Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Stacje Drogi Krzyżowej. + Pasja – cały film.

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2016-03-18

Stacje Drogi Krzyżowej

stacja_i Stacja I: Pan Jezus skazany na śmierć

 Ukrzyżuj Go
– krzyczeli;
Piłat podpisał
wyrok śmierci.
Jezu mój niewinny,
za mnie skazany,
zmiłuj się nade mną.

.

stacja_ii Stacja II: Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Jezu mój,
ale przecież na krzyżu
umierają złoczyńcy.
Wiem.
Wziąłeś na siebie
grzechy nas wszystkich
Odkupicielu mój.

.

stacja_iiiStacja III: Pan Jezus upada pod krzyżem

Jezu mój,
przecież jesteś
Wszechmocny,
a upadasz?
Moja siła jest
w Twoich
upadkach.

.

stacja_ivStacja IV: Pan Jezus spotyka Matkę Bolesną

Matko Bolesna,
wiedziałem,
że przyjdziesz.
Matko,
pomóż mi,
bo ja nie mam siły,
boję się.

.

stacja_vStacja V: Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Panu Jezusowi

A ja, Panie,
stoję słaby i drętwy.
Boję się krzyża,
omijam go.
Szymonie,
naucz mnie
dźwigać mój krzyż.

.

stacja_viStacja VI: Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

Weroniko,
jaka ty jesteś
odważna.
A ja?
Pójdę do ludzi,
otrę im łzy,
bo cierpią i płaczą.

.

stacja_viiStacja VII: Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem

I co ja zrobię?
Nie umiem
Ci pomóc Panie.
Sam upadam.
Błagam Cię,
pomóż mi powstać.

.

.

stacja_viiiStacja VIII: Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Nie płaczcie
nade Mną
Nad sobą płaczcie
i nad dziećmi waszymi.
Tak, Panie,
ale już i płakać
nie umiem.

.

stacja_ix Stacja IX: Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem

A ja ile razy upadłem?
Już nie policzę.
Tylko Ty jesteś,
Jezu, miłosierny
i zawsze mi
przebaczasz.
Jezu, ufam Tobie!

.

stacja_x Stacja X: Pan Jezus z szat obnażony

Nie wstydź się, Panie.
To za moją
bezwstydność.
Ty jesteś
dla mnie
zawsze Święty.

.

.

stacja_xi Stacja XI: Pan Jezus do krzyża przybity

Całuję
Twe święte
rany,
Panie mój
ukrzyżowany.
Ulituj się
nade mną.

.

stacja_xiiStacja XII: Pan Jezus umiera na krzyżu

Nie umiem Cię tak kochać
jak Twoja Matka,
jak Jan.
Z Magdaleną
stopy Twoje całuję
i obmywam je
łzami.

.

stacja_xiiiStacja XIII: Pan Jezus zdjęty z krzyża

Józefie
z Arymatei,
Nikodemie,
Matko Bolesna.
On powiedział
że zmartwychwstanie.
Ja tak wierzę!

.

stacja_xivStacja XIV: Pan Jezus złożony do grobu

To nic.
Teraz musi
być cisza.
Teraz wszystko
jest odkupione.
On przyjdzie
żywy.

Dziękuję Ci, Panie,
żeś mi pomógł
dojść do końca.
Kocham Cię
za Twoją mękę
i zmartwychwstanie. Amen.

Tekst: Ksiądz Tymoteusz
Stacje drogi krzyżowej: Jan Molga

(The Passion of the Christ) Pasja – napisy

Kwestie mówione są w dwóch językach, którymi posługiwano się w czasach Chrystusa: łacińskim i aramejskim.
.
Film rozpoczyna się w momencie modlitwy Chrystusa w Ogrodzie Getsemani po Ostatniej Wieczerzy, gdzie opiera się namowom szatana i przedstawia ostatnie dwanaście godzin Jezusa Chrystusa przed ukrzyżowaniem.

pasja.droga.krzyzowa

.

.

Czy kino może nawrócić?

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: