Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół.  I znajomych. Więcej opozycji w mediach!

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2016-05-08

Nie Kolego! Nie zmieniłem „tryndu” pod wpływem Twego upartego unikania prostych odpowiedzi na proste pytania. Tak samo jak nie opuszcza mnie zadziwienie rozwojem czytelnictwa prze tzw. klasę polityczną… 

Otóż wciąż i wciąż, w starciach i przekazach idących w lud poprzez różne media, roztrząsa się spór na temat Trybunału Konstytucyjnego.  Zatem zapytam Cię ponownie – z nadzieją na refleksję – co jest niejasnego w sformułowaniu podstawy prawnej w art. 197? Czy trzeba być wybitnym specjalistą, aby zrozumieć to zdanie: „Organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa.”? A jeżeli tak – jeżeli to wymaga profesji – to jakiej specjalizacji? Jest taki kierunek studiów „Interpretatoryka”?… Wyjaśnij mi, bo nie łapię?

Tak samo jak sensu okrzyków potępiających rządzących, obecnie nazywanych, z obrzydzeniem, „radykałami”.

 

>Radykalny< – według słownika j. polskiego (sprawdź czy nie oszukuję..):  „zasadniczy,, gruntowny, skuteczny”. Czy gruntowności i skuteczność jest złem? I kiedy? – W optyce „rozmamłanej opozycji”, cytując Twego dawnego idola z lewej?…

 

No, dobrze. W ten sposób doszliśmy do wyjaśnienia tytułu listu.

Więcej tak funkcjonujących oponentów- szczególnie w mediach, więcej takich buńczucznych okrzyków obnażających totalniactwo, więcej braku wiedzy i umiejętności racjonalnego, a przynajmniej przekonywującego uzasadnienia wypowiadanych kwestii, więcej minek i słowotoku, a wyraźnieje mało demokratyczna trauma odstawionych.

 

I smutne jej konsekwencje, kiedy pozostaje pisanie listów złamanych serc, kont i zbrudzonych życiorysów. Pisanie do obcych pralni.

Kierunek nie jest istotny.

A może nawet uzgodniony…

– A Polska?

Nie zginęła!

I nie zginie.

Pamiętajmy co wyśpiewujemy w naszym hymnie.

O co prosimy w naszych modlitwach.

I o pośrednictwie Patronów Polski: św. Stanisława i św. Andrzeja Boboli.

 

 

 

Publ. www.katolickie.media.pl

 

Jedna odpowiedź do “Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół.  I znajomych. Więcej opozycji w mediach!”

  1. Po zalegalizowaniu B’nai B’rith rokowania walki o DEMOKRACJĘ przybliżają Polskę do działań w ramach WOJEN SPRAWIEDLIWYCH w imię kolejnej UTOPII z wiarą w WOLNY RYNEK.Temu służy sztuka militaryzacji handlu wojną i pokojem w ramach procesu od ŻYDOBOLSZEWIZMU,który przejął w działaniu rosyjski rasizm,do ŻYDOBANDERYZMU,który też odwołuje się do antypolskich,bandyckich korzeni.
    K.M.Morawski przed napisaniem książki ŹRÓDŁO ROZBIORU POLSKI przetłumaczył A.G.Michel’a PAŃSTWO W OKOWACH MASONERII.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: