobiercy II-ej RP

 2. Moher49 said

  Panie autorze, polskie straty w II wojnie to kilka trylionów USD a nie 60 mld !!!.

 3. Antoni Kosiba (tak, ten znachor) said

  Precz z komuną!!!!

 4. Antoni Kosiba (tak, ten znachor) said

  Ale będą MUSIELI uciekać z Polski – ci zdrajcy!! Będą MUSIELI! Huurrrrrrrrrrrraa!!!!! Przepowiedział to 92-letni franciszkański wizjoner Lodovico Rocco już w sierpniu 1849 r, na Synaju, tuż przed swoim zgonem. BANICJA! BANICJA! BANICJA! Precz z Polski!!!! Precz! Precz!!! Precz!!!!!! Precz!!!!!!

 5. Piotrx said

  Braun Grzegorz – Kto tu rządzi?
  http://ksiegarnia.antyk.org.pl/x_C_I__P_23016643-23010001__PZTA_2.html

  „To gorzka i prawdziwa odpowiedź na rządową propagandę sukcesu o Polsce w ostatnich 25 latach. O tej książce będzie głośno. Niepokorny reżyser, wielokrotnie represjonowany przez rządzących, jasno, odważnie i po nazwiskach mówi w rozmowie z Janem Pińskim, co zdarzyło się w Polsce przez ostatnie 25 lat „transformacji” i kto nami rządzi. „Odpowiedź na pytanie, kto dzisiaj naprawdę rządzi Polską, jest nieskomplikowana. Polską rządzi łże-elita, elita podstawiona. Elita, która zajęła miejsce prawdziwej elity: wyrżniętych, ograbionych, zdeklasowanych, wypchniętych na emigrację czy to wewnętrzną, czy zagraniczną. Ta elita, fundamentalnie różni się od elity narodowej tym mianowicie, że ta nowa „szlachta nie ma żadnych zasług. Ta nowa „szlachta, nowa post-peerelowska klasa polityczna zawdzięcza swój awans społeczny, ekonomiczny, polityczny, czyli władzę po prostu, aktom n i e w i e r n o ś c i Rzeczypospolitej. Wszyscy, którzy dzisiaj rozdają karty i wyjadają konfitury, mając do nich najlepszy dostęp, zasłużyli się niewiernością Polsce, narodowi polskiemu, wchodząc w relacje i więzi lojalności z władzami innych państw, innych projektów państwowych, które działają na naszym terytorium”.

 6. Piotrx said

  Wichrowski Leszek – RENEGACI – Likwidacja Hut, Stoczni, Górnictwa… Wyprzedaż Lasów, Ziemi i innych bogactw Polski.
  http://ksiegarnia.antyk.org.pl/x_C_I__P_23016691-23010001__PZTA_2.html

  „Książka „Renegaci” w pięciu rozdziałach opisuje zbrodnie komunistów popełnione na narodzie polskim w okresie PRL-u oraz w czasie tzw. „transformacji” po 1989r z udziałem ultraliberałow, często byłych funkcjonariuszy i agentów SB. Pokazuje zdrajców – inicjatorów tej antypolskiej transformacji ustrojowej i gospodarczej. Pokazuje dyktatorów oraz nadzorców przejścia z gospodarki socjalistycznej do kapitalistycznej i zachodniego wolnego rynku, skutkującego przejęciem przez korporacje zachodnie rynku polskiego. Sprawcy tej przemiany pozbawili Polaków możliwości odbudowy niezależnej gospodarki narodowej i udaremnili przywrócenie niezależnego bytu państwa polskiego. Opracowanie zwraca uwagę na sprawców dramatycznych dla Polaków następstw: samouwłaszczanie się nomenklatury PZPR, rabunkowej wyprzedaży kluczowych zakładów przemysłowych obcemu kapitałowi, likwidacji strategicznych obszarów gospodarki polskiej oraz przekształcania przemysłu polskiego w masę upadłościową. Spowodowało to likwidację milionów miejsc pracy i wymuszenie masowej emigracji za chlebem z korzyścią dla państw zachodnich.Renegaci w dodatku zadłużają miasta i państwo polskie w skali nie do spłacenia przez wiele pokoleń narodu polskiego. Opisana w książce rzeczywistość dowodzi o zamierzonym przez renegatów pozbawianiu Narodu polskiego własności i niezależnego bytu państwa ze skutkiem, ciągnącym się od 1939 roku, czyli uniemożliwiania Polakom odzyskania suwerenności narodowej i niepodległości Polski. Uzasadniają to przypominane w „”Renegatach” fakty.”

 7. Antoni Kosiba (tak, ten znachor) said

  Do internauty podpisanego „Moher49”: proszę Pani albo Pana, NA PEWNO grubo więcej niż 60 mld $, tak, ale jednak nie w trylionach dolarów! Trylion to jest jedynka i OSIEMNAŚCIE zer! Milion milionów milionów! Milion do sześcianu, inaczej mówiąc. Wszystkie bogactwa świata RAZEM nie są warte aż tyle! Nie przesadzajmy! Nawet w trosce o należności dla własnej Ojczyzny!

 8. Kuźwa, lemingu obudź się i otwórz wreszcie swoje ślepia said

  Prawda o PRL – tekst pochodzi z kręgów wojskowych, ale jest wart przeczytania i zadumy

  PRL – i to wszystko jak leming wie NA KACU I W STANIE NIETRZEŹWYM PERMANENTNYM!

  A kto – z młodych wykształconych, z dużych miast – wie, że kiedyś w Polsce produkowano generatory elektryczne dla największych elektrowni?

  Że produkowano turbiny o mocy 500 MW, — a przymierzano się do turbin 1500 MW?

  Że polowa chińskich, indyjskich, indonezyjskich, greckich i tureckich, libijskich i irackich elektrowni — wyposażona była / jest nie w amerykańskie, czy niemieckie — a w polskie turbiny?

  Że produkowano u nas śmigłowce, samoloty tłokowe i odrzutowe, że produkowano 40.000 ciężarówek, że wytapiano 20 mln ton stali, że byliśmy na 2 miejscu – za Japonią – w produkcji statków rybackich, a te zdobywały Błękitną Wstęgę Atlantyku w tej kategorii?

  Że nasze zestawy audio – radio, wzmacniacz, głośniki, gramofon, magnetofon Radmoru — biły amerykańskie i japońskie?

  Że nasze sprężarki chłodnicze kupowało wiele krajów świata? Że już w latach 50-tych nasz Star był napędzany gazem LPG — i miał nim chłodzone nadwozie?

  Kto pamięta, że pierwszy PC komputer powstał w Erze – przed ZX Spectrum?

  Że wybudowano:

  Trasę Warszawa-Katowice (Gierkówka, niecałe 300 km – jedna z nielicznych dziś dróg dwujezdniowych o tej długości w Polsce);
  Trasę Łazienkowską wraz z drogami dojazdowymi w Warszawie;
  Dwujezdniową drogę Tuszyn-Łódź;
  Szpital „Centrum Zdrowia Dziecka”;
  Szpital „Centrum Zdrowia Matki Polki”;
  Rafinerię ropy naftowej w Gdańsku;
  Odlewnię żeliwa w Koluszkach;
  Zakłady Dziewiarskie „Kalina” w Lodzi;
  Zakłady produkcji dywanów „Dywilan” w Lodzi;
  Zakłady odzieżowe „Cotex”;
  Zakład produkcji profili giętch w Bochni;
  Zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego w Leżajsku i Lipsku;
  Hutę miedzi w Głogowie;
  Produkcja blach walcowanych na zimno w Hucie im. Lenina (obecnie im. Tadeusza Sendzimira);
  Płocką Fabrykę Maszyn Żniwnych (wyd. 2,5 tys. sztuk kombajnów zbożowych BIZON);
  Zakłady mleczarskie w Węgrowie, Ciechanowie, Chodzieży, Zabrzu;
  Produkcja autobusu Jelcz w Kowarach;
  Zakłady mięsne w Ostródzie, Sokołowie Podlaskim, Zielonej Górze;
  Port Północny i nafto-port (mieliśmy wtedy własne tankowce);
  Zakład kineskopów kolorowych na licencji amerykanskiej w Piasecznie (wtedy jedyny zakład w Europie produkujący tej klasy sprzęt);
  Produkcja układów scalonych i półprzewodników w Naukowo-Produkcyjnym
  Centrum Półprzewodników CEMI w Warszawie,
  11 elektrowni (w tym największa, Kozienice I – o mocy 1200 MW; po 1989 r. – zero elektrowni) – i wiele, wiele innych.

  W latach 70′ oddawano do użytku ok. 300 tys. mieszkań rocznie, a obecnie ok. 1/3 tej liczby, w latach 90-tcyh jeszcze mniej;
  W latach 1970-75 płace wzrosły o 40%;
  W dekadzie 1970-80 – wzrost PKB o ok. 80% (po 1989 r. potrzeba było na taki sam wyczyn 20 lat);
  Spożycie mięsa na głowę było wyższe niż dziś, mięsa nie myto i nie nasączano (Constar);
  1982 (rok kryzysu wywołanego przez „Solidarność” finansowaną przez CIA);
  Od tego roku mierzy się w Polsce liczbę osób żyjących poniżej minimum socjalnego na 24 %, obecnie – powyżej 60%!
  We wrześniu 1980 r. (kiedy Gierek odchodził) zadłużenie Polski w Klubach Paryskim i Londyńskim wynosiło ok. 17,6 miliardów dolarów. Na osobę (615 USD) było ono mniejsze niż na Węgrzech (836 USD) lub Jugosławii (856 USD).

  Pod względem zadłużenia byliśmy na 12-13 miejscu w świecie — co odpowiadało naszej ówczesnej produkcji.

  Przypominam, że Polska posiadała wówczas rezerwy walutowe w wysokości ok. 1,3 mld USD — 4 mld USD w surowcach i półfabrykatach, jak również blisko miliardową nadwyżkę eksportu nad importem (wartość eksportu w 1980 to ok 10 mld USD; bilans handlowy pogorszył się po strajkach „S”).

  Dług Gierka został prawie całkowicie spłacony w roku 2009.

  Gierek, kiedy rządził, mieszkał w rządowych willach (które przy niektórych dzisiejszych chałupach wyglądały jak psia buda). Po internowaniu mieszkał w domku typu klocek w Ustroniu. Jeździł maluchem 126p kupionym na talon. Żył tylko z emerytury belgijskiej za okres przepracowany w tamtejszych kopalniach.

  Proste pytania dla tych, którzy dostają piany na ustach kiedy pada słowo ROSJA.

  Które przedsiębiorstwa kupiła Rosja lub Rosjanie w Polsce za bezcen, a następnie zlikwidowała przez tzw. wrogie przejęcia? Może w Łodzi? Na Śląsku, w Starachowicach?

  Kto doprowadził armie Polską do ruiny, tak że w tej chwili mamy zaledwie parę tysięcy żołnierzy zdolnych do walki?

  Czy to w Moskwie powstają prawa zakazujące w Polsce wędzenia mięsa?

  Kto limituje nam połowy ryb, produkcję mleka, cukru, etc.?

  Czy to Rosja kontroluje handel w Polsce przez 12 największych sieci handlowych?

  Ktoś może dać przykład — kiedy Rosjanie przez podstawione osoby wykupują ziemie na zachodzie Polski?

  A może ktoś zna jakieś rosyjskie, lichwiarskie banki w kraju nad Wisłą?

  Kto zlikwidował całe nasze gałęzie przemysłu takie jak stocznie, elektronika, hutnictwo, zbrojeniówkę?

  A może Putin nałożył na nas haracz za emisję dwutlenku węgla, przez co prąd kosztuje Polaka dwa razy więcej tyle co wcześniej?

  Czy Rosja w Polsce propaguje demoralizację, niszczy rodzinę, patriotyzm młodzieży, gryzie katolików?

  Rosja nie pozwala budować dróg tak, jak chcemy, ze względu na dwa żółwie przechadzające się od sadzawki do sadzawki?

  Czy Rosjanie planują masowe osadnictwo na ziemiach polskich?

  Czy Rosjanie roszczą pretensje do 1/3 polskiego terytorium?

  Czy Rosja wspiera naszych wrogów takich jak banderowcy?

  Czy żąda od nas wysyłania kontyngentów wojskowych do Afganistanu, na Bliski Wschód czy ostatnio Afryki przy okazji niszcząc nasze interesy i powiązania handlowe?

  Czy Rosja narzuca nam swojego rubla, czy ktoś inny – euro?

  Czy Rosja zmusiła do emigracji około 4 milionów, głównie młodych ludzi po 1989 roku?

  Czy to Rosja kazała nam podpisach w 2006 roku traktat lizboński, który de facto zlikwidował suwerenność Polski?

  Pytania można mnożyć – bagaż historyczny stosunków polsko-rosyjskich jest ciężki jak cholera – ale każdy powinien zrozumieć proporcje.

  Los Ukrainy jest ważny — ale jeszcze ważniejsze jest to, co LEŻY w INTERESIE POLSKI a CO NIE – czasem się o tym zapomina…

  Co do zakładów, to można wymienić jeszcze setki innych, w zależności z jakiego fragmentu Polski się pochodzi, bo po prostu było tego całkiem sporo.

  Jeśli wszystko to było nieopłacalne – to niech mi ktoś wyjaśni, z czego dokładano do interesu — skoro do czasów Gierka nikt nie brał ani grosza pożyczek? I podobno sponsorowaliśmy ZSRR i KDLe… normalnie perpetuum mobile.

  *************

  „Odkłamywanie historii PRL, w szczególności zaś poglądów, iż gospodarka PRL to był jeden wielki smród i ubóstwo, produkujący złom, którego nikt nie chciał kupić.
  Admin”

  https://marucha.wordpress.com/2015/07/19/prawda-o-prl-tekst-pochodzi-z-kregow-wojskowych-ale-jest-wart-przeczytania-i-zadumy/#comments

 9. Ryvan said

  Umόwmy się zatem, że :

  Million: 1,000,000
  Billion: 1,000,000,000
  Trillion: 1,000,000,000,000
  I dług amerykański idzie w tryliony, roczny dochόd Royal banku siedzi w bilionach a dom w Vancouver włazi w miliony.

 10. Ryvan said

  Panie Jerzy
  Pozwolę sobie poprosić Pana o jakiś link do materiałόw o ktόrych Pan pisze.
  Jak wiem jest Pan orędownikiem takiego rozwiązania od dawna, zatem jak sądzę dostęp do najlepszego pisanego źrόdła jest właśnie Panu najlepiej znany.
  Pozdrawiam R S

 11. Alina said

  W PO-wski „raju” taki obywatel jak Zbigniew Kękuś musi znać miejsce w szeregu, szczególnie po pismach jakie śmiał wysłać do naczelnych organów:
  http://www.monitor-polski.pl/dr-zbigniew-kekus-do-tuska-czy-byl-pan-agentem-stasi-o-pseudonimie-oscar/

  W Polsce szybko się poprawi – wystarczy kiedy WSZYSCY będziemy Kękusiami – wszystkich nas nie zamkną.

 12. Nasie w Rządzie tak "kompinujom" żeby te polskie lasy jednak przejąć said

  Ania
  19 lipca 2015

  Lasy bankrutują. Od 1 maja 2016 r. nastąpi ich wyprzedaż

  Coraz więcej nadleśnictw traci płynność finansową – alarmował poseł Jan Szyszko (PiS) podczas zwołanej w Sejmie konferencji prasowej. Nie miał wątpliwości, iż jest to bezpośredni skutek nałożenia na Lasy Państwowe gigantycznego haraczu oraz zwiększenia o 50 proc. podatku od obszarów tzw. lasów ochronnych, co w skali roku stanowi obciążenie o 60 mln złotych.
  ???????????????????????????????????
  Problemem nie jest tylko to, że część nadleśnictw nie reguluje swoich zobowiązań, ale ogromne koszty społeczne w postaci pozostawionych bez wynagrodzenia za ciężką pracę tysięcy robotników leśnych, wykonujących dotychczas swoje obowiązki (nota bene często w warunkach ekstremalnych) za 5 zł za godzinę.
  W tym kontekście należy spodziewać się, że te nadleśnictwa będą od 1 maja 2016 r., czyli od momentu uwolnienia w Polsce obrotu ziemią leśną i rolną, masowo przejmowane przez podmioty zagraniczne, które bez przeszkód będą mogły je wyciąć, a następnie wydobyć znajdujące się pod nimi pokłady bogactw naturalnych w postaci rud, kamienia, piasku czy minerałów.

  – Wskutek zabrania pieniędzy część nadleśnictw musi stać się bankrutem, zatem trafią one do sprzedaży. A kto je kupi? Kupi ten, kto ma pieniądze w układzie międzynarodowym – przewiduje Jan Szyszko.

  – 1,6 mld złotych zabrane lasom miało pójść na budowę dróg. Miały to być pieniądze znaczone, które posłużą do rozwoju infrastruktury drogowej w powiatach i gminach. Rok się skończył. Pytamy, które drogi są wybudowane?

  Rząd odpowiada, że niemożliwym jest stwierdzić, które drogi, ponieważ pieniądze się wymieszały. Kolejne kłamstwo i manipulacja rządu. My jako posłowie, organ kontrolny rządu, chcemy wiedzieć, gdzie te pieniądze zostały zainwestowane – podkreślał Dariusz Bąk (PiS).

  Jego zdaniem jest to kolejny przykład na działanie mające na celu poszerzanie biedy w Polsce.
  Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zgromadziło już 2,5 mln podpisów pod wnioskiem o referendum ws. przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej Ziemi, rząd jednak czyni wszystko, aby do powszechnego głosowania w tej sprawie nie doszło. Podobnie zresztą jak i do debaty na forum Sejmu, o co bezskutecznie wielokrotnie wnosili posłowie Prawa i Sprawiedliwości.

  Julia Nowicka

 13. Analityk said

  @Nasie W Rządzie Tak „Kompinujom” Żeby Te Polskie Lasy Jednak Przejąć

  Po wyborach na jesieni należy ten haracz dla lasów anulować! Należy natomist wprowadzić prawo zakazu kupna przez podmioty zagraniczne zarówno zakładów, banków czy ziemi i lasów.
  Obowiązkowo powołać do życia Bank Polski który jako jedyny w Polsce bedzie udzielał pozyczek na inwestycje i pozyczek dla Skarbu Państwa. Oczywiście okupacyjną konstytucje Kwacha należy zlikwidować.

  Jeśli będą jakiekolwiek zaniechania w w/w sprawach to znaczy że w Sejmie są tchórze i agentura!!!

  Tych co wprowadzili prawo nakładające haracz na lasy państwowe by doprowadzić je do upadłości należy według prawa konstytucji niepodległej Polski sprzed 1939 rozstrzelać a majątek przekazać do Skarbu Państwa.
  Lista tych ZDRAJCÓW jest z pewnościa znana gdyż głosowali to w kne-Sejmie.

 14. Dziadzius said

  Tak z ciekawosci na witrynie >www.usdebtclock.org< o 22:33 czasu Gorskiego [ Mountain Daylight Saving Time ] dlug Ameryki byl $18,312,,222, 691,727.00 i na tym aktualanym zegarze dlugu nie mozna bylo zapisac cyfry bo tak szybko rosnie procent – Ten dlug wychodzi na $56,993.00 na kazdego obywatela Ameryki. Do konca roku 2015 -dlug Ameryki bedzie $21,694,000,000,000.00 To reperezntuje 108.73% calego mozliwego Amerykanskiego dochodu czyli Ameryka juz NIE jest w stanie splacic dlugu wedlug wlasnego dochodu. Krycha idzie, – albo wojna – a ukraina pod reka. Biada nam!!

 15. Guła said

  Prawnuki, wnuki i ssyny macie się opamiętać.
  Nierówności społeczne i wysokość płac to są centralne problemy gospodarki szwiatowej na terenie Polski. O czym również przestrzegała syna swego pani Boniowa.
  Tak Guła rozumie wypowiedź pana M. Belki.
  Z czym polemizować? Z oczywistą oczywistością?

 16. Orto Graf said

  @9 – Panie Ryvinie, po polsku to powinno być tak:
  – milion: 1,000,000
  – miliard: 1,000,000,000
  – bilion: 1,000,000,000,000
  I dług amerykański idzie w biliony (po angielsku tryliony), roczny dochόd Royal Banku siedzi w miliardach (po angielsku w bilionach) a dom w Vancouver włazi w miliony (po angielsku bez zmian).
  W Polsce mówimy po polsku.

 17. Analityk said

  Należy stronić od obcych kolorowych i stosować wzgledem nich całkowity ostracyzm.

  http://pl.blastingnews.com/europa/2015/07/wlosi-powstaja-przeciw-niekontrolowanej-imigracji-rozruchy-w-rzymie-00481173.html

  Natomiast obowiązkowotrzeba iść do każdego posła który głosował za tym aby sprowadzać do Polski obcych emigrantów i żydów nie znajacych nawet polskiego i powiedzieć im, że za ich antypolska postawę nigdy juz na nich nie bedziemy glosować.

 18. Analityk said

  Oto co znalezłem na internecie

  http://pl.blastingnews.com/europa/2015/07/niemiecki-dzihadysta-zapowiada-smierc-terror-i-zniszczenie-na-plazach-calej-europy-00463889.html

  Jedyne rozwiązanie to należy tym islamistom dać czas np. dwóch miesięcy na wyjazd z krajów Europy a później tę bandycką hołotę wystrzelać.

 19. Jerzy Tatol said

  Wszystkich, którzy przypomnieli sobie o Prawdziwej Polsce i są coraz bardziej świadomi, że
  BEZ REPOLONIZACJI DEBOLSZEWIZACJI ANI RUSZ zapraszam do grupy dyskusyjnej na fb:
  „Spadkobiercy II-ej RP” https://www.facebook.com/groups/158602164179014/

 20. Jerzy Tatol said

  Nawiązując do tytułu tej dyskusji! Tak, „zapłaciliśmy” straszliwą cenę (zapłaciliśmy – to niewłaściwe określenie!) ale poprzez REPOLONIZACJĘ możemy winowajcom wystawić rachunki! Przemiły Kuźwo, sam chyba jesteś lemingiem skoro nie zauważyłeś, że ci sami ludzie co rządzili PRL-em rządzą nadal jako „gtw” i niszczą wszystko to co co przedtem pozwalali zbudować. Takich jak Ty, spadkobierców PRL jest niestety sporo ale problem polega na tym, że PRL-u nie da się już odtworzyć natomiast są wszelkie podstawy do REPOLONIZACJI czyli przywrócenia polskiego systemu prawnego obowiązującego do 1945 roku!

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: