Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Anna Kuraś: Chrzest Polski jako pierwszy Akt Intronizacji Boga w Narodzie.

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2016-04-14

akur.

.

Rok 966 jest nam znany już od szkoły podstawowej. W tym roku dokonało się wydarzenie, które na wieki zadecydowało o losach Narodu Polskiego. Władca Polski, Mieszko I, przyjął chrześcijaństwo jako religię państwową ze wszystkimi konsekwencjami tego aktu. Naród Polski przyjął chrzest w Imię Trójcy Świętej. Niestety nie istnieją źródła historyczne, które opisywały by to wydarzenie bądź podawały informację, gdzie ten doniosły akt miał miejsce. W 1018 r. kronikarz Thietmar pochwalił Mieszka I za roztropność i przyjęcie chrześcijaństwa. Jednakże praktycznie cała wiedza na temat przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa znajduje się w kronikach Galla Anonima:

Gdy zaś on przystał, że porzuci ów zwyczaj pogański [tj. porzuci to, co było w zwyczaju, dotychczasowe siedem żon] i przyjmie sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do Polski z wielkim orszakiem dostojników świeckich i duchownych, ale nie pierwej dzieliła z nim łoże małżeńskie, aż powoli acz pilnie, zaznajamiając się z obyczajem chrześcijańskim i prawami kościelnymi, wyrzekł się błędów pogaństwa i przyszedł na łono Matki Kościoła. Pierwszy więc książę Polski Mieszko dostąpił łaski chrztu za sprawą wiernej żony, a dla sławy jego chwały i zdolności wystarczy jeśli powiemy, że światłość niebieska owijała królestwo polskie.

Nie było to łatwe wyzwanie, biorąc pod uwagę fakt, że Polanie byli ludnością wyznającą pogańskie wierzenia. Źródła historyczne podają, że były to najprawdopodobniej różne wierzenia monoteistyczne, jednakże w wielu kwestiach daleko odbiegające od chrześcijaństwa. W Rugii, kraju słowiańskiego plemienia Ranów, czczono boga Świętowita, a w okolicach Szczecina – Trzygłowa (według niektórych badaczy postać Trzygłowa powstała pod wpływem chrześcijaństwa i odnosiła się do Trójcy Świętej).

Imię Świętowit – mylnie później przez kronikarzy przekształcone na Światowid – oznaczało „bóg który jest mocny”. Współcześnie coraz częściej można zetknąć się z powrotem staropogańskich wierzeń, zwłaszcza z kultem Światowida. Spotkałam się nawet z opiniami, że istnieją ruchy, które kibicują odradzaniu się staropogańskich wierzeń w celu sprowadzenia chrześcijaństwa do jednej z wielu religii.

W dawnych pogańskich wierzeniach nie były znane tematy walki duchowej, piekła i złych duchów. Rzeczywistość duchową postrzegano głównie jako walkę dobrego boga ze złym bogiem. Bóg pogański nie interesował się ludźmi. To ludzie na skutek ofiar i obietnic składanych w momentach zagrożenia skłaniali swoich bogów do działania.

Chrzest Polski był bardzo radykalnym wydarzeniem, skutkującym odwróceniem się od pogaństwa i przyjęciem w całym Narodzie wiary w Jezusa Chrystusa, podporządkowując się jednocześnie wymogom tej wiary. Ludność zobowiązana więc była żyć zgodnie z nauczaniem Jezusa Chrystusa. Władza i prawo w nowo narodzonej Polsce były podporządkowane duchowemu panowaniu Jezusa, który został uznany przez Naród tym, który dzierży władzę. Tak więc w 966 r. przez Chrzest dokonała się pierwsza Intronizacja Jezusa w Narodzie Polskim. Ze strony poświęconej Dziełu Intronizacji Jezusa Króla Polski www.intronizacja.pl zaczerpnęłam wyjaśnienie, czym jest Intronizacja: Pojęcie „intronizacja” (łac. „inthronizatio” wyniesienie na tron) określa ceremonię wyniesienia kogoś do godności królewskiej. Ceremonia ta zasadniczo składa się z dwóch części: z aktu ustanowienia króla (W przypadku osoby Jezusa nie można mówić o ustanowieniu Króla przez ludzi ponieważ Pan Jezus został ustanowiony Królem przez Boga Ojca i człowiek nic tutaj dodać, ani ująć nie może) oraz z aktu oddania się pod jego władzę. W systemach władzy monarchicznej król panował nad poddanymi w zakresie określonym prawem królewskim lub prawem danego państwa. Uznanie przez poddanych władcy i jego praw następowało poprzez złożenie mu hołdu.

Ceremonia Intronizacji dotyczy także, i przede wszystkim, Pana Jezusa. Wyznajemy bowiem, że Jezus jest Królem Wszechświata, a więc Władcą nie tylko wszystkich ludzi i narodów, ale także Panem (Królem) całego stworzenia. Jego władanie jest absolutne: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mt 28,18). Jest więc najwyższym i de facto jedynym Władcą: Królem królów i Panem panujących (por. Ap 19,16).

Dzisiaj Pan Bóg na nowo wzywa nasz Naród, aby uznał Go swym Królem. Wzywa go, aby powrócił na nowo pod Jego duchowe władztwo i uznał Prawo Boże nad sobą. Według objawień wielu mistyków, a w szczególności S.B. Rozalii Celakówny Polska jest Chrystusem Narodów. Z Polski ma wyjść iskra, która ma przygotować świat na ostateczne przyjście Pana Jezusa (por. Dz 1732). Największą tragedią, jaka wydarzyła się w ciągu ostatnich dziesięcioleci, był fakt rozdziału państwa od Kościoła, bo stanowił rzeczywistą detronizację Boga w świecie publicznym. Konsekwencją tego jest laicyzacja państwa i ustalanie praw sprzecznych z prawami Dekalogu. Boga zepchnięto na margines i pozostawiono indywidualnej sprawie serca jednostki. Dzisiaj dyskutuje się nad tym, które dziecko można zabić, a które, nie powołując się na prawa kobiet. Posłużę się tutaj świadectwem Gianny Jessen – młodej kobiety, która przeżyła aborcję. Dzisiaj walczy z tą ukrytą machiną holokaustu. Na jednej ze swoich konferencji powiedziała: Mówi się o prawach kobiet. A gdzie były moje prawa jak mnie mordowano?

Dzisiaj, po 1050 latach od przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa, Pan Bóg woła do naszego Narodu: Polsko wracaj do Boga! Mamy Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia. W Tym szczególnym Jubileuszu zbiega się rocznica Chrztu Polski oraz 19 listopada br. Akt Intronizacji Pana Jezusa w Narodzie Polskim. Jest to czas łaski i szansa na to, aby wrócić pod zwierzchność Boga, dając tym samym przykład światu. Nie ma lepszej drogi uczczenia 1050- lecia przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa jak ponowne podporządkowanie Bogu wszystkich dziedzin życia w naszym Narodzie. Zakończę te publikację cennymi słowami kardynała Raymonda Burke, wzywając tym samym wszystkich, aby nie bali stać się wojownikami Chrystusa: Kościołowi potrzeba katolików, którzy nie uznają kompromisów. Nadszedł czas walki i mocnego świadectwa wiary w Chrystusa.

Anna Kuraś

https://gloria.tv/text/5VWTnPrHwTc

podpis

Komentarze 23 do “Anna Kuraś: Chrzest Polski jako pierwszy Akt Intronizacji Boga w Narodzie.”

 1. Edi said

  Bełkot usunięto. Admin

 2. teresa54 said

  Niech to dziewcze w końcu zacznie mysleć i zacznie poznawać naukę Kościoła w temacie intronizacji, a przesłanie Rozalii Celakówny niech zostawi w spokoju, bo go nie zna. Roznieśli wprost heretycką naukę swego guru śp. ks. Kiersztyna, namieszali niezorientowanym w głowach i dalej majaczą!

  Poczytali książkę abp Lefebvre pt. „oni Go zdetronizowali”, a u ks. Kiersztyna wypaczone przesłanie sł. B. Rozalii Celakówny, zrobili mix-masz i z tej mieszanki wyszło im, że jak Go zdetronizowano, to trzeba wg. Rozali Go intronizować i ogłosić na Króla Polski, co jest kłamstwem, bo Rozalia tak nie pisała.

  Jak najbardziej królowanie Chrystusa Króla było jedną z najważniejszych spraw abp Lefebvre, jego przeciwstawianie się kryzysowi w Kościele. Tylko w „oni Go zdetronizowali” abp Lefebvre nigdzie nie wspominał o ogłaszaniu Chrystusa na Króla jakiegokolwiek kraju i nie mieszał tu i nie wypaczał tematu Intronizacji. Abp. Lefebvre doskonale znał naukę wcześniejszych papieży i wiedział jak i co czynić, żeby to Królestwo Chrystusa przywrócić, że nabożeństwo i poświęcenie się Najśw. Sercu, zwane też intronizacją i aprobowane przez wielu papieży, jest najdoskonalszym przygotowaniem i sposobem na potwierdzenie królowania Chrystusa Króla w rodzinie, państwie i świecie.

 3. teresa54 said

  Jeszcze ten Król Polski! i link do heretyckiej strony.

  Określenie Intronizacja Jezusa na Króla Polski, pochodzi od ks. Tadeusza Kiersztyna (po opuszczeniu przez niego zakonu jezuitów w 2000 roku) i połączenia tego określenia z postacią Rozalii Celakówny co spowodowało zamieszanie teologiczne wśród wiernych a także i wielu kapłanów.

  W wywiadach, nagraniach ks Tadeusz Kiersztyn wprost mówił w wywiadach, że zwalcza Serce.

  Polskę zasypano wieloma publikacjami, broszurami itp. propagującymi Intronizację Jezusa Króla Polski głównie przez środowisko związane z osobą ks Tadeusza Kiersztyna i Stowarzyszeniem Róża z podkrakowskich Szyglic. Przykładowo – około 2005 roku Stowarzyszenie Róża ks. Kiersztyna rozprowadziło 40 tys. kolorowych ulotek m.in. z napisami:

  Między innymi na tej ulotce można przeczytać tak:

  Jeśli pragniesz dokonać Intronizacji pamiętaj:

  Intronizacja Jezusa Króla = TAK!
  Intronizacja Serca Jezusa = NIE!

  „Intronizacja Jezusa Króla, jako Osoby znajduje uzasadnienie w całym Objawieniu i stanowi jego istotę. Intronizacja Serca Jezusa jest wymysłem czysto ludzkim, biblijnie nieuzasadnionym. Na początku XX wieku, zaistniała w całkiem innym znaczeniu, o którym dobrze wiedziała S.B.Rozalia Celakówna. Dzisiaj ci, którzy zwalczają dogmaty wiary, chcą narzucić jej nowe, fałszywe znaczenie…” – czytamy na ulotce.

  … nikt, nigdy tego nie odwołał!!!!!! Zmienili sobie teraz na społeczne królowanie.

  http://www.traditia.fora.pl/wypaczanie-przeslania-pana-jezusa-do-rozalii-celakowny,47/udowodnianie-ze-intronizacja-serca-nie-skutkuje-intronizacja,13558.html#66778

 4. teresa54 said

  Polecam:

  […] Niechaj w nas i wszystkich następnych pokoleniach, w sercach i umysłach, w Polsce i po całym świecie, – żyje, panuje i króluje zawsze i wszędzie w czasie i wieczności: Najświętsze i Najsłodsze, Ukochane a jeszcze nie wszystkim znane, Miłością odwieczną ku nam pałające Serce Jezusa. Amen.”

  Tak przed II wojną światową rozumiano intronizację w Polsce, tak rozumiała Rozalia i tak powinno się ją rozumieć nadal.

  https://www.gloria.tv/article/xevmk3MogwT

 5. Chwalmy Go said

  Oczekujemy introdukcji Chrystusa na Krula Polski.

 6. adam ryglowski said

  w POLSCE żyje ca 40 000 konsekrowanych księży , zakonników ( W CAŁYM 1050 LECIU NIE BYLI NIGDY TAK LICZNI ) .
  I co z tego ???
  PS
  jubileusz , jak nie wiem co …
  A przy granicy z Niemcami stoi POMNIK !!!
  …..

 7. gość said

  Prof. Bartyzel: Mieszko I to Polska własnie

  To, co wyprawiają siły Mordoru w związku z rocznicą chrztu Polski jest powtórką takiej samej kampanii, która masoneria we Francji prowadziła 20 lat temu, w 1500 rocznicę chrztu Chlodwiga. Chwyty erystyczne są w zasadzie te same: albo błahe, czepiające się niepewności daty samego wydarzenia (tak jakby nieścisłość w datowaniu przyjęcia chrztu przez jakiegoś księcia mogła mieć jakiekolwiek znaczenie wobec faktu, że sam Pan Nasz na pewno nie przyszedł na świat w swojej ludzkiej naturze w roku 0, tylko kilka lat wcześniej, też w przybliżeniu, i jakoś nam ta pomyłka w datacji Dionizego Małego wiary nie osłabia); albo zupełnie idiotyczne, bo „demaskujące” fakt oczywisty, iż faktyczna chrystianizacja ludu była i musiała być procesem rozciągniętym mocno w czasie.

  Właściwie brakuje tylko jednego elementu, czyli analogii do stawiającego kropkę nad i hasła masonów nadsekwańskich „Chlodwig to nie Francja”, a co wynika z tego, że oni mogą wskazać wyraźną cezurę w historii Francji, jaką jest rewolucja, inaugurująca inną, a faktycznie ‚anty-Francję”, uznając zatem, że „Francja to Rewolucja i Prawa Człowieka” przeciwko Prawu Bożemu i Królom Francji, w Polsce natomiast takiej „Bastylii” dzielącej mieczem historię państwa na dwie nieprzystające do siebie połowy nigdy nie było. Skutek jest taki, że nie mogąc powiedzieć wprost „Mieszko I to nie Polska”, bo przecież nawet mit założycielski Okrągłego Stołu nie może być poważną alternatywą, gdyż wiadomo, że w Magdalence obalano kolejne półlitrówki, a nie więzienia, to w takim razie chwytają się jak brzytwy najcudaczniejszych pomysłów, jak neobolszewicka „Krytyka Literacka”, która wychodzi naprzeciw „rodzimowiercom” i etnonacjonalistom plemiennym, wyrażając żal, iż Mieszko otworzył kraj na wpływy „obcych kultur”.

  Wszystko to jednak jest w swojej esencji, mniej lub bardziej jawnie, działaniem cywilizacji przeciw-chrześcijańskiej, która nie może pogodzić się z faktem, iż chrzest księcia Polan nadał niezmywalne piętno całej naszej historii minionej i tej, która jeszcze będzie trwała, aż po czasy ostateczne. To zatem po prostu Książę Tego Świata, szalejący z nienawiści, iż ten połeć ziemi został wyrwany spod jego mocy, mobilizuje wszystkie swoje sługi.

  Albowiem od tego czasu, od momentu wszczepienia polskiej gałązki w krzew winny Res Publica Christiana, nasz pierwszy chrześcijański władca przyjął w imieniu wszystkich swoich następców także i to zobowiązanie, wynikające z uznania, iż od Odkupienia żadna ziemska władza nie może być prawowita, jeżeli nie uznaje Panowania Chrystusa. Władza, która to panowanie choćby ignoruje, może być co najwyżej legalna, a więc tolerowana jako zło konieczne do karania innych występków, ale nie prawowita.

  Profesor Jacek Bartyzel

  http://myslkonserwatywna.pl/prof-bartyzel-mieszko-i-to-polska-wlasnie-2/

 8. Anna Kuraś said

  Pani Tereso54 akurat na nauczaniu ks. Tadeusza Kiersztyna oparł się Episkopat Polski i 19 listopada br. będzie miał miejsce akt Intronizacji Jezusa Króla w Narodzie Polskim. Widać, że komentuje Pani nie czytając nawet artykułu bo tą informację zawarłam w treści. Pozdrawiam serdecznie

 9. xenia said

  Jezus Chrystus

  Król Polski

  + INTRONIZACJA czysto i klarownie, bez domysłów i dogmatów.

  Dla przeciwników i zwolenników przeprowadzenia INTRONIZACJI daję proste czyste i klarowne wyjaśnienie, dlaczego mamy przeprowadzić Uroczysty Akt Intronizacyjny Osoby Jezusa Chrystusa Króla Polski, i aby nie było niedomówień to dodatkowo podkreślam UROCZYSTY i PUBLICZNY AKT.

  Ponieważ Pan Jezus był wyśmiany, znieważony, opluty, umęczony, ubiczowany, ukrzyżowany i męczeńską śmiercią umarł na krzyżu PUBLICZNIE, to my teraz PUBLICZNIE musimy to naprawić. Nauczycielski Urząd Kościoła Katolickiego naucza i jest nieomylny, w tej kwestii również, jeśli coś komuś ukradliśmy to musimy oddać, jeśli kogoś fałszywie oskarżyliśmy musimy to naprawić. Mam nadzieję, że wszyscy o tym wiecie.

  Proszę zauważyć, że PUBLICZNYM przedstawicielem władzy wtedy był Piłat, przedstawicielami ówczesnej Świątyni byli Kapłani starotestamentalni powiązani z Sanhedrynem czyli przedstawicielami najwyższej żydowskiej instytucji religijnej i sądowniczej to faryzeusze, przedstawiciele polityczno religijni to saduceusze, oni wszyscy uczeni w piśmie i niedoinformowany, niedouczony podburzony lud wołali nie mamy Króla jeno Cezara, NA KRZYŻ.

  Teraz Uroczystym PUBLICZNYM Aktem Wynagrodzenia, jakim jest właśnie INTRONIZACJA, zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego musimy przeprosić – wynagrodzić tak samo PUBLICZNIE, dlatego w tej Uroczystości MUSI BYĆ przedstawiciel Rządu czyli Prezydent i Premier i Ministrowie, przedstawiciele Kościoła czyli Prymas, Kardynałowie, Biskupi, Kapłani i najlepiej cały lud wierny. KRÓLUJ NAM CHRYSTE.

 10. adam ryglowski said

  Pani Anno (Kuraś)
  Na to czekałem.
  A teraz SZ. Panie – razem z P. Xenią mówcie o tych rzeczach OTWACIE I CZYSTO .- Irlandczycy mają „BABY” ( OK) – i te baby pilnują , jak gospodynie – co by gupi chop nie narobił „obory” z własnego domu.

 11. Jan said

  Jezus Chrystus —> Król Polski – tylko intronizacja, i w ścisłym znaczeniu, Pan nasz Chrystus Król Polski.
  Tak nam dopomóż Bóg.
  http://www.radiochrystusakrola.pl/

 12. gość said

  Przemówienie prezydenta A. Dudy wygłoszona w 1050. rocznicę Chrztu Polski

 13. Bronisław said

  Pani Anno! A czyż to nie zapiekli nieprzyjaciele Narodu Polskiego robią wszystko co w ich mocy, aby nie doszło do Intronizacji Chrystusa Pana na Króla Polski?!!! Wiedzą oni bowiem, iż to nie pozwoli im zniszczyć Naszego Narodu
  i Państwa. Czy to Chrystus Pan nie powiedział Słudze Bożej Rozalii Celakównie, że ostoją się wyłącznie te Państwa oraz Narody, które przyjmą Jego, jako swego Króla?!!! Pani Teresa, weszła tutaj chyba jedynie po to, aby sobą napaskudzić?!!!
  Gorąco Panią pozdrawiam, Pani Aniu i życzę owocnej pracy! Króluj Nam Chryste!!!

 14. Bronisław said

  Re: 9. Pani Xeniu! Podzielam Pani wywód w całej rozciągłości i serdecznie pozdrawiam! Króluj Nam Chryste!!!

 15. j said

  Intronizacja Jezusa na Krola Polski bedzie najpiekniejszym dniem w naszym zyciu.
  Poblogoslaw Panie Boze dzielo Rozalii Celakowny oraz dzielo ks. Tadeusza Kiersztyna, bo na to ze wszech miar zasluguja.
  Kroluj nam Chryste!!!

 16. Uważny Obserwator said

  http://www.prisonplanet.pl/polityka/elity_kupuja_luksusowe,p994071185

  Biedni i bez wyobraźni ludzie, zastanawiam się dlaczego regułą są głupi bogaci w zestawieniu z mądrymi ubogimi. Wydawać by się mogło, że powinno być odwrotnie…

  Ci głupi bogaci wywodzą się chyba od Izmaela, syna Abrahama i niewolnicy Hagar, który się zrodził tylko zgodnie z porządkiem natury, zaś ubodzy mądrzy są pokłosiem Izaaka, zgodnie z obietnicą bożą urodziła go stara Sara, żona Abrahama.
  Abraham gotowy poświęcić swego ukochanego syna zdał próbę wierności, by mogło się dokonać ponowne przymierze Boga z człowiekiem.
  Historia tego przymierza i wydalenie Izmaela wraz z Hagar skutkuje tym, z czym mamy do czynienia obecnie, to jest podstawowy determinant naszych czasów, tak mi się wydaje.
  Co według Was jest źródłem tego szerzącego się pandemonium?, ciekawy jestem opinii.

  Akt intronizacji Chrystusa może tylko Polsce pomóc, na pewno nie zaszkodzi.

 17. Nie można zapominać o DAGOME IUDEX,co otworzyło drogę dla udziału Polski w ewolucji CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ,której stała się bastionem.

 18. jon said

  Chrzest Polski był największą tragedią dla Słowian/Lechitów. Ta wiara narzucona nam przez krzyżowców nie jest nasza i nigdy nie będzie nasza. Jezus jak to dzisiaj widzi to płacze i nie rozumie czemu przed nim klękają. Ta banda satanistów którzy pouczają nas z ambony jak mamy żyć jest nie do zaakceptowania. Wracajmy do korzeni i tego w co wierzyli Lechici.

 19. Anna Kuraś said

  Dziękuję wszystkim za dobre słowa i wsparcie 🙂 Króluj nam Chryste!

 20. @Jon
  Do korzeni,czyli KULTU NIEWOLNICTWA,które wyludniało słowiańskie plemiona.
  Polecam w poznawaniu historii ŻELAZNE DAMY,KOBIETY KTÓRE ZBUDOWAŁY POLSKĘ Kamila Janickiego.

 21. jon said

  panie Mieczysław Sylwester Kazimierzak
  proszę mnie nie rozśmieszać bo dzisiaj kim ludzie są?
  Nowoczesnymi Niewolnikami. Może znajdzie pan lepszą nazwę?

 22. jon said

  Panie Mieczysławie czasami też warto posłuchać dzieci Indigo. Najgorsze co można zrobić w życiu to być ignorantem.

  pozdrawiam serdecznie

 23. @Jon
  Na problem człowieka,ewolucji jego myślenia trzeba jednak popatrzeć z lotu ptaka.Zrobił to Ian Morris w książce DLACZEGO ZACHÓD RZĄDZI-NA RAZIE.
  Ja osobiście podpisuję się pod tym kierunkiem rozwoju chrześcijaństwa,którego korzenie sięgają antycznej kultury greckiej,a Bogowie zeszli z Olimpu.Nie przez przypadek ewolucyjne osiągnięcia CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ Feliks Koneczny,autor oryginalnego podziału na CYWILIZACJE opisał w CYWILIZACJA BIZANTYJSKA,a wyeksponował ŻYDOWSKĄ,nazywając ją CYWILIZACJĄ PODWÓJNEJ MORALNOŚCI.
  Problem IGNOROWANIA jest funkcją punktu widzenia,które jest zależne od miejsca siedzenia.
  CHRZEŚCIJAŃSTWO położyło kres NIEWOLNICTWU i rozwijał się status RYCERZA.Co do niewolnictwa to głównie dotyczyło to Pragi jako ośrodka handlu niewolnikami.Drugi kierunek to wschodni Skandynawia i Rusini z targami w chazarskim Italu i Bułgaru i dalej do Kalifatu Bagdackiego.Pojęcia : SERVUS,SCLAVUS,SŁOWIANIN wiązały się z człowiekiem pozbawionym praw.Sprzedaż własnych córek i synów sprawiło,że SLAVE w niemieckim ma SKLAVE,a francuskim ESCLACE.

  Poczucie bycia NIEWOLNIKIEM dziś,to osobny rozdział kiedy upadek RYCERSTWA był związany z rozwojem PRAWNICTWA,a dziś z OBIEGIEM PIENIĄDZA.Aby lepiej zrozumieć GLOBALIZM można dostosować słownik Bertranda Russella dla KOMUNIZMU.
  Trwa WOJNA O PIENIĄDZ,w której po jednej stronie koalicja PETRODOLAROWA,a po drugiej ANTYDOLAROWA,bazująca na powiększających się zasobach chińskiego złota.EURO zabiega o powiększenie wpływów europejskich przez pryzmat gospodarki niemieckiej.
  Pozostawił po sobie Feliks Koneczny POLSKIE LOGOS A ETHOS,do której to książki należy dopisać rozdział o wartościach NARODOWYCH,a nie SŁOWIAŃSKICH.Do WĘGIERSKIEGO ETHOS przekonał swoich pobratymców Victor Orban i przyjętą drogę można tylko doskonalić,bo nacjonalizm ma różne oblicza.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: