Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Sławni ludzie o Żydach.

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2016-04-20

Naród żydowski podlega, jak wiadomo, prześladowaniom, które trwają od tysięcy lat – antysemityzm istnieje od co najmniej czasów starożytnego Egiptu, a przejawiał się u Aleksandra Wielkiego, Cycerona, Franciszka Bacona, Marcina Lutra, Woltera, Denisa Diderota, George’a Washingtona, Tomasza Jeffersona, Napoleona Bonapartego itp. Lista jest bardzo długa i sięga głęboko w czasy najnowsze.
Oczywiście zjawisko zwane antysemityzmem jest wynikiem trwającego przez tysiąclecia spisku, spisku rozciągającego się na wszystkie epoki, przekraczającego zarówno granice państw i kontynentów, jak i ras i religii. Innego wyjaśnienia tego zjawiska być nie może, gdyż jak każdy rozumny i przyzwoity człowiek wie, w sporze między Żydem a antysemitą rację ma zawsze w stu procentach Żyd. Żyd reprezentuje bowiem zawsze prawdę, honor i uczciwość, a antysemita wyłącznie nienawiść, podłość i kłamstwo.
Aby wzbudzić u naszych czytelników szlachetne uczucie nienawiści i odrazy do antysemitów, pozwalamy sobie przytoczyć szereg podłych wypowiedzi pochodzących od ludzi znanych, a nawet sławnych. Oczywiście żaden z nich nie miał nawet krztyny racji. 

Cycero: Żydzi należą do sił ciemności i zła. Wiadomo, jak liczna jest ich klika, jak się popierają i jaki wpływ wywierają. Jest to naród łobuzów i oszustów.

Seneka: Obyczaje tej najbardziej zbrodniczej nacji osiągnęły takie wpływy, że dosiegają wszelkich krajów.

Jezus Chrystus: Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma.

Voltaire: Dlaczego Żydzi są znienawidzeni? Jest to nieuchronny skutek ich praw. Naród żydowski ośmiela się ujawniać nieprzejednaną nienawiść do wszystkich innych narodów.
Denis Diderot: Ty zły i brutalny narodzie, podły i wulgarny ludzie, niewolnicy godni jarzma… Idźcie, weźcie swoje księgi i odejdźcie!

Maria Teresa: Nie znam gorszej zarazy dla państwa od narodu, który poprzez oszustwa doprowadził lud do stanu żebraczego.

Johann Wolfgang von Goethe: Naród żydowski nigdy nie był wiele wart… Mało posiada cech szlachetnych, a wszystkie wady razem wziąwszy innych narodów.

Franciszek Liszt: Nadejdzie dzień, gdy wszystkie narody, pośród których mieszkają dziś Żydzi, będą musiały stanąć przed problemem całkowitego ich wypędzenia – problemem życia i śmierci, zdrowia lub chronicznej choroby, pokojowej egzystencji albo nieustających niepokojów społecznych.

Stanisław Staszic: Żydostwo to letnia i zimowa szarańcza dla Polski, która zaraża powietrze zgnilizną, roznosi próżniaczego ducha swoich ojców… tam tylko się gnieździ i mnoży, gdzie próżniactwo ma ochronę.

Napoleon Bonaparte: Nie możemy skończyć pod rządami najlichszego z narodów. Żydzi to główni rabusie doby współczesnej, to sępy ludzkości.

Geroge Washington: Oni [Żydzi] działają przeciwko nam skuteczniej, niż armie wroga… Należy żałować, iż każdy stan, dawno temu, nie przegonił ich jako dżumę społeczną i najwiekszych wrogów szczęścia dla Ameryki.

Helmut von Moltke: Żydzi zawsze i wszędzie tworzą państwo w państwie, a w Polsce stali się głęboko jątrzącą raną na ciele tego pieknego kraju.

Benjamin Franklin: W jakimkolwiek kraju by się osiedlili w większej liczbie, Żydzi demoralizowali go, niszczyli integralność ekonomiczną, segregowali się od reszty społeczeństwa, wyszydzali i podkopywali chrześcijańską wiarę, na jakiej oparty jest kraj.

George Sand: Żydzi bogactwo zawdzięczają swej prymitywnej chciwości. Ze swym hardym sercem w stosunku do innych ras chcą uczynić siebie królami świata.

Ryszard Wagner: Żydzi zdobyli wpływy na nasze życie umysłowe, co objawia się w załamaniu i sfałszowaniu naszych najwyższych tendencji kulturowych.

Jan Matejko: Wy hebrajczycy, żyjąc w naszym kraju od wieków, nie poczuwacie się do szlachetniejszych dla kraju uczynków, wynoście się!

Otto von Bismarck: Bezmyślność charakteru polskiego pod względem dóbr doczesnych czyniła zawsze z Polski eldorado dla Żydów.

Wilhelm II: Żyd nie może być prawdziwym patriotą. On jest jak złośliwy owad. Trzeba go trzymać z dala od miejsc, gdzie może czynić szkody. Nawet za pomocą pogromów.

Henry Ford: Żydzi zawsze kontrolowali biznes. Wpływ kina amerykanskiego jest pod wyłączną kontrolą Żydów, manipulujących umysłami obywateli.

Roman Dmowski: Antysemityzm to prostest przeciw potędze Żydów i ich zabójczemu wpływowi na społeczeństwo europejskie.

Michał Bakunin: Marks jest Żydem, otacza go tłum zręcznych Żydów, z jedną nogą w banku, z drugą w ruchu socjalistycznym, z tyłkami usadowionymi w prasie.

Charles Lindberg: Irytują nas bardzo wpływy żydowskie na kino, prasę i radio.

Norman Davies: Wśród kolaborantów i donosicieli, jak i personelu sowieckich sił bezpieczeństwa, był szokująco wysoki procent Żydów.

Marcin Luter, The Jews and Their Lies, brw., s. 28. Cyt. za: G. W. Armstrong, The Zionists, br. i mw., s. 15. Armstrong podaje liczne cytaty ukazujące stosunek Lutra do Żydów: „Żydzi nie pracują, nie zarabiają uczciwie pieniędzy; nie pracują a my dajemy lub darujemy im je. I mają nasze dobra i pieniądze, stają się panami naszej ziemi, pomimo tego, że są na wygnaniu”; „Oni trzymają w niewoli chrześcijan w naszym kraju; (…) rozkoszują się pieniędzmi i dobrami, siedząc leniwie za piecem, żrąc i chlejąc, żyją sobie dobrze z naszej pracy, utrzymują nas i nasze gospodarstwa w niewoli przez ich przeklętą lichwę, kpią z nas i plują nam na głowy, ponieważ musimy pracować; pozwalamy im czuć się lepszymi od nas dzięki naszej pracy. Są naszymi panami i władcami, my zaś ich niewolnikami, służącymi im swoją własnością, potem i pracą! A oni zamiast dziękować nam, przeklinają naszego Pana!”. Ibidem, s. 15-16. (Czyżby za taką opinię obdarzyli go mianem heretyka? – T.K.)

Napoleon Buonaparte: „Niedawno dopiero minął ten czas, w którym rząd widział się zmuszonym położyć tamę działalności czynnej tej nieużytecznej dla francuskiej społeczności kasty żydowskiej która byłaby doszła do zupełnego zawładnięcia majątkami i nieruchomościami całych departamentów przez wzrastającą co godzina potęgę swą pieniężną środkami lichwy i z niej wypływających zastawów hypotecznych. Celem więc naszym będzie zniszczyć skłonności żydowskiej ludności, a przynajmniej wykorzenić o ile się tylko da tę niepohamowaną chęć do zatrudnień, szkodliwych nie tylko dla Francyi, ale dla całego świata, dla wszystkich krajów, dla cywilizacyi i dla porządków społecznego życia”, za: Brafmann, Żydzi i kahały, Warszawa 1914, s. 153.

M. Bakunin, Pisma wybrane, t. II, Warszawa 1965, s. 132-135: „Zauważ że wszyscy nasi wrogowie, wszyscy nasi prześladowcy są Żydami – Marks, Borkheim, Liebknecht, Jacoby, Weiss, Kuhn, Utin – należą wszyscy, z tradycji i instynktu, do tego ruchliwego i intryganckiego narodu wyzyskiwaczy i burżujów” – pisał Bakunin w liście do Richarda. Poglądy Bakunina w całej rozciągłości popierał Józef Proudhon. Zob. D. Grinberg, Ruch anarchistyczny w Europie Zachodniej1870-1914, Warszawa 1994, s. 329-330.
Prace L.Gumplowicza: Rasse und Staat z 1875, Der Rassenkampf z 1883, Soziologie und Politik z 1892: Gumplowicz, wyznawca poligenizmu, przeszedł z judaizmu na protestantyzm dopiero w wieku 40 lat. Żydowski badacz M.Mieses streszcza poglądy Gumplowicza słowami: Żydzi powinni zniknąć doszczętnie, gruntownie, bez śladu w otaczających ich społeczeństwach. M.Mieses, Z rodu żydowskiego. Zasłużone rodziny polskie krwi niegdyś żydowskiej, Wa-wa 1991, s. 93-97.

J. Trachtenberg, Diabeł i Żydzi. średniowieczna koncepcja Żyda a współczesny antysemityzm, Gdynia 1997. Praca rabina Trachtenberga, prezentująca dokładnie ten schemat myślenia, została napisana w latach 40 XX w. Trachtenberg pisze, kończąc swoją książkę: „Jakikolwiek jest ich [antysemitów przyp. H.H.] stosunek do nauk Jezusa i jego Kościoła, choćby ta jedna odrośl chrześcijańskiego, średniowiecznego fanatyzmu, jaką jest antysemityzm, decyduje o ich pokrewieństwie”; ibidem, s. 189. Z pracy Trachtenberga korzystał Goldhagen, Gorliwi kaci Hitlera. Zwyczajni Niemcy i Holocaust Wa-wa 1999. Kontynuacje opinii amerykańskiego rabina stanowi praca R. Modrasa, The Catholic Church and Antisemitism. Poland 1933-1939, SICSA 1994; Demonizing the Other: Antisemitism, Racism and Xenophobia red. R.S. Wistrich, SICSA 1999. Obie prace wydane zostały przez Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism. Studium rabina Trachtenberga jest podstawą prawie wszystkich holocaustycznych ataków na chrześcijaństwo.
Mamy nadzieję, iż nasi czytelnicy zgodnie potępią powyższe wypowiedzi i zwrócą swe oczy w kierunku prawdziwych autorytetów moralnych, jako to Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek, Michael Schudrich, Adam Michnik, Dawid Warszawski, Marek Edelman, Jan Hartman.

http://www.upadeknarodu.cba.pl/cytaty.html

Komentarzy 19 do “Sławni ludzie o Żydach.”

 1. Antoni Nadstazik, Melbourne. said

  I jak zwykle, konczy sie na slowach.

  Chociaz, moze tylko do czasu, gdy Stworca znowu ich pokarze.
  Czytalem tez przed laty, zanim wszystko prawie w tej materii zostalo ocenzurowane,
  ze czesc Zydow przed wejsciem do komor gazowych glosno przepraszala Boga,
  ze kolejny juz raz poprzez swoje postepki niezgodne z Boskim Prawem zasluzyli
  sobie na to co sie dzialo.

  Czytalem tez kiedys proroctwa, ze jak sie w koncu ludzkosc zorientuje,
  jak jest od stuleci wodzona za noc przez judejczykow,
  to skonczy sie to dla nich bardzo zle.
  A wiec czekam, tylko czy mi zycia starczy?

 2. bez kompromisów said

  Ad. 1 – nie Judejczyków a synów duchowych Judasza,
  to wielka różnica!
  Aby to się stać mogło (pogrom synów Judasza) koniecznym jest

  rozpoznanie ich wśród nas! – Ale Jak!???

  Mistrzowie mistyfikacji staną przecież w
  pierwszym szeregu pogromców zła.
  Efektem będzie to, że po jakimś czasie ginąć
  będziemy znowu My, jak w komunieparyskiej, jak w bolszewii,
  jak w KomunieRP itd., itp., itd.

  Nawet Pan nie przypuszcza ilu wśród tzw. aktywnych rodaków

  są właśnie Oni!

  Dlatego Zemstę pozostawiam Panu Bogu

  On zna ich wszystkich!

 3. TOS_72 said

  Witam, 🙂 nie mam zamiaru straszyć ALE ZNAKI CZASU są tak mocno widoczne jak mówi ks. Piort Murzyński, że już szybko następujące po sobie fakty zdarzeń na świecie STAWIAJĄ KROPKĘ nad ‚ i ‚

  ks. Piotr Murzyński otrzymuje to kolejny kapłan, który OSTATNIO groźby od najbliższych za te Jego konferencje – proszę posłuchaj choć przez chwilę:

  Idea fałszywego miłosierdzia… – ks. Paweł Murziński – 08.02.2016 r. https://www.youtube.com/watch?v=an6wQcG390M

  Zmiany klimatyczne a znaki końca czasów… Nowa światowa religia… – ks. Paweł Murziński https://www.youtube.com/watch?v=Ptqyn30ySb4

  Proroctwa Daniela w świetle wypełniających się znaków czasu

  ks. Adamem Skwarczyńskim – obecnie W ŚPITALU po wylewie, odzyskał przytomność.

  Widziałem Nowy Świat ks. Adam Skwarczyński. O OSTRZEŻEniu dla świata z Garabandal.
  – pomiń wprowadzenie i przewiń do 9 min.

 4. Antoni Nadstazik, Melbourne. said

  Ad2. Mysle, ze to wlasnie napisalem w moim drugim zdaniu.
  Oto one:
  „Chociaz, moze tylko do czasu, gdy Stworca znowu ich pokarze.”
  Slowo „znowu” powinno wystarczyc, tak uwazalem.

  Moze faktycznie wyszlo niezbyt zwiezle, ale prosze mi wybaczyc,
  jestem juz poza granicami Polski 35 lat.
  W sumie sie zgadzamy, ja tez zawsze zemste pozostawiam Bogu.
  A ze obawiam sie, ze sie nie doczekam, coz, starosc, nie radosc.

  Piszac rodakow, mial pan oczywiscie na mysli „rodakow”?
  Tez to juz przerabialem i w Polsce i na Antypodach.
  Jacyz oni sa aktywni, jacy uczynni, jacy mili,
  do czasu.

 5. ADAS said

  Bo Goiu kochacie pieniadze ktore maja zydzi.Nie kochacie BOGA ktory moze wam otworzyc umysl na zydowskie poczynania I klamstwa.Lubicie blichtr oblude bogactwo
  I tyracie od poniedzialku do piatku.Robicie nad godziny Tym samym nabijacie kieszen tym ;zydowskim rewolucjonistom.Tak was zachipnotyzowali swoja ideologia (pieniadza).I nie mysle by sie cokolwiek w tym temacie moglo zmienic.?

 6. Zdrajca Schetyna (Szetyna) na czele KOD-u said

  sprawdzam:

  Pisała o tym Warszawska Gazeta 6 dni temu:

  /http://warszawskagazeta.pl/wydarzenia/item/3652-ujawniamy-schetyna-przyznal-w-liscie-do-szefa-amerykanskiego-msz-ze-poparl-antypolska-ustawe-za-co-prosil-usa-o-ochrone/

  Ujawniamy! Schetyna przyznał w liście do szefa amerykańskiego MSZ, że poparł antypolską ustawę za co prosił USA o ochronę

  „Warszawska Gazeta” dotarła do listu jaki Grzegorz Schetyna, jako minister spraw zagranicznych wysłał do swojego amerykańskiego odpowiednika Johna Kerrego 20 kwietnia 2015 r. Jego treść jest szokująca.

  Szef polskiego MSZ przyznaje, że poparł uhonorowanie członków ludobójczej organizacji OUN-UPA. Doprasza się w zamian od USA ochrony i protekcji.

  – Dotrzymując umowy z Panem spełniłem prośbę ambasadora Mulla i poparłem ustawę Rady Najwyższej Ukrainy uznającą za bojowników o wolność członków OUN­UPA, mimo iż brali bezpośredni udział w ludobójstwie etnicznych Polaków podczas II wojny. Moja inicjatywa wywołała niebywałe oburzenie zarówno obywateli, jak i polityków w Polsce, w tym PO, której jestem członkiem. Otrzymałem pogróżki śmierci i wezwania do podania się do dymisji. Proszę o zrewanżowanie się gestem dobrej woli i użycie wszelkich wpływów Departamentu Stanu dla zmniejszenia presji na mnie i na mój zespół -­ napisał Schetyna.

  KLIKAJCIE I POBIERAJCIE CAŁY LIST GRZEGORZA SCHETYNY!

  skop. z monitorapolskiego

 7. z sieci said

  W Polsce przedwojennej nie było żydów, tylko byli Polacy wyznania mojżeszowego. Nie ma czegoś takiego jak naród żydowski. Naród żydowski i Izrael to wytwór fantazji, w wyniku której po II wojnie światowej powstało państwo żydowskie – Izrael. Prawdziwymi spadkobiercami żydów – tych z czasów Chrystusa są PALESTYŃCZYCY, a nie Chazarowie.

 8. Minus said

  @5 Pan ADAS,

  „ADAS said
  2016-04-20 @ 13:23

  Bo Goiu kochacie pieniadze ktore maja zydzi.Nie kochacie BOGA ktory moze wam otworzyc umysl na zydowskie poczynania I klamstwa.Lubicie blichtr oblude bogactwo
  I tyracie od poniedzialku do piatku.Robicie nad godziny Tym samym nabijacie kieszen tym ;zydowskim rewolucjonistom.Tak was zachipnotyzowali swoja ideologia (pieniadza).I nie mysle by sie cokolwiek w tym temacie moglo zmienic.?”

  Do kogo Pan się zwraca? Co Pan chce przekazać? Są programy korygujące polską ortografię. Łatwo zaprogramować polskie litery.

  Co za bóg Panu „otworzył” umysł? Ludzie nie pracują dlatego, że kochają pieniądze, które mają Żydzi. Skąd ta wiedza o blichtrze?, co to w ogóle jest „obłudne bogactwo”? To jest normalne, że ludzie pracują od pn do pt- mają tego nie robić? Cóż niewłaściwego jest w dobrze płatnych nadgodzinach? Pan chciał napisać chyba żydowskim kapitalistom, nie rewolucjonistom, tak? Pan bardzo nadużywa słowa „myśleć”, ale powiedzmy, że spróbujemy zrozumieć ostatnie zdanie- 1. Pan się pyta, czy stwierdza?, Pan sugeruje, żeby ludzie przestali pracować?; załóżmy- i wtedy co?, Żydzi się zmienią?

  Nie da się nikogo „zachipnotyzować”, co niektórzy są zdatni do zahipnotyzowania.

  goj/ gojim; tu: „bo gojim’i kochacie itd.”

  Ten Pana wpis mocno zajechał czosnkiem- obuty w podwójne standardy, podjudzaj, skłócaj, dziel i rządź.
  Po co Pan to robi? Tak nieudolnie.

 9. tymi said

  JAK ROZPOZNAĆ ŻYDA? – http://www.aferyprawa.eu/Platne/JAK-ROZPOZNAC-ZYDA-na-czym-polega-judaizm-239

 10. nie wiadomo czy śmiac się czy płakać said

  Komuniści recenzują stan demokracji i praworządności w Polsce! – Stanisław Michalkiewicz

 11. gość said

  Szokujące głosowanie Rady Europy! „Raport o antysemityzmie” – katolicyzm największym zagrożeniem dla Europy!

  Dominik Tarczyński, poseł PiS, zamieścił na Twitterze zapis projektu „Raportu o antysemityzmie”, nad którym ma głosować Rada Europy. Poseł Tarczyński przebywał na posiedzeniu RE w Strasburgu.

  Oto fragment „Raportu”: „praktykujący katolicy są w nieco większym stopniu antysemitami, niż reszta populacji”. Z dalszej jego treści wynika również, że islamiści są zdecydowanie bardziej pozytywnie nastawieni do Żydów a „statystyczny antysemita” jest wrogi również wobec muzułmanów, LGBT i kobiet.

  Czy to nie pięknie komponuje się z akcją masowej pomocy islamskim uchodźcom? Czy nie zaczyna być jednoznaczne, jakie pomysły na Europę ma lewackie lobby nią rządzące?

  Nie przewidzieli jedynie, że muzułmanie mogą słowa nie dotrzymać i w pierwszej kolejności pozbędą się lewaków. A katolicy? Cóż, prawdziwie wierzący człowiek nie musi się bać, wystarczy, że będzie trzymał się Ewangelii i odda się pod Bożą opiekę.

  Za: fronda.pl
  http://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/6605-szokujace-glosowanie-rady-europy-raport-o-antysemityzmie-katolicyzm-najwiekszym-zagrozeniem-dla-europy

 12. pugnus said

  ad11@
  Nie bez powodu siedziba Europejskiego Parlamentu Zydowskiego znajduje sie w tym samym budynku, co komisariat Eurokolchozu!

 13. Skoro mowa o antysemityźmie, co sądzicie o tym?:
  http://sukarno.neon24.pl/post/123143,4-czerwca-dzien-obalenia-komuny

 14. ADAS said

  Panie Minus zle pan mnie zrozumial.Oni maja pieniadze I nimi zagrywaja.Gdyz wiedza ze ludzie potrzebuja pieniedzy.I wten sposob kupuja nas Ja nie jestem zydem
  Tylko czystym polskim goiem.Zrozumial pan to.Bo widze zes pan wyksztalcony po luniwersytecie KUL lub Politechnice czy tam innym luniwersystecie.Gdzie wiekszosci Uniwersytety sa zdominowane przez koszernych polakow .I plota o filozofi populistycznej nihilistycznej czy poprawnosci politycznej.Wystarczy bysmy sie duchowo odcieli od filozofi zycia bezdusznego swiata zachodu.Przecie PAN JEZUS powiedzial do swoich uczni.Nie samym chlebem czlowiek zyje Ale kazdym slowem pochadzacym z ust BOZYCH( wiedza=madrosc)ta nadprzyrodzona Nie ta ziemska.
  I wszystko bedzie jasne Ale tylko dla jasnych ludzi.Prostych prawych uczciwych ludzi.
  Takich zwyklych ludzi Gdyz tylko tacy moga POLSKIE zbawic.Anie intelektualisci z piekla rodem.

 15. Maranatha said

  Tak mówi Pan Zastępów Przesławny, do narodów, które was ograbiły: „Kto was „Żydów”, dotyka,dotyka źrenicy mojego oka” (Zach.2:12). Ps. 122:6
  Proście o pokój dla Jeruzalem, niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują!

  Iz. 41:6-14
  Ty zaś, Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem sobie, potomstwo Abrahama, mego przyjaciela! Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi, powołałem cię z jej stron najdalszych i rzekłem ci: Sługą moim jesteś, wybrałem cię, a nie odrzuciłem. Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bo Ja jestem twoim Bogiem. Umacniam cię, a także i wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą. Oto wstydem i hańbą się okryją wszyscy rozjątrzeni na ciebie. Unicestwieni będą i zginą ludzie kłócący się z tobą. Będziesz ich szukał, lecz nie znajdziesz tych ludzi, twoich przeciwników. Unicestwieni będą i na nic zejdą ludzie walczący z tobą. Albowiem Ja, Pan, twój Bóg, ująłem cię za prawicę mówiąc ci: Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam – wyrocznia Pana – odkupicielem twoim – Święty Izraela. Rzym. 11:25-29
  Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy – byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania – że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba. I to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy. Co prawdą – gdy chodzi o Ewangelię – są oni nieprzyjaciółmi [Boga] ze względu na wasze dobro; gdy jednak chodzi o wybranie, są oni – ze względu na praojców – przedmiotem miłości. Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne.

 16. gość said

  Janda dostanie jednak pieniądze na teatr. 150 tysięcy złotych

  Na początku tego roku Krystyna Janda złożyła w MInisterstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego cztery wnioski o dofinansowanie jej Fundacji, prowadzącej dwa stołeczne teatry, Polonię i Och-Teatr. Wnioskowała łącznie o 1,5 miliona złotych. Niestety, jak poinformowała rzeczniczka ministerstwa, nic z tego nie będzie, bo teatrom Jandy zabrakło punktów, a jeden wniosek zawierał braki formalne.

  Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Arkadiusz Czartoryski, życzliwie wyjaśnił jej, że chodzi o to, że za poprzednich rządów tej partii teatry Jandy dostały hojne dofinansowanie, a mimo to aktorka ciągle krytykuje PiS.

  Zwolennik pomysłu, by zgwałcone kobiety rodziły swoim oprawcom dzieci, dał do zrozumienia, że partia oczekiwała od niej większej wdzięczności. Zobacz: Poseł PiS: „Z gwałtów rodzą się dobrzy Polacy!”

  Publiczna awantura o pieniądze sprawiła jednak, że Ministerstwo Kultury ponownie rozpatrzyło wnioski Jandy.

  Jak ujawnia rzeczniczka ministerstwa, aktorka dostanie jednak pieniądze. Przyznano jej jednak kwotę dziesięć razy niższą, niż wnioskowała.

  Fundacja Krystyny Jandy na rzecz Kultury otrzymała 150 tysięcy złotych w ramach trybu odwoławczego w tegorocznych programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt pn. „Wybrane premiery Teatru Polonia i Och-Teatru w roku 2016 – informuje Anna Lutek z MKiDN.

  http://www.pudelek.pl/artykul/91753/janda_dostanie_jednak_pieniadze_na_teatr_150_tysiecy_zlotych/

 17. Minus said

  @14 Pan ADAS,
  Proszę Pana. Nie będę się już Pana czepiał.
  Nie spieszmy się szafować polską krwią. Amerykański gen. z II wś, Patton tłumaczył swoim podkomendnym- będę się bił do ostatniego żołnierza… niemieckiego żołnierza. To nie ma nic wspólnego z tchórzostwem.
  Nie dajmy się skłócać jeszcze bardziej, roztropności nigdy za wiele.
  I jeśli nie wiadomo co robić- bogaćmy się, o ile to jeszcze możliwe, na tyle, na ile każdy może. Naszym wrogom o to chodzi, żeby nas puścić w skarpetkach. Dobrze im się to udaje.
  Rozumiem, że Pan Bóg w Trójcy Jedyny jest dla Pana punktem wyjścia i odniesienia. Widzi Pan, mamy wbrew poszczekaniu na siebie, wiele wspólnego. Pomyślności i roztropności Panu życzę. Kłaniam się.

 18. Gazda said

  Lista cytatow i powiedzen na temet starszych braci JPII-go jest o wiele, wiele obszerniejsza, a mozna ja znalezc udajac sie pod adres
  https://www.stormfront.org/posterity/13texan/1001ndx.htm

 19. malkom.x said

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: