Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Ks. Winiarski: Dlaczego nie przyjmę uchodźców?

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-09-11

Ks. Winiarski: Dlaczego nie przyjmę uchodźców?Mam świadomość, że tą wypowiedzią narażę się wielu ludziom. Wiem też, że zostanę uznany za człowieka, który odrzucił apel papieża Franciszka o przyjęcie uchodźców. Niektórzy przypiszą mi brak elementarnej wrażliwości i odruchów serca. Mimo to, nie przyjmę uchodźców i nie godzę się, by ktokolwiek zapraszał do mojego domu gości, których obecność może stać się niebezpieczna albo z którą sobie nie poradzę. Oto powody dla których nie mogę przyjąć muzułmańskich uchodźców:

1/ Koran – święta księga islamu, degraduje osobę Jezusa do roli jednego z proroków. Kwestionuje jego boskość a przez to obraża moje uczucia religijne. Uznaje za nieważne to, w co wierzę. Rani mnie duchowo oraz poniża kulturę w której wyrosłem ja i mój naród. Dla mnie islam jest herezją chrześcijańską i niczym więcej. Dodatkowo widać gołymi oczami, że religia Mahometa coraz bardziej się radykalizuje. Właściwie, jest bardziej ideologią niż religią. Koraniczne szkoły (medresy), są wylęgarnią terrozymu i przemocy. Niedawno pakistańska policja wdarła się do medresy Zakarija i uwolniła kilkudziesięciu studiujących tam chłopców i młodych mężczyzn. Byli skuci łańcuchami i nosili na sobie ślady tortur. Mimo to rodzice wielu z nich protestowali przed lokalnym komisariatem przeciwko akcji policji. Czy przyjmując takich absolwentów i nauczycieli Koranu nie wystawiamy siebie i swoich najbliższych na ryzyko przemocy? O wiele bliżej nas, kilka tygodni temu, policja niemiecka dokonała rewizji w szkole koranicznej we Frankfurcie nad Menem, podejrzewając, że dzieciom pokazuje się tam na wideo brutalne sceny, w tym egzekucje. Szkoły muzułmańskie bez przerwy inwigilują brytyjskie służby specjalne, ponieważ brytyjscy młodzi muzułmanie są o wiele bardziej radykalni niż ich rodzie.

2/W krajach muzułmańskich w zasadzie nie ma demokracji, praw człowieka ani podstawowych wolności, zwłaszcza dla „niewiernych”. Moi bracia chrześcijanie cierpią prześladowania. Palone są ich domy, wyrzuca się ich z pracy. Nawet na użytek osobisty nie mogą mieć Biblii, różańca ani krzyża. Chrześcijanki są hańbione w zbiorowych gwałtach, mężczyźni są ofiarami okrutnych linczów. Porzucenie islamu i przejście na chrześcijaństwo uznawane są przez policję religijną jako bluźnierstwo przeciwko Prorokowi a jedyna dopuszczalna przez muzułmanów konwersja, to konwersja na islam. Chrześcijańscy misjonarze nie mają żadnego wstępu. Dlaczego mam pomagać tym, których pobratymcy okazują okrucieństwo, wobec moich braci w Chrystusie? Caritas i Czerwony Krzyż wielokrotnie organizowały akcje pomocy dla ofiar w krajach muzułmańskich, nigdy natomiast nie słyszałem, żeby Czerwony Półksiężyc pomagał chrześcijanom będącym w potrzebie.

3/Uchodźcy nie podlegają żadnejweryfikacji ani kontroli służb specjalnych. Nie znamy ich przeszłości, poglądów, powiązań ani prawdziwych motywów ich wędrówki. Jeśli tylko uciekali przed Państwem Islamskim czyli swoimi współwyznawcami (!), to powinno im wystarczyć każde miejsce w Europie, choćby najbiedniejsze, gdzie od kilkudziesięciu lat panuje i pokój i respektowane są prawa człowieka. Ale oni idą po dobrobyt do najbogatszych krajów kontynentu. Są niezwykle roszczeniowi odwołując się do chrześcijańskiego miłosierdzia. Dlaczego uchodźców muzułmańskich czyli współbraci w wierze nie przyjmuje nowoczesna Turcja ani najbogatsze kraje Zatoki Perskiej jak Arabia, Kuwejt czy Dubaj? Dlaczego uchodźcy nie idą do swoich, do ludzi bliższych im etnicznie, kulturowo i mentalnie?

4/Gdy Izrael buduje kolejny mur, tym razem oddzielający go od Jordanii, nam każe się być bezkrytycznie otwartym i przyjmować wszystkich! Bardzo szybko pojawiła się nowa forma poprawności politycznej: trzeba być apologetą uchodźców i pokonywać opór społeczny. Dlaczego nikt nie mówi, że fala uchodźców jest wynikiem błędnej i agresywnej polityki USA i Unii Europejskiej na Bliskim Wschodzie; że obalanie reżimów i cała tzw. wiosna arabska było załatwianiem własnych spraw; że wprowadzanie demokracji w krajach o strukturze feudalnej jest uszczęśliwianiem kogoś na siłę i działaniem wbrew jego naturze? Stany Zjednoczone nie zgłosiły żadnej, nawet najmniejszej, gotowości przyjęcia muzułmańskich uchodźców. Po doświadczeniach z 11 września 2001 roku, gdy kilku muzułmanów uderzyło Amerykę w podbrzusze, uszczelniają granice i zaostrzają procedury na przejściach granicznych. My nawet nie wiemy ilu bojowników Państwa Islamskiego już przeniknęło w powodzi uchodźców? Ilu „samotnych wilków” gotowych na wszystko, przyszło do Europy, by nas niszczyć? Jeśli na lotnisku, udając się do jakiekolwiek kraju, przechodzę przez skanery i wykrywacze metalu, musze zdjąć z ręki zegarek, pasek spodni, nakrycie głowy, wyjąć z podręcznej torby wszelkie urządzenia elektroniczne, jeśli prześwietlany jest mój bagaż zanim polecę z wycieczką lub pielgrzymką i sprawdzany jest mój paszport we systemie elektronicznym, to dlaczego bez jakiejkolwiek kontrolimamy przyjąć ludzi, których kompletnie nie znamy? To skrajnie nieodpowiedzialne! Oto co na początku roku mówił radykalny imam Anjem Choudary w rozmowie z „Faktem.pl”: „Jednego dnia prawo szariatu zostanie wprowadzone także w Polsce, bo wierzymy, że należy usunąć wszystkie opresyjne reżimy. Jeśli rządzi wami ktoś inny niż Allah, to jest to forma ucisku. Dzięki naszej polityce i wasz reżim zostanie usunięty, a ludzie będą szczęśliwsi. […]  Islam nie jest jak chrześcijaństwo, jeśli mnie uderzysz, nadstawię drugi policzek. Nie, tacy nie jesteśmy. W islamie jest coś takiego jak dżihad. Niektórzy nazywają go nawet szóstym obowiązkiem każdego muzułmanina. Świętym obowiązkiem”. Wprawdzie  nie można zabijać niewiernych „bez istotnego powodu”, o czym zapewnił sam prorok na swoim łożu śmierci. Jednak „czas wojny rządzi się swoimi prawami; jeśli obrażasz proroka, tracisz świętość swojego własnego życia”.

 

5/ Dlaczego milczy w tej sprawie Wysoki Komisarz (UNHCR) i jego urząd powołany w 1951 roku? Oficjalnie na świecie jest kilkadziesiąt milionów uchodźców. Dlaczego ten problem ma rozwiązywać wyłącznie Europa? Dlaczego świat nie reagował gdy w Ruandzie w walkach plemiennych pomiędzy Tutsi i Hutu wymordowało się ponad milion ludzi? Wtedy wojna domowa w tym niewielkim kraju spowodowała wtórne wstrząsy po sąsiedzku. Blisko 2 miliony Hutu, obawiając się odwetu Tutsi uciekło do Burundi, Tanzanii, Ugandy i Zairu wywołując w tym ostatnim kraju pierwszą i drugą wojnę domową. Wpłynęła też na rozwój wojny domowej w Burundi. Dlaczego Europa nie walczy o wolność chrześcijan w krajach muzułmańskich, choćby tam, gdzie jest to możliwe, bo nie dotarło jeszcze Państwo Islamskie? Dlaczego uchodźcy islamscy mają być lepiej traktowani niż np. uchodźcy chrześcijańscy czy buddyjscy? Czy dlatego, że na odległość pachną ropą?

6/ Nie wierzę, że uchodźcy są gotowi na pełną asymilację ze społeczeństwem, które je gości i przyjęcie obowiązujących tutaj praw i standardów. Wystarczy pojechać na przedmieścia Paryża, Londynu czy innych wielkich miast zamieszkałe przez muzułmanów, by zobaczyć jak jest tam brud i demolka. Jak bez skrupułów niszczone jest wszystko, co stworzyli niewierni. W Polsce nie mamy takich możliwości z powodu słabości państwa, które oddala od siebie wszelkie zobowiązania, przerzucając je na samorządy. Samo przyjęcie cudzoziemców nie jest żadnym rozwiązaniem, jeśli nie zapewnia się pracy dorosłym i dzieciom szkoły. Co będą robić całymi dniami ulokowani w jakiejś opuszczonej szkole np. w gminie Dorohusk? Pomijam, że trzeba ten lokal ogrzać, dostarczyć wodę, zapewnić warunki sanitarne, opiekę medyczną i wyżywienie. Czy Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci szpitalom za zabiegi, które nie są w kontraktach, skoro odrzuca przypadki przekraczające określone limity wśród Polaków? Gdzie będą rodziły muzułmańskie kobiety? Co z jedzeniem zgodnym z wymogami islamskiej religii i rytualnym ubojem? W jakim języku i czego mają się uczyć dzieci uchodźców? Czy ich edukację powierzymy radykalnym mułłom? Czy nasz system oświaty przygotowany jest na wielokulturowość? Niektórzy z uchodźców pokazują dyplomy arabskich uczelni, ale jak ma się to do programów nauczania i wymogów prawa unijnego? Czy nasze żłobki, przedszkola i ich personel przygotowane są na przyjęcie arabskich dzieci? Czy przeciętna gmina uniesie taki wydatek, skoro jedno miejsce w najzwyklejszym przedszkolu kosztuje ją ponad 730 zł? Czy nasz wymiar sprawiedliwości będzie tworzył precedensy, by sądzić wyznawców Allaha wedługprawa koranicznego? Czy prawo jazdy zdobyte w Libii lub Syrii będzie honorowane przez polską policję? Co z ludźmi, którzy nie mają żadnych dowodów tożsamości?

Bezczynność i pustka szybko powodują w ludziach poczucie beznadziei. Zbiorowa frustracja uchodźców, którzy wykorzeniają się z własnych ojczyzn, nie chcąc lub nie mogąc uznać nowej ojczyzny za swoją, może stać się problemem dla policji, sądów, opieki społecznej, szkoły, wymiaru sprawiedliwości i najbliższych sąsiadów. Muzułmański Związek Religijny RP nie pomoże uchodźcom z Bliskiego Wschodu, którzy przyjadą do naszego kraju. – mówi Musa Czacharowski, rzecznik prasowyorganizacji. Jednocześnie krytykuje on działanie polskiego rządu ws. imigrantów z Ukrainy.– „Zadeklarowali gotowość przyjęcia przynajmniej jedenastu tysięcy osób. Okazało się, że były to puste słowa. Są problemy z zapewnieniem możliwości pobytu dla kilkudziesięciu Tatarów krymskich, ludzi, którzy są przecież bardzo blisko związanymi z Polską, zarówno w wymiarze historycznym, jak i kulturowym”.

Jeśli premier rządu deklaruje, że przyjmiemy 11 tysięcy uchodźców skądkolwiek przyjdą a kraj nie potrafi zaopiekować się dosłownie kilkudziesięciu Tatarami, to znaczy, że państwo w wielu wymiarach jest teoretyczne. Nie zamierzam uczestniczyć w licytacji wirtualnego miłosierdzia. To obraża nie tylko uchodźców ale i samą ideę miłosierdzia. W przypowieści o pannach mądrych i głupich, gdy oblubieniec się spóźniał i zrobiło się bardzo późno a pojawił się problem braku oliwy, mądre panny odmawiają dzielenia jej. argumentując: „Mogłoby i nam i wam nie wystarczyć” i odsyłają ich do innych. Są jeszcze inne przypowieści, które mówią o czujności i wskazują na cnotę roztropności. Wszystkie przypowieści opowiedział po raz pierwszy Jezus, ja tylko przypominam!

Ks. Ryszard Winiarski 

za Fronda.pl

Komentarzy 15 to “Ks. Winiarski: Dlaczego nie przyjmę uchodźców?”

 1. WTF? said

  Brawo ksieze, nic dodac I nic ujac.

 2. Kapsel said

  ……Ks. Winiarski: Dlaczego nie przyjmę uchodźców?…..

  Czy trzeba być aż poetą aby powiedzieć rzeczy tak oczywiste ? .

  Chemia poezji ks. Ryszarda Winiarskiego

  Chemia i poezja – dwa bieguny ludzkich działań, odkryć i doświadczeń. Człowiek zatomizowany i homo poeticus wznoszący się na wyżyny swych duchowym możliwości i stawiający metafizyczny krok w nieskończoność.
  Wieczór autorski ks. Ryszarda Winiarskiego niczym barokowy koncept wykazał paradoksalne „podobieństwo w niepodobieństwie”. W puławskim Domu Chemika chemia poezji zadziałała bowiem magnetyzująco na licznie zgromadzoną publiczność, a geniusz Stwórcy, który w materię tchnął ducha, ukoronowawszy tym całe stworzenie, po raz kolejny święcił triumf.

  http://www.niecodziennik.mbp.lublin.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1758&Itemid=1

  Wstęp. Spotkanie z Ks. R. Winiarskim.

  Wielkie podziekowanie i wielki szacunek dla ks. Ryszarda Winiarskiego.

 3. Kapsel said

  Ks Infułat Jan Pęzioł – EGZORCYSTA

  od 13 minuty …żydzi stworzyli islam……(islam)przyjął do swojej religii to co mu dali żydzi..

  …szatan dalej uważa że on swoje królestwo zbuduje..że jemu należy się chwała…i dlatego posługuje się ludźmi od początku….i tak będzie do końca świata…

  …pani profesor Niemka,starsza pani….dała nam wykład jak wielkie kłamstwo zaczął Luter i ono dalej się rozszerza i rośnie jak kąkol w pszenicy….sądziłem że Luter wstąpił do zakonu jak każdy inny wstępuje…to było nie tak..
  …. z gosposią domu miał dwoje nieślubnych dzieci..w między czasie zamordował dwóch ludzi..zabił.Groziła mu oczywiście kara śmierci i on uciekł w mury klasztoru bo w klasztorze był azyl.Tam był nie osiągalny dla prawa państwowego.On tam siedział z musu.Ten człowiek stworzył teologie dopasowaną do jego życiorysu…

  ..islam wymyślili żydzi….

  Ks Infułat Jan Pęzioł o Lutrze, żydach i muzułmanach

 4. Antoni Nadstazik, Melborne. said

  Pelna zgoda, nareszcie jakis glos rozsadku ze strony reprezenta KK.
  Nasz papiez niestety nie mial tyle odwagi cywilnej, co „zwykly” ksiadz.
  Nie widze tez chetnych sposrod innych eminencji.
  Szkoda
  Dla mnie Ks. Winiarski jest po prostu niezwykle odwazny i prawy.
  „Niech twoje tak, znaczy tak, a nie, znaczy nie”.
  Dobrze, ze za czasow Chrystusa nie znano tzw. poprawnosci politycznej.

 5. pugnus said

  No to teraz mlyny na Czerskiej przemiela ksiedza dokumentnie i ide w zaklad ,ze ma on na sumieniu jakis pedo.fi.lski epizod a jezeli juz nie, to przynajmniej zadaje sie on na codzien z nazistami!Tymczasem w swoim dzisiejszym popoludniowym serwisie radio holenderskie podajlo,ze lawina „üchodzcow” zalewa Macedonie ,kierujac sie na Wegry ,ktore goraczkowo koncza „kontrowersyjny” plot i sciagaja do jego pilnowania wojsko.Ponoc zdymisjonowany minister ,ktory byl odpowiedzialny za budowe plotu celowo opoznial jego stawianie chcac sie przypodobac Brukseli.Na miejscu wegierskiej bezpieki przepytalbym go na okolicznosc wspolpracy z zachodnimi i bardziej egzotycznymi sluzbami.!Jezeli wierzyc prognozom podanym przez wspomniane radio to do „skoku” szykuje sie juz ….1 milion(slownie :jeden) bo w tureckich .libanskich i jordanskich obozach dowiedziano sie od juz wyslanych przodem „zwiadowcow” ,ze Europa lezy z szeroko rozlozonymi nogami!Juz teraz w Holandii melduje sie tygodniowo 1800 uchodzcow dla ktorych na gwalt buduje sie nowe obozy.Na jednym z hol. portali pokazano partie pralek Miele ,przeznaczonych dla uchodzcow.Pralki tej marki naleza w Holandii do najdrozszych i trzeba bylo widziec ile przeklenstw i zlorzeczen posypalo sie na rzad w komentarzach hol. internautow.W zwiazku z tym Makrela juz apeluje do szefow pejsbooka ,zeby usuwac z forum …mowe nienawisci!Tak wiec wedrowka ludow arabskich i afrykanskich trwa nieprzerwanie i nawet jak przyjmiemy teraz te 12 tys. „biedakow” to za pol roku dowiemy sie ,ze trzeba znowu wziasc „odpowiedzialnosc” w ramach rodziny narodow europejskich i przyjac kolejna partie ,pewnie juz liczaca 30-40 tys.!
  Na razie wiesci sa niezle,bo wyraznie niezadowoleni komisarze Eurokolchozu przyjmuja niekorzystne dla nich wiesci z konferencji min. spr. zagran. krajow Wyszehradu w Wiedniu ,gdzie ponoc stanowisko „wschodnioeuropejskiej czworki” ,jak sie teraz w mediach zach. nazywa Wyszehrad -stanowiska w sprawie przyjecia dodatkowych partii „uchodzcow” pozostaja niez mienne ,czyli na NIE!Tymczasem donosza,ze Kopara lawiruje i jest za a nawet przeciw….. a wybory sie zblizaja!
  Najciekawsze jest stanowisko Tuska ,ktory zapowiada zwolywanie szczytow europejskich az do skutku.Prawdopodobnie znowu kaze policzyc glosy a jak ich braknie to podobnie jak Ciprasowi zapowie wyszehradowcom ,ze nie wolno im wstawac od stolu bez zawarcia porozuminia ,czyli …kapitulacji!

 6. Analityk said

  Kontener z pomocą dla „uchodźców” pełen broni i amunicji

 7. Mg-42 said

  Wszystko to robi Grupa Bilderberg I jaskinia z bojow z Wall Street fed bialy dom City of London.POLACY zatrznijmy sie bronic.

 8. Alina said

  Dziwni są ci biedni imigranci, bo tacy dobrze odżywieni, dobrze zbudowani, zdrowi i silni, chociaż tyle przeżyli stresów podróżnych.
  Byłam kilka lat temu w Tunezji.
  Zwykli Arabowie, to byli ludzie szczupli, wręcz chudzi, zaczepiający białe kobiety w nadziei na ślub i wyjazd z Tunezji, szczególnie tacy mniej zamożni, czasem wręcz biedni ludzie.
  Na tle zwykłych Tunezyjczyków ( z chudymi wielbłądami i i końmi) zupełnie inaczej wyglądali policjanci i wojskowi. Byli to rośli mężczyźni, jakby z innej kasty. Na pewno bardzo dobrze odżywieni, nie otyli, ale bez oznak chudości, Wyjątkowo dobrze prezentowali się policjanci pilnujący nadmorskiej strefy turystycznej, na równie dobrze odżywionych koniach. Szczególnie te konie przy szkapie jakiegoś handlarza robiły wrażenie.
  Pokazywana w mediach masa ludzi z innej cywilizacji, nazwana uchodźcami, to nie są biedni, ciężko pracujący Arabowie. Oni bardziej przypominają tunezyjskich policjantów niż pracujących cywilów.
  Ja sobie mogę snuć dowolne przypuszczenia, bo nie mam nad sobą żadnego redaktora naczelnego ani oficera prowadzącego. Ci młodzi ludzie mogą być arabskim wyżem demograficznym, który został przygotowany do roli biednych imigrantów z tajnym celem opanowania Europy i jej bogactwa.
  Trudno mi zrozumieć skąd każdy z nich miał 1000 $ na podróż? I po co płacili aż tyle, skoro tyle samo kosztowała by ich legalna wycieczka do Niemiec? Polacy tak jeździli na wycieczki do USA. Dla większej części wycieczki była to podróż w 1 stronę. Organizator załatwiał wizę i wszystko odbywało się legalnie.

  Dziwne to wszystko. I masa uchodźców i koszty, o których mówią i ich zachowanie oraz co mnie dziwi najbardziej – W NASZEJ TV NIE MA ŻADNYCH DONIESIEŃ Z SYRII, ANI INNYCH KRAJÓW SKĄD POCHODZĄ UCHODŹCY.
  Wciąż tylko słyszę, że KAŻDY WIE CO SIĘ DZIEJE W SYRII.
  Ja tam nie wiem, ani nie mam skąd się dowiedzieć ….. Kto teraz rządzi, kto i o co walczy z kim. Dlaczego nie ma europejskich/NATO-wskich sił stabilizacyjnych? Co tam robiły polskie misje wojskowe i jaki miały wpływ na exodus Syryjczyków?
  Dlaczego izraelskie „Halt” dla uchodźców jest postępowe, a polskie (węgierskie, czeskie i słowackie) „nie” jest szowinizmem i najgorszym egoizmem? To powinna wyjaśnić Gazeta Wyborcza i jej gadające radio TOK FM, które co rano pluje Polakom w twarz.
  Polecam wszystkim słuchanie tej judejskiej szczekaczki i BOJKOTOWANIE WSZYSTKICH TOWARÓW I FIRM, KTÓRE SĄ W NIEJ REKLAMOWANE.

 9. Analityk said

  @Pungus

  Mam nadzieję, że Europejczycy zaczną sie bronić i tych „uchodźców” zatrzymają w tych obozach i deportują a opornych wystrzelaja jak kaczki.

 10. Analityk said

  PS.
  A tak ogólnie to zacznie sie bitwa jak ta swołocz zacznie napadać na mieszkańców krajów w których naiwnie udzielono im gościny. Oni zamieszkają w skupiskach jak żydzi w gettach, gdzie „tubylcy” bedą sie bali wejśc z obawy o własne zdrowie czy życie. Te getta trzeba będzie zdobywać i szarańczę wybijac do ostatniego.

 11. Analityk said

  Oto największy zdrajca i odstepca od nauk Chrystusa.

  http://przyjdzpaniejezu.pl/papiez-franciszek-modli-sie-w-meczecie-zwrocony-w-kierunku-mekki-wzywa-europe-do-otwarcia-granic-dla-muzulmanow-i-mowi-ze-zrownywanie-islamu-z-przemoca-jest-niewlasciwe/

 12. Alina said

  Ciekawe CO LUB KTO skłonił papieża Franciszka do zajęcia takiego a nie innego stanowiska w sprawie uchodźców?
  Jest to krok samobójczy dla Kościoła. Przecież muzułmanie nie tylko nie dadzą ‚na tacę” to jeszcze mogą tych co dają po prostu wyciąć w pień. Nie wiem, czy zgodne z nauka Jezusa jest przyjmowanie do domu wroga, który ma zamiary mordercze? Aż takiej miłości to Jezus chyba jednak nie uczył ….

 13. Analityk said

  NAJEŹDŹCY!!!

  http://myslkonserwatywna.pl/prof-bartyzel-najezdzcy/

 14. Alina said

  My mamy od wieków innych najeźdźców. To powinien OBEJRZEĆ KAŻDY POLAK. Czy Polacy mają coś do powiedzenia w Polsce? Tu o operacji MOST przeprowadzonej naszym kosztem przez Mossad w Polsce:

 15. KATOLIK said

  Dlaczego nie przyjmę uchodźców? Dlatego bo uchodźcy to wyznawcy bestii z koranu i z azifu

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: