Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Z Kijowa Eugeniusz Lubański: o skłonnościach kolaborcjonicznych patriarchy

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-08-03

W związku z rozpoczętym przez Watykan proces beatyfikacji na błogosławionego metropolity lwowskiej Cerkwi greckokatolickiej Andrzeja Szeptyckiego, który był w czasie okupacji sowieckiej Lwowa zwolennikiem Stalina, a po okupacji niemieckiej Hitlera, zmuszony jestem w miarę swoich możliwości opublikować w tłumaczeniu z języka ukraińskiego na język polski fragmentów książki „Metropolita Andrzej Szeptycki. Dokumenty i materiały 1941-1944” wydanej przez wydawnictwo „Duch i litera” Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie w 2003 roku.

Nie mam niestety oryginału listu Szeptyckiego przywitania wodza sowieckiego Stalina po okupacji przez ZSRR polskiego Lwowa jesienią 1939 roku, ale wystarczy dokumentów świadczących o skłonnościach kolaborcjonicznych patriarchy. „Dokument nr 2. Lipiec 1941. Do Duchowieństwa i wiernych Arcyeparchii. Z woli Wszechmogącego Boga rozpoczyna się nowa epoka w życiu naszej Ojczyzny. Zwycięską niemiecką armię, która zajęła prawie cały kraj, witamy z radością i wdzięcznością za wyzwolenie od wroga. W ten historyczny moment serdecznie witam wszystkich Ojców i Braci, i apeluje do wdzięczności do Boga, wierności jego Kościołowi, posłuszeństwa do władzy, i pełnej zapału pracy dla dobra Ojczyzny… Dano we Lwowie 1.VII 1941.”

 

Komentarzy 6 to “Z Kijowa Eugeniusz Lubański: o skłonnościach kolaborcjonicznych patriarchy”

 1. Przecież w Watykanie jest komisja zbierająca informacje o kandydatach na ołtarze. Trzeba protestować. Jeśli ktoś przygotuje petycję, chętnie podpiszę.

 2. Izaurus said

  To może to tłumaczenie zawiesić tu. Rozejdzie się szeroko i zapewne dotrze do Watykanu.

 3. Adam z Gdańska said

  Ks.kardynal Wyszyński dwukrotnie wysyłał protesty do Watykanu, a ks. Zak otrzymał pisemne podziękowanie i obietnicę od papieża Pawła VI , że Szeptycki NIGDY nie będzie beatyfikowany. Uzasadnienie wg Kodeksu Prawa Kanonicznego jest na str.299 KRESY WSCHODNIE WE KRWI POLSKIEJ TONĄCE – Chicago_Poznan /2004/2005. Niie potrafię zrozumieć JPII, który obiecał w 2001we Lwowie obiecał wznowienie procesu. Jestem za wspólnym protestem.

 4. Piotrx said

  http://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/szeptycki.html

  „W XX wieku w Europie torturowano za wyznanie rzymskokatolickie”
  praca zbiorowa pod redakcją Jana Młotkowskiego
  /fragmenty/

  „…Na wniosek postulatów ukraińskiego redemptorysty, ojca dra Mychajła Hryncyszyna z Kanady, dotyczących beatyfikowania JE ks. abpa Andreja Szeptyckiego -lwowskiego metropolity obrządku greckokatolickiego we Lwowie, został otwarty przez Watykan 5 grudnia 1958 roku informacyjny proces beatyfikacyjny – Congregatione per le Cause Dei Santi Romo SCV. Postać metropolity jest niezwykle kontrowersyjna i złożona, może stanowić również zagadkę psychologiczną.

  Niewątpliwie był postacią wybitną i ambitną. Dla jednych był autorytetem, uwielbiany przez rusińsko-ukraińskie środowiska szowinistyczne i nazywany „Wielkim metropolitą”, „Ojcem”, dla drugich ukraińskich historyków przeciwnego obozu był „kolaborantem”. W polskich środowiskach nie posiadał autorytetu i był nazywany pogardliwie przez niektórych „Szepetiuch” lub „Perekińczyk”, względnie „Renegat”.

  Metropolita Szeptycki uważany był za współodpowiedzialnego za śmierć setek tysięcy zarówno Polaków, Żydów, Ormian, Rosjan, jak i swoich rodaków -Ukraińców, którzy nie zgadzali się z zasadami ideowymi, i zbrodniczą praktyką OUN i UPA. Wydaje się, że metropolita Szeptycki ponosi moralną odpowiedzialność za ludobójstwo popełniane przez OUN-UPA, przede wszystkim na polskich obywatelach.

  W tej sytuacji zrozumiałe jest, że otwarcie informacyjnego procesu beatyfikacyjnego spotkało się z licznymi protestami w myśl K. 1446 Kodeksu Prawa Kanonicznego w związku z zarzutem, iż JE abp A. Szeptycki, jako lwowski metropolita obrządku greckokatolickiego nie dopełnił obowiązków na nim ciążących w świetle K. 436 1 , K. 1717 1, K. 1446 1, a także zaniedbał stosowanie postanowień K. 1311 i K. 1337, przy czym osobowość JE może być w ostrej sprzeczności z wymogami K. 276 1, a zatem nie może być w imię PRAWDY, MIŁOŚCI i SPRAWIEDLIWOŚCI wyniesiony na ołtarze.

  Jednym z protestujących był Prymas Polski, kardynał Wyszyński, który pierwszy protest złożył jeszcze w roku 1958, drugi natomiast w roku 1962. Protestowali przeciwko beatyfikacji metropolity Szeptyckiego zarówno świeccy , jak i duchowni, np. ks. kanonik Władysław Żak, proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Lwowie-Skniłowie, sąsiadujący z posiadłościami metropolity i znający z tego tytułu wiele istotnych szczegółów z jego osobowości i działalności. Za pośrednictwem kardynała bpa Bolesława Kominka z Wrocławia, ks. W. Żak otrzymał pisemne podziękowanie od Papieża Pawła VI z nadaniem mu tytułu szambelana wraz z obietnicą, że Szeptycki nigdy nie będzie beatyfikowany.

  Głównym czynnikiem sprawczym zbrodni ludobójstwa, popełnionej przez OUN i UPA, była nienawiść zrodzona w duszach naszych pobratymców z inspiracji ounowskiego szowinizmu ksenofobicznego a realizowana przez Cerkiew greckokatolicką, na czele której stał właśnie lwowski metropolita Szeptycki. Mitem zaś są rzekome krzywdy – jako główny czynnik sprawczy – czy niewłaściwa polityka władz II RP w stosunku do mniejszości narodowych.”

 5. Piotrx said

  Szeptycki w Europie Hitlera

  http://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/szeptycki.pdf

 6. Analityk said

  @Adam z Gdańska

  Po czynach poznacie. Jak można takich zbrodniarzy jak Szeptycki wynosić na ołtarze. To może i Hitlera wyniosą.
  Widac wyraźnie, że wszystko znajduje poklask co uderza w Naród Polski, a Polacy naiwnie wierzą, że inni chcą im dobrze zrobić.
  Polska ginie ekonomicznie i biologicznie. Wrogowie Polaków klaszczą.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: