Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Zaprzyjaźniona z nami strona internetowa w miłych słowach o nas: Zmienić nazwę z „Wirtualna Polonia” na „Wirtualny Polin”

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-08-24

Wielce zasłużony, a nawet historyczny portal Wirtualna Polonia, prowadzony przez W. Kulińskiego coraz bardziej schodzi na psy.

Od dawna widoczny, a słabo skrywany filosemityzm przeszedł od jakiegoś czasu na otwarte czy bezczelne propagowanie żydów i żydostwa w tym portalu.

Nie wiemy jakie są tego motywy, odkrycie własnych korzeni, związki rodzinne, strach przed terrorem czy stosunki towarzyskie, ale to jest tu i teraz bez znaczenia. Wirtualna Polonia prowadzi publicystykę szkodliwą społecznie i trzeba ku temu podjąć jakieś kroki.

Sprawy toczą się coraz szybciej, bo od okresu lansowania przez W. Polonię żyda Brauna na prezydenta, portal ten popadł w totalny żydofilski amok i po obecnych wybrykach Brauna, zapraszającego żydów do Polski oraz nakłaniania do „zadbania o kierkuty” – a co opublikowano pod linkami https://wirtualnapolonia.com/https://wirtualnapolonia.com/2015/08/19/grzegorz-braun-zachecmy-zydow-do-dbania-o-miejsca-pochowku-swoich-zmarlych/ https://www.facebook.com/events/1686673374885660/– nie można już dłużej milczeć.

 

Najwyższa pora powiedzieć dosyć! Tak czytelnicy, jak i portale czy blogerzy muszą dać wyraz swych negatywnych sądów o tej żydowskiej działalności Wirtualnej Polonii.

To nasza polska przestrzeń i nie może tam być miejsca na sprawy żydowskie, a tym bardziej na formowanie żydowskich instrumentów w Polsce, które zawsze biją w nasze interesy, a obecnie – co widać – są główną „polską” racją stanu.

Te dotychczasowe brednie masowo wypluwane przez Brauna, który na tym koniku koniecznie chce załatwić sobie jakąś polityczną synekurę, „chowają się” wręcz wobec chorego obłąkania, polegającego na wyrażaniu troski o żydowskie kirkuty w Polsce, a co Wirtualna Polonia słowami żyda Brauna popularyzuje. Są to „ważkie” problemy żydowskie w Polsce. Które „trzeba naświetlić” ogółowi polskiego motłochu, jakby tam nie było problemów polskich. Ale co najgorsze, to Wirtualna Polonia wzywa żydów do zaznaczania „żydowskich obszarów” w Polsce, gdzie kirkuty – jak wiadomo – są już od dawana obszarami wyłączony spod polskiej jurysdykcji.

Przykład Karmelitanek w Oświęcimiu to wielki krater grzechu pierworodnego Polaków, o którym się nie mówi i lada chwila zapomni. A to i grzech laicki, narodowy, jak i grzech wymierzony w samo serce naszej Wiary.

 

Co tu się rozgadywać przeczytajmy sami (na czerwono redakcja GW)

„Mówi się, że Ojczyzna to ziemia i groby. W Polsce istnieje ponad 1200 cmentarzy żydowskich, z których większość jest w fatalnym stanie, kompletnie zaniedbana. Na ten cel potężne organizacje żydowskie nie łożą pieniędzy. Chętnie natomiast żądają od nas mienia, które im się prawnie nie należy lub odszkodowań, które powinni płacić Niemcy. My byliśmy narodem ofiar, nie sprawców. Zachęćmy Żydów do dbania o miejsca pochówku swoich zmarłych, zamiast wysuwania absurdalnych roszczeń. Przesyłajcie proszę zdjęcia cmentarzy żydowskich ze swoich miejscowości.
—-
Ucinając wszelkie dyskusje, że wyznawcy judaizmu nie mogą ich porządkować: http://www.kirkuty.xip.pl/zalecenia.html

Wydarzenie nawiązuje do: https://www.facebo… See More

PINNED POST

View Declines

News Feed

Grzegorz Braun

17 August at 06:02 ·

UWAGA! Udostępniamy zapraszamy do wydarzenia znajomych, oraz publikujemy na tablicy zdjęcia cmentarzy żydowskich ze swoich miejscowości.

Top of Form

138 Likes75 Comments

 

 

Wiadome jest, ze wszystkie takie cmentarze będą zadbane, a to polskim trudem za polskie pieniądze, A Braun – Wirtualna Polonia propaguje:

 

http://www.kirkuty.xip.pl/zalecenia.html

(fragmenty i oznaczenia GW)

Kilka słów o restauracji cmentarzy żydowskich

Wierzę, że kiedyś z Waszą pomocą

powstaną z tego mchu, liści i trawy stare macewy

Może wtedy pamięć będzie uczczona.

Jestem szczęśliwy, że to drugie pokolenie

Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

nie pozwala zapomnieć o historii, szanuje symbole,

pomaga odnawiać cmentarze, obiekty religijne.

Ci ludzie wiedzą, że kto nie szanuje zmarłych, nie szanuje też życia.

Szewach Weiss „Okna tęsknoty, okna nadziei”

 

Wiele cmentarzy żydowskich zostało zniszczonych przez nazistów w czasie II wojny światowej. Niestety, proces dewastacji nierzadko trwał także po wyzwoleniu. Również dziś zdarzają się akty bezczeszczenia tych miejsc. Płyty nagrobne wykorzystywane są jako materiał budowlany, a groby plądrowane w poszukiwaniu kosztowności. Nierzadko grunty cmentarne stają się nieoficjalnymi wysypiskami śmieci. Z drugiej strony coraz częściej słychać o inicjatywach podejmowanych przez różne – nie tylko żydowskie – środowiska, zmierzające do zmiany tego stanu rzeczy.

 

W czasach PRL – zwłaszcza po antysemickiej nagonce z 1968 r. – nie było sprzyjającego klimatu do zakrojonej na szeroką skalę działalności na rzecz ochrony zabytków żydowskich. Sytuacja ta uległa istotnej zmianie dopiero w latach dziewięćdziesiątych, wraz z demokratyzacją życia społeczno-politycznego w Polsce. W walkę o zachowanie materialnych śladów kultury żydowskiej w Polsce włącza się coraz więcej instytucji, stowarzyszeń, fundacji, lokalnych władz czy też osób prywatnych. Jednym z przejawów takich postaw są liczne listy, nadsyłane do naszej Redakcji z prośbą o porady w sprawie restauracji cmentarzy żydowskich. Poniższy tekst stanowić ma próbę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 

W Polsce istnieje około 1200 cmentarzy żydowskich. Na wielu z nich w wyniku dewastacji nie ma dziś żadnych nagrobków. Mimo to, zgodnie z zasadami judaizmu oraz zwyczajną logiką, są to w dalszym ciągu cmentarze, miejsca pochówku ludzi. Tylko nieliczne nekropolie są nadal użytkowane. Wiele cmentarzy to zapomniane miejsca, stopniowo trawione przez czas, warunki atmosferyczne, wandalizm i roślinność. Nieliczne dziś polskie organizacje żydowskie nie są w stanie skutecznie zadbać o wszystkie cmentarze, będące materialną spuścizną po około 3.500.000 Żydów mieszkających nad Wisłą przed wybuchem drugiej wojny światowej. Zaangażowanie lokalnych społeczników jest więc koniecznością. Wiele tego typu akcji realizowanych jest przez osoby o nieżydowskim pochodzeniu. Przykłady takich działań można mnożyć. W Krośnie grupa młodych ludzi przez kilka lat karczowała zarośla i wywoziła śmieci z miejscowego cmentarza. W Okuniewie żydowską nekropolią od lat opiekują się uczniowie miejscowego gimnazjum, a w podkarpackich Jaśliskach grupa zapaleńców odszukuje i wydobywa macewy wykorzystane do utwardzenia dna górskiego potoku. Cmentarze żydowskie w Narewce i Ostrowie Wielkopolskim restaurują więźniowie, osadzeni w aresztach i więzieniach. W Pszczynie zabytkowy cmentarz porządkuje samotny siedemnastoletni licealista, który tym pracom poświęca każdą wolną chwilę. W Grodzisku Mazowieckim akcję sprzątania zapomnianego cmentarza bez żadnego rozgłosu i oglądania się na instytucje skutecznie prowadzi dwóch studentów. Od kilkunastu lat Ambasada Izraela oraz Żydowski Instytut Historyczny przyznają Polakom nagrody za ratowanie zabytków kultury żydowskiej. Liczba wyróżnionych wynosi już ponad sto osób.

………………………….

Ci młodzi ludzie, bez wsparcia jakichkolwiek instytucji, wykonali niezwykle ciężką pracę – wydobyli z dna potoku kilkadziesiąt macew…

Jaśliska – wydobywanie macew z potoku

………………………

Przed przystąpieniem do prac zmierzających do restauracji cmentarza żydowskiego warto ustalić kilka szczegółów. Przede wszystkim konieczne jest wyjaśnienie statusu własnościowego gruntu. Teren cmentarza może być własnością gminy jako państwowej jednostki administracyjnej lub też – coraz częściej – gminy żydowskiej. Gminy takie istnieją między innymi w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i na mocy stosownych przepisów stopniowo odzyskują dawne nieruchomości poszczególnych kahałów, takie jak synagogi, mykwy czy właśnie cmentarze żydowskie. Po poczynieniu powyższych ustaleń należy uzyskać pisemną zgodę właściciela cmentarza na przeprowadzenie prac…….

…………………………………

 

Zgodnie z zasadami judaizmu, cmentarz jest miejscem, w którym zmarli oczekują na nadejście Mesjasza, kiedy to powstaną z grobów. Dlatego też żydowski grób nie może być w jakikolwiek sposób naruszony, tak by nie doprowadzić do rozdzielenia szczątków. Ekshumacja jest dopuszczalna tylko w ściśle określonych, wyjątkowych przypadkach. Współpracujący z naszym serwisem internetowym Aleksander Schwarz z Gminy Żydowskiej w Warszawie w wywiadzie opublikowanym na łamach miesięcznika „Midrasz” wyjaśnia znaczenie cmentarza dla wyznawców judaizmu: „Dla Żydów najważniejsza jest wiedza, w którym miejscu kości zostały złożone, gdzie one naprawdę leżą w ziemi. Grób traktowany jest dosłownie. Nie idzie tylko o grób w sensie symbolicznym, jako miejsce pamięci, ale o fizyczną obecność kości. To jest bardzo, bardzo istotne. (…..) Nawet stare drzewa są własnością zmarłych, bo ich korzenie dotykają kości, więc im również należy się poszanowanie”. Żelazna zasada nienaruszalności grobu stała się kanwą zaleceń, opracowanych przez Komisję Rabiniczną do spraw Cmentarzy, zabraniających: kopania gruntu (w tym używania narzędzi ciężkich), wyrywania drzew i krzewów z korzeniami; odkopywania kamieni i tablic nagrobnych; samowolnego grzebania kości; podkopywania ogrodzenia cmentarza; otwierania grobów. Dopuszczalne natomiast jest: usuwanie chwastów, kwiatów, mchów (płytko zakorzenionych),

……………………………………….

Warto zapamiętać wypowiedź Jana Jagielskiego – współtwórcy Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej w Polsce oraz kierownika Działu Dokumentacji Zabytków Żydowskiego Instytutu Historycznego – wygłoszoną w 1993 roku podczas konferencji poświęconej organizacji lapidariów cmentarnych: „Przede wszystkim należy utrzymać tereny cmentarzy, nawet jeżeli dziś nie ma tam nagrobków, nie tylko ze względu na szacunek do żydowskich zasad religijnych, ale z uwagi na fakt nieustannie napływających nowych informacji o odnalezionych kamieniach nagrobnych. (…..) We wszystkich wypadkach dąży się do umieszczenia nagrobków na dawnych cmentarzach, również wtedy, gdy zachował się z nich tylko mały niezabudowany fragment jak np. w Makowie Mazowieckim, gdzie większość terenu zajmuje dworzec autobusowy; w Opatowie, gdzie na terenie cmentarza usytuowany jest dom kultury i przedszkole”.

 

………………………………………….

 

Można stwierdzić, że w miarę skuteczną ochronę nekropolii daje wzniesienie solidnego ogrodzenia i zapewnienie całodobowej ochrony. Gwoli ścisłości dodajmy, że nawet takie środki nie gwarantują pełnego zabezpieczenia. Strzeżony całodobowo cmentarz żydowski w Warszawie nieustannie nękają złodzieje, kradnący okucia czy marmurowe elementy grobów. W Mszczonowie wkrótce po zbudowaniu ogrodzenia cmentarza, stwierdzono….. kradzież kilku przęseł betonowego muru.

 

Ogrodzenie cmentarza może pełnić dwie funkcje. Przede wszystkim – co oczywiste – chroni nekropolię przed wandalizmem. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy – wobec ograniczonych funduszy – wznosi się ogrodzenie z żerdzi lub głazów ułożonych w linii, które w sposób symboliczny ma wyznaczać obszar pochówków. W ten sposób oznaczono na przykład cmentarz w Otwocku. W Barcinie, dzięki współpracy z nadleśnictwem, uczniowie zaznaczyli teren nekropolii poprzez nasadzenie młodych drzewek.

 

 

……………………………………………

Nierzadko na cmentarzu można znaleźć rozrzucone kości. Jest to z reguły wynik plądrowania grobów, ale zdarza się tak też wtedy, gdy nekropolię założono na terenie piaszczystym, tak jak w Karczewie czy Nowym Dworze Mazowieckim. W takiej sytuacji – jeśli nie można liczyć na wizytę przedstawiciela gminy żydowskiej – należy zebrać kości i zasypać je w płytkim (o głębokości około 50 cm) wykopie. Miejsce takiego pochówku warto oznakować.

 

………………………

Ważną sprawę stanowi opieka nad zachowanymi nagrobkami. Również tą kwestię należy traktować indywidualnie, w zależności od stanu cmentarza. Jeśli liczba macew jest relatywnie duża i nie ma istotnego zagrożenia ich kradzieży, należy dążyć do pozostawienia ich na terenie nekropolii. Nagrobki powinny zostać oczyszczone. Jeśli są przewrócone, można próbować je podnieść i ustawić, płytko wkopując lub opierając o najbliższe drzewo czy mur cmentarny. Pamiętajmy, że są to nagrobki konkretnych osób, dlatego należy starać się ustawiać macew w miejscu, z którego były podniesione. Zdarza się, że macewy poddawane są restauracji, podczas której rekonstruowane są polichromie. Wymaga to jednak dużej wiedzy z zakresu żydowskiej sztuki sepulkralnej oraz zdolności plastycznych.

 

………………………………….

 

Jeżeli macewy znajdowały się poza terenem nekropolii – na przykład udało się odzyskać nagrobki wykorzystane podczas wojny do utwardzania ulic – można ustawić je w jednej części cmentarza, próbując przy tym zachować podział na macewy męskie i kobiece. Takie lapidarium urządzono między innymi w Węgrowie. W Kałuszynie ostatni nagrobek z cmentarza żydowskiego zabezpieczył miejscowy proboszcz, mocując ją hakami do ściany kościoła i umieszczając nad nią tablicę z napisem: „Kałuszyn 1939 – Polaków 3000, Żydów – 6500”. Ten sposób wydaje się ze wszech miar skuteczny, jednak przenoszenie macew na tereny kościelne może budzić opory części religijnych Żydów.

 

………………………………………

 

Bardzo ważne jest też sporządzenie dokumentacji nekropolii, na którą powinny złożyć się przynajmniej: opis stanu zachowania cmentarza, jego wymiary, liczba zachowanych nagrobków; zdjęcia ukazujące ogólny widok nekropolii oraz osobno każdą z macew. Jeśli to możliwe, przy pomocy osób znających język hebrajski należy też próbować odczytać inskrypcje wyryte na nagrobkach. Ich późniejsze upublicznienie – na przykład za pośrednictwem naszej strony internetowej – może sprawić, że w świadomości niektórych mieszkańców zagadkowy dotychczas kamień z dziwnym wzorkiem zacznie funkcjonować jako grób Estery, Dawida czy Rebeki. Wobec postępującej dewastacji żydowskich nekropolii takie materiały mają wyjątkową wartość historyczną.

……………………………………..

„Zawsze należy zabierać ze sobą aparat i fotografować to, co się odkryje pod śmieciami i zielenią. Rzeczywistość jest taka, że to, co odnalezione, może być wkrótce zniszczone lub skradzione. Trzeba zatem to utrwalić, choćby na zdjęciach”.

 

W Polsce jest znaczna liczba cmentarzy żydowskich, na których nie zachowały się żadne nagrobki lub ich teren został wykorzystany pod zabudowę mieszkaniową czy przeznaczony na boisko, dworzec autobusowy czy inny obiekt użyteczności publicznej. W tej sytuacji należy podjąć starania o odpowiednie upamiętnienie tego miejsca. W zależności od możliwości technicznych i finansowych, może to być niewielki pomnik w postaci krótkiego muru czy duży głaz ze stosownym napisem lub chociażby niewielka tablica informacyjna. Treść napisu należy uzgodnić z najbliższą gminą żydowską.

 

Restauracja cmentarza nie jest rzeczą prostą i dlatego warto szukać sojuszników, którzy mogą nieść pomoc. Można nawiązać kontakt z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego która została założona na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Światową Organizacją Żydowską ds. Restytucji (WJRO) i Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP (ZGWŻ). Celem Fundacji jest ochrona materialnych reliktów kulturowego dziedzictwa Żydów w Polsce. Do zadań FODZ należą: restytucja i zarządzenie mieniem dawnych gmin żydowskich; ochrona obiektów, które mają wyjątkowe znaczenie religijne lub historyczne.

 

Nie należy zapominać o Fundacji Rodziny Nissenbaumów, która począwszy od lat osiemdziesiątych uporządkowała szereg cmentarzy oraz upamiętniła wiele miejsc martyrologii. Po śmierci Sigmunda Nissenbauma, organizacja na pewien czas ograniczyła swą działalność, lecz od kilku lat ponownie podejmuje coraz więcej inicjatyw, m. in. porządkując cmentarze na warszawskim Bródnie, w Sławatyczach czy budując nowy ohel w Lelowie.

 

W Izraelu istnieje prowadzone przez rabina Israela Meira Gabaja Stowarzyszenie Ohalei Tzadikim (Ohele Cadyków), które od 1989 r. zajmuje się oznakowaniem miejsc pochówków dawnych przywódców grup chasydzkich. W ostatnich latach Stowarzyszenie wzniosło ohele lub postawiło pomniki na grobach cadyków m. in. w Białej Rawskiej i Kolbuszowej.

 

……………………………………..

 

Sojusznikiem mogą okazać się katoliccy księża czy pasterze innych wyznań, jako osoby będące autorytetami dla lokalnej społeczności. Zdarza się, że księża podczas mszy apelują do wiernych o zwrot macew, znajdujących się na ich posesjach. Spośród wielu osób duchownych, angażujących się w proces restauracji żydowskich nekropolii, wymieńmy ks. Wojciecha Lemańskiego z Otwocka, ks. Henryka Romanika z Koszalina czy ks. Władysława Podeszwika z Jeleniewa.

 

Świetne efekty daje wciągnięcie do współpracy młodzieży szkolnej. Liczne nekropolie na terenie kraju znajdują się pod opieką gimnazjów i liceów, a zaangażowani w te projekty młodzi ludzie uczą się jednocześnie poszanowania dla innych kultur i religii. Tak stało się na przykład w Wielowsi, gdzie pedagog Grzegorz Kamiński zachęcił swych wychowanków do opieki nad cmentarzem ich dawnych żydowskich sąsiadów.

…………………………………………..

 

Wspomnijmy też o bardzo ciekawej akcji porządkowania podlaskich cmentarzy,prowadzonej przez Artura Cyruka, oficera Służby Więziennej. W ramach jego projektu „Atlantyda”, nekropolie Podlasia porządkują więźniowie osadzeni w areszcie w Hajnówce.Dzięki ich pracy uporządkowano między innymi cmentarz żydowski w Narewce czy cmentarz prawosławny w parafii Werstok. Podobne prace wykonywali więźniowie z Ostrowa Wielkopolskiego, podopieczni naszego korespondenta Marka Nowaka (zmarłego w 2008 r.).

……………………………

 

Wytyczne Komisji Rabinicznej dotyczące prac porządkowych

na cmentarzach żydowskich:

Zakazuje się:

 1. kopania gruntu (w tym używanie narzędzi ciężkich)
 2. wyrywania drzew i krzewów z korzeniami
 3. odkopywania kamieni, tablic nagrobnych (macew)
 4. samowolnego grzebania kości
 5. podkopywania ogrodzenia cmentarza (ze względu na nieznane obecnie, a wytyczone pierwotnie granice)
 6. otwierania grobów

 

Zezwala się na:

 1. usuwanie chwastów, kwiatów, mchów (płytko zakorzenionych), koszenie trawy, zbieranie śmieci
 2. oczyszczanie tablic (macew) i płyt nagrobnych z liści (nie wolno stosować żadnych środków chemicznych czy też ostrych narzędzi do czyszczenia mogących uszkodzić tablice)
 3. wytyczenie alejek na powierzchni gruntu – tylko w uzgodnieniu z Komisją
 4. instalację pamiątkowych i informacyjnych tablic po uzgodnieniu treści napisu z Komisją
 5. przycinanie drzew i krzewów tuż przy powierzchni ziemi
 6. nawożenie dodatkowej warstwy ziemi

Powyższe przepisy związane są z religijnym prawem żydowskim. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Komisją Rabiniczną do spraw Cmentarzy: ul. Twarda 6, 00-950 Warszawa, tel./fax. 022 624 14 84.

Przydatne mogą być też poniższe akty prawne:

Ustawa z ………………..

………………………..

 

Ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych z późniejszymi zmianami. Dz.U.1959, nr 11, poz. 62; tekst jednolity Dz.U.1972, nr 47, poz. 298. Obecnie obowiązujący tekst jednolity Dz.U.2000, nr 23, poz. 295.

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze. Dz.U.1959, nr 52, poz. 315

 

……………………

 

…………………………………………………..

Czas II wojny światowej to czas świadomego niszczenia przez hitlerowców cmentarzy żydowskich zwłaszcza w małych miastach. Żydzi musieli własnymi rękoma rozbijać nagrobki wystawiane ojcom i dziadom aby brukować ulice, podwórka niemieckich urzędów, czy brzegi rzek.

…………………………………………..

 

Prawie we wszystkich tu podanych przykładach nie są przestrzegane nakazy tradygi żydowskiej. Wszelkie wykopy nie powinny być głębsze niż 50 cm. Dla wyrównania terenu należy raczej nasypywać ziemię niż ją usuwać. Nie sadzi się też drzew o bujnych kwiatach.

 

Referat opublikowano w książce „OCHRONA CMENTARZY ZABYTKOWYCH. Materiały szkoleniowe pracowników Państwowej Służby Ochrony Zabytków oraz materiały z konferencji ORGANIZACJA LAPIDARIÓW CMENTARNYCH. Żagań – Kożuchów. 20 – 23 czerwca 1993”.

 

Czy zatem rabin w Izraelu nie miał racji:

Rabin Owadia Josef z Izraela, przywódca duchowy religijnej partii Szas uważa, że nie-Żydzi rodzą się tylko po to by służyć Żydom.

Rabin z kontrowersyjnych wypowiedzi stwierdził: „goje rodzą się tylko po to, by nam służyć. Bez tego nie mieliby po co istnieć na tym świecie. – Po co goje są tak naprawdę potrzebni? Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy tylko siedzieć i jeść jak panowie – podkreślił. Potem porównał nie-Żydów do zwierząt pociągowych.

„Tak jak każda osoba goje muszą oczywiście umrzeć, ale Bóg daje im długowieczność” – stwierdził 90-letni Owadia Josef. Dlaczego? – „Wyobraźcie sobie, że zdechł wam osioł. Stracilibyście w ten sposób pieniądze. To jest taki sam sługa. Właśnie dlatego goj otrzymuje długie życie. By dobrze pracować dla Żyda”.

 

Działalność Wirtualnej Polonii i Brauna mówiąc krótko a dosadnie:
To nawoływanie polskich gojów do wynajdowania żydowskiej „własności”, której może nie wypatrzyli jeszcze fotografowie Googla.

Własność tę wypatrzą i sfotografują goje z Wirtualnej Polonii i Facebooka. To celem znaczenia żydowskiego rewiru, który będzie zabrany Polsce, a oddany żydom, za którego utrzymanie będą płacić Polacy.

W państwie prawa kierkuty już dawno powinny być zaorane i oddane polskiemu społeczeństwu pod zagospodarowanie. Żydom nic do tego. A cały rozbój p.n. „zwrot żydowskiego mienia” to nielegalne nadanie żydom czegoś, czego oni nigdy nie posiadali. Bo wszelki majątek w Polsce był przez nich zgromadzony skutkiem przestępstwa – więc był nielegalny i podlegał oraz podlega konfiskacie państwa.

Zwrot „żydowskiego mienia” to nielegalny zwrot czegoś, co żydzi wcześnie posiedli nielegalnie – to podwójne przestępstwo.

 

Zmienić nazwę Wirtualna Polonia na Wirtualny Polin.

 

(-) Red. Gazeta Warszawska

http://www.gazetawarszawska.com/pugnae/2025-wirtualny-polin
3 days 5 hours ago Odsłony: 384

Komentarzy 41 do “Zaprzyjaźniona z nami strona internetowa w miłych słowach o nas: Zmienić nazwę z „Wirtualna Polonia” na „Wirtualny Polin””

 1. Uważny Obserwator said

  No cóż!, Pan Włodek ma to, na co sobie zasłużył.
  Zaprzyjaźniony Krzysio Cierpisz, a z kim?, bo nigdy ze mną.
  Pan Cierpisz to ewidentny łobuz przebrany w piórka tego, który walczy z żydami.
  Miał tu na WP wielu schlebiaczy i klakierów, którzy do teraz nie rozumieją komu kadzili.
  Pan Włodzimierz Kuliński tez kilkukrotnie nie omieszkał zaatakować moją skromną osobę stając w obronie tej innej wersji Lesia Bubla.

 2. Stanisław said

  WIELKI STRACH PRZED CORAZ WIĘKSZYM POPARCIEM DLA P. GRZEGORZA BRAUNA i jego Partią „Szczęść Boże” DOPROWADZA ŻYDÓW z Bezpieki, Weekendowych Samobójców, czy całą Agenturę WSI, z Komuchem OUN UPA Komorowskim DO SZALEŃSTWA.
  Znając „wielką miłość do sruli tak Polskich jak i przybłędów”, którzy zrobili sobie Poligon z Polski, a co zostało Im Mądrością Polaków ODEBRANE – CZUJĄ TYLKO WIELKIE ZAGROŻENIE, które powoduje że zaczynają Wypisywać Paszkwile wobec Tego Wielkiego i Zacnego Człowieka.
  Jęśli Macie Parchy Żydowskie PEŁNE GACIE, to znaczy że przewidujecie że POLACY JUŻ TYM RAZEM NIE DADZĄ SIĘ OTUMANIĆ.
  Wasz Mentor Spi….lił do Brukseli, pozostawiając Was Śmiecie Żydokomunistyczne – Banderowsko/Bandyckie na pastwę losu, I NIE POMOGĄ WAM Jedynki na listach wyborczych, bo OBIETNICE BEZ POKRYCIA spisane przez Rodaków w Kraju, jak i za granicą ZOSTANĄ OSĄDZONE !
  Skoro tak GARDŁUJESZ Szubrawcu na Grzegorza BRAUNA nazywając go Żydem, to może najpierw powinieneś się wziąść za Szechtera Adama, NACZELNEGO „Szmatławej Żydowskiej Gazety” który ZASŁUGUJE TYLKO NA „KULĘ W TEN ŻYDOWSKI JĄKATY ŁEB”. Śmierdziel który jedynie jątrzy DOCZEKA SIĘ ZAPŁATY ZA ZDRADĘ OJCZYZNY KTÓREJ „ŻRE CHLEB”.
  Ten Artykuł w „WIRTUALNEJ POLONII” jak i cały gewałt może – A DLA MNIE NA PEWNO pochodzi z Zamówienia „ŁAJDACKIEJ GAZETY” którego Naczelstwo ZDAJE SOBIE SPRAWĘ Z NIEUCHRONNIE NADCHODZĄCEGO KATAKLIZMU Kierującego sie w stronę Szyderców, Złodzieii, Morderców, Cyników, Satanistów, Kłamców, Fałszerzy, Zwyrodnialców, Zboczeńców, Wykolejeńców Którzy jeszcze Rządzą Polską, ale już „pakują walizki” w oczekiwaniu na Czarter do Hajfy.
  PORUSZENIE SPRAWY ŻYDOWSKICH KIERKUTÓW MIAŁO ZA ZADANIE Przybliżyć Narodowi Polskiemu „Żydowski Szacunek dla Ich Zmarłych”, a więc ŻADNEGO SZACUNKU – bo Mośki „w piachu, to żaden Interes” niech się Goje martwią – CZY NIE TAK Panie Szechter vel Michnik !!!!!!!!!!!!!!

 3. NC said

  Brzmi jak donos napisany przez „życzliwgo” albo „zatroskanego”.
  Życzliwi robia się nerwowi…

 4. odmęty szaleństwa i kamieni kupa said

  PO co mainstream ma robić 2 ataki PrOpagandowe, jeśli można zrobić PAKIET, w który ZAPAKUJE atakowany antymainstreamowy portal( wirtualnapolonia.com) i atakowanego antymainstreamowego publicystę(G.Brauna)?
  Druga sprawa: WCALE BYM NIE BYŁ ZDZIWIONY, gdyby się okazało, że AKCJA POlegająca na zarzucaniu żydo-lobbingu G.Braunowi W PAKIECIE z portalem wirtualnapolonia.com jest PrOwadzona na POlecenie jakiegoś lobby żydowskiego.

 5. Kiepskie argumenty dla prowokacji :
  Grzegorz Braun Żyd czy żyd?!
  Pamięć o miejscu pochówku to symbol ogólnoludzkiej kultury,w tym znaczący w CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ!!!

 6. Guła said

  Ten paszkwil ( w pakiecie) to robota „zawodowego Ż/żyda”. Jak une to robią?

 7. Ziutek said

  PO owacach ich POzanajemy! Wystarczy przesledzic filmy pana G.Brauna aby zrozumiec, komu sie przysluzyly a komu zaszly za skore. Zydowskie nasienia rzadzace kolejno od 25 lat Polska czuja, ze traca bulawe, a obnazanie ich nikczemnosci przez pana Grzegorza POwoduje ta nerwowa reakcje. Ale my robmy swoje i nie dajmy sie nabic w butelke przez widoczna V kolumne Kukiza.

 8. Jan said

  No proszę, można się było spodziewać takiego ataku. Dziwne by było gdyby ataku nie było. Żyd to jedyny argument, najważniejszy zarzut…Czy Braun kłamie, podaje wątpliwe fakty….”Jeżeli fakty przeczą wizji żydowskiej tym gorzej dla faktów”, nauczają dzieci diabła. Prawda ich boli, jak on śmiał ujawniać zbrodnie żydowskie, ujawniać ich plany. Stryj Brauna ożenił się z żydówką i spłodził prezesa TVP, co z tym ma wspólnego Grzegorz Braun? Zacna rodzina polsko-niemieckiego pochodzenia. Polacy nigdy nie byli antysemitami z małymi wyjątkami co zawsze może się zdarzyć. Świadczy o tym tysiącletnia historia Polski. Raczej byli naiwni dając się zwodzić. Ta naiwność wynikała z przebiegłości żydów i nauki miłosierdzia, miłości katolików. Fakty i prawda przemawiają za Grzegorzem Braunem. Oszczercy zdradzili się ujawniając swoją szatańską nienawiść. A choćby i miał kroplę krwi obcej , o czym nam nie wiadomo, to nic nie znaczy wobec tego co zrobił i robi dla Polski.
  Co do grobów to jest od tego Prawo by sprawę rozwiązać.
  Byli w historii Niemcy,żydzi,Czesi, Rosjanie którzy oddali życie za Polskę,
  Nieliczni ale byli.

  PS. Zydzi piszę z małej litery bo ci żydzi nie mieli i nie mają nic wspólnego z /semitami/ Żydami Starego Testamentu. To są żydzi talmudyści chazarskiego pochodzenia.

 9. Kapsel said

  …..Zmienić nazwę Wirtualna Polonia na Wirtualny Polin……

  A wypłatę już wzieliście ?

 10. Dwanoga said

  Dawno już większych bzdur nie czytałem…

 11. Augustyn said

  Wszedzie o ZYDACH .
  A ja pytam gdzie pisza i dyskutują o POLAKACH.
  Może mi ktoś podac taki portal polsko-jezyczny ?

  Zydzi niech sobie pisza i dyskutują w swym jezyku gdzie tylko chcą ale u siebie .
  My POLACY dyskutujmy w swoim jezyku POLSKIM i o Polske , POLSKI NAROD a nie o Zydow się martwmy.

  Inna sprawa,ze dziś trudno odrozniac narody i kto jest kim ale przecież po czynach poznac można !
  Polak to inna osobowość niż Zyd i to trzeba dostrzegać,
  by bedac Polakiem ZYDEM NIE ZOSTAC !!!
  Wystarczy,ze już z tylu Zydow w Polsce „polakow” się narobilo.

  Szukam polskiego portalu bez „zydow i żydowskiej” dyskusji.
  Jeszcze raz proszę o podanie takiego portalu może nawet z napisem w czolowce :
  ZYDOM i ICH KREWNYM WSTEP WZBRONIONY .

  Czy Polacy lub inne narody pchaja się Zydom do Izraela ?
  Obecnie tylu uciekinierow ale jakos do raju zwanym IZRAEL nie pchaja się ,tylko na „pochyle drzewa w Europie”.

 12. Next Stop said

  Nie strzela się z armaty do wróbla. Krytyka pana Grzegorza Brauna słuszna aie wystrzelenie takiego artykułu z błahego w końcu powodu to przesada.
  Nie ma takiego człowieka który mówi wyłącznie złotymi myślami i nie popełnia od czasu do czasu jakichś błedów.
  Tak więc i Braunowi muszą się przydarzyć czasem błędne pomysły i błędne sformułowania. Ja do takich błędów mógłbym zaliczyć propagowanie idei monarchii no i obecnie błędna troska o żydowskie groby. Są tam niezręczne sformułowania chociaż mogło chodzić o zamiar wezwania Żydów aby nie oczekiwali aż goje za własne pieniądze uporządkują ich kirkuty, tylko sami się za to wzięli i finansowali.
  Tak czy inaczej wyszło dwuznacznie.
  Na podstawie dwóch potknięć nie można oceniać całości działań człowieka.
  W mojej subiektywnej ocenie doradzałbym panu Grzegorzowi Braunowi wycofanie sie z obu moim zdaniem błednych postulatów dotyczących monarchii i obecnie akcji wyszukiwania żydowskich zaniedbań.
  Nie potępiajmy pochopnie, jaka jest prawda o Braunie poznamy po dalszej działalności.
  Jesli chodzi o drogi mi portal redagowany przez pana Włodka Kulińskiego to istotnie, usuniete zostały kiedyś moje dwa komentarze niepochlebne Żydom.
  Proponowałbym aby wzorem niektórych forum dyskusyjnych, kontrowersyjne wpisy nie były usuwane bez śladu lecz ukrywane z możliwością wyjawienia ich na indywidualne żądanie tak aby każdy zdążył je przeczytać i ocenić.

 13. Jan said

  To co można zarzucić Grzegorzowi Braunowi to pomysł o uzbrojeniu Polski w broń atomową. Są inne skuteczniejsze rozwiązania elektroniczne i tu by położył akcent.

 14. Gazeta Warszawska i właściciel domeny rozbawił mnie, pomimo,że brakuje na jego portalu tematów jak „bieda w Polsce”,czy „odbieranie dzieci” czy też „rasizm w polskiej Służbie Zdrowia”.Pieprzenie(sorry) o pierdołach,każdy potrafi ,zwłaszcza przy piwie ale aby na polskich portalach,brakowało protestów to jest obleśne.Papież oczekuje Dialogu a notka z GW odrzuca życzenia.Szkoda.Więcej odwagi cywilnej…P.S.Dobra reklama dla wirtualnapolonia.com,której pozycja w internecie,jest znakomita.Pozdrawiam.Marek Lipski.

 15. Marta said

  O ile wiem to za groby płaci się podatek czy opłatę co 20 lat.Jeżeli opłata nie jest uiszczana to znaczy że nie ma następców którzy by się o nie troszczyli.Taki grób jest usuwany i na jego miejscu chowa się następnego zmarłego.Czy ktoś płaci za miejsce na cmentarzu żydowskim.Czy są wyjątki?Czy te cmentarze powinny jeszcze istnieć? Kilkadziesiąt lat temu może 30 widziałam osobiście jak w Międzyrzeczu Wlkp.buldożery równały z ziemią taki cmentarz.

 16. Kontra said

  Blizej nieznany niejaki inz.(bez imienia) Cierpisz juz od dawna usiluje zdyskredytowac Grzegorza Brauna, poniewaz brak mu merytorycznych argumentow wymyslil (on lub jego oficerowie prowadzacy) ze najlepiej przykleic
  Braunowi etykietke Zyda (chociaz nie podaje ktory z przodkow Brauna ma byc tym Zydem).
  Donosy tego typu i etykietowanie przeciwnikow politycznych sa charakterystyczne
  dla zydokomuny nie zdziwilbym sie gdyby to wlasnie inz.Cierpisz pochodzil z rodziny starozakonnych, przeciez my nic o nim nie wiemy a on ma czelnosc czynic zarzuty czlowiekowi, ktory robi najwiecej dla Polski budzac Polakow z glabokiego snu.
  Czy inz.Cierpisz uczynil cos pozytywnego oprocz stukania w klawiature?

  To wlasnie zydzi najpierw przyklejaja komus etykietke antysemity,faszysty itp.
  po czym wszczynaja glosna kampanie prasowa w swoich organach prasowych.

  Fakt opublikowania tych bzdur Cierpisza na lamach Warszawskiej Gazety nie swiadczy zle o Wirtualnej Polonii, tylko o tym, ze WG przylacza sie do antypolakow.
  Czytywalem WG ale to sie zmieni.

  A Wirtualnej Polonii i p.Kulinskiemu dziekuje za dobra robote.

 17. Mr,Patrzajta said

  W POLSCE jest potrzebny oboz z zlozony z czystych etnicznie POLAKOW.POLSKA MUSI Rzadzic jeden czlowiek I to zawodowy zolnierz officer.Kapitan porucznik.Nigdy
  officer wyzszy ranga jak major polkownik czy general.Ci oficerowie ..sprzedali sie imperializmowi ……..zachodniemu.(ONZ,NATO,Unia=Jewropejska).Wiadomo sa fachowcami w prowadzeniu I szkoleniu armii.Ale sa zdrajcami.Gdyz na skinienie :waszyngtonu czy telawiwu Zpala nawet Polskie ; jesli ich mocodawcy uznaja ze w POLSCE sa grupy ;nacionalistow polskich.Wiec nie sa polskimi patriotami ….Sa oficerami zolnierzami nie dla Narodu I POLSKI Tylko dla ……………kasy……….I swoich mocodawcow (panow)……..To sa najemnicy …….za …kase .Anie zolnierze

 18. Antoni Nadstazik, Melborne. said

  Czytalem o tych grobach, ale zrozumialem, ze Pan G. Braun raczej
  pokazywal, ze zydzi nie dbaja o swoich zmarlych.
  Ktos z komentujacych nawet slusznie zauwazyl, ze sie im nie oplaci, ktos inny,
  ze nie maja takiego zwyczaju w swojej historii.
  Nastepny, ze pewnie beda nam chcieli podrzucic koszty utrzymania tych cmentarzy,
  uciekajac sie (jak zwykle), do szantazu oskarzajac nas (kolejny juz raz),
  o antysemityzm, jesli sie tym nie zajmiemy.
  Wszyscy maja mniej czy wiecej racji.
  Najbardziej spodobala mi sie wypowiedz pani Marty.
  Prosta, krotka i precyzyjna.
  Na calym swiecie placi sie podatek za groby.
  Placa rodziny, lub przyjaciele.
  Koszty utrzymania niektorych cmentarzy ponosza cale narody.
  Tak jest np. z cmentarzem w Galipoli, gdzie leza Australijczycy
  i Turcy polegli w potyczce o interesy banksterow.
  W Normandii tez sa zadbane cmentarze rzolnierzy ktorzy tamzgineli.
  Na Monte Cassino miedzy innymi sa groby Polakow, itd. itp.
  Nie pora wymieniac wszystkich.
  Panstwo Izrael jest bardzo bogate, bankierzy i wlasciciele miedzynarodowych karteli tez.
  Szanujecie szczatki swoich rodakow czy nie? W czym wiec rzecz?
  Wydaje mi sie, ze w tym, kto sie osmieli (z tych co siedza na wygodnych synekurkach), glosno to powiedziec.
  Wypaczanie zas calej inicjatywy pana Brauna, jest wyjatkowo jadowite,
  plemie zmijowe ma z wszystkich gadow najwiecej jadu wiec
  nie mam zadnej watpliwosci kto za tym stoi.

 19. Julka said

  Grzegorz Braun słusznie zauważył, że te opuszczone cmentarze powinny być porządkowane przez Żydów i jego aluzja wynikała z pewnej uszczypliwości, raczej nie z troski o zydowskie cmentarze a raczej z troski o porządek. Gminy zydowskie przejęły na własność za darmo m.in. swoje czynne cmentarze, a opuszczonymi praktycznie nikt sie nie zajmuje. Faktycznie to mienie komunalne i każda miejscowa gmina może a nawet powinna uporządkować teren, również buldożerem.
  Imć Cierpisz zapomniał jak promował kandydata peeselu na prezydenta, a za pięć dwunasta ktoś mu nadesłał akuratne fotografie, co spowodowało cofnięcie poparcia (może nie wszyscy przeczytają, a autor będzie usprawiedliwiony). Tak więc niech nie mąci, bo to jest bardzo podejrzane. I niech baczy, by jego strony nie nazwano gazetapolin.

 20. Porada said

  Jak nie cierpisz tego paszlwilu na WP to wyslij swa opinie do autora.

 21. Guła said

  Do:
  (-) Red. Gazeta Warszawska?

 22. Jan said

  Oto On Winowajca. Poznaj Go zanim się wypowiesz.

 23. A-Ż said

  Myślałem, że to jakiś paranoik wystosował te głupoty, a tu atak z warszawskiej.com! Ta nie ma nic wspólnego z Gazetą Warszawską w wersji analogowej (papierowej). Przychylam się do podejrzeń spod @4.

 24. Xsanadoo said

  Gazeta Warszawska.com to nie jest Warszawska Gazeta.pl
  Gazeta Warszawska.com to jest prorosyjska propagandówka, chodzi im o to, aby przypiąć Polakom łatkę antysemitów i to wykorzystać do wiadomych celów.
  Jeszcze ten dopisek „w przebudowie” świadczy, o agenturalnej działalności…

 25. pugnus said

  Chwileczke prosze publiki …. ,wszyscy zapominaja ,ze na Panu Kulinskim ciazy straszliwe przestepstwo ,ktorego „uny” nie sa skorzy tak szybko przebaczyc!Mianowicie sprofanowal on onegdaj czesc i honor najwybitniejszych przedstawicieli swiata filmowego i artystycznego a takze celebrytow mniejszego plazu , naznaczajac ich pietnem Zdrajcow i Kolaborantow!Chyba wszyscy mamy jeszcze w pamieci niebywaly najazd na nasze forum rozwscieczonej lemingerii ,ktorej nie moglo sie pomiescic w lepetynach ,ze ich idole sa zwyklymi moralnymi i mentalnymi szumowinami !
  Zadalem sobie trudu ,zeby sprawdzic wpisy bywalcow portalu Gaz.Warszawszka odnosnie tego Wirtualnego „Polinu” i moge tylko jedno skonkludowac : nie bierze sie na powaznie komentrzy teczowych mchow i paproci!
  Jak widac domniemane zydostwo G.Brauna nie daje wielu malkontentom spokoju.Kiedy bedac w Polsce probowalem to znajomemu wyperswadowac to ten przygwozdzil mnie przez wszystkich szermowanym argumenten :” a to jego nazwisko?”
  Zapytalem go wtedy kim w takim razie byl. o Kolbe?Burknal cos tam w odpowiedzi…..

 26. Żydy RABUJĄ polskiego podatnika w KAŻDY możliwy sposób ! said

  Mieszkam „okrążony” różnymi ŻYDAMI amerykańskimi od 20 lat w drogiej dzielnicy i mam ogromną wiedzę o tych „żydach”.

  Chciałbym wszystkim bezstronnie WYJAŚNIĆ, że jak żyd zdechnie w obecnym USA i jego pochowają w sektorze żydowskim na jakimś cmentarzu to potem już NIGDY NIE „odwiedzają” jego na cmentarzu nawet najbliźsi członkowie rodziny. W tak zwana cywilizacja „żydowska” zdecydowanie się RÓŻNI od cywilizacji ŁACIŃSKIEJ w kwiesti stosunku do zmarłego i pamięci o tym zmarłym.

  To w kulturze słowiańskiej i ŁACIŃSKIEJ jest zwyczaj DBANIA oraz CZCZENIA miejsca pochówku zmarłej bliskiej osoby, czego NIE MA cywilizacji żydowskiej poza apartheid Izreala. Polskie i ruskie żydy zamieszkali w Izraelu ZADOPTOWALI zwyczaje z kultury łacińskiej odwiedzania nie częściej jak jeden raz na 5 lat miejsca pochówku żyda, kładac kamyszek ma miejscu pochówku ale natychmiast odchodząc nie szukając łączności emocjonalnej ze zmarłym żydem.

  Zatem, żydy generalnie NIE mają zwyczaju odwiedzania miejsca pochówku swoich bliskich na cmentarzach wiec nawet, zapominają o tych żydowskich cmentarzach. Żydy faktycznie NIE mają wewnętrznej potrzeby odwiedzania tych żydowskich cmentarzy, dlatego one niszczeją i ZANIKAJĄ.

  Jest to FAKTEM, że żydy zamieszkali w Polsce będący pod wpływem cywilizacji ŁACIŃSKIEJ, gdzie się czci miejsca pochówku chrześcijańskich zmarłych, WYMUSZĄ finansowanie przez NAIWNEGO polskiego podatnika, aby ten FINANSOWAŁ odnawianie PRYWATNYCH całych cmentarzy żydowskich w Polsce, tam gdzie się jeszcze one w ogóle zachowały wskutek ULEGŁEJ cywilizacji łacińskiej wobec AGRESYWNYCH bezczelnych gangów ZŁODZEJI żydowskich.

  Apel Grzegorza Brauna do żydów, aby zadbali SAMI o SWOJE żydowskie cmentarze w III RP potraktowałem jako nawoływanie aby ŻYDY przestali WYŁUDZAĆ pieniędzy od polskiego podatnika na odnawianie PRYWATNYCH żydowskich cmentarzy na MASOWĄ skalę !

  Lewaki ŻYDY z polskim obywatelstwem wyniesieni na piedestały centralnej władzy w durnowatym np. Poznaniu, Wrocławiu czy Warszawie … itd przez GŁUPI lemingowy wykołowany tam zamieszkały polski MOTŁOCH nie reagują na to, że jako POLSKA WIEKSZOŚĆ są OKRADANI przez żydoskich złodzeji jako lokalna oficjalna władza, którzy za CIĘŻKIE MILINY na KREDYT finansowy brany z zagranicy ale na konto POLSKIEGO podatnika odnawiają sobie SWOJE PRYWATNE żydowskie całe cmentarze w Polsce !

  Ten proces żydowskiego RABUNKU na polskim podatniku NALEŻY całkowicie ZATRZYMAĆ, co bardzo SŁUSZNIE grzecznie zakomunikował Grzegorz Braun.

  Jako przeciętny polski obywatel mam innego rodzaju, bardziej ZROZUMIAŁY „apel” do ZŁODZEJI żydów zamieszkałych w III RP:

  Wy QURWY bezczelne ZŁODZEJE żydy zamieszkali w III RP już DOSYĆ tej waszej bezczelnej KRADZIEŻY pieniędzy polskiego podatnika lub WYPIERRRRRDALAĆ wy żydoskie śmierdziele z Polski !

 27. Kapsel + Admin said

  System spamowy zatrzymał Pański post. Prawdopodobnie uczulony na nazwizko p. Esbeckiego 🙂

  Z pozdrowieniami Admin.

 28. Kapsel said

  Re 27

  A niech mu tam pójdzie na zdrowie 🙂

  Również pozdrawiam Z.G.

 29. Stary Warszawiak said

  Czy Pan Cierpisz to ten, który ma rozdwojenie jaźni. Pamiętam jego wywody na temat dwóch TU-tek w 2010 roku.

 30. j said

  Ad.22 – Jan

  Dziekuje panie Janie za to video.
  No coz, Grzegorz Braun jest chyba jedynym na swiecie przypadkiem kiedy jako rezyserowi zydowskiemu nie daje mu sie ani dotacji ani zadnych pieniedzy na robienie filmow ani nagrod za to co wlasnym sumptem wyrezyserowal. I bron Boze nie chwali sie go. Raczej krytykuje ostro lub zamilcza. Dla odmiany zas neka sie go nieustannie po komisariatach i wloczy po sadach zwanych dla zartu polskimi. Taki los Zyda polskiego 🙂

  Ale…. ale jak wiadomo czasem z zupelnie niewiadomych powodow zdarzaja sie ogromne, przeogromne wpadki i na przyklad tacy zawodowi Zydzi jak Agnieszka Holland, Pawel Pawlikowski („Gnida”) czy Władysław Pasikowski (Polkosie) – przez jakas horrendalna przeciez pomylke dostaja od panstwa polskiego miliony na swoje antypolskie filmy. Ot i zagwozdka dla nas wszystkich ! 🙂
  Pozdrawiam

 31. Shadowman said

  Ta irracjonalna wojna pomiędzy Gazetą Warszawską a Wirtualną Polonią jest głupia i dzieli nas. Wirtualna Polonia zrobiła błąd publikując ten artykuł z Grzegorzem Braunem ale i GW pojechała po bandzie, nazywając WP „koszerna” z powodu jednego artykułu.

  Ale od Brauna lepszym prezydentem byłby inż. Cierpisz. Jest zdecydowanie bardziej bezkompromisowy i antyżydowski. On jako jeden z nielicznych w polskiej blogosferze widzi problem żydowski całościowo.

 32. Shadowman said

  A o tym że nie można pokojowo rozwiązać kwestii żydowskiej to przypomina mi chociażby ten obrazek w samym prawym górnym rogu. Dlaczego taki Michnik i Geremek mogą nas bezkarnie nazywać bydłem, baranami itp., ale jak ktoś nawołuje do zbrojnej walki przeciwko żydom jest uznawany za oszołoma nawet w patriotycznej blogosferze?
  Niemcy też nami pogardzali podczas II wojny światowej, ale my mogliśmy bez wahania zabijać Niemców i publikować propagandę ich znieważającą. I mówimy o tym z dumą.

  Ale natomiast o zbrojnej walce Polaków przeciwko żydom nie chętnie mówimy bo wciąż boimy się, że przytkną nam łatę antysemitów i nazistów.
  Łagodność, nie tylko wobec żydów, prowadzi nas do diabła.
  Przykładem jest chociażby ułaskawienie Bandery przez prez. Mościckiego, co było skrajną głupotą o ile nie ukartowanym antypolskim działaniem. Ten zboczony pomiot szatana powinien być rozerwanym koniami, to może nie doszło by do rzezi wołyńskiej.

  Chcąc nie chcąc w tym świecie liczy się brutalna siła (ale nie tylko, ważna jest także inteligencja).

  Albo oni nas pożrą albo my ich. Innego wyjścia niestety nie widzę.

  Czy jak Grzegorz Braun dojdzie do władzy, to jaką macie pewność, że Michnik czy Urban skończą jak powinni, tzn. pod gilotyną albo w prasie na śmieci?

  Kiedyś zdrajców nabijano na pal i to było słuszne rozwiązanie i dawało przestrogę innym. Dzisiaj mordercę i pedofila wypuszcza się po 10 latach spędzonych w więzieniu, i to w warunkach których pozazdrościć mógłby nie jeden uczciwy praworządny człowiek.

  Gdyby nie Vlad Palownik i nabijanie na pal Turków, to kto wie, czy już 700 lat Europa nie znalazłaby się pod muzułmańskim jarzmem.

 33. Czyste Powietrze said

  @ 15 – Pani Marto, na cmentarzach można (zwłaszcza jeżeli brakuje miejsc) zlikwidować nieopłacony grób po dwudziestu latach. To wynika z ustawy z 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych i tak dzieje się na większości czynnych cmentarzy. Na cmentarzach żydowskich nie likwiduje się grobów, gdyż nie dokonuje się w ich miejscu nowych pochówków. Jak Pani myśli, dlaczego nie ma chętnych na te miejsca?

 34. Analityk said

  @Julka

  Gminy zydowskie nie chcą przejąć opuszczonych zydowskich cmentarzy. Powód taki, że musiałyby do tego dokładać aby nie byc w ogniu krytyki, że nie troszczą sie o cmentarze swoich zmarłych. Oni by chcieli aby to polska społeczność zadbała o te cmentarze i odnowiła je na błysk. Wówczas przejeli by te cmentarze. Gminy zydowskie czekaja ten na ruch polskiej społeczności, która by chciała taki cmentarz zlikwidować buldożerami. Wówczas podniosą krzyk, że to ich teren a zrobią to tylko w tym celu aby go przejąć i w tym miejscu postawic jakis biznesik który by im gwarantował dochód.
  Mysla, że Polacy są głupi i nie wiedzą o co chodzi.

  W związku z tym trzeba wprowadzic prawo, że cmentarze żydowskie, które gminy zydowskie nie biorą na swoje utrzymanie z obowiązkiem płacenia podatku będą zlikwidowane np. do końca roku i żadne odszkodowania ani rekompensaty żydostwu z tego powodu sie nie należą.
  Rozwiązanie proste i skuteczne ale oczywiście okrzyknięte przez żydostwo jako antysemickie, gdyz oni z tego nic nie będą mieć.

 35. Pucybutmosze said

  Czas BIC nic wiecej

 36. Jan said

  ad.30 J. na jakiej podstawie zakwalifikował Pan Grzegorza Brauna jako Żyda, żyda, żydowskiego filmowca? To skandaliczna, obrazliwa insynuacja. Jakie ma Pan na to dowody?

 37. j said

  Ad.36- Jan

  A to mnie pan zaskoczyl, panie Janie 🙂

  Naprawde nie przypuszczalam, ze ktos tutaj moze nie zrozumiec ironii zawartej w moim skromnym komentarzu. A szczegolnie tego, ze zrobilam z Grzegorza Brauna zydowskiego rezysera – hehehehe 🙂

  Widac, ze bardzo rzadko pan tu bywa lub moze wcale, bo bywalcy tego forum doskonale wiedza co mysle o tych wszystkich, ktorzy robia z Grzegorza Brauna Zyda.
  My tutaj panie Janie od bardzo dawna znamy cale drzewo genealogiczne rodziny Grzegorza Brauna po mieczu i po kadzieli, bo znalazl je i tu juz dawno temu wpisal niestrudzony pan Kapse. Zadnego Zyda w tym drzewie genealogicznym sie tam nie dopatrzylismy 🙂
  Tak wiec nie z nami wszelkie wrogie wobec Grzegorza Brauna podchody.
  Przykro mi, ze pan sie zdenerwowal ale prosze jeszcze raz ze zrozumieniem przeczytac moj wpis.
  Pozdrawiam

 38. Marta said

  Zgadza się.Pani J zawsze broniła Pana Grzegorza.Z przyjemnością czytałam jej wpisy.

 39. j said

  Ad.38 – Marta

  Dziekuje za wspacie pani Marto 🙂
  Od lat podziwiam i bronie Grzegorza Brauna, bo jest on prawdziwa perla dla Polski zeslana nam chyba przez samego Pana Boga. Tak uwazam. I jesli te perle wdepczemy w bloto, niewazne czy niechcacy czy z premedytacja – bedziemy kiedys gorzko zalowac.
  Grzegorz Braun to niewatpliwie czlowiek ze szlachetnego kruszcu. Wielki czlowiek i wielki Polak. Nie znaczy to, ze jest jakims swietym czy kims w tym rodzaju. Wrecz przeciwnie – wydaje sie byc prawdziwym, pelnym energii, normalnym facetem z krwi i kosci.Tak wiec i on moze sie kiedys pomylic czy strzelic jakies glupstwo ale jak na razie : spoko i w porzadku 🙂
  Pozdrawiam

 40. Joe said

  37..J.
  Zeby jeszcze glebiej zatopic pana Jana w smutku…dopisze do Pani pytan swoje 3 grosze.Co to za POdstepny zyd musi byc z tego Brauna co wysyla Polakow do szkoly,do kosciola i na??strzelnice…Toz to musi byc straszny POdstepnik…
  Pozdrawiam Pania i zapewniam ze wszyscy stali bywalcy maja dobra zabawe.

 41. Jan said

  Do 40 i innych Z podziękowaniem. Jan..A ładnie to tak naśmiewać się z prostego człowieka co aluzju nie paniał,
  ale to chyba „błogosławiona wina” bo dzieki temu jasno i wyraźnie rozjaśniliśmy pochodzenie Pana Grzegorza.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: