Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

List otwarty w sprawie Jana Kobylanskiego, prezesa Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej.

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2016-06-07

Do:

Pan Andrzej Duda – Prezydent RP

Pani Beata Szydło – Premier Rządu RP

Pan Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP

Pan Marek Kuchcioski – Marszałek Sejmu RP

Pan Witold Waszczykowski – Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 

Szanowni Państwo,

My, reprezentanci środowisk, którym bliskie są problemy Polaków zamieszkałych poza granicami Ojczyzny, zwracamy się z apelem do władz Rzeczypospolitej o podjęcie działaoń zmierzających do wyjaśnienia sprawy tzw. Czarnej Listy utworzonej za czasów MSZ poprzedniej kadencji, na której znalazło się wielu polskich patriotów, mieszkających na obczyźnie, z którymi to osobami, polskim placówkom dyplomatycznym zabroniono kontaktu. To prawdziwy skandal! Problem tzw. Czarnej Listy polskiego MSZ poprzedniej kadencji do tej pory nie został wyjaśniony!

Jedno z pierwszych miejsc na owej haniebnej liście zajmował i nadal zajmuje prezes Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej, pan Jan Kobylanski.

Na liście, oprócz Jana Kobylanskiego, znajdowały się m.in. takie osoby jak: prof. Zdzisław Jan Ryn – wieloletni ambasador Polski w Boliwii, Chile i Argentynie, ś.p. prof. Zygmunt Haduch – profesor tytularny na Uniwersytecie w Monterrey, inż. Andrzej Zabłocki – Senior Manager Businnes Development szwedzkiej firmy Atlas Copco Chilena S.A.C. w Chile (współpracowała m.in. z KGHM Miedź), inż. Anna Maria Sztaba – Prezes Towarzystwa Polskiego im. Bartosza Głowackiego w Buenos Aires oraz setki innych osób. Wszystkie te osoby łączyła idea pracy dla dobra Polski i Polonii, miłość do Ojczyzny, miłość do Pana Boga i Kościoła, a przede wszystkim – dbałość o interesy Polaków, którzy często nie z własnej woli byli zmuszani opuszczać Ojczyznę. Tak się stało zaraz po II Wojnie, kiedy to przed żołnierzami armii gen. Władysława Andersa zamknięto polską granicę, w wyniku czego – żołnierze, Polacy, którzy, przelewając krew w bitwach II Wojny Światowej po za granicami własnego kraju (w tym pod Monte Cassino), tułali się po świecie w poszukiwaniu miejsca do życia. Wielu z nich osiadło w Buenos Aires i Mendozie w Argentynie, w Sao Paulo w Brazylii lub w Santiago de Chile. Wszyscy oni tęsknili za Polską, pragnęli wrócić do Ojczyzny lub utrzymywać z nią kontakt. Niestety, sytuacja polityczna przekreśliła te marzenia, a bardzo często – przekreśliła także ich życie.

Pan Jan Kobylanski, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych w Oświęcimu, Dachau, Gusen, Gross Rossen i innych, po zakończeniu II Wojny Światowej najpierw wyemigrował do Włoch, a stamtąd do Ameryki Łacińskiej. Dzięki swojej zaradności i przedsiębiorczości, dorobił się dużego majątku; posiadał firmy w Paragwaju, w Argentynie i w Urugwaju. Dzięki temu mógł pomagać Polakom na obczyźnie. Dofinansował z własnych środków Domy Polskie w Asuncion w Paragwaju, w Buenos Aires w Argentynie, w Montevideo w Urugwaju, wspierał finansowo polskie organizacje i stowarzyszenia. Pomagał osobom prywatnym. Ufundował pomniki Jana Pawła II, które stanęły na głównych skrzyżowaniach amerykańskich stolic, w tym m.in. na centralnym skrzyżowaniu w stolicy Urugwaju – w Montevideo. Jak wiemy, wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na kreowanie pozytywnego wizerunku Polski zagranicą był silny. Pan Jan Kobylanski, fundując pomniki Jana Pawła II na świecie, podkreślał rolę polskiego papieża w kreowaniu dobrego odbioru naszej Ojczyzny za granicą.

Zasługi Jana Kobylanskiego dla Polonii w Ameryce Łacioskiej są nieocenione. Wielkim jego osiągnięciem jest przyczynienie się do ustanowienia jedynego oficjalnego, państwowego święta poza granicami Ojczyzny, które podkreślało rolę Polaków w rozwoju obcego państwa. Takim świętem jest Dzień Polskiego Osadnika, ustanowione w Argentynie w dniu ósmego czerwca.

To nie wszystko! Polaryzacja i wielość polskich organizacji na obczyźnie stanowi o ich słabości. Warto zauważyd, że w samej Argentynie takich organizacji było ponad 30. I co uczynił Jan Kobylanski? Zjednoczył je wszystkie lub prawie wszystkie! Utworzył jedną, potężną strukturę w postaci USOPAŁ (Unia Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej). Sam stanął na jej czele i własnymi środkami zaczął wspierać proces jednoczenia Polaków zagranicą, marzył o stworzeniu Polskiego Banku Światowego dla polskiej emigracji, udzielającego preferencyjnych kredytów członkom polskiej diaspory. Pragnął wzmocnienia pozycji polskich przedsiębiorców na świecie. Widocznie – ten wielki patriotyczny plan nie spodobał się ówczesnym decydentom. Zaczęto Jana Kobylanskiego oczerniad, posługiwać się donosami, fałszywymi dokumentami, plotkami, zamierzając do osłabienia jego pozycji wśród Polonii. Znana jest historia jednego z dziennikarzy „znanej gazety”, który pod pozorem pisania pracy (magisterskiej) przedostał się do siedziby USOPAŁ w Urugwaju, aby zdobyć krzywdzące materiały na temat prezesa Jana Kobylanskiego. Powstał artykuł oczerniający Jana Kobylanskiego. To wielce nikczemny czyn!

Jan Kobylanski, prezes USOPAŁ, zjednoczył Polonię Ameryki Łacińskiej; od Meksyku, przez Peru i Chile, aż do Brazylii i Argentyny. Utworzył strukturę, dzięki której obywatele polskiego pochodzenia, zaczęli poszukiwać własnych korzeni w kraju nad Wisłą, i byli z tego dumni. Dla wielu z nich oznaczało to wzmocnienie własnej godności i pobudzenie energii do działań na rzecz jedności. Jednak dla wielu oznaczało to wyobcowanie i szykany ze strony najmniej oczekiwanej – ze strony władz państwa polskiego.

Czarna lista polskiego MSZ poprzedniej kadencji, to hańba i wstyd dla naszego kraju! Można w tym przypadku zadad sobie pytanie: komu zależało na fałszowaniu polskiej historii, na dezawuowaniu dokonań polskich patriotów zagranicą, szczególnie osłabianiu dokonao polskiego działacza polonijnego i przedsiębiorcy, Jana Kobylanskiego?

Szanowni Paostwo!

Jan Kobylanski jest wielkim patriotą i nie kwestionowanym przywódcą Polonii w Ameryce Łacioskiej. Zadaniem obecnego rządu w Polsce powinno być nazwanie zła złem, a dobra dobrem! Pełna rehabilitacja prezesa USOPAŁ i uznanie jego zasług dla Polaków mieszkających zagranicą to obowiązek władz państwa polskiego! Na tzw. Czarnej Liście znalazł się nie tylko Jan Kobylanski, ale także setki osób, które działały razem z nim dla wzmocnienia Polonii i dla dobra Ojczyzny!

Najwyższy czas, aby wypełnić zobowiązanie wobec tych osób, skrzywdzonych synów polskiej ziemi, którym Ojczyzna odmówiła pomocy! Któż ma to uczynid, jeśli nie obecna ekipa rządząca, wobec której pokładane są tak wielkie nadzieje, i którą wspiera Polonia całego świata?

Wielkie zadanie spoczywa na polskich placówkach dyplomatycznych. Bo przecież polscy dyplomaci powinni służyd Polakom na obczyźnie, powinni reprezentowad interes Polski, a jednym z podstawowych zadań polskiej dyplomacji powinien być kontakt i wspieranie środowisk polonijnych, które są dzisiaj ostoją patriotyzmu. Do tej pory zdarzało się, że polskie placówki dyplomatyczne, zamiast dbać o interes Polaków, były wykorzystywane do działań szkodzących Polsce i Polonii! Przykładów można mnożyć wiele. Jan Kobylanski stał się ofiarą tych haniebnych działań, co przełożyło się na zbudowanie nieprawdziwego obrazu polskiej organizacji polonijnej w Ameryce Łacińskiej – USOPAŁ, którą założył Jan Kobylanski. Ten szkodliwy obraz, tak się wydaje, ukształtowali przeciwnicy polskiego interesu, przeciwnicy polskiej racji stanu!

Najwyższy czas naprawid krzywdę wyrządzoną Janowi Kobylanskiemu i wielu osobom z nim współpracującym!

Czarna Lista polskiego MSZ poprzedniej kadencji, to akt haniebny w historii Polski! Szczególnie w historii Polonii, a właściwie – Polaków, którzy w większości, nie z własnej woli, byli zmuszani do emigracji w poszukiwaniu dogodnego miejsca do życia. Taka lista powinna zostad natychmiast zlikwidowana, a jej twórcy napiętnowani!

Pan Jan Kobylansski zasłużył całym swoim życiem na najwyższy szacunek. Krzywda jaką uczyniono jego osobie powinna zostać naprawiona, a działalność dla Polonii i Polski – doceniona!

Jako reprezentanci środowisk polonijnych oraz organizacji działającej na rzecz Polonii zwracamy się z prośbą o uhonorowanie zasług prezesa USOPAŁ, pana Jana Kobylaoskiego, zwłaszcza teraz, gdy stery w naszej Ojczyźnie, przejęli ludzi, dla których staropolskie hasło: Bóg – Honor – Ojczyzna oraz szacunek dla tych wszystkich osób spychanych w latach poprzednich na margines życia społecznego z powodów politycznych, religijnych, patriotycznych i innych, stały się wyznacznikiem ich działania. Taką mamy nadzieję!

Ten akt nie wiele kosztuje, a tak wiele znaczy!

Mamy nadzieję na zrozumienie intencji autorów listu i dostrzeżenie problemu, którego istnienie obciąża dobre imię lidera Polonii Ameryki Łacioskiej, prezesa USOPAŁ, pana Jana Kobylaoskiego, i wielu osób z nim współpracujących. Zlikwidowanie tzw. Czarnej Listy MSZ leży w interesie nas wszystkich, Polaków mieszkających w Polsce i na obczyźnie, to nasza powinność i obowiązek, nie tylko ze względu na podeszły wiek prezesa USOPAŁ, ale przede wszystkim – ze względu na szacunek wobec uczciwej służby państwowej i publicznej dla dobra polskiego społeczeństwa.

Z poważaniem,

 

Organizatorzy i uczestnicy Zjazdu Polonii Świata w Częstochowie w dniu 30.04.2016 r.

Ks. dr Roman Piwowarczyk

Wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

Ks. Infułat dr Ireneusz Skubiś

Honorowy Redaktor Naczelny Tygodnika Niedziela

Andrzej Zabłocki

Prezes Zjednoczenia Polskiego w Chile

Prof. Zdzisław Jan Ryn

Wykładowca UJ, były ambasador w Boliwii, Chile i Argentynie

Piotr Makos

Wiceprezes Konfederacji Interpolonia

Mirosław Olszycki

Wiceprezes Konfederacji Interpolonia

Marek Lubiński

Członek Rady Polonii Świata

Piotr Zarębski

Producent, reżyser filmowy

Miroslaw Kokoszkiewicz

Redaktor Gazeta Warszawska

 

Komentarzy 14 do “List otwarty w sprawie Jana Kobylanskiego, prezesa Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej.”

 1. Jan Adam said

  Zaslugi pana Jana Kobylanskiego sa ogromne dla poprawy bytu Polakow w Ameryce Lacinskiej To co napisali autorzy w/w listu to tylko kawalek z jego bogatej dzialalnosci dla dobra Poloni I Polakow przed ktorymi tzw Ludowa Polska zamknela granice. Najwyzszy czas naprawic ta haniebna szkode przez pracownikow Msz- tu I bylej stajni Geremka . oraz niektorych dziennikarzy gazety wybiorczej.
  My tu w Kanadzie znamy dzialalnosc prezesa Usopalu I zyczyli bysmy sobie takiej klasy dzialacza I patrioty . Zniecierpliwoscia bedziemy czekac na odpowiedz obecnych Wladz Polskich.

 2. Nana said

  Na stronie USOPAŁ wyraźnie napisano, że tym który pana Kobylańskiego niszczył a skłócał tamtejszą Polonię był niejaki Radosław S. – minister a potem marszałek :Sejm odrzucił, odrzucił, sejm odzrucił, odrzucił, sejm odrzucił…”

  Click to access Jan%20Kobylanski.Swoj%20do%20swego%20-%20po%20swoje%20-%20Oficjalna%20wersja%20artykulu%20M.%20Olszyckiego%20opublikowana%20przez%20USOPAL.pdf

 3. NC said

  Czarną Listę „zawdzięczamy” Geremkowi i jego wpółplemieńcom w rodzaju anty-Polaka Schnepfa, „ambasadora” w Urugwaju i Paragwaju, a potem w Hiszpani i USA.

 4. Mariusz said

  Apel owieczek do lisa ze skarga na wilka!
  Nie kumate, nie czytate i bez internetów, czy co?
  I jeszcze udostępnili swoje biura i archiwa jakiemuś parchatemu od Szechtera pod byle pretekstem!
  To tak jakby parchata masoneria oddała dobrowolnie komuś z ONR swoje biura, dokumenty, plany i tajemnice!
  Ręce opadaja z rozpaczy i braku nadziei na cokolwiek!

 5. Guła said

  No własnie panie Mariuszu. Gdzie nie spluniesz, w tym naszym biednym kraju, tam szuja. Komu wierzyć?
  http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/143793,proces-kobylanski-kontra-dziennikarze.html
  „Ręce opadaja z rozpaczy i braku nadziei na cokolwiek!”

 6. Guła said

  Tak już jest z naszym życiem w naszej biednej ojczyźnie. Inwigiluje nas nie mniej niż osiem tajnych służb. A tu proszę, prowokacja w wykonaniu najbardziej tajnej służby. Tajnej służby Szechtera zwanej przez naród zarządem powierniczym i mającej do dyspozycji wszelkie urzędy.
  Nie daj Bóg dostać się w ich łapska …

 7. Narzędziem ŻYDOWSKIEJ EWOLUCYJNIE UKSZTAŁTOWANEJ STRATEGII GRUPOWEJ okazał się być KULT HOLOCAUSTU,stąd nadużywanie pojęcia ANTYSEMITYZMU dla ograniczenia ocen krytycznych żydowskiego etnocentryzmu.
  Spadek po braku lojalności wobec Polski w czasie walki ZŁA ze ZŁEM to jest NAZIZMU z KOMUNIZMEM to proces od ŻYDOBOLSZEWIZMU,który przejął w działaniu rosyjski rasizm do ŻYDOBANDERYZMU,który też odwołuje się do antypolskich,bandyckich korzeni.To kontynuacja handlowania wojną i pokojem,który militaryzuje się w ramach trwającej WOJNY O PIENIĄDZ.

 8. Greg said

  Czasu pozostało im mało, więc szaleją na Koniec!!!
  Zło NIGDY nie zwycięży, i tu należy szukać pociechy.

 9. Antoni Nadstazik, Melbourne. said

  Ad 7. Greg.
  Mam nadziej, ze ma Pan racje.
  Sprawy nabraly dziwnego przyspieszenia.
  Bez Wiary, nie mamy szans, Wiara nasza nadzieja.
  Dziwi mnie tylko, ze wiekszosc ludzi nie widzi co sie
  wokol nas dzieje.
  Szkoda, chociaz moze ignorancja, im pomaga jakos
  przez to przejsc?
  Pozdrawiam serdecznie.

 10. august252 said

  „gdy stery w naszej Ojczyźnie, przejęli ludzi, dla których staropolskie hasło: Bóg – Honor – Ojczyzna oraz szacunek dla tych wszystkich osób spychanych w latach poprzednich na margines życia społecznego z powodów politycznych, religijnych, patriotycznych i innych, stały się wyznacznikiem ich działania.”
  Coś wam się z krzyżakami popikoliło;do kogo wy się zwracacie?

 11. gwidon said

  A po prawdzie komu jak komu, ale Waszczykowskiemu jak najmniej zależy na wyjaśnieniu Czarnej Listy Msz, twórcy kolejnego kokona ochronnego dla żydów zainstalowanych w tym ministerstwie.A czy prezydent RP, czy premier, czy też lider PiS będzie tym zainteresowany
  śmiem wątpić. Kolejny raz w imię kwitnięcia dobrych interesów i „nie szkalowania” żydów złoży się w ofierze interes Polski I Polaków.

 12. Lubomir said

  Hitler, Stalin, Bandera i Smetona też mieli swoje ‚Czarne Listy Polaków’. Do czyich konfidentów i kolaborantów należą antypolscy szkodnicy?.

 13. Greg said

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/co-nadchodzi-na-swiat-iluminaci-satanisci-wprowadzaja-antychrysta-2016-06

 14. Greg said

  Polecam bo, czasu zostało mało!
  http://www.voxdomini.com.pl/
  Maria Valtorta ,,Koniec Czasów” Mp3 lub książka.
  Słucham już trzeci raz.
  Za każdym razem.
  Coś nowego
  Odkrywam bo, widzę wyraźne-Przyspieszenie!!!

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: