Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Zacierane są ślady po niemieckim obozie koncentracyjnym Gusen

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2016-06-09

Trwa niszczenie pozostałości po obozie KL Mauthausen – Gusen. Zarówno obecna narracja jak i praktyczne działania władz austriackich sprowadzają się do podkreślania istnienia na terenie Austrii czasów wojny jednego obozu koncentracyjnego KL Mauthausen. Równocześnie niszczy się i dewastuje pozostałości po niemal 50 filiach i podobozach tego kompleksu. Szczególnie bolesne dla Polaków jest niszczenie KL Gusen, w którym zginęły dziesiątki tysięcy głównie inteligencji polskiej.

W naszej petycji wzywamy austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do zaprzestania i powstrzymania dalszej dewastacji, godnego upamiętnienia ofiar oraz zmiany nazwy planowanej instytucji kultury, tak, by uwidaczniała udowodnioną przez historyków i oczywistą dla wszystkich byłych więźniów nazwę „KL Mauthausen Gusen”, oraz poddania miejsc pamięci po niemieckim ludobójstwie nadzorowi międzynarodowego gremium ekspertów i przedstawicieli środowisk byłych więźniów, tak jak ma to miejsce w przypadku miejsc pamięci po niemieckich obozach zagłady tworzonych przez nazistów na ziemiach polskich.

Zachęcamy do podpisywania i udostępniania naszej petycji – sprawa obrony miejsc pamięci i prawdy o niemieckim ludobójstwie jest tego warta jak żadna inna.

Poniżej zamieszczamy jej treść w języku polskim. Obok petycja w języku niemieckim. Każdorazowe podpisanie petycji będzie oznaczało wysyłanie kolejnej wiadomości do biura Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Austrii.

Zacierane są ślady po niemieckim obozie koncentracyjnym Gusen

Pan
Wolfgang Sobotka
Minister Spraw Wewnętrznych
Republiki Austrii

Szanowny Panie!
Poruszeni bulwersującymi informacjami o niszczeniu miejsc pamięci w byłym niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym KL Gusen solidaryzujemy się w pełni z postulatami środowiska byłych więźniów KZ Doppellager Mauthausen-Gusen oraz popieramy apel wybitnych przedstawicieli życia społecznego i naukowego zawarty w „Liście otwartym w sprawie zaprzestania degradacji i zachowania pamięci o obozie koncentracyjnym KL Gusen”.
My niżej podpisani wzywamy władze Republiki Austrii do podjęcia bezzwłocznych działań polegających na:

– natychmiastowym przerwaniu dewastacji terenu obozu koncentracyjnego Gusen wraz z placem apelowym,
– objęciu opieką konserwatorską historycznych zabudowań obozowych, oddanych w ręce prywatne i zamienionych na domy mieszkalne,

– ochronie historycznej nazwy systemu obozów, przez zmianę nazwy powoływanego Urzędu Federalnego na nazwę „KZ Gedenkstätte Mauthausen-Gusen/Mauthausen-Gusen Memorial”,

– powołaniu przy wspomnianym Instytucji – Międzynarodowej Rady , podobnie do działającej w Polsce Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

Mając na uwadze, że ogromną grupę więźniów obozu stanowili Polacy w tym m.in. absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego, oczekujemy od właściwych instytucji Republiki Austrii realizacji naszych postulatów.

Nazistowskiej przeszłości nie da się wymazać, powinna pozostać ostrzeżeniem dla kolejnych pokoleń Europejczyków.

Z wyrazami szacunku
Konrad Gutkowski
Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

PROSIMY O KLIKNIĘCIE W PONIŻSZY LINK I PODPISANIE PETYCJI

Komentarze 2 do “Zacierane są ślady po niemieckim obozie koncentracyjnym Gusen”

  1. solkraken said

    i wszystko jasne – w każdym aspekcie stosunków międzynarodowych, gospodarczych i nawet narracji historycznych zbyt już trudno wmawiać Polakom iż wszech-germania naszym sojusznikiem jest… czy są jeszcze zwolennicy POlitycznej dewizy tuskisto-szetynowców pt. „szwabia szwabia uber alles” ?!?

  2. ruskiagent said

    Niech przeniosą do Polski i przemianują na polski obóz. To im pójdzie bardzo sprawnie.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: