Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Wywiad z Marianem Miszalskim autorem książki „Żydowskie lobby polityczne w Polsce”

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-07-31

Marian MiszalskiMarian Miszalski urodził się 1948. Ukończył wydział prawa Uniwersytetu Łódzkiego i podyplomowe dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1973-1981 był dziennikarzem łódzkiego „Głosu Robotniczego”. W latach osiemdziesiątych działał w NSZZ Solidarność. W stanie wojennym był internowany. Od 1983 współprowadzi z Stanisławem Michalkiewiczem nielegalne wydawnictwo „Kurs”, które wydawało zakazane przez komunistyczny reżim książki i czasopisma promujące idee wolnorynkowe w PRL. Marian Miszalski działał w KPN, PC, UPR. Dziś publikuje w „Niedzieli”, „Najwyższym Czasie”, paryskim „Głosie Katolickim”. Jest autorem kilku książek i tłumaczem (między innymi powieści Jeana Raspaila, publicystyki Guy Sormana, książki „Wandea. Ludobójstwo francusko-francuskie”). 

Czym jest lobby polityczne ?

Lobby polityczne to grupa wpływu (grupa nacisku), usiłująca wpływać na władze i opinię publiczną celem uzyskania dla siebie korzystnych decyzji, bądź w praktyce administracyjnej, bądź w ustawodawstwie.

Jakie są cele żydowskiego lobby politycznego w Polsce i na świecie?

Na świecie – różne, w zależności od kraju, gdzie takie lobby istnieje i od siły takiego lobby. W Polsce wskazałbym kilka celów: interpretacja historii i bieżącej polityki z żydowskiego punktu widzenia, prezentowanego jako „obiektywny” – co składa się na to, co nazywamy polityką historyczną (propagandą); judaizacja chrześcijaństwa, czyli usiłowanie rugowania etyki chrześcijańskiej z życia publicznego i zastępowania ją etyką opartą na judaizmie; popieranie polityki państwa Izrael bez względu na to, jak ta polityka ma się do interesów państwa polskiego; polityka kadrowa – lokowanie Żydów na ważnych stanowiskach; wreszcie – wspieranie roszczeń majątkowych niektórych organizacji żydowskich, wysuwanych całkowicie bezpodstawnie pod adresem Polski.

Jaka jest skala obecności żydowskiego lobby politycznego w polskojęzycznych mediach?

Głos tego lobby obecny jest przede wszystkim w mediach należących do koncernu medialnego „Agora”, który prowadzi działalność w segmentach prasy, filmu, książek, reklamy, internecie i radiu (21 lokalnych stacji nadawczych, radio TOK FM, Rock Radio i w licznych spółkach zależnych). Jest to bardzo silna obecność.

Jakie są źródła kulturowe żydowskiego szowinizmu?

Sądzę, że takie same, jak wszystkich innych szowinizmów: przekonanie, że jakiś naród jest lepszy od innych i w związku z tym należą się mu szczególne przywileje kosztem innych. W przypadku Żydów-szowinistów korzenie takiego przekonania mogą tkwić w judaizmie, ale i w zwykłej ludzkiej głupocie.

W Polsce kreowany jest mit o zasługach władców przed rozbiorowej Polski, jak to ma się do faktów, w aspekcie uprzywilejowania Żydów kosztem większości mieszkańców ziem polskich?

To obszerny temat i trudno mi omówić go w wywiadzie – odsyłam do lektury mojej książki. Niektórzy władcy Polski potrzebując pieniędzy udzielali Żydom przywilejów fiskalnych w zamian za dostarczanie pieniądza. Przywileje utrwalały się… Kahały stawały się para-bankami, bez konkurencji.

Jaki był stosunek kościoła katolickiego w przedrozbiorowej Polsce do uprzywilejowania Żydów?

Myślę, że temat ten wymaga osobnego opracowania. Kościół był długo przeciwny lichwie, czyli pożyczaniu na procent.

Jakimi przywilejami w przedrozbiorowej Polsce cieszyli się Żydzi?

Przede wszystkim własną organizacją quasi-państwową: władze żydowskich gmin wyznaniowych (kahały) sprawowały nad ludnością żydowską władzę administracyjną i sądowniczą, prowadziły ewidencję ludności żydowskiej i pobór podatków, zarówno w imieniu Skarbu państwa, jak własnym. Feliks Koneczny pisze wprost, że było to „państwo w państwie”, które nie miało tylko własnego wojska. Niezależnie od tego niektórzy Żydzi otrzymywali od niektórych władców osobiste przywileje (najczęściej w zamian za usługi menniczo-fiskalne (pobór podatków i organizowanie pożyczek pieniężnych) i dlatego dochodzili do wielkich fortun.

Jakie były skutki uprzywilejowania Żydów w przed rozbiorowej Polsce dla Polaków i samych Żydów?

Istotą przywileju jest polepszenie czyjejś pozycji ekonomicznej arbitralną decyzją władzy. Przywileje powodowały łatwość bogacenia się władz kahalnych i poszczególnych beneficjantów tych przywilejów względem innych grup społecznych. Przywileje dzielą, nie łącza. Quasi-państwowy status żydowskich gmin wyznaniowych – który był przywilejem – separował społeczność żydowską od polskiej, niezależnie od różnicy wyznaniowej.

Jaki był udział Żydów w handlu niewolnikami, od czasów kiedy ofiarami handlu niewolnikami byli Słowianie aż do czasów nowożytnych?

Trudno mi powiedzieć, bo nie śledziłem tego wątku. Ale historycy są na ogół zgodni, że udział Żydów w handlu niewolnikami był bardzo duży, od czasów antycznych do końca trwania niewolnictwa.

Czy Żydzi po pierwszej wojnie światowej poparli uzyskanie przez Polskę niepodległości?

Jeśli wierzyć Romanowi Dmowskiemu, bezpośredniemu uczestnikowi rokowań powojennych, poliglocie, świetnie zorientowanemu w polityce międzynarodowej – czynili wiele, by młodą polską niepodległość osłabić, a terytorialnie Polskę umniejszyć. Z pism Romana Dmowskiego wyciągnąłem w swej książce ten wątek: stosunków polsko-żydowskich w okresie paryskiej konferencji pokojowej w roku 1919. O ile wiem – nikt poza Dmowskim tych relacji tak dokładnie nie opisał.

Jaka była skala współpracy Żydów z nazistami i sowietami podczas II wś?

Temat współpracy Żydów z nazistami wydaje mi się zbyt skomplikowany, złożony , by mówić o nim w krótkim wywiadzie. Odsyłam do świetnej pracy historycznej Ewy Kurek – „Poza granicą solidarności” (wydawnictwo CLIO, Lublin, 2008), do której zresztą odwołuje się w swojej książce. Współpraca ta wynikała, sądzę, właśnie z owej quasi-państwowości żydowskiej, utrwalonej przez wieki w Polsce przedrozbiorowej: separował ona od siebie Polaków i Żydów, niezależnie od różnic religijnych; co do współpracy z sowietami – sprawa jest oczywista: była to potężna kolaboracja na szkodę Polski.

Jaką pozycje w okupowanej przez komunistów Polsce po II wojnie światowej Polsce zajęli Żydzi ?

Wyjątkowo uprzywilejowaną: jako sowieccy nadzorcy komunistów rodzimych.

Czy Żydzi w okupowanej przez komunistów Polsce cieszyli się przywilejami, niedostępnymi dla Polaków?

Formalnie nigdzie takich przywilejów nie zapisano w prawie (no, może poza zapisami dotyczącymi żydowskiej reprezentacji w KRN czy PPR, albo tworzenia „żydowskich przedsiębiorstw”), ale sowiecka obsada kluczowych resortów siłowych, handlu zagranicznego, finansów oraz propagandy Żydami skutkowała w praktyce uprzywilejowaniem reszty żydowskiej społeczności. Jego konsekwencje trwają do dzisiaj…

Czy prawdą jest to że klika Jaruzelskiego bardzo blisko współpracowała z środowiskami żydowskimi, na ziemiach polskich i w USA, w ostatniej dekadzie PRL?

Moim zdaniem współpraca ekipy Jaruzelskiego z lobby żydowskim w Polsce (mocno osłabionym w 1968 roku wewnętrzną walką partyjną w łonie PZPR – „natolińczycy” contra „puławianie”) zaczęła się w roku 1983, już w dwa lata po ogłoszeniu stanu wojennego, kiedy to Jaruzelski ostentacyjnie odznaczył Medalem Krajowej Rady Narodowej Jakuba Bermana, czołowego zbrodniarza stalinowskiego w Polsce, „ucho i oko” samego Stalina, wcześniej związanego z „puławianami”. O tym ponownym wzajemnym zbliżaniu się i późniejszej współpracy lobby żydowskiego z ekipą Jaruzelski-Kiszczak piszę obszernie w książce.

Czy zgodził by się Pan z opinią, że proces transformacji ustrojowej PRL w III RP został przygotowany przez komunistów w celu zachowania przez nich monopolu własności i kontroli nad polityką? Jaka była rola środowiska żydowskiego w tej transformacji? Czy tacy ludzie jak księża byli zabijani przez komunistów bo byli prawdziwymi liderami opozycji którzy mogli zagrozić kontraktowi Jaruzelskiego z lobby żydowskim?

Co do pierwszego pytania -tak; co do drugiego – lobby żydowskie zaoferowało komunistom swą pomoc: osłonę propagandową tej operacji, oczywiście – nie za darmo… W trzeciej kwestii: zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki uważam za „prowokację w prowokacji”. Wojskowa bezpieka (WSI) postanowiła podporządkować sobie wreszcie bezpiekę cywilną (SB); moim zdaniem WSI od początku do końca kontrolowało porwanie ks. Jerzego, w trakcie porwania SB zorientowało się, że zostało wciągnięte w pułapkę… Analizuje to obszernie w swej poprzedniej książce „Najnowsza spiskowa historia Polski”. Potem poleciały głowy w SB i Kiszczak podporządkował całkowicie bezpiece wojskowej bezpiekę cywilną. Co do morderstw pozostałych księży – służyły z pewnością zastraszaniu i Kościoła, i opinii publicznej, ale nie mam dostatecznej wiedzy by diagnozować: czy były „oddolną” inicjatywą bezpieczniackich „dołów”, czy tym „dołom” ktoś „z góry” sugerował takie działania. Tertium non datur.

Jakie organizacje pozarządowe stanowią zaplecze dla lobby żydowskiego w Polsce?

Zaplecze? Raczej wzajemnie się wspierają, na miarę możliwości. „Agora” – Fundację Batorego, Fundacja Batorego – „Agorę”, i tak, z wzajemnością, wszystkie pozostałe, które zaliczam w swej książce do żydowskiego lobby politycznego.

Czy Żydzi w III RP są uprzywilejowani?

Choćby ustawą o „Stosunku państwa polskiego do gmin wyznaniowych żydowskich”, o czym piszę obszernie w swej książce, choćby finansowaniem Żydowskiego Instytutu Historycznego z budżetu państwa, albo Muzeum Historii Żydów. Z chwilą, gdy rząd Tuska uznał afiliacje żydowskiej agendy HEART przy Unii Europejskiej i w Polsce – to uprzywilejowanie może posunąć się znacznie i niebezpiecznie dalej.

Jak wielki do tej pory nienależny majątek dostali Żydzi, i jakie są ich dalsze nieuzasadnione żądania?

Trzy organizacje żydowskie ze Stanów Zjednoczonych życzą sobie od Polski majątku wartości bodaj 60-65 miliardów dolarów. Do tej pory żydowskie gminy wyznaniowe w Polsce- skupiające raptem ok.1200 wyznawców dostały do roku 2009 majątek szacowany na 287 milionów złotych. Proces przekazywania majątku tym gminom cały czas trwa, dokonuje się w trybie administracyjnym, trudnym do skontrolowania we wszystkich województwach, objętych „gminami żydowskimi”. Od dawna postuluję, by ktoś z posłów opozycji zainterpelował w tej sprawie ministra spraw wewnętrznych i cyfryzacji, ale jakoś boją się zainterpelować… Może w nadchodzącej kampanii wyborczej trzeba kandydatom na posłów stawiać warunek: „Niech pan(pani) teraz, tutaj, głośno i publicznie, zobowiąże się, że zainterpeluje w tej sprawie ministra spraw wewnętrznych, bo jak nie, to nie oddamy na pana(panią) głosów”.

Co więcej – nie wiadomo, do czego zobowiązał się rząd PO wobec wspomnianych na początku organizacji żydowskich chcących wyłudzić od Polski wielki majątek, bo przedstawiciel jednej z tych organizacji stwierdził niedawno publicznie, że są takie zobowiązania ze strony rządu PO/PSL! Więc i w tej kwestii trzeba naciskać kandydatów na posłów no i samych posłów. Inaczej – wiele na to wskazuje – palcem w bucie nie kiwną ci „reprezentanci narodu”…

Jaka jest skala imigracji żydowskiej do Polski?

Podobno 2 tysiące paszportów rocznie, ale i tu oficjalnych danych brak.

Jakie są cele Żydów wobec kościoła katolickiego?

„Żydów” to chyba za dużo powiedziane; natomiast żydowskie lobby polityczne czyni wiele, by autorytet Kościoła katolickiego podważać, a chrześcijaństwo – judaizować. W kierunku zastąpienia uniwersalnej etyki chrześcijańskiej jakąś inną, odmienną etyka… Rzecz jasna – im słabszy Kościół Katolicki – tym lepiej dla takiej polityki.

Czy Rosja jest sojusznikiem wspólnoty żydowskiej i Izraela?

Jak jej wygodnie, to bywa, jak niewygodnie – to nie bywa… Nie wierzę w „rosyjski antysemityzm” jako sprężynę jej polityki, tu nie ma sentymentów i emocji, są interesy, czasem sprzeczne, czasem zbieżne.

Czy polityka żydowska wobec Polski współcześnie ma te same cechy co polityka żydowska wobec Polski przed wiekami?

Odkąd powstało państwo Izrael i wytworzyło się potężne lobby żydowskie w Ameryce tendencja polityki żydowskiej, by utworzyć w Polsce żydowskie „państwo w państwie” osłabła; bardziej realistyczna, jak sądzę, wydaje się żydowskim politykom w dzisiejszych warunkach koncepcja administrowania niesuwerenną Polską z cudzej poręki i przy cudzym wsparciu, jak za Stalina, gdy ten eksperyment szedł całkiem nieźle. Czyja to może być dzisiaj „poręka”? Strategicznych partnerów – Berlina i Moskwy? Waszyngtonu? Berlina, Moskwy i Waszyngtonu, mimo i różnic? Ale upór władz Izraela i amerykańskich organizacji żydowskich w sprawie wyłudzenia od Polski wielkiego majątku wskazuje, że plany wytworzenia w Polsce uprzywilejowanej majątkowo”szlachty jerozolimskiej”, zaczynu państwa w państwie, nie zostały całkowicie zarzucone.

Jan Bodakowski

http://sklep-niezalezna.pl/userdata/gfx/8f0bb440d6cb8c544278d57cfc80ceba.jpg

 

Komentarzy 16 to “Wywiad z Marianem Miszalskim autorem książki „Żydowskie lobby polityczne w Polsce””

 1. jok said

  „Głos tego lobby obecny jest przede wszystkim w mediach należących do koncernu medialnego „Agora”…”

  Tak jakby w pozostałych mediach, będących np w rękach niemieckich lub czasem: nominalnie niemieckich, nie dominowali/brylowali tzw. dziennikarze z korzeniami obco-etnicznymi… I wcale nie są to korzenie niemieckie …:))

 2. Polska młodzież prowadzona przez Jerzego Owsiaka na zatracenie said

  KOR said
  2015-07-31

  No to zaczął się zwierzyniec

  (inspirowany i dyrygowany przez żyda Owsiaka by polską młodzież oddać w ręce szatana – przyp. moj)

  https://www.google.pl/search?q=images+for+polski+woodstock&client=browser-ubuntu&hs=j5l&sa=G&channel=fe&hl=en&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0CCAQsARqFQoTCJHljdjrhMcCFeMRcgodnBMHaA&biw=1830&bih=961#channel=fe&hl=en&tbm=isch&q=images+for+przystanek+woodstock+2015
  pospolity said

  z forum gajowego Maruchy

 3. Trawestujac spopularyzowane kiedys przez sowietow powiedzenie Gorkiego. mniemam ze przyjdzie czas gdy okreslenie „antysemita to brzmi dumnie” bedzie brzmialo dumnie:-)))) Ksiazka p. Miszalskiego, doskonala. Polecam.

 4. j said

  „….Odkąd powstało państwo Izrael i wytworzyło się potężne lobby żydowskie w Ameryce tendencja polityki żydowskiej, by utworzyć w Polsce żydowskie „państwo w państwie” osłabła; bardziej realistyczna, jak sądzę, wydaje się żydowskim politykom w dzisiejszych warunkach koncepcja administrowania niesuwerenną Polską z cudzej poręki i przy cudzym wsparciu, jak za Stalina, gdy ten eksperyment szedł całkiem nieźle. Czyja to może być dzisiaj „poręka”? Strategicznych partnerów – Berlina i Moskwy? Waszyngtonu? Berlina, Moskwy i Waszyngtonu, mimo i różnic? Ale upór władz Izraela i amerykańskich organizacji żydowskich w sprawie wyłudzenia od Polski wielkiego majątku wskazuje, że plany wytworzenia w Polsce uprzywilejowanej majątkowo”szlachty jerozolimskiej”, zaczynu państwa w państwie, nie zostały całkowicie zarzucone.”

  No coz, czyli dokladnie tak jak to zaobserwowal i publicznie oglosil nasz kandydat na prezydenta, Grzegorz Braun:
  „kondominium rosyjsko-pruskie pod zydowskim zarzadem powierniczym”

 5. Piotrx said

  „Jakie są źródła kulturowe żydowskiego szowinizmu?”
  talmud

  „Talmud – co zawiera i czego naucza” – Ks. prof. Józef Kruszyński – Warszawa 1925 r.

  „……Źródłem nienawiści żydostwa względem chrześcijan jest ich talmudyczna religia. Jeżeli więc tego ducha nienawiści czerpią ze swoich ksiąg i są z tego dumni, muszą te księgi cenić jako najdroższy skarb, jako rzecz tak wielkiej wagi, iż utrata ich musiałaby spowodować zmianę w duchowym usposobieniu całego żydostwa….

  ….To, co my dzisiaj nazywamy żydowskimi wadami, uwydatniającymi się jako charakterystyczne cechy całego żydowskiego plemienia, płynie z Talmudu. Przyczyna przeto wyodrębnienia żydowskiego leży nie w narodach chrześcijańskich, lecz w samych żydach. …

  Hasła przeto rozwijane w Talmudzie stały się bardzo popularnymi. Przyjmował je ogół społeczeństwa żydowskiego, skłonnego do fanatyzmu, z dobrą wiarą i wcielał w życie, kształcąc na Talmudzie swój charakter. Nauka tedy Talmudu, podniesiona do godności natchnienia i objawienia i przedstawiana jako źródło wiary i moralności, odbiła niezatarte piętno na duchowym obliczu narodu. ….

  W religii tej dominującym pierwiastkiem jest fanatyzm. Odbił on tak silne piętno na duchowym obliczu całego żydostwa, że żydzi, gdziekolwiek się znajdują, są sobą i wszędzie wywołują to znane i tak stare zjawisko jak ich własne rozproszenie, tj. antysemityzm, który właściwie jest antyjudaizmem, ponieważ nikt nie walczył z żydami, jako z semitami, lecz jako z judaistami, wrogo usposobionymi względem wszystkich innych narodowości. Nie należy się dziwić, że istnieje antyjudaizm. Istnieć on musi i będzie zawsze występował tam, gdzie są żydzi…”

 6. marian44 said

  Nie chcę szydzić ani kopać leżącego, ale wstrząsający jest ten fotoreportaż.
  Myślę czasem, że to jakaś szatańska prowokacja a nie rzeczywistość. Warto zapytać, kto za tym stoi??? Czy to jest właśnie to sławne „Pokolenie JPII”? No i co tak cicho z „Przystankiem Jezus”?
  Same pytania i jakże trudne odpowiedzi, bo przecież musi się znaleźć siła, która to wreszcie jakoś „ogarnie”…

 7. Kapsel said

  Hoffman Michael
  Judaizm zdemaskowany w oparciu o jego własne święte księgi. Tom 1

  Autor tej książki dowodzi, że judaizm nie jest religią Starego Testamentu czy też Boga Izraela, ale kultem bożków judaistycznych opartym na Talmudzie, Kabale i rasistowskim uwielbieniu własnego narodu. Dowodzi, że chrześcijaństwo jest jedyną religią, która wyraża starotestamentową wiarę w Jahwe, będąc kontynuacją i proroczym wypełnieniem Starego Przymierza w Ewangelii Mesjasza Izraela.
  Książka ta napisana została ku pożytkowi wszystkich, jednak ze względu na władzę sprawowaną przez zwolenników ideologii, którą demaskuje, może stać się ona przedmiotem potwarzy i prześladowań. Tym, którzy zakazaliby jej lub zniesławiali jej autora, należy zadać pytanie, jakie zadał św. Paweł Galatom: „Czy teraz stałem się waszym wrogiem przez to, że mówię wam prawdę?”
  Oksymoron „judeochrześcijaństwo” akceptowany jest obecnie przez wielu chrześcijan, nawet wyznających poglądy konserwatywne. Ów obrzydliwy twór przypomina miksturę alchemiczną powstałą przez połączenie dwóch wzajemnie sprzecznych składników. Niemal powszechna aprobata i popularność tego absurdalnego terminu doskonale obrazują bezdenną ignorancję historyczną naszych czasów. Ojcowie Kościoła nie znali czegoś takiego jak tradycja „judeochrześcijańska”, ponieważ judaizm nie istniał przed Chrystusem. Przed Jego przyjściem istniała wiara Izraelitów, stopniowo niszczejąca, podkopywana przez szkodliwe nauki przekazywane przez faryzeuszów i saduceuszów.
  Jak można mówić, że „judaizm” („religia żydowska”) jest fundamentem chrześcijaństwa, jeśli według św. Pawła jest to religia oparta na stworzonych przez ludzi tradycjach, a wedle Jezusa Chrystusa, tradycje te są „próżne” (Mt 15,9). Jak można twierdzić, że „judaizm” stanowi rdzeń, z którego wyrasta chrześcijaństwo, kiedy Stary Testament nic nie wspomina o „judaizmie”? Na darmo szukać w nim tego terminu, a jednak modernistyczni chrześcijanie niemal wyłącznie właśnie „judaizmem” określają religię Starego Testamentu, Jahwe i Jego ludu.

  Dodatek I

  Rosyjska petycja o uznanie Kitzur Szulchan Aruch za literaturę propagującą nienawiść –

  Dodatek II

  Jezus Chrystus w Talmudzie: reprodukcja fotograficzna dwóch tekstów –

  Indeks –

  Książka ta nie ukazałaby się w języku polskim, gdyby nie wieloletnie, permanentne prześladowanie Wydawnictwa ANTYK i Księgarni Patriotycznej ANTYK ze strony Gazety Wyborczej, Tygodnika Powszechnego, TVN, TVP, Polsatu i innych tego typu mediów, które swymi kłamliwymi i napastliwymi artykułami, godnymi metod propagandy hitlerowskiej i komunistycznej, zwróciły uwagę Wydawcy na problematykę filosemityzmu i antysemityzmu oraz rasistowskich przekonań większości Żydów o gojach a w szczególności o chrześcijanach, osobliwie zaś o Polakach.

  Gdyby nie kipiąca nienawiścią antypolskość i antychrześcijańskość wielu polskojęzycznych mediów, których tylko drobnym odłamkiem była owa akcja wieloletnich oszczerstw przeciwko Wydawcy, byłbym dalej nieświadomym niczego „filosemickim” katolickim gojem, łatwowiernym Polakiem uważającym, iż Adam M. jest tylko błądzącym politykiem i dziennikarzem, dla którego Polacy są po prostu „biologicznymi antysemitami” czepiającymi się bogobojnych a jeśli nawet niewierzących to już na pewno niewinnych, uczciwych Żydów. Dopiero zgłębienie tematu religijności i ideologii judaizmu ujawniło, jak fundamentalne znaczenie dla przyszłości naszej łacińskiej cywilizacji i Ojczyzny, naszej oraz naszych dzieci wolności i własności osobistej, ma śmiertelnie ważny bój pomiędzy Anty-kościołem a Kościołem, Synagogą Szatana a Kościołem założonym przez Boga i obdarzonym przez Niego depozytem nieprzemijającej i jedynej Prawdy. Wydanie tej książki dedykuję tym polskim kapłanom ogarniętym pseudoekumenizmem, którzy od wielu lat fascynują się cadykami i rabinami oraz ich wiedzą, wplatając nieustannie w swych homiliach opowieści o ich życiu i naukach. Nie jeden z tych księży sprawuje ważną funkcję n.p. w seminariach w Polsce, mają oni decydujący wpływ na kształtowanie młodych kapłanów i są oni niemal pewnymi kandydatami na biskupów Świetego Kościoła Rzymsko-Katolickiego.
  Boże miej w opiece Kościół swój! Niepokalana Maryjo ratuj!

  http://ksiegarnia.antyk.org.pl/x_C_I__P_23016497-23010001__PZTA_2.html

 8. Kapsel said

  Chrześcijanin w Talmudzie żydowskim
  Ks. Justyn B.Pranajtis

  Ks. Justyn Bonawentura Pranajtis
  Ksiądz Justyn Bonawentura Pranajtis urodził się w 1861 roku we wsi Ponienupie w
  ówczesnej guberni Suwalskiej pod zaborem rosyjskim. Choć był z pochodzenia
  Litwinem, to czuł się Polakiem. W 1878 roku wstąpił do katolickiego seminarium
  duchownego w Sejnach, gdzie zwrócił uwagę swoich przełożonych zamiłowaniem do
  pracy naukowej. W 1883 roku został wysłany do Rzymskokatolickiej Cesarskiej
  Akademii Duchownej w Petersburgu, a w 1886 roku został wyświęcony na katolickiego
  kapłana. We wspomnianej Akademii pracował głównie nad językiem hebrajskim i
  zasłynął tam jako świetny hebraista. Po ukończeniu studiów w Akademii ofiarowano
  mu katedrę języka hebrajskiego. Ponadto był on profesorem liturgiki oraz śpiewu
  kościelnego i jednoczenie piastował kilkukrotnie godność prefekta Akademii. W 1895
  roku został przez władze carskie administracyjnie wywieziony na wygnanie do Tweru.
  Po powrocie z wygnania ponownie został wykładowcą języka hebrajskiego. W 1902
  roku opuścił Akademię Duchowną i objął stanowisko proboszcza w Taszkiencie, a
  zarazem całego Turkiestanu. W 1916 roku ks. Pranajtis przyjechał do Petersburga gdzie
  zachorował. Został on umieszczony w szpitalu. Swemu byłemu profesorowi, ks.
  biskupowi Janowi Cieplakowi , który go odwiedzał, wyznał, iż uważa , że został otruty.
  W istocie przebieg choroby był dość dziwny: ks. Pranajtis zaczął raptownie chudnąć i
  wkrótce zmarł – 28 stycznia 1917 roku.
  Ks. Pranajtis poznał niełatwy do opanowania język żydowskich ksiąg religijnych
  (hebrajski, chaldejski, aramejski) tłumacząc i wydając w opracowaniu szereg tekstów z
  Talmudu. Owocem jego żmudnej pracy naukowej była wydana w języku łacińskim
  książka: „Christianus in Talmude Iudaeorum” – Petropoli 1892 (Chrześcijanin w
  Talmudzie żydowskim). W 1894 roku została ona przetłumaczona na język niemiecki, a
  w 1911 także na rosyjski, a także na inne języki. Przy czym należy podkreślić, że
  późniejsze tłumaczenia miały często jedynie charakter popularny. Każdy kto jednak
  chciałby sobie wyrobić właściwy sąd o naukowości stanowiska ks. Pranajtisa winien
  sięgnąć do edycji łacińskiej z 1892 roku. Edycja ta posiada bowiem wszelkie cechy
  pracy naukowej, przeznaczonej dla specjalistów. Dlatego, jak podkreśla ks. Pranajtis
  we wstępie do niej, aby uniknąć zarzutu ze strony środowisk żydowskich, że ktoś dany
  tekst sfałszował bądź źle go zrozumiał, obok przekładu łacińskiego przy każdej cytacie
  talmudycznej jest podany tekst hebrajski. Książka zaczyna się od wykładu co to jest
  Talmud, z jakich składa się dzieł, części i traktatów, przy czym każdy tytuł jest podany
  po hebrajsku, w transkrypcji literami, w łacińskim przekładzie i ze szczegółowym jego
  objaśnieniem. Tak samo traktowany jest każdy termin techniczny. Na stronach 23-25
  autor wylicza szczegółowo literaturę talmudyczną oraz jej wydania, na których się
  opierał. Wymienia także biblioteki w których można je odnaleźć. Mimo tego
  niejednokrotnie były (i są często nadal) podnoszone pod adresem ks. Pranajtisa zarzuty
  wiadomych środowisk, że jakoby był on nieukiem, fałszerzem i nie miał poważania
  w kręgach kościelnych. Twierdzenia te nie znajdują jednak potwierdzenia w faktach. O
  czymś wręcz przeciwnym świadczą choćby funkcje pełnione przez ks. Pranajtisa w
  Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu – w tym objęcie przez niego
  katedry języka hebrajskiego – oraz fakt urzędowego powołania go przez władze carskie
  jako eksperta w słynnym procesie Bejlisa. Ponadto edycja łacińska „Christianus in
  Talmude Iudaeorum” z 1892 roku była wydana za zgodą władz kościelnych i jak
  można się przekonać posiada ona IMPRIMATUR arcybiskupa Kozłowskiego:
  IMPRIMATUR.
  Petropoli, die 13 Aprilis 1892 a.
  Archiepiscopus Metropolita Mohiloviensis KOZŁOWSKI
  Jak wiadomo oznacza to zgodę władzy i cenzury kościelnej na wydanie danej książki,
  a trudno przypuścić (biorąc dodatkowo pod uwagę poruszaną tematykę) by zgoda
  taka była możliwa w przypadku pracy napisanej przez jakiegoś amatora czy dyletanta

  Fragmenty książki

  Click to access chrzec59bcijanin-w-talmudzie-c5bcydowskim.pdf

 9. Wszystko to wynika z ŻYDOWSKIEJ EWOLUCYJNIE UKSZTAŁTOWANEJ STRATEGII GRUPOWEJ będącej sekwencją zdarzeń NASTĘPSTWA WYBRAŃSTWA.Żydowska monolatria to klasyka rasizmu,na której zbudowano CYWILIZACJĘ PODWÓJNEJ MORALNOŚCI,bo tak nazwał ŻYDOWSKĄ Feliks Koneczny,twórca oryginalnego podziału na cywilizacje.

 10. ulka said

  A dlaczego Autorowi nie zadano pytania, skąd zydostwo miało pieniądze aby pożyczać władcom i wymuszać za te pożyczki przywileje ?

 11. jestemluzem said

  gdyby w polsce rzadzili zydzi , bylby dobrobyt, ale jest bieda – brak zasilkow, brak lazienek (2015) brak produkcji ,brak inowacji,brak minimum socjalnego i.t.d.- i.t.d……. dlatego polaku modl sie nie o rozum ale o zydow ,zeby ich miliony przyjechalo do polski, przestan wierzyc papugom co w lustro patrza, nie wierz zacietym gramofonom…………………………………

 12. Jacenty said

  @11

  Prawdziwa Modlitwa o nawrócenie żydów z liturgii Wielkiego Piątku wg mszału św. Piusa V:

  Módlmy się za żydów wiarołomnych
  aby Bóg i Pan nasz zdarł zasłonę z ich serc,
  iżby i oni poznali Jezusa Chrystusa Pana naszego.
  Módlmy się: Wszechmocny wiekuisty Boże,
  który od miłosierdzia Twego nawet Żydów wiarołomnych nie odrzucił:
  wysłuchaj modły nasze za ten lud zaślepiony,
  aby wreszcie, poznawszy światło prawdy, którym jest Chrystus,
  z ciemności swoich został wybawiony.
  Przez Tegoż Chrystusa Pana naszego.
  Amen.

  Złagodzona wersja, zatwierdzona przez Papieża Benedykta XVI, która nie jest już modlitwą o nawrócenie (gdzieżby tam Kościół śmiał kogoś nawracać!), tylko po prostu modlitwą za żydów. Zwracamy uwagę, że rezygnacja z modlitw o zbawienie żydów oznacza, iż świadomie godzimy się na pozostawienie ich w kręgu potępionych – albo też, że nie traktujemy swojej religii na serio, uważając iż inne są równie dobre, a w szczególności że żydzi nie potrzebują Mesjasza.

  Módlmy się także za Żydów, ażeby Bóg i Pan nasz oświecił ich serca, by poznali Jezusa Chrystusa, Zbawiciela wszystkich ludzi.
  Módlmy się. Zegnijmy kolana. Powstańcie.
  Wszechmogący, wieczny Boże, który chcesz, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy, spraw łaskawie, aby kiedy pełnia ludów wejdzie do Twojego Kościoła, cały Izrael został zbawiony. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Oczywiście środowiskom żydowskim nie podoba się ani oryginalna wersja modlitwy, ani ta unowocześniona. Mają one do katolików wielkie pretensje i robią rejwoch na cały świat, że ci ośmielają się za żydów modlić, co przecież jest gwałtownym antysemityzmem! A ponadto, co jest zarzutem najcięższego kalibru, modlitwa owa „cofa dialog chrześcijańsko-judaistyczny” o ileś tam lat do tyłu (dokładną liczbę lat cofnięcia ustalają najmądrzejsi rabini).

  Nam osobiście nie tylko nie przeszkadza, ale nawet w jakiś sposób wzrusza, gdy modli się za mnie przedstawiciel jakiejś innej religii. No, ale ja nie należę do Narodu Wybranego, który ma szczególne prawa i wyjątkową wręcz wrażliwość – niczym przeleciana przez wszystkich chłopaków z dzielnicy panienka udająca dziewicę.

 13. Ło matko! Ręce precz od Lenina said

 14. @Jjestemluzem
  Mają EKONOMIĘ ŻYDOWSKĄ,na której była oparta EKONOMIA POLITYCZNA SOCJALIZMU,a dziś GLOBALIZMU ze swoimi PUŁAPKAMI.

 15. Jo Syphus said

  Kim są ci Naziści? Do 1989 roku w Polsce ani w NRD nie było ani jednego. Potem przyszli z Nowego Jorku i Tel Avivu. Widać to po tablicach upamietajacych zbrodnie hitlerowskie, Niemożliwym jest by hitlerowskie zbrodnie dokonane były przez partyjnych członków NSDAP. W 1939 roku było ich zaledwie 3 miliony i większość miała pracę za biurkiem. Ktoś tu posługuje się obcym słownikiem.

 16. POLSKA nadal MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM,tylko jeszcze bardziej globalnie niż to w swoim czasie analizował Feliks Koneczny,autor oryginalnego podziału na CYWILIZACJE.
  Jego zasadnicza przestroga to przed CYWILIZACYJNĄ MIESZANKĄ.Doświadczmy takiej pod wpływem CYWILIZACJI PODWÓJNEJ MORALNOŚCI,bo tak nazwał ŻYDOWSKĄ opisując ją jako NASTĘPSTWO WYBRAŃSTWA.
  K.M.Morawski przed napisaniem książki ŹRÓDŁO ROZBIORU POLSKI przetłumaczył A.G.Miechel’a PAŃSTWO W OKOWACH MASONERII.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: