Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Marian Kowalski pisze list do Zbigniewa Ziobro i składa zawiadomienie do prokuratury na sędziego Rzeplińskiego!

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2016-03-14

fot: youtube

Portal PolskaNiepodlegla.pl  informuje o liście jaki lider Narodowców RP Marian Kowalski napisał do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w związku z zawiadomieniem do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego, prof. Andrzeja Rzeplińskiego.

 

Publikujemy cały lisy Mariana Kowalskiego: 

Zbigniew Ziobro
Prokurator Generalny
ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

ZAWIADOMIENIE O UZASADNIONYM PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTEPSTWA

Jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zawiadamiam o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzeplińskiego polegającego na tym, że:

1. w okresie od grudnia do chwili obecnej uniemożliwia trzem sędziom Trybunału Konstytucyjnego podjęcie czynności sędziów Trybunału Konstytucyjnego pomimo tego, że zostali oni powołani przez Sejm i zaprzysiężeni przez Prezydenta RP, czym działa na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści osobistej, tj. o czyn z art. 231§1 kk w zw. z art. 231§2 kk;

2. w okresie od dnia 28 grudnia 2015 r. do chwili obecnej nie stosuje i podżega innych sędziów Trybunału Konstytucyjnego do niestosowania przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2217) pomimo tego, że przepis tej ustawy weszły w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czym działa na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści osobistej, tj. o czyn z art. 18§2 kk w zw. art. 231§1 kk w zw. z art. 231§2 kk;

uzasadnienie

Jako obywatel RP obserwuję z wielkim niepokojem działania, które podejmuje sędzia trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński, pełniąc funkcję prezesa tego sądu. Szczególne znacznie ma to, że pan Rzepliński wbrew przepisom prawa uniemożliwia trzem sędziom TK pełnienie przez nich funkcji sędziów tego sądu oraz nie stosuje przepisów prawa, opublikowanych w Dzienniku Ustaw. Od grudnia do chwili obecnej sędziowie wybrani przez Sejm obecnej kadencji nie pełnią funkcji, a TK obraduje w składzie nieznanym ustawie tj. 12 sędziów. Od 28 grudnia 2015 r. pan Rzepliński, pełniąc funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego, nie stosuj przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2217) pomimo tego, że przepis tej ustawy weszły w życie. Jednocześnie pan Rzepliński organizując pracę TK podżega i nakłania innych sędziów Trybunału, aby przedmiotowej ustawy nie stosowali. W ostatnim czasie TK wydał wyrok uznając zmianę ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jako niezgodną z konstytucją. Wyrokowanie odbywało się z jawnym naruszeniem przepisów prawa, albowiem nie stosowano w orzekaniu obowiązujących przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2217) pomimo tego, że przepis tej ustawy weszły w życie. Z doniesień medialnych wynika, że rzecznik prasowy Prezesa Rady Ministrów deklaruje, iż nie opublikuje wyroku w Dzienniku Ustaw, uznając że wyrok nie został wydany przez Trybunał Konstytucyjny, właśnie z powodu orzekania nie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i nie w pełnym składzie Trybunału. Media donoszą również, że i Pan Prokurator ma stanowisko takie, że wyrok wydała grupa sędziów, a nie Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie.

Skoro prezes TK Andrzej Rzepliński narusza przepisy prawa nie dopuszczając do orzekania sędziów TK i jawnie lekceważąc przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2217) pomimo tego, że przepis tej ustawy weszły w życie, naruszenie to jest ze szkodą dla interesu publicznego. Taki stan rzeczy jest niemożliwy do zaakceptowania w państwie prawa. Demoralizowane są postawy społeczne. Na najwyższych szczytach władzy trwa konflikt, a w sądzie konstytucyjnym szerzy się bezprawie. Przenosi się to na Polaków. Narasta konflikt społeczny wywołany takimi działaniami pana Andrzeja Rzeplińskiego.

Funkcjonariusz publiczny jakim jest sędzia (art. 115§13 pkt 3 kk)Trybunału Konstytucyjnego pan Andrzej Rzepliński ma obowiązek stosować przepisy prawa i nie jest to obowiązek pozbawiony sankcji. Zgodnie z art. 231§1 kk Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Zgodnie z §2 art. 231 Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Moim zdaniem w toku postępowania należy ustalić czy pan Andrzej Rzepliński narusza przepisy prawa nie dopuszczając do orzekania trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego i czy nie stosował przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2217). Takie spostrzeżenia publicznie prezentuje Pan Prokurator oraz Prezes Rady Ministrów. Należy ustalić czy pan Andrzej Rzepliński namawiał innych sędziów TK do orzekania z pominięciem obowiązującej ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2217). Należy ustalić czy działanie pana Andrzeja Rzeplińskiego jest dokonywane ze świadomością naruszenia przepisów prawa. Moim zdaniem nie będzie uwalniające od odpowiedzialności karnej powoływanie się na „odmienną wykładnię” przepisów prawa czy orzekanie na podstawie samej Konstytucji. Gdyby tak uznać każdy sędzia powołując się na tą okoliczność byłby wolny od odpowiedzialności karnej z art. 231§1 kk i mógłby dopuścić się dowolnego bezprawia, określając go odmienną wykładnią przepisów prawa.

Z medialnych wystąpień pana Rzeplińskiego, doniesień prasowych o konsultowaniu się z politykami opozycyjnej partii Platforma Obywatelska wynika, że podejmowanie przez pana Rzeplińskiego działania mogą zmierzać do osiągnięcie osobistej sławy, popularności w konflikcie z rządzącą partią Prawo i Sprawiedliwość i jej liderem Jarosławem Kaczyńskim. Wskazuję na te okoliczności, albowiem w razie ich ustalenia możemy mieć do czynienia z kwalifikowanym typem czynu zabronionego, opisanego w §2 art. 231 kk. Jest tak, bowiem przez pojęcie korzyści osobistej należy rozumieć wszystko to, co traktowane jest jako korzystne i zaspokajające pewną potrzebę przyjmującego ją, ale niedające się wprost przeliczyć na pieniądze.

W zarzucie dotyczącym nakłaniania innych sędziów do orzekania z pominięciem przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2217) pomimo tego, że przepis tej ustawy weszły w życie istotne jest to, że w takim przypadku działania pana Rzeplińskiego zmierzały do osiągnięcie korzyści osobistej. Pan Rzepliński prezentował taki pogląd, a nakłaniając innych do niego, działał w celu osobistej korzyści polegającej na uznaniu jego racji przez inne osoby będące sędziami Trybunału Konstytucyjnego.

Z uwagi na ciążący na mnie społeczny obowiązek wynikający z art. 304§1 kpk, składam niniejsze pismo, dążąc do dbania o praworządność i elementarne stosowanie prawa w Polsce.

Marian Kowalski

 

Więcej: http://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/5996-tylko-u-nas-marian-kowalski-pisze-list-do-zbigniewa-ziobro-i-sklada-zawiadomienie-do-prokuratury-na-sedziego-rzeplinskiego

Komentarzy 7 do “Marian Kowalski pisze list do Zbigniewa Ziobro i składa zawiadomienie do prokuratury na sędziego Rzeplińskiego!”

 1. ? said

  Pewnie ma immunitet. Uchylić immunitet pewnie może Trybunał Konstytucyjny 🙂

 2. Marek said

  Niestety, pan Rzeplinowski stoi ponad prawem, a filosemickie PiSiaki nie pójdą
  z nim na otwartą wojnę, bo przecież dostali rozkazy, że przede wszystkim mają
  wojować z carem Putinem. Takie są główne kierunki polityki teoretycznie istniejącego
  państwa polskiego nakreślone przez głównych cadyków zza oceanu.
  Oczywiście car to car i nie trzeba nam innego wroga szukać kiedy pod bokiem
  znalazł się stary ale czy my jesteśmy przygotowani na wojnę z carem czy może tj.
  pod Lenino Polakom wyznaczono rolę „mięsa armatniego”, czyli przeznaczono
  nas na straty ? Z drugiej strony w Warszawce, która chyba za niedługo zmieni
  nazwę na Tel-Wawa mamy ekspansję kapitału Starszych Braciszków – większość
  tych inwestycji deweloperskich, to ich kapitał, który ma ułatwiona drogę dzięki
  działalności prezydentówy-Walcówy. Wszędzie tam gdzie ma powstać „słuszna”
  inwestycja władzunia pędzikiem załatwia wszystkie urzędowe formalności ( czasem
  nawet niezgodnie z obowiązującym prawem ) i w dodatku zapewnia szybką przebudowę
  miejskich ulic, by inwestycja była bardziej atrakcyjna.
  A tak przyglądając się tym przepychankom prawnych „Jałtorytetów” ( czyli ważniakom,
  którzy by nic nie znaczyli bez porozumień z Jałty i pewnie większość z nich pasałaby
  krowy jak to powiedział kiedyś tow. Rakowski ), to ma się wrażenie jakby kłóciły
  się przekupy na targu, a nie jacyś wykształceni i mądrzy ludzie. To jest żenujące.
  No ale we „wzorcowej demokracji hamerykańskiej” też zaczyna dochodzić
  do mordobicia.

 3. gość said

  Kowalski: Liczę, że wyprowadzą Rzeplińskiego w kajdankach i pokażą to w TVN!

  „Mówię jasno – jedziemy do Warszawy, nie będzie Majdanu!” [WIDEO]

  „Liczę na to, że Kaczyński będzie rządził partią twardą ręką i że politycy na najwyższych funkcjach w państwie będą bezkompromisowi wobec wrogów Polski. Wolę, że prezydentem jest Duda niż Komorowski. Wiem, jak wyglądały marsze niepodległości wtedy i dziś. Ale oczekuję więcej – gonię PiS do roboty! Liczę, że wyprowadzą Rzeplińskiego w kajdankach i pokażą to w TVN!” – mówił Marian Kowalski w rozmowie z internetową telewizją „Idź pod prąd” w serwisie YouTube.

  Były kandydat na prezydenta komentował między innymi zmiany w Telewizji Polskiej dotyczące szefów publicystyki. „Mamy do dyspozycji ploteczki – ja tylko nieskromnie powiem, że miałem być w tamtym tygodniu w telewizji i odwołano mnie w ostatniej chwili. A zaprezentowałbym całkowicie inne stanowisko niż zaproszeni Janusz Korwin-Mikke i Włodzimierz Czarzasty. Co się stało? Nie wiem, bo nie jestem ani wróżką, ani cyganką. Rozumiem pluralizm prosto, prostacko – a trzech facetów, którzy mówią to samo to jeszcze nie jest pluralizm” – ocenił Kowalski. I dodawał: „Korwin-Mikke zaskoczył po raz kolejny, używając słów, których ja bym nie użył wobec żadnego elektoratu”.

  Kowalski ubolewał przy tym na standardy w polskiej polityce: „We wszystkich państwach tzw. cywilizowanych sprawy związane z moralnością są bardzo istotne. Prezydent Niemiec musiał odejść ze stanowiska, bo oddawał pieniądze bez odsetek… A w Polsce? Gdyby kazać przestrzegać ich standardów, to Sejm byłby pusty”.

  „Spotykam się z ludźmi, moimi przelotnymi znajomymi i oni mówią do mnie tak: „Marian, trzeba było iść z Kukizem do Sejmu!”. A ja mam to w dupie! Mam w dupie pieniądze podatnika i bycie w Sejmie. Gdybym chciał zarobić pieniądze, to zostałbym gangsterem jak wielu moich kolegów. A ja mam to w dupie! I mówię to jako artysta, a nie wulgarnie!” – podkreślił lider Narodowców RP.

  W wywiadzie Kowalski został również zapytany o wyjaśnienie przyczyn tragedii smoleńskiej. Polityk nie krył, że jest sceptyczny w tej sprawie: „Całej prawdy to już chyba nigdy nie poznamy. Zainteresowani będą cały czas przedłużać okres, by wszyscy zapomnieli… Ważne jest podtrzymanie pewnych emocji jak ze sprawą Żołnierzy Wyklętych. Tak samo ze Smoleńskiem, który wiele środowisk patriotycznych dało się tak głęboko zmanipulować, że mówili, że Kaczyński to zdrajca, Żyd Kalkstein… W tym momencie dzisiaj ludzie, którzy stanęli po stronie Palikota nie mają prawa nazywać się polskimi patriotami. Można mieć zastrzeżenia co do jednego czy drugiego traktatu… (…) Niech ta agentura wreszcie przestanie kłamać! Gdybym był politykiem PiS, to można mi coś zarzucić – ale są takie momenty w dziejach narodu, że nie można stanąć po trzeciej stronie. Że jest tylko jedna i druga strona. Trzeba mieć odwagę” – ocenił.

  Na koniec Kowalski zaapelował do wszystkich patriotów, by ci nie pozwolili na urządzenie w Warszawie antyrządowego Majdanu. „Mówię jasno – jedziemy do Warszawy, nie będzie żadnego Majdanu. To już nie jest gadka szmatka przeciw imigrantom, to jest być albo nie być dla suwerennej Polski. Albo KOD-ziarze cofną się przed naporem patriotów… Musimy pojechać masowo do Warszawy, by nie urządzili Majdanu!” – zakończył Kowalski.

  ZOBACZ WIDEO:

  http://www.stefczyk.info/publicystyka/opinie/kowalski-licze,-ze-wyprowadza-rzeplinskiego-w-kajdankach-i-pokaza-to-w-tvn,16412472700

 4. olo said

  Jesli chodzi o tego pana, to wystarczy dobrze pogrzebać w jego udziale w ukręceniu sprawy przeciwko zabójcom ks. Popiełuszki

 5. pugnus said

  test

 6. pugnus said

  Zaczyna mnie intrygowac pewien fenomen.Mianowicie od pewnego czasu komp z ktroego loguje sie do WirtPol-a jest regularnie atakowany przez …no ,wiadome sily!Jednoczesnie wiekszosc moich wpisow nie pokazuje sie od razu na forum po kliknieciu w „Opublikuj komentarz” .Dla sprawdzenia wprowadzam wtedy slowo „test”,ktore bez trudu od razu sie jest na forum widoczne .Zastanawiam sie zatem ,gdzie ugrzazl moj wczorajszy wpis z 19:55 (patrz wyzej)? Czy w serwerze mojego providera, czy tez z serwerze WorldPress ,albo … gdzies zostal polkniety po drodze? Bylbym nie zmiernie zobowiazany ,gdyby p. Admin zechcial zaspokoic moja ciekawosc ,za co z gory serdecznie dziekuje.

 7. pugnus said

  ha,ha,ha….test

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: