Parlament Europejski rozpoczął w środę o godz. 12.30 głosowania, w trakcie których przyjął rezolucję o sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Był to jeden z ostatnich punktów głosowań.

WIĘCEJ:

Strasburg: Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. Polski. Chadecy i socjaliści przestrzegają przed „zagrożeniem demokracji”

Jadwiga Wiśniewska do KE: „Chcecie naprawiać prawo w Polsce, a łamiecie prawo europejskie”. Kamall staje w obronie Polski. WIDEO

NASZ WYWIAD. Europoseł Liberadzki: W sprawie rezolucji miała znaczenie presjaPO i PSL. „Jak się straciło władzę, trzeba odejść z pokorą”

Eurodeputowani wezwali polski rząd do „przestrzegania, opublikowania i pełnego oraz bezzwłocznego wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego” z 9 marca 2016 r., który dotyczył zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o Trybunale, a także wezwali do wykonania orzeczeń TK z grudnia 2015 r.

Parlament Europejski wzywa polski rząd do zrealizowania w pełni zaleceń Komisji Weneckiej; podziela opinię Komisji Weneckiej, że polska konstytucja oraz normy i standardy europejskie i międzynarodowe wymagają, aby orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego były przestrzegane

— oświadczył Parlament Europejski.

Rezolucję poparła zdecydowana większość, bo 513 europosłów. Wśród nich polscy europosłowie: Thun, Zwiefka, Buzek, Szejnfeld, Wałęsa Kudrycka, Kozłowska-Rajewicz… Z grupy EPP przeciw zagłosowali wszyscy europosłowie Węgier.

141 europosłów było przeciw, 30 wstrzymało się od głosu.

ZOBACZ PEŁNĄ LISTĘ GŁOSUJĄCYCH: ZA (+), PRZECIW (-) ORAZWSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (0):

svl

Za: wpolityce.pl